|

*                                                                                         * * *

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  |  ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ  |  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ  |  ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

|

advertisement

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

 

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 "Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα..." Λαϊκή ρήση

 

 


Gr lang Eng lang

message

???

 

 

 

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

©2000 ISBN 960-385-019-5 | ©2010 ISBN 960-93-2431-1 | ©2012 ISBN 960-93-4040-3 | ©2014 ISBN 960-93-6089-0

 

Κοσμολογία ή Κοσμονομία:

1) Κλάδος της αστρονομίας μαζί με την αστροφυσική, ο οποίος περιγράφει και ερμηνεύει την προέλευση, τη δομή και τον προορισμό του κόσμου ως σύνολο των φαινομένων, στη βάση αστρονομικών παρατηρήσεων και με την εφαρμογή των γνωστών νόμων της φυσικής. Διαβάστε ποιο ήταν το ανυπέρβλητο εμπόδιο >>>

 

2) Κατεύθυνση ή κλάδος της φιλοσοφίας που σχηματίζει θεωρία και ερμηνεία για την προέλευση, τους νόμους και τον προορισμό του κόσμου ως ένα σύνολο, μέσα από την  παρατήρηση τοπικών φαινομένων και με σκέψεις που διέπονται από κανόνες της λογικής. Αποδίδονται κοινά χαρακτηριστικά στα πράγματα, προ­σδιορίζεται η ουσία των πραγμάτων και γενικεύονται ερμηνείες, οι οποίες συνήθως ισχύουν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τοπικών φαινομένων. Στη φιλοσοφία, οι ερμηνείες επιχειρούνται ακόμα και με σχήματα του λόγου και διερευνώνται οι ενδεχόμενες σχέσεις μεταξύ ζωής, θεού και υλικής φύσης.

 ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΚΕΨΗ

 

 ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

 ΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

 

 ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΓΝΟΙΑ

 

 ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ

 

 ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

 

Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ

 

 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΘΕΟΣ

 

 ΥΛΗ ΚΑΙ ΨΥΧΗ

 

  ΦΥΣΙΚΗ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

 

 ΘΡΗΣΚΕΙΑ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

 

 ΤΑ ΛΑΘΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

 

 ΟΥΣΙΑ & ΣΧΕΣΕΙΣ

 

  • Ποιους βολεύει ανέκαθεν να μην υπάρχουν βέβαιες  απαντήσεις στα Μεγάλα Ερωτήματα της Φιλο­σοφίας

  • Εσωτερικές αναζητήσεις και Ηθική

  • Εξωτερική δράση και άγνοια

  • Η "μυωπία" στην πολιτική

  • Γενικό, όμως σημαντικό!

  • Σκέψη και συμπεριφορά

Η ΠΙΟ ΣΤΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Οι συνέπειες από τη φυσική ερμηνεία για τη δομή του Σύμπαντος και της ύλης δεν περιορίζονται στην ερευνητική περιοχή της φυσικής και της αστρονομίας. Πέρα από κάθε προσδοκία επιβεβαιώνεται και το αντίστροφο: ότι από τα ζητήματα της ανθρώπινης λογικής και σκέψης και της ανθρώπινης συμπεριφοράς βγαίνουν συμ­περάσματα στην ερευνητική περιοχή της φυσικής και της κοσμολογίας. Οι απόψεις για τη Ζωή και τον Κόσμο δεν μπορούν να μείνουν ίδιες. Ξεριζώνονται πολλές απόψεις (κυρίως θρησκευτικές, πολιτικές, κοινωνιο­λογικές και ψυχο­λογικές), οι οποίες είχαν αγνοήσει τα σχετικά ζητήματα των άλλων κατευθύνσεων της ανθρώπινης έρευνας ή δεν τα είχαν εκτιμήσει. Η λογική διασύνδεση αυτών των ερευνητικών περιοχών στην εποχή μας, από τις οποίες τα ζητήματα έχουν ανα­πτυχθεί ως ξεχωριστές επιστήμες, είναι ένα πρωτοφανές έργο και παγκόσμιας σημασίας. Τα ζητήματα για την ανθρώπινη λογική και σκέψη είναι από τα πρώτα που ανα­θεωρούνται. Επιβεβαιώνεται η πιο στενή σχέση της ζωής γενικά με την πληροφορία και με τον κόσμο ως αυτοτελές και κοινόχρηστο σύνολο. Οι φυσικοί νόμοι, οι κανόνες της λογικής, η σχετικότητα των επιμέρους πραγμάτων, η επαναφορά της ισορροπίας αποδεικνύονται ότι είναι χαρακτηριστικά της πραγ­ματικότητας. Μια συμπεριφορά ρυθμισμένη με λογική, με αμερόληπτη σκέψη και με αξιόπιστη πληροφορία αποδεικνύεται ως πνευμα­τικός και παγκόσμιος νόμος.

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ - ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ (ΚΕΝΟΣ) ΧΩΡΟΣ

bubbles≈ Είναι αλήθεια, όλη η (ισοδύναμη) μάζα του Σύμπαντος "υπάρχει" σε ένα σημείο, με τη μέγιστη ελκτική δύναμη, μόνο που το σημείο αυτό δεν βρίσκεται στο μακρινό παρελθόν. Βρίσκεται στο παρόν και παρουσιάζεται με τη μορφή του κενού, όμως, πεπερασμένου χώρου (μη Ευκλείδειας γεωμετρίας). Η “Μεγάλη Έκρηξη” συντελείται διαρκώς και το υλικό Σύμπαν διαρκώς δημιουργείται παντού στο χώρο, από τις πιο μικρές διαστάσεις του, με τις μικροσκοπικές "εκρήξεις" του. Το Σύμπαν ήταν πάντα ολοκληρωμένο και δεν δημιουργήθηκε ποτέ. Όχι μόνο αυτό δεν απουσιάζει, αλλά αντιθέτως, ο κόσμος που λείπει χρησιμεύει άμεσα για να υπάρχει το φως, η θερμότητα, τα ραδιοκύματα και εξ αρχής η δομή της ύλης, με την οποία εμείς εμφανιζόμαστε σαν ξεχωριστοί μέσα στο χώρο και στο χρόνο! Ο κενός χώρος είναι το Σύμπαν που αναζητούν πριν από τη στιγμή του Big Bang και συμμετέχει στη δομή της ύλης με τα κυματικά φαινόμενα τα οποία προκαλούνται από τη διατάραξη της ισορρο­πημένης ενέργειάς του!

 c =2,997924 x108 m/s

 

 h = 6,62606 x 10-34 kg m2 / sec

 

 G = 6,6725 x10-11 m3 kg-1 s-2

 

 π = 3,141592...

 

 μο = 4π x 10-7 H/m

 

 εο=1/36π 109 F/m

 

μο/εο =zo =μο c =120π

 

c = 1 / √ μο εο

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ  

e=1,602176 x10-19

 

 Fη = k q1 q2 / r2  

 

 Henry Farad =sec2

 

  me = 9,10938 x10-31   

 

 Ε = h f = hc / λ = m c2

 

 Mpl2 =h c / G

 

 λe / re 2π = c / Vκ

 

  M=m c / √c2- V2

>>> Στο εξής θα λένε: Ταυτόχρονο Σύμπαν, ά-μεσα και ανέκαθεν ολοκληρωμένο, το οποίο φαίνεται "ισότροπα" απών και ελλιπές σαν ένα άδειο δοχείο (όταν εμείς το κοιτάζουμε πολύ μακριά), ενώ αυτό ενεργεί μονίμως με τη μέγιστη δύναμη από την ελάχιστη απόσταση με το φαινόμενο της πυρηνικής έλξης (όταν το κοιτάζουμε πολύ κοντά). Η παρουσία της μάζας και των μικροσκοπικών σωματιδίων σαν ποσά ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας σε στάσιμες καταστάσεις και με τις πιο υψηλές συχνότητες μεταβίβασης των κυμάτων (1020 Hz - 0,45244 x1042 Hz) θα αποτελέσει τη νέα θεωρητική ενοποίηση, που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην ταυτότητα του κενού χώρου με τη σταθερή ενέργεια όλου του Σύμπαντος. Και αργά στο μέλλον θα καταλήξουν να πουν: Ά-μεση, δηλαδή εσωτερική και αυτενεργή Παρουσία → Κοινό, σταθερό και αυτοτελές Σύνολο, το οποίο συμμετέχει άμεσα στις ξεχωριστές υλικές εξελίξεις → Γενική Ιδέα → Παγκόσμια Νόηση = "Θεό"...*

♪♪♫

1η δημοσίευση στη Γη

 

ΓΙΑΤΙ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ BIG BANG ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΓΚΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ !  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

 

>>> ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ◄<<<

Οι κεντρικές απόψεις της κοσμολογικής θεωρίας

 

ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

Ερμηνεία και μαθηματική διερεύνηση

 

 

 

Η ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΞΕΦΕΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 

Η φυσική ερμηνεία για τη δομή του Σύμπαντος και της ύλης δεν περιλαμβάνει μόνο πολλές λύσεις θεωρητικών προβλημάτων και απαντήσεις για τους περίεργους. Οι συνέ­πειές της δεν περιορίζονται στην ερευνητική περιοχή της φυσικής και της αστρονομίας. Θα ξεριζωθούν πολλές διαδεδομένες απόψεις (κυρίως θρησκευτικές, πολιτικές, κοινωνιο­λογικές και ψυχο­λογικές), οι οποίες είχαν αγνοήσει ή δεν είχαν εκτιμήσει τις πιθανές λύσεις των κοσμολογικών ζητημάτων και ιδιαίτερα σε ζητήματα της ανθρώπινης λογικής και σκέψης. Η κοσμο­λογία είναι ο ένας πυλώνας που χρειάζεται για να συμ­φωνήσουν οι άνθρωποι σε ζητή­ματα για μια κοινή πραγματικότητα, τα οποία μέχρι τώρα τους διχάζουν, προκαλούν εχθρότητα, διευκολύνουν την κατάχρηση της εμπιστοσύνης και αφήνουν τη φαντασία να οργιάζει μέχρι θρησκείας! ...>>>

 

 

 

Τα πιο φανερά σημάδια ότι προσφέρονται σωστές απαν­τήσεις και σκέψεις που διευκολύνουν τη θεωρητική έρευνα. >>>

checkκοινή εμπειρία checkγνωστό λεξιλόγιο checkτα πράγματα ως μέρη

checkδιάκριση πραγμάτων από τις σκέψεις μας checkαπόψεις που συνδέονται λογικά

checkσυμφωνία με την επιστήμη και απλοποίηση checkφαινόμενα που δεν λείπουν από την ζωή μας checkεπίγνωση για την αδυναμία πλήρους γνώσης

checkπροσφορά για έρευνα checkμακροχρόνια δοκιμασία

 

Ενοποιημένη (διεπιστημονική) Απάντηση, όχι μονόπλευρη, δηλαδή:

checkΗθική checkΨυχολογική checkΠολιτική checkΟρθολογική checkΚοσμολογική

Νομίζεις, η σκέψη για τα κοινωνικά γεγονότα και για τις ανθρώπινες δράσεις σε φέρνουν πιο κοντά στην πραγματικότητα; Αν μια περιοχή της σκέψης πλησιάζει περισσότερο στη φαντασία, τότε αυτή είναι η περιοχή με τις πληροφορίες για τα κοινωνικά γεγονότα και για την ανθρώπινη δράση.>>>

ΚΟΙΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

 ΓΝΩΣΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

 

 ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΩΣ ΜΕΡΗ

 

 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΚΕΨΗ

 

 ΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

 

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΧΩΡΙΣΤΑ

 

ΠΟΤΕ ΠΛΗΡΗΣ ΓΝΩΣΗ

 

ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

 

 

ΥΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΣ - ΘΕΟΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Δεν προηγείται η ύλη από το πνεύμα, αλλά ο Κόσμος ως σύνολο...

 

Από την αρχαιότητα έως και σήμερα, πολ­λοί στο­χαστές και φιλόσοφοι με τα σπουδαία έργα τους αντέδρασαν με τον ευφυέστερο και ισχυρότερο τρό­πο στις προκαταλήψεις, στη μωρία, στην επιπολαι­ότητα και στον εγωκεντρισμό. Προσέγγισαν μεγά­λες αλήθειες, έβαλαν φρένο σε μονόπλευρες θεω­ρήσεις και σε ακρότητες, ανέδειξαν τον πλούτο του εσωτερικού κό­σμου, κατέγραψαν πλήθος σκέψεων και επιχειρημάτων και υπερασπίστηκαν έναν φιλο­σοφικό τρόπο ζωής.

 
 
 
 

Η αναδρομή στις φιλοσοφικές προσπάθειες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, στοχεύει να υπεν­θυμίσει και να συγκεντρώσει τις σκέψεις εκείνες που σχετίζονται ιδιαίτερα με τα ζητήματα της φυσικής και της κοσμολογίας και να αποδείξει το πλεονέκτημα του ανθρώπου να σκέφτεται όχι μόνο δημιουργικά, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις με μαθηματική και λογική συνέπεια και με επιτυχία, όταν η θεωρητική αναζήτηση γίνει ένας τρόπος ζωής και όταν η σκέψη παρατηρεί τις ίδιες τις σκέψεις της.

 

Είναι μια διαδεδομένη προκατάληψη, ότι η γνώση και η αλήθεια επιτυγχάνονται μόνο με τη δύναμη της γνώσης και με τη λογική συνέπεια της σκέψης. Αποδεικνύεται εύκολα, ότι μπορούμε να σκεφτόμαστε σωστά και να σταματάμε σωστά τη σκέψη μας χωρίς να έχουμε γνώση και να σκεφτόμαστε τρελά κατέ­χοντας γνώση.* Και αυτή η διαπίστωση επιβεβαιώ­νεται στην καθημερινή ζωή, χωρίς να καταγρά­φονται οι παρατηρήσεις, αλλά και όταν μελετήσουμε το συγ­γραφικό έργο πολλών δημιουργικών πνευ­μάτων.

 

 

 

 

 

ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ: ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΟ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

παζλ πληροφοριών

Μεγάλος αριθμός σελίδων για να μάθεις ότι η αξιόπιστη γνώση και η γνώση για εφαρμογή με βέβαιο το αποτέλεσμα είναι ελάχιστη, όσο δεν φαντάζεσαι. Για να μάθεις ότι η περισσότερη γνώση και σκέψη είναι φαντασιώσεις και πληροφορίες που παραπλανούν εσένα και όσους επι­κοινωνείς μαζί τους. Παραπλάνηση για τη δική σου ζωή, που νομίζεις ότι γνωρίζεις αρκετά και για τους άλλους που σε ακούνε, σε διαβάζουν και σε εμπιστεύονται. Παραπλάνηση συνήθως χωρίς αυτή την πρόθεση, αλλά συνήθως με αδιαφορία για την πνευματική σου καλλιέργεια, με ανευ­θυνότητα και συχνά με συνέπειες που προκαλούν γέλιο ή κλάμα. Μάθε να αμφιβάλλεις!

αράχνηΤρία ελαττώματα στη γνώση, που τη μεταμορφώνουν σε ψευδαίσθηση γνώσης και βυθίζουν τη σκέψη σε περισσότερη άγνοια:

<•> Χωρίς παρατήρηση ή χωρίς επιβεβαίωση στην προσωπική εμπειρία. Γνώση η οποία γίνεται δεκτή από ανασφάλεια μήπως εμείς φανούμε αγράμματοι, χαζοί ή ανενημέρωτοι ή για κάποια άλλη σκοπιμότητα, αυτή δεν είναι αξιόπιστη γνώση μας. Είναι πίστη μας, είναι βιαστική βεβαιότητα, είναι ένα στοίχημα με πολλές πιθανότητες, όχι όμως γνώση που διαφέρει από τη θρησκευτική πίστη. Όταν η απόδειξη και η γνώση χρειάζονται το μυαλό ενός ειδικού ή ενός προνομιούχου προσώπου και την ικανότητα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, τότε αυτή δεν είναι απόδειξη ούτε γνώση. Είναι ένα μυστικό για λίγους τυχερούς!

<•> (Μεροληπτικός) περιορισμός της περιοχής έρευνας, απόσπαση από άλλα εξαρτημένα φαινόμενα, αφαίρεση των γενικότερων φαινομένων που ρυθμίζουν τις ιδιαίτερες περιπτώσεις, παρατήρηση και έρευνα αποκλειστικά των επιμέρους πραγμάτων η οποία αφήνει στο σκοτάδι το ρόλο της ολότητας και του συνόλου για την ύπαρξη, τη σύνδεση και τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των μερών.

<•> Ο ρόλος της γνώσης και της σκέψης για την παραπλάνηση, την εξαπάτηση και για τη δημιουργία ανόητων προτύπων, βραχύβιων ηθικών αξιών και άσκοπων δράσεων. Η γνώση και η λογική δεν είναι ενάντια στην άγνοια και στον παραλογισμό, ένα δόγμα το οποίο ρυθμίζει τη δράση του ανθρώπου, οργανώνει την κοινωνία και διδάσκεται από την εποχή του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού.

Γι' αυτό είναι απαραίτητο η γνώση να συνδεθεί με την αυτογνωσία και με τον εσωτερικό προορισμό του πνεύματος. Αυτή η σύνδεση είναι το έργο της ηθικής.

Ηθική χωρίς γνώση...και γνώση χωρίς Ηθική...

 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΑ & ΛΕΞΕΙΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΝΩΣΗ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ Η ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ

ΠΡΑΓΜΑΤΑ & ΛΕΞΕΙΣ 2

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΖΩΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ 2

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ 3

ΟΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

ΝΟΗΣΗ & ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

ΓΝΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ?

ΛΕΞΕΙΣ & ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ

ΣΚΕΨΗ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ & ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

<> Η αφαίρεση γνωρισμάτων και η περιληπτική άποψη των πραγμάτων ξεκινάνε (αυτόματα και απαρατήρητα) από τα ίδια τα αισθητηριακά δεδομένα και αυτό δείχνει, ότι οι αισθήσεις είναι διανοητικές διεργασίες. Τα πρώτα δεδομένα των αισθήσεών μας ήδη είναι αποσπασμένα γνωρίσματα και "σύντομες" απόψεις των πραγμάτων.

 Θεωρία της Βιο-αφαίρεσης

>>>

ΓΝΩΣΗ, ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ Η σχέση της διάνοιας με την αισθητικότητα και η δυνατότητα να γνωρίζουμε πράγματα πέρα από την πιο άμεση προσωπική εμπειρία μας. Μπορούμε να μιλάμε για κάποια εμπειρία την οποία δεν έχουμε και αυτή η δυνατότητά μας προέρχεται από την εμπειρία, με το διάμεσο ορισμένων εννοιών, οι οποίες μπορεί να προήλθαν από έναν ελάχιστο αριθμό αντιλήψεων, αλλά να αναλογούν και να βρίσκονται σε πολύ μεγαλύτερο. Όταν λ.χ. λέμε, ότι ο άνθρωπος έχει δύο πόδια... >>> 

 

"ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ;"  |  "ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" | "ΠΟΣΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΣΚΕΨΗ ΜΑΣ;"

"ΑΠΟΡΡΙΨΗ" | "ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ & ΘΡΗΣΚΕΙΑ" | "ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ" | "ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΖΩΗ" | "ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ & ΔΙΑΝΟΙΑ 

 

 

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΗΘΙΚΗ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ)

 

Οι φαντασιώσεις και τα ψέματα του ανθρώπου χωρίς αυτογνωσία...

Μη λες ότι δεν ήξερες!

ενιαία άποψη<•> Μερικές από τις κατευθυντήριες απόψεις για την πορεία της ζωής και για τις αξίες της είναι προ-καθοριστικές για την απόδοση, την επιτυχία και την εξέλιξη του ανθρώπου σε όλους τους χώρους και σε όλες τις δραστηριότητές του. Οι κατευ­θυντήριες απόψεις και οι εσωτερικές αξίες για την πορεία της ζωής μέχρι σήμερα υπο­βαθμίζονται και αντι­μετωπίζονται σαν μετα­φυσικά ζητήματα, διότι δεν ευνοούν τα σχέδια, τις επιθυμίες και τους στόχους των φιλόδοξων και των "υλιστών" ανθρώπων... Ανα­ρωτήθηκες πόσα λες και κάνεις καθημερινά με 100% βεβαιότητα, ενώ αυτά είναι πιο αμφίβολα από φιλοσοφικές θεωρίες; >>> προσανατολίσου!

Οι σκέψεις για μια παγκόσμια ηθική επε­κτείνονται μέχρι τα πολιτικά ζητήματα, αφού οι σχέσεις συνεργασίας συν­δέονται με την εμπιστοσύνη, συνεπώς και με την πνευματική αξιοπιστία και με την υπευ­θυνότητα των προσώπων. Στην ανθρώπινη ζωή με φαντασιώσεις, με ψέματα και με λανθασμένες εκτιμήσεις, η εξαπάτηση διευρύνεται και γίνεται συνήθεια μέχρι και θρησκεία, ενώ με τις ανθρώπινες συνεργασίες η εξαπάτηση καταλήγει να γίνεται με νομική κάλυψη, με την προστασία του κράτους, με σταδιο­δρομία και με επίσημες διαδικασίες! >>>

 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ | ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΗΘΙΚΗ | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 

 

Η Θ Ι Κ Η   Θ Ε Ω Ρ Ι Α

ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΚΕΨΗ

left hand

ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΖΩΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ

???

 

 

 

Η διάνοια δεν έχει σπουδαιότερη δυνατότητα από το να γνωρίζει, να διατηρεί τον εαυτό της σαν αυτοσκοπό και να διαμορφώνει την αυτογνωσία της. Η αυτογνωσία είναι το νόημα της ευτυχίας, η ουσία της λογικής και ο σκοπός της ηθικής. Ο εγωκεντρισμός και η αυταπάτη είναι από μόνα τους, χωρίς καμιά πράξη, η πιο μεγάλη καταστροφή και σχετίζονται άμεσα με την παράδοση στην τύχη. Ζωή χωρίς διανοητική δραστηριότητα είναι ανύπαρκτη και χωρίς διαμόρφωση αυτογνωσίας ήταν, είναι και θα είναι για πάντα και παντού μέσα στο Σύμπαν ανεπαρκώς αξιοποιημένη και παρασυρμένη, με όποια δυνατότητα και αν τη φανταστούμε.

 

 

 

επιστημονικά όργανα

spider

 

προσανατολίσου!

αισθητήρια όργανα

σκέψηΈνα σημάδι ορθότητας κάθε θεωρίας: Η θεωρία όχι μόνο να περιγράφει ή να εξηγεί ένα φαινόμενο, αλλά να απαντάει και στις απορίες που αυτή η ίδια προκαλεί.

 

Ανακαλύπτεις τώρα τη Φιλοσοφία; Τι είναι Φιλοσοφία. Φιλοσοφία και πραγματικότητα >>>► 

 

κοσμολογία, cosmology, in German: Kosmologie, in Italian and Portuguese: cosmologia, in France: cosmologie, in Spanish: cosmología, in Russian: космология, in Chinese: 宇宙论, in Hindi: ब्रह्मांड विज्ञान (), in Turkish: kozmoloji, in Swedish and Norwegian: kosmologi, in Arabic: الكوزمولوجيا علم الكونيات , in Hebrew: קוסמולוגיה

φιλοσοφία, philosophy, in German: Philosophie, in Italian and Portuguese: filosofia, in France: philosophie, in Spanish: filosofía, in Russian: философию, in Chinese: 哲学, in Hindi: दर्शन (tattvadnyaan), in Turkish: felsefe, in Swedish and Norwegian: filosofi, in Arabic: الفلسفة , in Hebrew: פילוסופיה

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 - 8.0

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px