*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ 3

 

Δείτε τι είναι η αλήθεια από μια άλλη σύντομη άποψη, χωρίς αναλύσεις, όπως προβάλλεται

από τη φιλοσοφική προσπάθεια του Αθανάσιου Μερτζανίδη και μαζί με την ηθική διάσταση

(προστέθηκε στις ιστοσελίδες 12/12/2015)

 

άλλη άποψη για την αλήθεια

 

ΣΧΟΛΙΟ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ:*

Το ζήτημα για το πόσο αξιόπιστα γνωρίζουμε τον κόσμο και τα πράγματα γίνεται πιο περιπλεγμένο όταν στην αρχική γνώση/­πληροφορία των αισθήσεων εισα­γάγουμε τη συμμετοχή τη σκέψης και τη δια­νοητική επεξεργασία των πληροφοριών. Έχουμε παρα­τηρήσει και έχουμε καταλάβει πόσο σημαντικό είναι για τη ζωή και την κοινωνία να γνωρίζουμε σωστά. Και πόσο το ψέμα, το λάθος και η πλάνη βγάζουν τη ζωή από τον κόσμο και μεταβάλλουν τον άνθρωπο σε παρανοϊκό και εχθρό του εαυτού του. Αλλά μη ξεχνάμε ότι η ίδια η πραγματικότητα έχει προδιαγραφές να χωρίζει τους ανθρώπους. Η πραγ­ματικότητα εμφανίζεται διαφορετική και σχετική, με άπειρες απόψεις και με διαφορές στις απόψεις για ένα και το ίδιο πράγμα. Πολλές γνώσεις είναι περι­ορισμένες για τοπική εφαρμογή, για σύντομα χρονικά διαστήματα, για πράγματα που έχουν μια διαφορά από αυτά που γνωρίζουμε καλά, και φυσικά η γνώση εφαρ­μόζεται με ιδιοτέλεια. Η γνώση επίσης επι­λέγεται και προσαρμόζεται σωστά και επιτυχημένα για να εξυπηρετηθούν συμφέροντα και για να εμπο­διστούν οι ανταγωνιστές και οι αμφισβητίες. Η αλήθεια και το δίκαιο μιας ομάδας μπορεί να στρέ­φεται στην αλήθεια και στο δίκαιο μιας άλλης. Μια όμορφη γυναίκα, την οποία αληθινά επιθυμούν πολλοί άνδρες, μπορεί να προκαλέσει αιματοχυσία. Μέσα στον κόσμο βρί­σκονται τα πάντα συγκεχυμένα και με τόση λεπτο­μέρεια, σαν να δημιουργήθηκε ο κόσμος με δόλο για να εμποδίσει τη συμβίωση και τη συνεννόηση. Δεν υπάρχει αιτία χωρίς να εξαρτάται από κάτι άλλο και αποτέλεσμα που να είναι απο­κλειστικά και καθαρά από μια αιτία.

 

 

Κάθε αρχή έχει πίσω μια άλλη αρχή και κάθε τέλος έχει τις συνέπειές του και εμείς αναγκαστικά επι­λέγουμε έτσι όπως μας διευκολύνει και όπως ενδια­φερόμαστε. Γιατί σε τέτοιο πολύπλοκο και ανε­ξάντλητο κόσμο η ζωή να ξεκινάει με τόση πολλή ανοησία; Ο κ. Θανάσης γράφει σωστά για την πραγ­ματικότητα που πρέπει να την ξεχωρίζουμε από τις φαντασιώσεις και από τις αν­θρώπινες επιθυμίες. Ξεκινάει με το αίτημα μιας πραγ­ματικότητας ανεξάρ­τητης από τις ανθρώπινες επιθυμίες, για να μη χαθούμε σε φιλοσοφικές σκέψεις. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν αντι­λαμβάνονται όλοι την ίδια πραγ­ματικότητα και η τελευταία εμφα­νίζεται χωρίς όρια, ποικιλό­μορφη, διαφορετική, με αντιθέσεις και ανα­τρεπτική. Υπάρχουν πολλές αλήθειες και αδυ­ναμίες (βιολογικές και πνευματικές) για πλήρη γνώση. Σίγουρα στην επιστήμη θα βρούμε απόψεις για τον κόσμο πλησιέστερα στην αλήθεια και σε αντίθεση με πολλές θρησκευτικές φαντασιώσεις. Όμως, η πραγ­μα­τικότητα και, μάλιστα, με τις λεπτομέρειες που εμφα­νίζεται σε κάθε ζωή ξεχωριστά, απέχει υπέρ­μετρα από τις λίγες σειρές, που γράφονται στα βιβλία και από τις συνοπτικές περιγραφές. Ο ρόλος της τύχης επι­βεβαι­ώνει τη μεγάλη άγνοιά μας για τον κόσμο και ταράζει την εμπιστοσύνη, που επιδιώκουμε με την αύξηση της γνώσης και με τις δυνατότητες που προ­σφέρονται από την επιστήμη. Κανένας ξεχωριστά ούτε καμία ανθρώπινη ομάδα δεν έχει τη σοφία για να εγγυηθεί το μέλλον της ζωής μας και της κοινωνίας. Η αμφιβολία και η δυσπιστία -ιδιαίτερα στην εποχή μας με τις πολλές και τεχνολογικά εξελιγμένες πηγές πληροφόρησης- είναι απαραίτητα εφόδια για τη ζωή.

 

* Από απάντηση στις 18/11/2015

 

ΠίσωΕπόμενη σελίδα

 

 

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 - 8.0

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px