*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

ΕΠΑΝΩ • ΠΡΑΓΜΑΤΑ & ΛΕΞΕΙΣ 2

 

 

ΣΕΛΙΔΑ 1 από 10

ΠΡΑΓΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΛΕΞΕΙΣ

 

 

Είναι σημαντικό να υπενθυμίσω κάποια γνωστά φαινόμενα, τα οποία διδάσκονται από τα σχολικά χρόνια. Γνωρίζουμε, ότι τα χρώματα δεν υπάρχουν έξω από τον εγκέφαλό μας, επάνω στα πράγματα. Υπάρχει ηλεκτρο­μαγνητική ακτινοβολία σε διάφορες συχνότητες (κυμα­τάκια με κάποιο ρυθμό εναλλαγής, ας πούμε), από την οποία ένα μικρό μέρος γίνεται αντιληπτό με το μάτι. Το ηλιακό φως είναι ένα μικρό μέρος από τη συνολική ακτινοβολία του άστρου. Το φως του στην πιο χαμηλή συχνότητα (με τον πιο αργό ρυθμό εναλλαγής στα κυμα­τάκια), εμείς το βλέπουμε προς το ερυθρό χρώμα ενώ στην υψηλότερη συχνότητα προς το ιώδες. Αυτές οι συχνότητες που βρίσκονται πέρα από το ερυθρό και το ιώδες δεν γίνονται άμεσα αντιληπτές με το μάτι και δεν δημι­ουργείται κάποιος χρωματισμός. Οι υπόλοιπες εντός των ορίων που μπορούμε να βλέπουμε, όλες μαζί φαίνονται σαν άσπρο χρώμα. Όπως μας έμαθε ο Νεύτωνας, το σύνθετο ηλιακό φως μπορεί να αναλυθεί και τότε τα ξεχωριστά κυματάκια που το αποτελούν φαίνονται με τα γνωστά μας χρώματα.

 

 

Τα υλικά πράγματα γύρω μας απορροφούν τη μία ή την άλλη συχνότητα ακτινοβολίας και ανακλούν ορισμένες άλλες. Όταν προσπέσουν στο αισθητήριο της όρασης αυτά τα εναλ­λασσόμενα κυματάκια προκαλούν βιο­χημικές μεταβολές και πιο πέρα με τους γνωστούς τρόπους δημιουργούν στον εγκέφαλο την εντύπωση του χρώματος. Όταν τα πράγματα δεν ανακλούν τις ορατές μας συχνότητες αλλά τις απορροφούν, τότε λέμε ότι φαίνονται μαύρα. Αντιθέτως, φαίνονται άσπρα όταν τις ανακλούν όλες. Κάπως έτσι συμβαίνει και με το αίσθημα του ήχου, όταν τα κυματάκια των υλικών μορίων προκαλέσουν τη δόνηση του τύμπανου στο αυτί. Χωρίς πολλά λόγια, τα αισθήματα που δημιουργούνται από τα αισθητήρια βιολογικά όργανα αντανακλούν ιδιότητες και μεταβολές των πραγμάτων. «Μεταφέρουν», εάν προτιμάτε, κάποια πληροφορία για τα εξωτερικά πράγματα, χωρίς να είναι εκείνα τα ίδια τα πράγματα.

 

Παρόμοια, οι λέξεις που χρησιμοποιούμε για να επι­κοινωνούμε και για να εξωτερικεύουμε ψυχικές διαθέσεις και απόψεις είναι οι φορείς των τελευταίων. Αντανακλούν και μεταφέρουν απο­σπασματικά γνωστικά στοιχεία των πραγμάτων, τα οποία εμείς είδαμε, ακούσαμε, γενικά αισθανθήκαμε και διανοηθήκαμε. Τα σύμβολα, οι λέξεις, οι σωματικές κινήσεις φέρουν ένα νόημα, όπως λέμε. Δείχνουν ορισμένα στοιχεία στα πράγματα και «αντι­προσωπεύουν» πλήθος πραγμάτων με ένα σύντομο, συνοπτικό και συνηθισμένο τρόπο. Τα πράγματα, όμως, δεν είναι οι λέξεις μας και αυτές δεν τα «αντι­προσω­πεύουν» 100%. Ούτε μεταφέρουν ακριβώς αυτά τα οποία βρίσκονται μέσα στο δικό μας κεφάλι. Λέμε «άνθρωπος» και φανταζόμαστε όλα εκείνα τα γνωρίσματα που είναι ίδια σε όλους σχεδόν τους ανθρώπους και τον ξεχωρίζουν από τα άλλα ζώα. Όμως, υπάρχουν πολλές και μεγάλες διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους, για τις οποίες μπορούμε να μιλάμε ατελείωτα, εάν αρχίσουμε να προσέχουμε τον καθένα ή την κάθε ομάδα ξεχωριστά. Γι’ αυτό στο άκουσμα της λέξης θα ξεπεταχτούν και διάφορες εικόνες από ανθρώπους, που εμείς οι ίδιοι είδαμε και κάπως μας σημάδεψαν.

Καθημερινά στην επικοινωνία μας προσπαθούμε να επι­τύχουμε την απαραμόρφωτη και ολική μεταφορά των δια­νοημάτων, των βιωμάτων και των εμπειριών μας. Με το κατάλληλο λεξιλόγιο, με τη σύνδεση των προτάσεων, με το ύφος, με τις κινήσεις. Πρέπει οι λέξεις, τα σύμβολά μας και η σειρά τους να διεγείρουν στον άλλο ίδια νοήματα και εντυπώσεις, όπως τα δικά μας ή όπως επιδιώκουμε. Αλλά και όταν αυτό το επιτυγχάνουμε, μαζί με την επιθυμητή πληροφορία μεταδίδουμε τα δικά μας κενά γνώσης. Όσα δεν είδαμε, δεν ακούσαμε, δεν διανοηθήκαμε, τα λάθη και τις ανακρίβειες μας. Συμβαίνει και αντιστρόφως, λέξεις τις οποίες χρησιμο­ποιούμε καθημερινά όταν σκεφτόμαστε ή επι­κοινωνούμε να μην μπορούμε να περιγράψουμε το νόημά τους πιο αναλυτικά, όταν μας ρωτήσουν τι σημαίνουν. Στην προσπάθεια να καταλάβουμε και εμείς οι ίδιοι τι εννοούμε, απο­καλύπτουμε μία απίστευτη δυσκολία. 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 - 8.0

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px