*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

ΕΠΑΝΩ • ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ

 

 

ΣΕΛΙΔΑ 2 από 10

ΠΡΑΓΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΛΕΞΕΙΣ (2)

 

 

Από την σύντομη υπενθύμισή μου για τη διαφορά ανάμεσα στη γνώση και στα πράγματα, την οποία διδασκόμαστε από τη μικρή ηλικία στο σχολείο, γίνεται φανερό πόσο σημαντική είναι η «διαχείριση» της γλώσσας και οι αρχικές λέξεις, τις οποίες όλοι χρησιμο­ποιούμε για να επι­κοινωνήσουμε, να συνεν­νοηθούμε και για να επεκτείνουμε τη γνώση μας. Είναι τεράστιας σημασίας να θυμόμαστε αυτή τη διαφορά. Θα έπρεπε να διδάσκεται με μεγαλύτερη προσοχή και πιο αναπτυγμένα και όχι σαν κάποια περαστική παράγραφος ή όπως ένα ακόμα κεφάλαιο στην ανάλυση του ψυχικού και δια­νοητικού φαινομένου. Η δυνατότητα της ανθρώπινης γνώσης είναι προ­καθοριστική για το σύνολο της ανθρώ­πινης συμπεριφοράς και της εσωτερικής ζωής. Ο Άγγλος φιλόσοφος του 17ου αιώνα John Locke, σε μία σπουδαία πραγματεία του για την ανθρώπινη νόηση έγραφε: «Είμαι έτοιμος να πιστέψω ότι αν ερευνούσαμε πιο βαθιά τις ατέλειες της γλώσσας, που θεωρείται το όργανο των γνώσεών μας, το πιο μεγάλο μέρος των αμφισβητήσεων θα έπεφταν μόνες τους και ο δρόμος για τη γνώση και ίσως για την ειρήνη θα ήταν πολύ πιο ανοιχτός για του ανθρώπους, όσο δεν είναι ακόμα».

Πιστέψτε τον! Να απλές και προσγειωμένες απόψεις, χωρίς χρηματο­δότηση και χωρίς τεχνολογικά μέσα, με τρομερή ισχύ για να αλλάξει ο τρόπος που αντι­λαμβανόμαστε και όλη η κοινωνία. Είμαστε όμως πολύ βιαστικοί για να τα βρούμε και να τα κάνουμε όλα και θεωρούμε χρονο­τριβή  να σκεφτόμαστε με πολλή λογική.

 

Ο άνθρωπος διαθέτει άμεσα τη δυνατότητα να διατηρεί και να επε­ξεργάζεται τα δεδομένα των αισθήσεων και να μην περιορίζεται σε αυτά. Τα περισ­σότερα δεδομένα (πληρο­φορίες) των αισθήσεων χάνονται αν δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα πράγματα, χωρίς τους ίδιους τρόπους επίδρασης και χωρίς τους ίδιους συσχε­τισμούς μας με το περιβάλλον. Με τη διατηρημένη εμπειρία και με τη γνώση των εξωτερικών πραγμάτων, ο άνθρωπος μπορεί να καθορίζει και να ρυθμίζει τις εξωτερικές πράξεις του και να αυτο­επηρεάζεται, χωρίς εκείνα να είναι παρόντα στις αισθήσεις του και χωρίς να υπάρχουν ή να τον επηρεάζουν πραγματικά. Αυτή η σταθερή δυνατότητα διατήρησης των πληροφοριών και της επεξεργασίας τους ξεχωρίζει τον άνθρωπο από όλα τα άλλα ζώα, εσωτερικά και εξωτερικά. Διαφορετικά ο άνθρωπος θα επηρεαζόταν μόνο από τις αισθήσεις σαν κάθε άλλο ζώο και θα συμπεριφερόταν πιο τυχαία, απλά, χωρίς συνέχεια και όχι δημιουργικά. Ενώ χωρίς καθόλου τις πληροφορίες των αισθήσεων το σώμα θα ήταν νεκρό και θα επηρεαζόταν από έξω του, όπως όλα τα άψυχα σώματα.

Με τη φωνή είναι δυνατός ένας από τους πολλούς τρόπους εξωτερίκευσης. Με την έναρθρη γλώσσα, ο άνθρωπος μπορεί να εξωτερικεύει όσα βρίσκονται εσω-­διανοητικά του αλλά και να αποτυπώνει και να τα επεξεργάζεται. Όχι μόνο δεν υπάρχει πράξη, που να μην επηρεάζεται από την προηγούμενη εμπειρία του από τη μνήμη και τη σκέψη του, αλλά δεν θα μπορούσε ούτε να πράξει δημιουργικά, με συνεκτικό τρόπο και με στόχευση στο αποτέλεσμα. Κατά συνέπεια τότε δεν θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί ο «εσωτερικός κόσμος» του και ούτε θα μπορούσε να κατευθύνει και να δια­μορφώσει ο ίδιος την εμπειρία του με τις επιλογές του και με τις εξωτερικές δραστη­ριότητές του.

 

Σχεδόν όλες οι δραστηριότητες του ανθρώπου και η διάθεσή του δημιουργούνται και επηρεάζονται διαρκώς από τη διατηρημένη εμπειρική γνώση του και από τους στοχασμούς του επάνω σε αυτήν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ως το σημείο να συμπεριφέρεται και να ενεργεί περισ­σότερο επηρεασμένος από το έσω του παρά από εκείνα, τα οποία αντι­λαμβάνεται πραγματικά έξω του.

ΠίσωΕπόμενη σελίδα

 

 

 

 

 

Για την παρεξηγημένη σχέση της σκέψης με την ύλη και την ουσιαστική διαφορά του ανθρώπου από τα υπόλοιπα ζώα, βλέπε επιπλέον: " Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ "  και  " ΥΛΗ ΚΑΙ ΨΥΧΗ ". Από τις πιο μεγάλες ανατροπές και από τις πιο σημαντικές απόψεις που διατυπώνονται στις ηλεκτρονικές σελίδες, είναι η εμφάνιση της ζωής και της ψυχής σαν φαινόμενο αφαίρεσης του υλικού κόσμου και σαν νοητική διαδικασία διατήρησης των σταθερών και των κοινών στοιχείων των πραγμάτων με πρώτα αφηρημένα δεδομένα από τις αισθήσεις. Όμως, η ά-μεση σχέση της ύπαρξης με τον εαυτό της προϋπάρχει στο ολοκληρωμένο, ά-μεσο και ταυτόχρονο Σύμπαν και αυτή η σχέση εμφανίζεται σχετικά έμ-μεσα από την απλή ύλη, υπό τις συνθήκες που ερευνάει η επιστήμη. Η σκέψη δίνει τη δυνατότητα της διατήρησης (ανα­παράστασης) των αισθητηριακών εντυπώσεων και της συσχέτισης των δεδομένων "καταργώντας" το χρόνο και το χώρο. Η σκέψη έτσι απο­σπασμένη από τις στιγμιαίες πληροφορίες των αισθήσεων έχει την ικανότητα να "φτιάξει" το δικό της κόσμο και να επιλέγει την εμπειρία της. Η ύπαρξη υλικής και βιολογικής διαδικασίας για κάθε ψυχο­λογική και διανοητική συμπεριφορά δεν αναιρεί την παραπάνω διαπίστωση για τον άμεσο και ρυθμιστικό ρόλο της σκέψης. Να ληφθεί ακόμα υπόψη, ότι το βιολογικό σώμα και η οργάνωσή του δεν είναι ανεξάρτητα από αυτή την εσωτερική παρουσία, την οποία αποκαλούμε "ψυχή" και "πνεύμα", ακόμα και αν τα τελευταία θεωρηθούν λειτουργίες του βιολογικού σώματος. Η λειτουργία του βιολογικού οργανισμού μεταβάλλει και  τροποποιεί τον ίδιο τον οργανισμό και ο οργανισμός δεν είναι μόνο ο ορατός στα χονδρο­ειδή τμήματά του.

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 - 8.0

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px