*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

ΕΠΑΝΩ • ΝΕΟΤΕΡΗ ΦΥΣΙΚΗ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

 

 

 

κυκλικός χρόνος - ταυτόχρονο και πλήρες 99,9% Σύμπαν

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου και της Σχετικότητας της Ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου, ύλης και δυνάμεων)

 

www.kosmologia.gr

1986 - 1998   |   2000 - 2008   |   2008 - 2012

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

 

προϋπάρχει το ολοκληρωμένο σύνολο... 

" Δεν είναι τα εξωτερικά υλικά πράγματα τα οποία με την κίνηση, με το πλησίασμα, την απομάκρυνση, την ένωση και το διαχωρισμό τους αυτά επιτυγχάνουν ένα ισορροπημένο σύνολο και τη διατήρηση της νομοτέλειας. Αντιθέτως, προϋπάρχει το ολοκληρωμένο σύνολο...

Ο υλικός κόσμος στο σύνολο του χρόνου είναι πλήρης, ά-μεσος και ταυτόχρονος (με όλους τους δυνατούς τρόπους) και υπάρχει σχετικά σαν πεπερασμένος χώρος και σαν σταθερή ποσότητα ενέργειας για όσα μπορούν να συμβούν εμμέσως με τους υλικούς φορείς, οι οποίοι υπάρχουν σαν αυξομειώσεις αυτής της σταθερής ποσότητας. Έτσι, το (πλήρες) Σύμπαν μονίμως επενεργεί (πυρηνική δύναμη) στα δομικά στοιχεία από τα οποία αυτό αρχίζει να γίνεται έμμεσα, σχετικά, σαν εξωτερικό και ελλιπές..."

 


 

διερεύνησηΠΡΟΣΟΧΗ! Η φυσική που περιέχουν οι σελίδες δεν έχουν εκ­παιδευτικό σκοπό. Έχουν σκοπό 1) να φανεί πώς μια φιλο­σοφική ερμηνεία για τη διατήρηση του κόσμου ως ένα σύνολο και για την ουσία των πραγμάτων συναντήθηκε με τη φυσική. Επειδή αυτή η ερμηνεία αξίωνε γενικά και με απλές σκέψεις την ύπαρξη σταθερών ελάχιστων και μέγιστων ορίων. Είναι μια διερεύνηση και η εκκίνηση με τους πρώτους υπολογισμούς για μια κοσμο­λογική θεωρία όπως αυτή είχε διατυπωθεί ορθολογικά, με παραγωγικό συλ­λογισμό, με τη μέθοδο της απαγωγής εις άτοπο και με αναγωγή όλων των φαινομένων σε μερικά θεμελιώδη. Είναι μια ανάμιξη της γνωστής φυσικής και πειραματικοί υπολογισμοί και μια διερεύνηση προσαρμοσμένη για τη μαθηματική διατύπωση μιας αναπτυγμένης φυσικής ερμηνείας και δεν έχει το σαφή στόχο της επίλυσης συγκεκριμένων μαθηματικών προβλημάτων. Δεν είναι μία ολοκληρωμένη και συνεπής εργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις ενός εκπαιδευτικού και οι σπουδαστές θα πρέπει να είναι επιφυλακτικοί. 2) Με αυτή την εκκίνηση ενθαρρύνεται η προσπάθεια για να βρεθεί η πλήρης μαθηματική έκφραση αυτής της κοσμο­λογικής θεωρίας.

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

Η ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΦΥΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ (ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ)

 


ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΔΩ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΦΥΣΙΚΗ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1...1g) 

 

digital books cd-rom printed books ©2012 | ISBN 978-960-93-4040-3 | ΤΟ (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ & Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ (ΚΕΝΟΣ) ΧΩΡΟΣ. Ολόκληρη η κοσμολογική θεωρία εκτείνεται σε μεγάλο αριθμό σελίδων. Η αναπτυγμένη φυσική ερμηνεία για τη δομή του Σύμπαντος και της ύλης, με όλα εκείνα τα κομμάτια της σκέψης που διευκολύνουν αποκλειστικά την κατανόηση της κοσμολογικής θεωρίας και απαντούν με την αποτελεσματική σειρά στις απορίες που δημιουργούνται, είναι διατυπωμένη σε τρεις τόμους ή αντίστοιχα σε 3 αρχεία μορφοποιημένου κειμένου (όπως είναι τα PDF) και όχι στις ιστοσελίδες.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

HTML  ΣΕΛΙΔΕΣ  ΤΗΣ  ΦΥΣΙΚΗΣ  ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (©2010)

 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

 

 

Από το κουμπί ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ μπορείτε να επιστρέψετε από οποιαδήποτε άλλη σελίδα πίσω σε αυτήν εδώ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ - ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ (ΚΕΝΟΣ) ΧΩΡΟΣ

 

 

planet Earth

Η 1η δημοσίευση στη Γη

 

bang! ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΛΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ. Χιλιάδες εντυπωσιακές εικόνες του δια­στήματος δεν μπορούν να δείξουν τις αόρατες σχέσεις των φαινομένων τριγωνομετρικές σχέσειςκαι τους νόμους που ρυθμίζουν την ύπαρξή τους. Δεν απο­καλύπτουν και δεν εξηγούν τους νόμους που ρυθμίζουν την κίνηση και τη δομή που παρατηρούμε στις μεγάλες και στις μικροσκοπικές διαστάσεις του κόσμου και τον ρόλο της ύλης. Χρειάζεται να σκεφτούμε, να υπο­λογίσουμε και να διαβάσουμε... 

  

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

με αφετηρία σκέψεις, ιδέες και παρατηρήσεις της προηγούμενης φυσικής ερμηνείας *

ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΜΠΑΝ (ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΑΝ ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ)

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ - ΠΡΩΤΟΝΙΟ - ΝΕΤΡΟΝΙΟ - ΦΟΡΤΙΟ

 

ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Java Calc) 

 

MINI ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΗΚΟΥΣ (Java Calc)   

 

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΟ 

 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΑΖΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ PLANCK  (Vm =Μ c / Mpl =√G M / λ )

 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΑΖΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ PLANCK  (2)

 

ΤΙ ΕΚΦΡΑΖΕΙ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ V ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΣΗ √GM /r ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ

 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΜΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΑΖΑ  (1/c ~ Mmax ?)

 

Η ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ Μ = mo / √ 1 - (V2 / c2 ) ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ M=m/√[1-(c2 - v2) /c2 ]  

 

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ 

 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΨΗ

 

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ)

 

Η ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

 

ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΜΠΑΝ

 

Ο ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ, Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΡΑΝΕΙΑ  

 

ΠΙΘΑΝΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΑΠΛΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 

  ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΜΕ ΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ) ΚΑΙ Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΟΥ HUBBLE

 

 

 

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ  ( fmax = c / λmin  όπου λmin ≈6,62606 x10-34 m)

 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ Η/Μ ΚΥΜΑΤΩΝ & ΠΩΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

 

Η ΜΟΝΙΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΝΕΥΤΩΝΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

 

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ (h f = m c2 = E)

 

  ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ  ( c= 1/√ μο εο ) ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

 

 

 

ΠΟΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ, ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ...

 

ΛΗΜΜΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

 

 

 

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ - Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ (1,2,3)  Η κοσμολογική θεωρία πριν και μετά τη μαθηματική διερεύνηση

 

Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

 

ΓΙΑΤΙ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ BIG BANG ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΓΚΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ !

 

ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΟΨΙΖΟΥΝ

 

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ: ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΣΧΕΔΟΝ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΜΙΚΡΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ;

 

ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ c, G, h

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ. ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ

 

ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 

 

 

 

Διερεύνηση στα θεμέλια της φυσικής Διερεύνηση στα θεμέλια της φυσικής ©2010 ISBN 978-960-93-2431-1  |  ©2012 ISBN 978-960-93-4040-3 

Back To Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ!

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 - 8.0

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px