*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

 

ΠΙΘΑΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΑΠΛΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

©2009 ISBN 978-960-931414-5 | ©2010 ISBN 978-960-93-2431-1 |

©2012 ISBN 978-960-93-4040-3

 

Παράδειγμα: Σκεφτείτε κάποιον που κουράζεται πολύ, τρέχει πολλές ώρες και κάνει πολλές κινήσεις για να επιτύχει αυτό που ένας άλλος το καταφέρνει ξεκούραστα και πιο γρήγορα. Αν ζητάμε το αποτέλεσμα, τότε δεν θα εντυπωσιαστούμε από εκείνον που φαίνεται πιο δραστήριος και πιο ανθεκτικός. Παράδειγμα 2ο: Σκεφτείτε κάποιον υπάλληλο που σας φέρνει πελάτες και χρήματα στο κατάστημα, ενώ αυτός κάθεται πολλές ώρες και σκεφτείτε έναν άλλο που τρέχει και προσπαθεί σκληρά, αλλά το ταμείο είναι άδειο. Εσείς ποιον θα επιλέγατε; Τώρα, εφαρμόστε την ίδια σκέψη στην επιστημονική έρευνα: Τι νόημα έχει να λύνει κάποιος τις πιο δύσκολες εξισώσεις, να μας περιγράφει τα φαινόμενα πιο εντυπωσιακά και να είναι ικανός στην εφαρμογή των επιστημονικών μεθόδων, όταν για να τον καταλάβουμε θα χρειαστεί να σπουδάσουμε για πολλά χρόνια και την ώρα που ένας άλλος βρίσκει τα ίδια αποτελέσματα με τη γλώσσα που καταλαβαίνει ένας οποιοσδήποτε μαθητής σχολείου! 

Οι πιο απλές ποσοτικές σχέσεις του κόσμου που ακολουθούν ίσως δεν είναι σωστές, όμως πλησιάζουν ύποπτα και σε ανεκτά όρια τις ποσότητες που έχουν βρει διαφορετικοί ερευνητές, με τα πιο εξελιγμένα επιστημονικά όργανα και με τον πιο κουραστικό τρόπο.

 

 

 

Η 1η δημοσίευση στη Γη

 

 

Αν ο ελάχιστος ρυθμός επιτάχυνσης amin εκφράζεται από τη σταθερά G -η οποία ορίζεται με μάζες M του ενός κιλού που έλκονται με τη δύναμη F που εμφανίζεται όταν βρίσκονται σε απόσταση 1m - τότε ο ρυθμός αυτός amin σε συνδυασμό με το γνωστό όριο της ανώτερης ταχύτητας c μας βοηθάει να προχωρήσουμε σε μερικούς πρώτους υπολογισμούς για τα πιθανά όρια του Σύμπαντος. Με το πιο απλό σενάριο που βασίζεται σε δύο παγκόσμιες σταθερές (c και G) βρίσκουμε τα εξής ενδεχόμενα μεγέθη χρόνου και μήκους (μήκος ακτίνας, διαμέτρου ή περιμετρικό):

 

ΥΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ότι μία δύναμη F με μέγεθος 6,6725 x 10-11 Ν επιταχύνει μία μάζα m =1kg

1N =1kgr • m/sec2

1ly = 9,46073 x1015 m

1 Mpc = 106 pc ≈ 3,2615 x 106 ly x 9,46073 x1015 m ≈ 30,857 x 1021 m

 

Η επιτάχυνση (acceleration) βρίσκεται από τον τύπο a=F/m

a =F/ma = 6,6725 x 10-11 Ν /1kg = 6,6725 x 10-11 m /sec2

 

Σε πόσο χρόνο T η ταχύτητα της μάζας m =1kg θα γίνει ίση με τη ταχύτητα του φωτός c, όταν ξεκινήσει από μηδενική ταχύτητα, δηλαδή σε πόσο χρόνο θα γίνει Vm=c ? Νόμος της ταχύτητας:

V=a t

a=V / t → t = V / a

Εάν V=c τότε Tm = 2,9979245 x 108 m/sec / 6,6725 x 10-11 m/sec2 = 4,49295x1018 sec = c/G

 

Σώμα με m=1kg και με επιτάχυνση a=6,6725 x 10-11 m/s2 αποκτάει την ταχύτητα c σε χρόνο T=4,49295 x1018 sec, δηλαδή σε 14,2372994125 x1010 έτη. Σε αυτό το χρονικό διάστημα T πόση απόσταση S σε ευθεία μπορεί να έχει διανύσει? Αυτό το βρίσκουμε από το νόμο του διαστήματος: S=1/2 a t2

Sm = 1/2 x am x tm2 (Απόσταση S μάζας m = 1kg)

Sm = 1/2 x (6,6725 x10-11 m/sec2 ) x (4,49295x1018 sec)2 = 6,73475432 x1026 m

 

1pc (παρσέκ)= 3,0863332 x1016 m

Άρα 0,673475432 x1027 m / 3,0863332 x10162,1821216 x1010 pc

 

Επίσης, αν πολλαπλασιάσουμε το χρόνο T= 4,49295 x1018 sec επί τα μέτρα που διανύει το φως ανά sec βρίσκουμε τα μέτρα που το φως θα έχει διανύσει σε αυτό τον αριθμό T, με τη σταθερή του ταχύτητα από την αρχή. Για το χρόνο 4,49295 x1018 sec της μάζας m=1kg το φως θα έχει διανύσει διπλάσια απόσταση Sφωτός :

 

S φωτός= (4,49295x1018 sec) x (2,997924 x108 m/sec)= 1,346952 x1027 m = c2/G

ΣΕ ΠΑΡΣΕΚ:

1,346952 x1027 m / 3,0863332 x 1016 = 4,36424 x 1010 pc

 

Τελικά, στο χρόνο Τ=4,49295 x1018 sec που η μάζα m=1kg χρειάζεται για να φτάσει στην ταχύτητα του φωτός c με επιτάχυνση a= 6,6725 x 10-11 m/sec2 , το φως στον ίδιο αυτό χρόνο διανύει διπλάσια απόσταση S Σύμπαντος ( 0,673475432 x1027 m x 2 )= 1,346952 x1027 m εώρημα κολεγίου Merton για την ταχύτητα με ένα όριο αύξησης).

 

Διαιρώντας το χρόνο T = Vc / amin = 4,49295x1018 sec με το 2π βρίσκουμε:

 

T / 2π = 4,49295x1018 sec / 6,2831852 = 7,150752 x 1017 sec

 

(7,150752 x 1017 sec) / (31,5576 x 106 ) = 22,659365 x 109 έτη

 

1 έτος = 31,5576 x 106 sec  |  1sec = 31,688087 x 10-9 έτος

 

Υποθέσαμε ότι μία μάζα 1kg επιταχύνεται με σταθερά εφαρμοσμένη τη δύναμη που προκύπτει από τη σταθερά G της βαρύτητας. Στην πραγματικότητα, ο χώρος δεν είναι ούτε επίπεδος ούτε άδειος.

 

Με το πιο απλό σενάριο που βασίζεται σε δύο παγκόσμιες σταθερές (c και G) βρίσκουμε τα εξής ενδεχόμενα μεγέθη χρόνου και μήκους (μήκος ακτίνας, διαμέτρου ή περιμετρικό):

ΤΣύμπαντος = 4,492955 x1018 sec 

SΣύμπαντος = 6,734769 x1026 m = 2,1823619 x104 Mpc

SΣύμπαντος = 1,346954 x1027 m = 4,364724 x104 Mpc

SΣύμπαντος = 6,734769 x1026 m / 2π = 1,07187183 x1026 m = 3,473337 x103 Mpc

SΣύμπαντος = 1,346954 x1027 m / 2π = 2,14374297 x1026 m = 6,946674 x103 Mpc

 

Η ΣΤΑΘΕΡΑ Ηubble ΣΕ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ

 

H 70,1 km/sec /Mpc = 70,1 km/sec / 3,086 x1019 km

 

f = V / S → ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ fΗ = 70,1 / 3,086x1019 = 22,715489 x10-19 1/sec

T = S / V = 1/f → ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤH = 3,086 x1019 / 70,1 = 4,402282 x1017 sec

 

1pc =3,086 x 1016 m - 1 Mpc = 3,086 x 1022 m = 3,086 x1019 km - 1έτος (y) = 31,5576 x106 sec

1έτος φωτός ly = 9,460730 x1015 m

 

ΧΡΟΝΟΣ ΤHUBBLE από τη σχέση T = S / V =  Smax / Vmax = 1/f  για 70,1km :

3,086 x1019 / 70,1 = 4,402282 x1017 sec   

 

ΜΗΚΟΣ SHUBBLE για 70,1km με τον τύπο : c / f  = c x T = λ →  

 c / f = 2,997924 x108 / 22,715489 x10-19 = 1,31977 x1026 m

 

* (Ξανά κοντά στη δύναμη του χρόνου 4,49295x1018 sec και του μήκους 1,346952 x1027 m)

 

 

ΣΤΑΘΕΡΑ HUBBLE 70,1 km/sec / Mpc

με το όριο της ταχύτητας c

Η ΣΤΑΘΕΡΑ HUBBLE ΘΑ ΗΤΑΝ

6,8685 km/sec / Mpc

 

 

Χρονικό διάστημα Τ= 4,402282 x1017 sec

Χρονικό διάστημα Τ= 4,492954 x1018 sec

Μέγιστο Μήκος S= 4,276633 x 103 Mpc = 1,319768 x1026 m

Μέγιστο Μήκος  S= 4,36424 x 104 Mpc =  1,34696 x1027 m

Ρυθμός μεταβολής ±a = 6,80993 x10-10 m/s2

Ρυθμός μεταβολής ±a = 6,6725 x10-11 m/s2

 

 

 

 


ΔΥΟ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ

Mpl c2 = Eplanck

Eplanck / h = 7,4008 x1042 Hz

 

c / hbar =ωmaxω / 2π = fmax

= 0,452444 x1042 Hz

h fmax = Ec

 

Mpl =√(hc /G) = 5,456246 x10-8 kg

fpl = 7,4008 x1042 Hz

Tpl = 0,13512 x10-42 sec

Epl = 49,038293 x108 J

Emin = h 1Hz = 6,62606 x10-34

Mmin = h 1Hz/c2 = 0,73725 x10-50 kg

λpl = c / fpl = 0,405080 x10-34 m

apl = fpl2 λpl = c2 /λpl = 22,186977 x1050 m/s2


 

 

Mc = 0,3335641 x10-8 kg = Mpl / 16,3574

fc = 0,452444 x1042 Hz

Tc = 2,210218 x10-42 sec

Ec = 2,997924 x108 (kg m2 /s ?)

 

Mmin = Mc/fc = 0,73725 x10-50 kg/Hz

λc = λmin = 6,62606 x10-34 m

amax = fc2 λc = c2 /λpl = 1,356391 x1050 m/s2

Mpl / Mc ► Αυτός ο μικρός λόγος 16,357 και η μικρή σχετικά διαφορά των ορίων στις δύο εκδοχές είναι σημαντικός και καθοδηγητικός για την έρευνα, κυρίως για την εξής παρατήρηση: Με έναν μικρό λόγο δεν αλλάζουν ακραία οι τεράστιοι αριθμοί, οι ποσότητες (αφού ο εκθέτης σχεδόν παραμένει ο ίδιος), όμως αλλάζουν ανατρεπτικά οι μονάδες και τα φαινόμενα που περιγράφουμε.

 

 

Αν θεωρήσουμε σαν ελάχιστη ποσότητα χρόνου, το χρόνο Tmin στον οποίο το φως θα διένυε απόσταση ίση με μήκος h= 6,626026 x10-34 ή θα αποκτούσε την ελάχιστη ποσότητα της ενέργειας h▪ 1Hz τότε βρίσκουμε :

2,997924 x108 m       σε       1 sec

6,62606 x10-34 m    σε   πόσα sec ?

 

Tmin = h / c = 2,210216 x 10-42  →  Tmin x c = h = λmin

Αν Tmin = 2,210216 x 10-42  τότε  fmax = 1/Tmin = 0,452444 x1042

Πόσο μακριά μπορεί να έχουμε πέσει έξω από τη σωστή μέγιστη συχνότητα με το πιο απλό υπολογισμό του κόσμου; Εδώ κάνουμε ένα παρόμοιο τρυκ, όπως όταν υποθέσουμε ότι η μάζα του ενός κιλού επιταχύνεται με δύναμη και επιτάχυνση που προκύπτει με τις μάζες του ενός κιλού σε απόσταση ενός μέτρου (6,6725 x10-11 m/s2 από την τιμή της σταθεράς G) μέχρι να αποκτήσει τη μέγιστη ταχύτητα c και εξισώσουμε τη σταθερά G με την ελάχιστη κεντρομόλο επιτάχυνση (δηλαδή c / Tmax). Εδώ εξισώσαμε το h με ένα ελάχιστο μήκος

 

Παράδειγμα με το μήκος λ του ηλεκτρονίου: Σε πόσο χρόνο t το φως θα διένυε απόσταση μήκους λe = 0,24263 x10-11 m? Απάντηση:

Χρόνος t= 1 x λe / c = 0,0809326 x10-19 sec = 1 / fe.

 

 

► Με ταχύτητα Vmax = 2,997924 x108 m /s σε ελάχιστο χρόνο Τmin = 2,210215 x10-42 sec = 1/ fmax διανύεται ελάχιστο μήκος λmin = Vmax x Τmin = 6,62606 x10-34 m
 

► Με ταχύτητα Vmax = 2,997924 x108 m /s σε χρόνο Te = 0,080932 x10-19 sec διανύεται μήκος λe = Vmax x Te = 0,24263 x10-11 m = h/Me c
 

► Με ταχύτητα Vmax σε χρόνο Tp = 0,4407745 x10-23 sec διανύεται μήκος :

λp = Vmax x Tp = 1,3214085 x10-15 m = h/Mp c

 


 

Το ελάχιστο μήκος λmin = 6,62606 x10-34 m σε χρόνο 1sec (αντί του μήκους 2,997924 x108 m)
 

► Το ελάχιστο μήκος λmin = 6,62606 x10-34 m σε ελάχιστο χρόνο Τmin = 2,210215 x10-42 sec = 1/ fmax βγάζει ταχύτητα μέγιστη Vmax = λmin / Τmin = c = 2,997925 x108 m/s
 

► Το ελάχιστο μήκος λmin = 6,62606 x10-34 m σε χρόνο Te = 0,080932 x10-19 sec βγάζει μειωμένη ταχύτητα V = λmin / Te = 81,871 x10-15 m/s = Ee
 

► Το ελάχιστο μήκος λmin = 6,62606 x10-34 m σε χρόνο T= 1sec βγάζει ταχύτητα V = λmin / 1sec = 6,62606 x10-34 m /s
 


 

Η "διαστολή" του χώρου...
 

Γνωρίζουμε το μήκος 2,997924 x108 m το οποίο διανύεται από το φως σε χρόνο 1sec. Έχουμε σκεφτεί ότι σε χρόνο Tmax = c/G = Vmax/amin = 4,492954 x1018 sec το μήκος θα είναι Smax =2,997924 x108 x 4,492954 x1018 / 1sec = 1,346953 x1027 m = c2 /G.
 

Εάν ένα ελάχιστο μήκος λmin = 6,62606 x10-34 m διανύεται σταθερά σε χρόνο 2,210215 x10-42 sec, τότε στο χρόνο Tmax = 4,492954 x1018 sec πόσο μήκος θα έχει διανυθεί;
 

λmin x Tmax / Tmin = (6,62606 x10-34 m) x (4,492954 x1018 sec) / 2,210215 x10-42 sec =

2,977058 x10-15 m / 2,210215 x10-42 sec = 1,346954 x1027 m = c2 /amin

 

Δηλαδή, όπως παρατηρούμε: λmin x Tmax / Tmin = c2 /amin = SΣύμπαντος

 

 

 

1/ Vmax = 1 / c είναι ο χρόνος στον οποίο το φως διανύει μήκος 1m, όταν η μονάδα στον αριθμητή αποκτήσει διάσταση μήκους 1m.

 

Σε χρόνο t =1m /c = 0,3335641 x10-8 sec διανύεται από το φως μήκος 1m

Αντιστρόφως, μήκος 1m διανύεται σε χρόνο t = 1m / c = 0,3335641 x10-8 sec

 

Το μήκος λe του ηλεκτρονίου σε πόσο χρόνο te διανύεται;

te = 0,3335641 x10-8 x λe / 1m = 0,0809326 x10-19 sec

fe = 1/ 0,0809326 x10-19 = 12,3559 x1019 Hz

 

Πράγματι, Me c2 /h = 12,3559 x1019 Hz → h / Me c2 = te


 

Το ελάχιστο μήκος λmin = 6,62606 x10-34 m σε πόσο χρόνο tmin διανύεται;

tmin = 0,3335641 x10-8 x 6,62606 x10-34 / 1m = 2,21021 x10-42 sec


 

Για να προκύπτει ο ελάχιστος χρόνος tmin = 2,21021 x10-42 sec από τον τύπο:

E / h = M c2 /h πρέπει η μάζα M να είναι Mmax = 0,3335641 x10-8 kg

Δηλαδή:

Mmax c2 / h = 0,4524444 x1042 Hz → h / Mmax c2 = 2,21021 x10-42 sec

 

M = h f / c2 = h / t c2


 

Ο χρόνος t προκύπτει με την απλή μέθοδο των τριών όταν χρησιμοποιήσουμε για μονάδα το χρόνο tc = 0,3335641 x10-8 sec τον οποίο χρειάζεται το φως για να διανύσει το μήκος του ενός μέτρου. Δηλαδή t = (1/c) x λ .

Για ελάχιστο χρόνο tmin = 2,21021 x10-42 sec προκύπτει μάζα Mmax.

Δηλαδή Mmax = h / tmin c2 = 0,3335641 x10-8 kg

 

Για μέγιστο χρόνο tmax =1sec προκύπτει Mmin.

Δηλαδή Mmin = h / tmax c2 = 0,737249 x10-50 kg

 

tmin = (1/c) x λmin = 0,3335641 x10-8 x 6,62606 x10-34 = 2,21021 x10-42 sec

tmax =(1/c) x λmax = 0,3335641 x10-8 x 1m = 0,3335641 x10-8 sec

 

λmin = c tmin = 6,62606 x10-34 m

λmax = c tmax = 2,997924 x108 m

 

Πόσος είναι το λόγος του μήκους λmin = 6,62606 x10-34 m με το μήκος λmax = 2,997924 x108 m ; 2,997924 x108 m / 6,62606 x10-34 m = 0,452444 x1042

 

Σύμφωνα με τις σχέσεις: M = h f / c2 = h / t c2 = h / λ c

 

M x λ = h / c = 2,21021 x10-42 = tmin

Για να προκύπτει ο ελάχιστος χρόνος tmin πρέπει η μάζα M να είναι Μ= t/λ = 1/c και η ποσότητα h = λ. Δηλαδή ( t/λ ) λ = t και λ / (λ/t) = t

Για tmin = (1/c) λmin = Mmax λminMmax = tmin / λmin

 

 

Από τη διερεύνηση για την παρουσία της μάζας στις μικροσκοπικές διαστάσεις μέσα από κυματικές μεταβολές του "κενού" χώρου και από τη θεωρητική ανάλυση των φυσικών σταθερών προέκυψαν μερικά όρια. Από τη διερεύνηση των ενδεχόμενων μέγιστων και ελάχιστων ορίων, εκτός από τα όρια της μάζας Planck √(h c/G), προέκυψαν :

- Για τη μέγιστη συχνότητα c / hbar = ωmax ωmax / 2π = fmax = 0,4524444 x1042 Hz

- Για το ελάχιστο μήκος λmin = c / fmax = h ,

- Για τη μέγιστη συχνότητα fmax = c / λmin = 0,4524444 x1042 Hz

- Για τη μέγιστη επιτάχυνση amax = c2 / λmin = c x fmax = c / Tmin = 1,356394 x1050 ,

- Ταύτιση ενέργειας Emax και ταχύτητας Vmax (Emax = h fmax , όπου h=λmin)

- Ταύτιση της δύναμης Fmax με τη συχνότητα fmax (Fmax = Emax / λmin , όπου Emax = c )

- Μία μέγιστη ποσότητα μάζας Mmax = Emax / c2 = h fmax / c2 , η οποία παραδόξως συμπίπτει με το αντίστροφο της μέγιστης ταχύτητας του φωτός 1/c


 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ: Έχουμε παρατηρήσει από την αρχή τη σχέση c G ≈ 0,02 ή 1/ c G ≈ 50. Η ταχύτητα c με το G έχουν ύποπτη αριθμητική σχέση, ενώ η εμφάνιση της ίδιας αριθμητικής σχέσης με άλλο διαστασιακό περιεχόμενο προκύπτει από πιο κοντινές ποσότητες. Η ποσότητα Mmax είναι ιδιαίτερα κοντά στη σταθερά G, η οποία σχετίζεται άμεσα με τη συμπεριφορά της μάζας όταν σε αυτή ασκείται δύναμη. Η ποσότητα c x G και 1/c G εμφανίζονται ξανά με άλλο διαστασιακό περιεχόμενο:

 

1/ c G = Fmax / G amax = Mmax / G ≈ 50

Fmax = Μmax λmin fmax2 = Μmax amax = G amax 50 = 0,452444 x1042 N

Fmax / G amax ≈ 50

Fmax / amax = 0,3335641 x10-8 kg = Μmax

G = 6,6725 x10-11

 

 

Από την υπόθεση ότι μία δύναμη F με μέγεθος 6,6725 x 10-11 Ν επιταχύνει μία μάζα m =1kg μέχρι αυτή να αποκτήσει ακριβώς την ταχύτητα c, η επιτάχυνση προκύπτει ίση με τη σταθερά G. Στην περίπτωση αυτή θεωρήσαμε ότι αυτή η επιτάχυνση είναι η ελάχιστη και τη συμβολίζουμε amin.

 

Όταν από τη σχέση Fmax / G amax διώξουμε το G τότε προκύπτει η μάζα Mmax

Fmax / amax = Μmax0,4524444 x1042 / 1,356394 x1050 = 0,3335641 x10-8 kg

 

Όταν από τη σχέση Fmax / G amax διώξουμε το amax τότε προκύπτει μία άλλη μεγαλύτερη ποσότητα μάζας MΣυμπαν

Fmax / amin = MΣυμπαν → 0,4524444 x1042 / 6,6725 x10-11 = 6,7807328 x1051 kg


 

Η ποσότητα μάζας MΣυμπαν x Mmin = 6,7807328 x1051 x 0,73725 x10-50 = 50

Η ποσότητα μάζας MΣυμπαν x Mmax = 0,02261809 x1045 = 50 Fmax

Η ποσότητα μάζας Mmax = 6,6725 x10-11 x 50

 

Εάν MΣυμπαν = 6,7807328 x1051 kg τότε: MΣυμπαν x amin = F = 0,4524444 x1042 N

Εάν h / c λmin = Mmax = 0,3335641 x10-8 τότε: Mmax x amax = F = 0,4524444 x1042 N

όπου amin = 6,6725 x10-11 m/sec2 και amax = c2 / λmin = 1,35639 x1050 m/sec2

 

Δηλαδή MΣυμπαν x amin = Mmax x amax = F = 0,4524444 x1042 N

 

► Με τα προηγούμενα όρια το 1/ c G ισούται: 

1/cG=50
 

 

Εάν περίοδος ΤΣύμπαντος = 4,492955 x1018 sec  και αν η ποσότητα h = 6,62606 x 10-34 J x sec είναι η ελάχιστη ποσότητα ενέργειας που μπορεί να μεταβιβαστεί σε χρόνο 1 sec  

 

4,492955 x1018 / 6,62606 x 10-34 = 6,780733 x 1051  1/J ?

 

 

Πόση δύναμη F θα προκαλούσε την ταχύτητα φωτός c εάν αυτή εφαρμοζόταν σε μια ποσότητα μάζας Μ = 0,3335641 x10-8 kg επί χρονικό διάστημα tmin = 2,21021 x10-42 sec :

F = M x c / tmin = (0,3335641 x10-8 ) (2,997924 x108 ) / 2,21021 x10-42 = 0,45444 x1042 N

Ο αριθμός 0,45444 x1042 N που βγαίνει με μονάδα δύναμης N είναι ο αντίστροφος αριθμός 1/tmin = 1 / 2,21021 x10-42 sec ο οποίος είναι με μονάδα χρόνου.

 

 

 

Εάν η μέγιστη συχνότητα fmax = c / λmin = 0,4524444 x1042 Hz συμπίπτει με μέγιστη δύναμη σε Newton  (σύμφωνα με τη σχέση h fmax / λmin  και για λmin = c/fmax ) τότε :

Για amax = c fmax = 1,356394 x1050 m/s2 

Μ = Fmax / amax = 0,4524444 x1042 / 1,356394 x1050 = 0,333564 x10-8 kg

 

Για amin = 6,6725 x10-11 m/s2 

M = Fmax / amin = 0,4524444 x1042 / 6,6725 x10-11 = 6,780732 x1051 kg

 

 

Σύμφωνα με τις σχέσεις M = h / c λ = Τmin / λ = λmin / c λ

τι βρίσκουμε όταν αντί Τmin βάλουμε Tmax και με λmin = 6,62606 x10-34 m

Tmax / λmin = 6,780732 x1051 kg = SΣυμπαν / c λmin

 


 

Επιτάχυνση 6,6725 x10-11 m/s2 προκαλείται από μάζες του ενός κιλού που απέχουν ένα μέτρο.

Από δύναμη F = 1N προκύπτει

Μ = 1N / amax = 0,737249 x10-50 kg = h x 1Hz / c2 =

M = 1N / amin = 1,4986886 x1010 kg


 

Η ισοδύναμη ποσότητα μάζας 1,4986886 x1010 kg της δύναμης 1N επί τη δύναμη Fmax :

  1Ν → 1,4986886 x1010 kg

 0,4524444 x1042 Ν → ?

1,4986886 x1010 x 0,4524444 x1042 / 1 = 6,780732 x1051 kg

6,780732 x1051 / 1,4986886 x1010 = 0,452444 x1042


 

Εάν η ισοδύναμη μάζα του Σύμπαντος είναι MΣυμπαν = Fmax / amin = 6,780732 x1051 kg να δούμε ποιοι άλλοι αριθμοί προκύπτουν από αυτή την ποσότητα μάζας:

 

Ε = MΣυμπαν x c2 = 6,0942168 x1068 J

S = E / F = 6,0942168 x1068 / 0,4524444 x1042 =1,3469537 x1027 m = c2 / G

T = S / V = 1,3469537 x1027 m / c = 4,492954 x1018 sec = c / G (για V =c) 

Ο γνωστός τύπος g = G M / r2 για να βγάλει την ελάχιστη επιτάχυνση amin = 6,6725 x10-11 διατηρώντας τη σταθερά G στον αριθμητή πρέπει η ακτίνα r στον παρανομαστή να είναι η ρίζα της μάζας Μ, δηλαδή r =√ M :

Για 6,6725 x10-11 = G x 6,780732 x1051 kg / r2 Ποια ακτίνα r προκύπτει ;

 

r =√ M = √ 0,6780732 x1052 = 0,823452 x 1026 m

 

amin = G M / r2 = G x 0,6780732 x1052 / (0,823452 x1026 )2 = 4,524444 x1041 / 0,6780732 x1052amin = 6,6725 x10-11 m/s2

 

Η ακτίνα r= 0,823452 x1026 m την οποία βγάλαμε από τη ρίζα της μάζας Μ = 0,6780732 x1052 kg δεν φαίνεται άσχετη από τα μήκη που προέκυψαν από το σενάριο του σώματος που επιταχύνεται με 6,6725 x10-11 m/s2 ώσπου να αποκτήσει τη μέγιστη ταχύτητα Vmax = c
 

1,346954 x1027 m / 0,823452 x1026 m = 16,3574 = Mplanck / Mc (;)

 

► Για να βγει η ελάχιστη επιτάχυνση amin = 6,6725 x10-11 από τον τύπο g = G M / r2 για ακτίνα r= 1,346954 x1027 m τότε η μάζα θα πρέπει να είναι Μ = r2 = 1,8142837 x1054 kg

 

 

► Ο γνωστός τύπος V2 = G M / r με μάζα MΣυμπαν = 6,7807328 x1051 kg και r = 1,346954 x1027 m

V2 = G M / r → G 6,7807328 x1051 / 1,346954 x1027 = 4,524443 x1041 / 1,346954 x1027

V2 = 3,359078 x1014 m2 /sec2 → V = √ 3,359078 x1014 = 1,8327787 x107 m/sec = 1/ Mplanck

 

 

► Εάν c / amin = TΣύμπαντος = 4,492955 x1018 sec και η ποσότητα Μ= Fmax / amax = 0,333564 x10-8 kg είναι η ισοδύναμη ποσότητα μάζας, η οποία αναπληρώνεται κάθε 1sec μέσα στο Σύμπαν με τη μέγιστη συχνότητα fmax

    1sec  →      0,333564 x10-8 kg

  4,492955 x1018 sec   →  ?

0,333564 x10-8 x 4,492955 x1018 / 1 = 1,498688 x1010 kg

Συναντάμε ξανά την ποσότητα 1/G = 1,498688 x1010 = 1N / amin

 

 

► Ο τύπος r = 2 G M / c2 δίνει την κρίσιμη ακτίνα της μάζας M που κάνει την ταχύτητα διαφυγής ίση με αυτή της ταχύτητας του φωτός c . Ποια ακτίνα r προκύπτει για M = Fmax / amin = 6,780732 x1051 kg

 

r = 2G M / c2 → r = 2G x 0,6780732 x1052 / c2 = 9,048886854 x1041 / c2 = 1,006824647 x1025 m

 

 

Η σχέση V = √ (2 G M /r) χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ταχύτητας διαφυγής από το βαρυτικό πεδίο αστρικών μαζών ποσότητας Μ.

 

Για μάζα Mc /2 = 0,166782 x10-8 kg, μήκος λmin = 6,62606 x10-34 και G=6,6725 x10-11

V =√ (2 G M /r) → 2 x 1,1128532 x10-19 / 6,62606 x10-34 =√ 0,3359019 x1015 = 1,8327626 x107 m/s =1/Mplanck

 

 

Ο ΤΥΠΟΣ GM / r ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εc = Vmax

 

Εάν στον τύπο V =(G M / r )

βάλουμε για Mmax = Mplanck = 5,45625 x10-8 kg και r =λplanck = 0,40508 x10-34 τότε προκύπτει V = c

 

Εάν στον ίδιο τύπο V =√(G M / r ) βάλουμε τα στοιχεία που προκύπτουν από τη νέα εκδοχή, όπου η μέγιστη ενέργεια Emax συμπίπτει με τον αριθμό της ταχύτητας του φωτός c , η μέγιστη μάζα Mmax με το 1/c και το ελάχιστο μήκος λmin = h (αντί για λmin = h /16,357 = λPlanck), τότε βρίσκουμε σαν ταχύτητα V τον εξής αριθμό:
 

V = √(G M / r) → √ (G Mc / λm ) = (6,6725 x10-11 ) x (0,3335641 x10-8 ) / h =

2,225706 x10-19 / h = 0,335901 x1015 =

3,35901 x1014 → √3,35901 x1014 = 1,83276 x107 m / s

 

1 / 1,83276 x107 = 0,545625 x10-7 = Αυτός είναι ο αριθμός της μάζας Planck (!)

1,83276 x107 x 16,3579 = 29,980 x 107 = Αυτή είναι η ταχύτητα c

Δηλαδή √ (G Mc / λm ) = 1/Mpl = 1 / √ (50 c2 h ) = 1 / c √ 50h

Για να βγάλουμε ξανά την ταχύτητα φωτός c πρέπει η σταθερά βαρύτητας G στον τύπο √(G M / r) να γίνει : G x (16,3574)2 =1,78532 x10-8

 

 

Για Gnew = (G x 16,3572 ) = 1,7853 x10-8  και Μ = 6,780732 x1051 kg

r = G M / c2 → r = Gnew x Μ / c2 = 1,346934 x1027 m   δηλαδή = Tuni x c

 

 

Εάν η Mmax = Emax / c2 = h fmax / c2 = 1/c = 0,3335641 x10-8 kg και ελάχιστο ευθύγραμμο μήκος λmin / 2π = 1,05457 x 10-34 m τότε με το γνωστό νόμο του Νεύτωνα βρίσκουμε :

 

F = G M M / r2 → G x (0,3335641 x10-8 ) x (0,3335641 x10-8 ) / (1,05457 x 10-34 )2

F = 0,7424157 x10-27 / 1,11211788 x10-68 = 6,6756925 x1040 N

 

 

Εάν η Mmax = √(h c/G) = Eplanck / c2 = 5,45624 x10-8 kg

F = G M M / r2 → G x (5,45624 x10-8 ) x (5,45624 x10-8 ) / (1,05457 x 10-34 )2

F = 198,644027 x10-27 / 1,11211788 x10-68 = 17,861778 x1042 N

 

 

Εάν η Mmax = 0,3335641 x10-8 / 2 = 0,166782 x10-8 kg

F = G M M / r2 → G x (0,166782 x10-8 ) x (0,166782 x10-8 ) / (1,05457 x 10-34 )2

F = 0,18560383 x10-27 / 1,11211788 x10-68 = 0,1668922 x1041 N

 

Παρατηρούμε ότι η μέγιστη δύναμη F που προκύπτει από τον απλό τύπο του Νεύτωνα, όταν βάλουμε σε αυτόν τις ελάχιστες πιθανές ποσότητες είναι της τάξεως πολύ κοντά στον αριθμό 1040

 

 

► Ο τύπος F r2 / M1 M2 είναι ο κλασικός τύπος του Νεύτωνα F = G M1 M2 / r2 λυμένος ως προς τη σταθερά βαρύτητας G.

Για δύναμη Fmax = 0,4524444 x1042 N, r = λmin= 6,62606 x10-34 m και για μάζα Μmax = 0,3335641 x10-8 kg

G = F r2 / M1 M2 → 0,4524444 x1042 x 43,904671 x10-68 / 0,111265 x10-16 = 1,785325 x10-8

 

Για δύναμη Fmax = 0,4524444 x1042 N, r = λmin= 6,62606 x10-34 m και για μάζα Μmax = Mplanck = 5,45624 x10-8 kg

G = F r2 / M1 M2 → 0,4524444 x1042 x 43,904671 x10-68 / 29,770555 x10-16 = 0,66725 x10-10

 

Fmax x λmin2 = 19,8644225 x10-26 = c h


Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ, Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΙΣΧΥΣ), Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Οι αριθμητικές σχέσεις και οι τύποι που χρειάζονται για την περιγραφή του κόσμου των πιο μεγάλων διαστάσεων χρειάζονται για την περιγραφή μεταβολών και κινήσεων σε μικροσκοπικές διαστάσεις και αντιστρόφως. Και πρώτα απ' όλα η ταχύτητα του φωτός c μπορεί να προκύπτει από ποσότητες σε μικροσκοπικές κινήσεις ή μεταβολές αλλά και από κινήσεις ή μεταβολές μέσα στον τεράστιο χώρο.
 

Σκεφτήκαμε: Σώμα με m=1kg και με δύναμη F= 6,6725 x 10-11 N αποκτάει την ταχύτητα c=2,9979245 x108 m/s σε χρόνο TΣ = 4,492955 x1018 sec (δηλαδή σε 142,372994125 x109 έτη).

(a=F/m και V=a ta=V/t → t= V/a )
 

Αυτό το αποτέλεσμα Tc προκύπτει απ' ευθείας από c/G = 4,492955 x 1018


 

Η απόσταση S σε ευθεία, που διανύει το φως στο χρόνο T = 4,492955 x1018 sec είναι:

S φωτός= (4,492955 x1018 sec) x (2,997924 x108 m/sec)= 1,346954 x1027 m (S= a t2 )

 

Αυτό το αποτέλεσμα προκύπτει απ' ευθείας από c2 /G = 1,346954 x 1027


 

SΣύμπαντος / TΣύμπαντος = 2,997924 x108 = c = amin x Tmax = amax x Tmin

 

c2 / amin = SΣυμπ = ΤΣυμπ x c

 

Η σχέση της μέγιστης απόστασης S και χρόνου T του Σύμπαντος προκύπτει απ' ευθείας από τις φυσικές σταθερές c και G. Η σταθερά G εμφανίζεται με μονάδες κεντρομόλου επιτάχυνσης, aκ = V2 / r → c2 / SΣύμπ = G ενώ η ταχύτητα φωτός c στον πεπερασμένο χώρο (με όριο μέγιστης απομάκρυνσης) δεν είναι ταχύτητα ομαλής ευθύγραμμης κίνησης, αλλά γωνιακή ταχύτητα, που σε σχέση με κάποια ακτίνα δεν είναι σταθερή. Η ελάχιστη επιτάχυνση amin φαίνεται σαν να είναι η κεντρομόλος επιτάχυνση/επιβράδυνση της κεντρομόλου ταχύτητας c στο μήκος μιας μέγιστης απόστασης/ακτίνας.

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

Τελικά τα "παράξενα" φαινόμενα συμβαίνουν στις χαμηλές ταχύτητες, στα μεγάλα χρονικά περιθώρια και στα ασθενή βαρυτικά πεδία...

 

fmax h = Fmax λmin = Emax = Mmax c^2 = fmax λmin = Vmax

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 - 8.0

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px