*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

ΕΠΑΝΩ • ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 13

 

 

 

-12-

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ & ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

 

ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΠΑΝ

 

 

 

 

Η ΑΡΧΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ: Η ύλη -τα πρωταρχικά απλά στοιχεία των πραγμάτων- είναι η σχετική αρχή της συνθετότητας, λέγαμε γενικά πριν κατανοήσουμε την ουσιαστική σχέση της με το χρόνο. Αφού η παρουσία της ύλης δεν είναι ανεξάρτητη από την ά-μεση παρουσία μίας προηγούμενης σύνθεσης -όπως πολλοί φιλό­σοφοι έχουν διαπιστώσει παρόμοια- θα γίνουμε ακριβέστεροι αν πούμε ότι, η λεγόμενη ύλη είναι οι φορείς της έμ-μεσης αλλη­λεπίδρασης. Δηλαδή τα πιο σύνθετα πράγματα γίνονται δια μέσου των συνδυασμών κάποιων αρχικών και κοινών στοιχείων. Αν θέλουμε να ακριβο­λογήσουμε και να επιτύχουμε να εξη­γήσουμε ορισμένα φαινόμενα μαζί με τις δυνάμεις που συμ­μετέχουν στο σχηματισμό τους (και όχι μόνο σαν στατικά) τότε θα πούμε ότι τα υλικά στοιχεία είναι οι ελάχιστοι τρόποι, με τους οποίους το Σύμπαν αρχίζει (σχετικά έμμεσα και σαν εξωτερικό) να γίνεται στην ελάχιστη στιγμή του. 

(...)

Τα υλικά στοιχεία σε τελική ανάλυση αντιστοιχούν στις ελάχιστες στιγμές (δράσης και ύπαρξης) της ευρύτερης πραγ­ματικότητας και με τα ελάχιστα ποσά ενέργειας. Με άλλη διατύπωση, η ύλη είναι ο ελάχιστος χρόνος και τρόπος δράσης διαμέσου του οποίου τα πράγματα μπορούν και αρχίζουν να υπάρχουν σαν εξωτερικά ανάμεσα στα άλλα. Ενώ η ίδια δεν υπάρχει εξωτερικά του συνόλου των λεγόμενων πραγμάτων, ούτε πριν από τα πιο σύνθετα πράγματα. Είναι ο ελάχιστος χρόνος δράσης (και ύπαρξης) της ευρύτερης πραγματικότητας, δηλαδή είναι η πραγματικότητα με την πιο αφηρημένη ποιότητά της -σε αντίθεση με το ολοκληρωμένο Σύμπαν. Είναι η σχετική πρώτη πραγματικότητα μέσα στο ποιοτικό σύνολό της, είναι μία σχετική έλλειψη ποιότητας και πραγματικότητας μέσα στο τελειωμένο σύνολο της πραγματικότητας, μία σχετική (έμμεση και εξωτερική) αρχή του Χρόνου μέσα στον συνολικό Χρόνο, στον οποίο υπάρχει άμεσα (και ταυτόχρονα) το αυτοτελές Σύμπαν. Η ύλη, χωρίς μία προηγούμενη ποιότητα πραγμάτων ή χωρίς καμία προηγούμενη διαμόρφωσή της σε ποιότητες θα παρέμενε για πάντα απλή και τυχαία εξωτερικά καθορισμένη ποσότητα, χωρίς τη δυνατότητα να δημιουργήσει σταθερούς τρόπους σύνδεσης. Τότε, το κάθε στοιχείο της θα αλλη­λεπι­δρούσε απροσδιόριστα, χωρίς χρονικά όρια και χωρίς καμιά σταθερή ιδιότητα (ή προκαθορισμένο όριο τρόπων αντί­δρασης από την ποιότητά της). Η ύλη, χωρίς την προ­ηγούμενη ύπαρξη μίας σύνθετης πραγματικότητας δεν θα μπορού­σε να έχει κάποια δομή και σχετικά σταθερο­ποιημένη παρουσία.

Η δυνατότητα να υπάρχουν πολλά πράγματα, ν’ αποτελούν συνθέσεις, να συνδυάζονται και να διατηρούν σταθερούς τρόπους σύνδεσης, να είναι άμεσα για τον εαυτό τους, ενώ έμμεσα είναι μέρη, προϋποθέτει τη σταθερότητα και την αμεσότητα του συνόλου τους. Δηλαδή, τα πράγματα γίνονται έμμεσα και αλληλεπιδρούν μαζί με την ταυτόχρονη συνύπαρξη του Κοινού Συνόλου τους (του οποίου είναι τρόποι-στιγμές ύπαρξης)”  © 2000

Έτσι είχα γράψει και μπορεί να διατυπωθεί προσαρμοσμένα στη γλώσσα των φυσικών: Η δυνατότητα να υπάρχουν πολλά πράγματα, ν’ αποτελούν συνθέσεις, να συνδυάζονται και να διατηρούν σταθερούς τρόπους σύνδεσης, να έχουν σταθερές ιδιότητες, να αποτελούν ξεχωριστά σώματα ενώ αλλη­λεπιδρούν με άλλα, προϋποθέτει τα υλικά πράγματα να συνδέονται όλα με ένα κοινό και πεπερασμένο χώρο και να ανταλλάσσουν ενέργεια μαζί του, με τα ίδια όρια μεταβολής. Δηλαδή, τα πράγματα γίνονται και αλλη­λεπιδρούν μαζί με την ταυτόχρονη ενέργεια του πεπε­ρασμένου χώρου (στην παρουσία του οποίου είναι τρόποι-στιγμές κίνησης και μεταβίβασης της ενέργειας. Η πεπερασμένη ποσότητα του χώρου (με όρια μήκους και με δυναμική ενέργεια) προδιαγράφει σαν μία φιάλη με ορισμένη χωρητικότητα και πίεση την κατάσταση της ύλης που περιέχει μέσα της σαν διακυμάνσεις μιας ομοιόμορφης ποσότητας).

 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

 


*

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 - 8.0

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px