*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

ΕΠΑΝΩ • ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 29

 

 

 

-28-

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ & ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

Η ΥΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (3)

 

 

 

► Η σταθερά G (με το μπερδεμένο περιεχόμενο μονάδων m3 / kg sec2 ) δεν εκφράζει μία ιδιαίτερη περίπτωση βαρυτικής έλξης μεταξύ συγκεκριμένων σωμάτων ή ενός ρυθμού επιτάχυνσης σε ιδιαίτερη περίπτωση. Όπως γνωρίζουμε, μέσα σε ένα ορισμένο βαρυτικό πεδίο και από ένα ορισμένο ύψος, ο ρυθμός της επιτάχυνσης ενός σώματος που πέφτει είναι ο ίδιος, ανεξάρτητα από τη μάζα του σώματος που πέφτει. Στον πλανήτη μας λ.χ., η επιτάχυνση g που προκαλεί η βαρυτική έλξη του στο ύψος της θάλασσας είναι περίπου g = GM / r2 = 9,8 m /sec2 . Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η σταθερά της βαρύτητας G (G= F r2 / M1 M2) προκύπτει από ένα σταθερό ρυθμό επιτάχυνσης τον ίδιο για όλες τις μάζες και ανεξαρτήτως του "ύψους" ή της απόστασής τους μέσα στο χώρο. Όπως αν όλα τα σώματα που περιέχονται στο χώρο βρίσκονταν εντός ενός ίδιου βαρυτικού πεδίου και στο ίδιο ύψος. Αφού, όμως, στο χώρο βρίσκονται συγκεντρωμένες διαφορετικές ποσότητες μάζας και με διαφορετικές αποστάσεις αυτό σημαίνει ότι ασκούνται διαφορετικές ελκτικές δυνάμεις και προκαλούνται διαφορετικοί ρυθμοί επιτάχυνσης. Για να προκύπτει η θεωρητική σταθερά της βαρύτητας G μέσα από όλες τις διαφορετικές περιπτώσεις έλξης όλων των υλικών σωμάτων, θα πρέπει να υπάρχουν πραγματικά τα σταθερά όρια, που μπορεί να διακυμανθεί ο ρυθμός της επιτάχυνσης, το μέγεθος της βαρυτικής δύναμης, το μήκος της απόστασης και της ποσότητας της μάζας. Με άλλα λόγια, πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο και ένα μέγιστο όριο στο μέτρο αυτών των φαινομένων σε εξάρτηση μεταξύ τους για να έχει νόημα και εφαρμογή η αφηρημένη σταθερά (g = G M / r2G =g r2 / Μ Μ =g r2 / G).

Η σταθερά G όπως έχει οριστεί συνδέεται με έναν ελάχιστο ρυθμό επιτάχυνσης, αφού για να δώσει μεγάλη ταχύτητα χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα (c = amin x t), μεγάλη σχετικά μάζα για μικρή ακτίνα ( V = √GM/r →M = V2 r / G ) και για να δώσει μεγάλη δύναμη έλξης χρειάζεται μεγάλη ποσότητα μάζας ή πολύ μικρή ακτίνα (F=G M·m / r2 ). Στη μέγιστη βαρυτική δύναμη και στο μέγιστο ρυθμό επιτάχυνσης (amax = Vmax / Tmin = Vmax2 / λmin = λ fmax2  και  Mmax amax = Fmax ) πρέπει λογικά να αναλογεί μία άλλη αντίθετη σταθερά (Gmax), αυτή που θα προκαλούσε το μέγιστο ρυθμό της επιτάχυνσης amax σε μία ελκυόμενη μάζα, στον ελάχιστο χρόνο tmin και στην ελάχιστη απόσταση λmin. Σε αντίθεση με τη σταθερά G που συνδέεται με ένα μέγιστο χρονικό διάστημα tmax και με τις μεγάλες αποστάσεις, η σταθερά της μέγιστης βαρυτικής δύναμης Gmax πρέπει να εμφανίζεται στην πιο μικροσκοπική διάσταση και να συνδέεται με ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα. Όπως θα δούμε, η δύναμη αυτή είναι εντοπισμένη και την αποκαλούμε "πυρηνική". Στη συνέχεια της πραγματείας θα παρατηρήσουμε περισσότερες σχέσεις μεταξύ των παγκόσμιων φυσικών σταθερών, όπως έχουν συνοψιστεί και καλυφθεί στη φυσική με τα σύμβολα c, G και h.

... ... ...

Συμπεραίνοντας παρατηρούμε το διχασμό και την αντιπαράθεση που υπάρχει στην κίνηση/ενέργεια των πραγμάτων με νεότερους όρους έκφρασης που χρησιμοποιούνται κατά κόρο στην επιστήμη της φυσικής. Από τη μία η κίνηση σε μικρότερες ταχύτητες και μεγαλύτερες αποστάσεις. Από την άλλη, η κίνηση στα ανώτατα όρια ταχύτητας και επιτάχυνσης και στις ελάχιστες αποστάσεις/­διαστάσεις. Η πρώτη "εκφράζεται" από τη μάζα και γίνεται μέσα στο χώρο. Η άλλη κίνηση στα ανώτατα όρια ταχύτητας και επιτάχυνσης δεν μπορεί να "εκφράζεται" από τη μάζα μέσα στο χώρο, διότι η ίδια η μάζα αρχίζει να γίνεται από τέτοια κίνηση, χωρίς να της επιτρέπεται να αποκτήσει περισσότερη κινητική ενέργεια. Δεν μπορεί να υπάρξει μάζα με μεταβολή της κίνησής της στον ελάχιστο δυνατό χρόνο ούτε με τη μεταβίβαση ενέργειας μεγαλύτερης από αυτήν, με την οποία συνδέονται οι μικροποσότητες που την αποτελούν με τις κινήσεις τους. Η κίνηση με τη μέγιστη επιτάχυνση amax εκφράζεται από την ίδια την ενέργεια του πεπερασμένου χώρου, από τη κυματική μεταβολή της που γίνεται με την πιο υψηλή συχνότητα (fmax), τη μέγιστη ταχύτητα (c) και από τα σωματίδια που δημιουργούν τη μάζα.

... ... ...

 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

c= h / M λm = λm Vm / Λp = Em λm / h 1 /50G = 0,02 / G 1 /√μο εο

50 c 1 / G 149,8962 x 108

G 1 / 50 c 0,02 /c 1 / 149,9 x 108  ≈ 1 / 1,5 x1010

G = 6,6725 x10-11 c / TΣ c2 / SΣ c fΣ √μο εο / 50

G = c / 0,449295 x 1019  ≈  fmax h / 0,449295 x1019


* Αξιοπρόσεκτη είναι και η σχέση c*G 0,02. Η πρώτη μέτρηση της σταθεράς G έγινε πειραματικά το 1797 από τον  Henry Cavendish. Η πρώτη αξιόπιστη μέτρηση της ταχύτητας του φωτός έγινε το 1676 από το Δανό αστρονόμο Olaus Roemer και με μεγαλύτερη ακρίβεια το 1850 από το βοηθό του Φιζώ, Ζαν Λεον Φουκώ (μέσα σε απόσταση λίγων δεκάδων μέτρων). Ενώ οι μετρήσεις των φαινομένων c και G έχουν γίνει από τόσο παλαιότερα, είναι πολύ σπάνιο αν όχι απίθανο να πέσει στην αντίληψη κάποιου μία αναφορά για την αριθμητική σχέση των σταθερών c και G. Τόσος χρόνος που ακολούθησε, αναρίθμητες δημοσιεύσεις, τόσος όγκος βιβλιογραφίας και ποτέ δεν έτυχε τουλάχιστον σε εμένα να συναντήσω αναφορά ή υποψία για τη σχέση του 0,02 από το γινόμενο c G. Το να σκεφτεί κάποιος την ύπαρξη μίας ελκτικής δύναμης για την πτώση των σωμάτων είναι κάτι πιο απαρατήρητο και πιο τυχαίο από την υποψία που κινεί η σχέση αντίθεσης που εμφανίζεται αριθμητικά από τις σταθερές c και G. Για πολλοστή φορά θα θυμηθούμε τη γνωστή διαπίστωση της απλής λογικής, ότι ψάχνουμε μακριά κάτι που βρίσκεται μπροστά μας.

 

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 - 8.0

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px