*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

ΕΠΑΝΩ • ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 33

 

 

 

-32-

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ & ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

ΟΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΣ (2)

 

 

Μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα πώς γίνεται η μεταβολή της χωρικής ενέργειας και η κυματική μετάδοσή της αξιοποιώντας τη γνώση μας για τα κύματα που δημιουργούνται σε φανερά υλικά διάμεσα, όπως είναι το νερό. Ακόμα και η διατάραξη μιας υγρής υλικής ποσότητας δε γίνεται μόνο χονδροειδώς (στα πιο μεγάλα μέρη της), αλλά και με πιο λεπτομερείς επηρεασμούς της υγρής ύλης. Εξαρτάται προ-καθοριστικά από τη σύστασή της. Η αργή και μη απότομη βύθιση ενός σώματος μέσα σε μια σταθερή υγρή ποσότητα, μετατοπίζει αργά (σε μεγάλο χρόνο) ένα μέρος της. Έτσι, η ενέργεια της μετατόπισής της μεταδίδεται στα πιο πέρα μέρη του υγρού, σε χρόνο που προλαβαίνουν εκείνα να την αναμεταδώσουν, χωρίς να μείνουν διαταραγμένα.

Όταν, όμως, η βύθιση γίνει γρήγορα και προσδώσει μεγάλη ενέργεια σε μικρό χρόνο, τότε ένα μέρος του υγρού μετατοπίζεται πιο γρήγορα απ’ όσο μπορεί να μεταφερθεί (λόγω της αδράνειας) και βρίσκει μια αντίσταση από την υπόλοιπη υγρή ποσότητα. Έτσι δημιουργείται μια συμπύκνωση, που εξωτερικεύεται με την παραμόρφωση στην επιφάνειά του (εκεί που βρίσκει μικρότερη αντίσταση) σαν μια προεξοχή του (πλάτος κύματος), την οποία ονομάζουμε «όρος». Όταν μπορεί να επανέλθει η αρχική ισορροπία τότε αυτή η συμπύκνωση δεν παραμένει. Η υπερυψωμένη ποσότητα νερού πέφτει και η ενέργεια της συμπύκνωσης από την αρχική μετατόπιση μεταδίδεται στα επόμενα μέρη της ποσότητας με την απο-πύκνωσή της. Τότε μια νέα μετατόπιση γίνεται (και όχι μετακίνηση της αρχικής), η οποία βρίσκει ξανά την αντίσταση της πιο πέρα ποσότητας του υγρού και δημιουργείται ξανά μια νέα συμπύκνωση. Η διαταραχή στην ήρεμη επιφάνεια του νερού διαδίδεται ομοιόμορφα με τη μορφή ομόκεντρων κύκλων και με ορισμένη ταχύτητα που εξαρτάται από τη σύσταση του υλικού μέσου. Αν η αναμετάδοση γίνεται κυκλικά, θα συνεχιστεί σε μεγαλύτερη ακτίνα και σε μεγαλύτερη ποσότητα υγρού και η συμπύκνωση (το πλάτος) λόγω της απότομης τοπικής μετατόπισης, ελαττώνεται. Δηλαδή μιλάμε για μία ταλάντωση φθίνουσα. (Με τα θαλάσσια κύματα που φθάνουν στην ακτή γίνεται το αντίθετο και μεγαλώνουν, όταν εκεί είναι μικρότερο το βάθος με μικρότερη ποσότητα του νερού, ενώ η αρχική μετατόπιση μεγάλη. Έτσι εξηγούνται τα καταστροφικά θαλάσσια κύματα που είναι γνωστά με την ιαπωνική γλώσσα "τσουνάμι"). Όταν τα υδάτινα κύματα συναντήσουν εμπόδια, τότε δεν ακυρώνονται στο σύνολό τους, αλλά επηρεάζονται στα σημεία που βρίσκονται πιο άμεσα σε επαφή με το εμπόδιο.

 

 

Μήκος κύματος

 

Το κεντρικό σημείο στο οποίο ξεκινάει η διαταραχή της ισορροπίας του μέσου, λέγεται πηγή των κυμάτων. Τα κύματα μεταφέρουν ενέργεια δια μέσου της σύστασης του φορέα τους, χωρίς να μεταφέρουν την ύλη του μέσου αυτού. Δηλαδή, εάν στην επιφάνεια του νερού επιπλέουν αντικείμενα αυτά δεν απομακρύνονται μαζί με τα κύματα αλλά ταλαντώνονται κατακόρυφα, όπως και το κεντρικό σημείο που ξεκίνησε η διαταραχή. Η συχνότητα ταλαντώσεως του κεντρικού σημείου όπου ξεκινούν τα κύματα καθορίζει τη συχνότητα του κύματος. Τα κύματα λέγονται εγκάρσια, όταν τα μόρια του ελαστικού μέσου ταλαντώνονται σε διεύθυνση κάθετη προς τη διεύθυνση διαδόσεως του κύματος. Μήκος κύματος (λ) λέγεται η απόσταση στην οποία διαδίδεται η διαταραχή σε χρόνο ίσο προς την περίοδο του κύματος, δηλαδή από τη μία κορυφή μέχρι την επόμενη. Ο αριθμός των κυμάτων που "διέρχονται" στη μονάδα του χρόνου ονομάζεται συχνότητα. Η πιο γνωστή μονάδα της συχνότητας είναι ο κύκλος ανά δευτερόλεπτο που λέγεται Hz. Η συχνότητα είναι το αντίστροφο της περιόδου, δηλαδή συχνότητα f = 1/ T.

 

μήκος κύματος

 

Βασικές ιδιότητες των κυμάτων είναι:

Προέρχονται από μία πηγή. Έχουν ένα εύρος (ή ύψος) και συχνότητα (ή και περίοδο). Άλλο χαρακτηριστικό τους είναι η φάση, δηλαδή που βρίσκεται και σε ποιο χρόνο, σε σχέση με ένα άλλο. Όταν τα κύματα που κινούνται προς μία κατεύθυνση συναντήσουν κύματα από άλλο σημείο προέλευσης, τότε μπορεί να προκύψουν μεγαλύτερα κύματα (όταν βρίσκονται σε φάση) ή μικρότερα (όταν έχουν διαφορά φάσης). Όταν λ.χ. τα θαλάσσια κύματα με τον ίδιο ρυθμό συναντηθούν και συμπέσουν ακριβώς (έτσι ώστε το ύψος του ενός κύματος να συμπέσει με το ύψος του άλλου) τότε τα ύψη τους προσθέτονται. Αν συμβεί αντιθέτως τότε ακυρώνονται.

 

Η λεπτομερής περιγραφή αυτού του ορατού φαινομένου της κυματικής διάδοσης είναι πολύ σημαντική για να καταλάβουμε και να εξηγήσουμε παρόμοια φαινόμενα από τη μεταβολή της αόρατης χωρικής ενέργειας. Ωστόσο, θα πρέπει να προσέξουμε και ορισμένες διαφορές. Η πιο σημαντική διαφορά είναι, ότι μέσα στο χώρο δεν υπάρχει και δεν «βυθίζεται» τίποτε που ήρθε από έξω του σαν κάτι το τελείως διαφορετικό και ανεξάρτητο από την ενέργειά του. Η μεταβολή στην ενέργειά του γίνεται ξανά από μια άλλη μεταβολή της. Εάν και η υγρή ποσότητα δεν ήταν μέσα στο χώρο ή δεν μπορούσε να απλωθεί πιο πέρα, τότε η μετατόπιση μέσα της θα επέφερε άλλο τρόπο εξισορρόπησης και άλλες συνέπειες, οι οποίες θα είχαν εξαρτηθεί από τη σύσταση και τα "όρια" της ποσότητάς της. Μια άλλη διαφορά, την οποία πρέπει να προσέξουμε, είναι η πεπερασμένη ποσότητα και η σταθερότητα της συνολικής ενέργειας του χώρου. Αυτό το όριο σχετίζεται με τη δημιουργία των «ακίνητων» κυμάτων, όπως μπορούμε να δούμε από άλλα φαινόμενα κυματισμού με όριο στη διάδοσή τους (λ.χ. τα στάσιμα κύματα ενός σχοινιού σταθερά δεμένου στη μια άκρη του ή τα στάσιμα κύματα που δημιουργούνται στα ραδιοκύματα, όταν η γραμμή μεταφοράς τελειώνει, χωρίς να μπορεί να μεταδώσει όλη την ενέργεια στο φορτίο). Μία άλλη σημαντική διαφορά, είναι η “ομοιομορφία” ή η ισοτροπία της χωρικής ενέργειας προς όλα τα υλικά πράγματα, αφού όλα “συνδέονται” μαζί της με τους ίδιους τρόπους και με τα ίδια όρια στο χρόνο αλληλεπίδρασης και μεταβίβασης της ενέργειας. Εξ αυτού προκύπτει και η ομοιότητα στη δομή της ύλης και στο ξεκίνημα της παντού μέσα στο χώρο.

Από τις παραπάνω θεωρητικές παρατηρήσεις και διαπιστώσεις προκύπτει, ότι οι ελάχιστες ποσότητες μάζας (σωματιδίων) και τα φαινόμενα που προκαλούν την αύξησή της ξεκινούν όταν οι ελάχιστες κινήσεις οι οποίες είναι ρυθμικά παλλόμενες μεταβολές του πεπερασμένου χώρου (και στη βαρυτική έλξη) "πλατύνουν" και παραμείνουν σαν στάσιμα κύματα. Η συγκέντρωση και η συσσώρευση της ενέργειας του χώρου (κατά ελάχιστα ποσά) με ρυθμό που διατηρεί σταθερή τη συγκεντρωμένη (ή την ελαττωμένη) ποσότητά της και η "ροή" παραμένει σαν αμείωτη ταλάντωση, σχετίζεται με το φαινόμενο του συντονισμού. Τα σταθερά όρια στη μεταβολή της κίνησης και της ενέργειας, η ύπαρξη ορίων στην απόσταση, στο χρόνο, στην ταχύτητα και στη συχνότητα σχετίζονται με τη διατήρηση της ενέργειας, την περιοδικότητα, την "επιστροφή" της ενέργειας και τα στάσιμα κύματα. Παρόμοια όπως γίνεται επάνω στο σταθερό μήκος ενός τεντωμένου σχοινιού, το οποίο είναι δεμένο στο ένα άκρο του και η ταλάντωσή του μπορεί να προκαλεί κύματα με στάσιμες καταστάσεις. Όριο στην ποσότητα της ενέργειας (h - h fmax), όριο στο χρόνο μεταβολής (Tmin - Tmax), όριο στην απόσταση απομάκρυνσης (Dmax), όριο στο ελάχιστο μήκος κίνησης (λmin), όριο στη μεταβίβαση της ενέργειας (h fmax - Vmax), όριο στη μεταβολή της ταχύτητας (amin - amax) και κυματισμός με δύο αντίθετους τρόπους, συγκεντρωτικός και αποκεντρωτικός, πρέπει να παρατηρήσουμε.

 

 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

 


*

 

Emax = h fmax = h / Tmin = h c / λmin = Mmax c2 = Fmax λmin

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 - 8.0

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px