*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

ΕΠΑΝΩ • ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 34

 

 

 

-33-

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ & ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ Η/Μ ΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

 

 

 Μιλάμε γενικά για την κυματική κίνηση για να ανιχνεύσουμε σχέσεις και ομοιότητες με την κυματική μεταβολή του κενού χώρου, τον οποίο έχουμε θεωρήσει σαν μια σταθερή ποσότητα ενέργειας που συνδέεται αόρατα με τα φαινόμενα τα οποία παρατηρούμε σαν ξεχωριστά, όπως είναι τα ηλεκτρο­μαγνητικά φαινόμενα και οι ακτινοβολίες, το βαρυτικό πεδίο και τα σωματίδια, από τα οποία συγκροτούνται τα ορατά σώματα. Η κυματική κίνηση που προκαλείται στον κενό χώρο και σχετίζεται άμεσα με τα δομικά στοιχεία της φύσης και τη δημιουργία της ύλης είναι αυτή που ανιχνεύουμε σαν ηλεκτρο­μαγνητική ακτινοβολία. Για το λόγο αυτό, το αόρατο φαινόμενο του ηλεκτρο­μαγνητισμού, το παρατηρούμε πιο προσεκτικά από τις άλλες κυματικές κινήσεις που γίνονται στη φύση, σε πλήθος διαφορετικών περιπτώσεων.

Από την εξέλιξη της τεχνολογίας, το φάσμα των ηλεκτρο­μαγνητικών κυμάτων αποδείχτηκε καθοριστικό για όλο τον ανθρώπινο πολιτισμό και για τη δομή της κοινωνίας. Ένα βιβλίο δεν θα ήταν αρκετό για να καταγραφεί η ιστορική διαδρομή από τις πρώτες παρατηρήσεις των ηλεκτρικών και των μαγνητικών φαινομένων μέχρι τις σχετικές ανακαλύψεις που εξακολουθούν να γίνονται μέχρι τις μέρες μας. Η εφαρμογή της γνώσης και οι πολύτιμες πληροφορίες για τα ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα αποτελούν πολλούς ξεχωριστούς τομείς της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας. Εμείς, εδώ, με τη σύντομη και επιλεκτική σκέψη μας, αντλούμε τις πληροφορίες που χρειάζονται για τη θεωρητική θεμελίωση της κοσμολογίας, για την ερμηνεία της φύσης σαν σύνολο και ανιχνεύουμε τις παρατηρήσεις που χρησιμεύουν στη διερεύνηση για τη δομή της ύλης και για τη σχέση που έχουν μεταξύ τους ορισμένα φυσικά φαινόμενα. Διαδεδομένα φαινόμενα τα οποία στη φυσική υπήρχαν σαν αποξενωμένα από τα πιο συνηθισμένα φαινόμενα της κίνησης, συνεπώς σαν διαφορετικά και μεταξύ τους. Επιπλέον, με τις πληροφορίες που αντλούμε και στις οποίες εστιάζουμε την προσοχή μας, αποδεικνύουμε ότι στην επιστήμη υπήρχε η γνώση που χρειαζόταν για να απαντηθούν τα μεγάλα ερωτήματα και να αποφευχθούν τα αδιέξοδα της θεωρητικής έρευνας.
 

Η σχέση hf=E η οποία μας δίνει έτσι απλά την ενέργεια που μεταβιβάζεται για κάθε συχνότητα, δεν μας δείχνει κάποια άλλη διαφορά μεταξύ των ηλεκτρο­μαγνητικών κυμάτων. Όπως επίσης και η βασική σχέση f λ =c= 1/√μο εο που μας λέει για τη σταθερή ταχύτητα των ηλεκτρο­μαγνητικών κυμάτων στον κενό χώρο. Όμως, στη φύση, τα ηλεκτρο­μαγνητικά φαινόμενα και οι κυματικές κινήσεις που αυτά προκαλούν εμφανίζονται με τους πιο ακραίους τρόπους και με μια ανεξάντλητη ποικιλία, που πραγματικά δεν ήταν εύκολο να φτάσουμε στις απλές σχέσεις που συνοψίζουν το φαινόμενο του ηλεκτρο­μαγνητισμού σαν ένα και μοναδικό. Δεν μπορούμε να αφήσουμε απαρατήρητο, το τεράστιο εύρος συχνοτήτων που μπορούν να παραχθούν αυτές οι διαταραχές και πως προκαλούνται νέα φαινόμενα, από το γεγονός και μόνο της ποσοτικής διαφοράς τους.

Στα βιβλία της φυσικής και σε τεχνικά βιβλία, οι ηλεκτρο­μαγνητικές ακτινοβολίες υπο­διαιρούνται σε μεγάλες ή σε μικρότερες ζώνες, ξεκινώντας από τις πιο χαμηλές συχνότητες και προχωρώντας προς τις πιο υψηλές. Οι ζώνες των συχνοτήτων, βαφτίζονται με ένα όνομα και ξεχωρίζονται όχι μόνο για τη θεωρητική περιγραφή τους, αλλά και για τη σαφή διάκριση που είναι απαραίτητο να γίνει για την αξιοποίηση τους, με τις συσκευές της τεχνολογίας και σύμφωνα με τις καθορισμένες προδιαγραφές. Ιστορικώς, τα πρώτα ηλεκτρο­μαγνητικά κύματα που μπόρεσαν να παράγουν οι άνθρωποι με δικές τους συσκευές ήταν αυτά των πιο χαμηλών συχνοτήτων. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, κατασκευάζονται συσκευές και υλικά που λειτουργούν σε πιο υψηλές συχνότητες και αποκαλύπτονται οι τεχνικές δυσκολίες, οι οποίες εξηγούν γιατί ήταν πιο εύκολο να παραχθούν πρώτα οι χαμηλότερες συχνότητες του ηλεκτρο­μαγνητικού φάσματος. Από τα παράσιτα των λίγων Hz των πρώτων πειραματικών διατάξεων ακολούθησαν πολλές δεκαετίες με επινοήσεις και κατασκευές που άλλαζαν την αντίληψη και την προοπτική των ανθρώπων περί αυτών των κυμάτων, ενώ παράλληλα γινόταν η αξιοποίηση ολοένα πιο υψηλών συχνοτήτων.

Στη φύση, όμως, παρατηρούμε ηλεκτρομαγνητικές διακυμάνσεις όλων των συχνοτήτων, ένα μικρό μέρος από τις οποίες αντιλαμ­βανόμαστε σαν φως, σε ιδιαίτερα υψηλές συχνότητες (≈ 1014 Hz). Οι ηλεκτρο­μαγνητικές διακυμάνσεις δεν γίνονται μόνο από τη χρήση των ιδιαίτερων συσκευών που έχει φτιάξει ο άνθρωπος. Το φως που φτάνει και ζεσταίνει τον πλανήτη μας από τη μεγαλύτερη πηγή φωτός που είναι ο ήλιος, είναι επίσης ένα μικρό τμήμα από τις ακτινοβολίες που παράγονται εκεί με τις θερμο­πυρηνικές αντιδράσεις γιγάντιων διαστάσεων. Ο κεραυνός, εκτός από το οπτικο­ακουστικό φαινόμενο, επίσης προκαλεί ηλεκτρο­μαγνητικές διακυμάνσεις, τις οποίες μπορούμε να ανιχνεύσουμε ακόμα και σε ένα απλό ραδιόφωνο. Ηλεκτρομαγνητικές διακυμάνσεις προκαλούνται με την απλή κίνηση ενός σώματος και την τριβή του και σε ένα πλήθος συχνοτήτων, συγχρόνως ή σε συγκεκριμένες ζώνες και συχνότητες. Όσο περισσότερο ερευνούμε τα υλικά πράγματα και με πιο εξελιγμένα όργανα ανιχνεύουμε παντού ηλεκτρο­μαγνητικές διακυμάνσεις, ακόμα και στα έμβια πλάσματα. Σε σημείο, που η ύλη να είναι ένα αναπόσπαστο φαινόμενο από τα ηλεκτρο­μαγνητικά φαινόμενα και τις διακυμάνσεις που διαρκώς παράγονται, με πιο φανερή περίπτωση τη θερμότητα της ύλης. Στη φυσική ερμηνεία μας, τα δομικά στοιχεία εμφανίζονται σαν ποσά ενέργειας που ανταλλάσσονται περιοδικά στις πιο υψηλές συχνότητες της φύσης και από τις πρώτες σχέσεις της φυσικής μπορούμε να προχωρήσουμε γρήγορα στη συνταύτιση της ύλης με τον ηλεκτρο­μαγνητισμό, η οποία γίνεται φυσικά υπό κάποιες προϋποθέσεις που ερευνούμε.

 

Η μεγάλη απόσταση που χωρίζει τις συχνότητες που διατηρούν τα δομικά στοιχεία από τις συχνότητες που προκαλούν τις μοριακές δονήσεις και τους απλούς ήχους, αποτελεί σημαντική και απλή παρατήρηση για την έρευνα. Σε κάποιον λόγο θα οφείλεται ότι η φύση χρησιμοποιεί δομικά στοιχεία που δημιουργούνται ή συντηρούνται με τις πιο υψηλές συχνότητες. Κάποια νέα φαινόμενα προκαλούνται όταν οι ηλεκτρο­μαγνητικές διακυμάνσεις γίνονται με τους πιο υψηλούς ρυθμούς και, από τα πρώτα φαινόμενα που παρατηρούμε είναι η αντίστροφη σχέση του μήκους κύματος με τη συχνότητα. Από την επιστημονική έρευνα που ξεκίνησε από τα τέλη του 19ου αιώνα και από τις άφθονες παρατηρήσεις που έχουν γίνει για την εξέλιξη της τεχνολογίας θα βρούμε πολλές χρήσιμες για την έρευνα της δομής της ύλης και λεπτομέρειες που κρύβουν σημαντικές σχέσεις των φαινομένων.
 

Από μια σύντομη παρακολούθηση του ηλεκτρο­μαγνητικού φάσματος με έμφαση στη συχνότητα από την οποία ξεχωρίζουμε μια ηλεκτρο­μαγνητική διακύμανση (εκτός από τα άλλα χαρακτηριστικά αυτών των κυματικών κινήσεων), παρατηρούμε τις παρακάτω διαφορο­ποιήσεις:

> Οι ηλεκτρο­μαγνητικές διακυμάνσεις των πιο χαμηλών συχνοτήτων (VLF μέχρι ≈ 30 kHz) μπορούν να προκαλούν δονήσεις στα μόρια της ύλης και αντιστρόφως, οι πιο απλές κινήσεις μεταξύ των πραγμάτων και η πιο ήσυχη τριβή τους προκαλούν τέτοιες διακυμάνσεις.

> Οι ηλεκτρο­μαγνητικές διακυμάνσεις των χαμηλών συχνοτήτων (LF ≈ 30 - 300 kHz) στη διάδοσή τους ακολουθούν την επιφάνεια της Γης. Αυτή η κάμψη, δεν οφείλεται στο βαρυτικό πεδίο, αφού η ισοδύναμη ενέργεια και μάζα τόσο χαμηλών συχνοτήτων είναι επίσης ιδιαίτερα μικρή και η κάμψη των κυμάτων θα έπρεπε να αυξάνει με την αύξηση της συχνότητας.

> Οι ηλεκτρο­μαγνητικές διακυμάνσεις των μεσαίων συχνοτήτων (MF ≈ 300 - 3000 kHz) στη διάδοσή τους επίσης ακολουθούν την επιφάνεια της Γης, όμως γίνεται πιο έντονη η επίδραση των ιονισμένων αερίων στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας. Η διάδοση των ραδιοκυμάτων μέσα σε ιονισμένα αέρια γίνεται με μια μικρή διαφορά ταχύτητας που προκαλεί την καμπύλωση στη διάδοση των κυμάτων και την ανάκλαση τους.

> Οι ηλεκτρο­μαγνητικές διακυμάνσεις των βραχέων συχνοτήτων (HF ≈ 3000 - 30000 kHz) με το μήκος κύματος να μικραίνει και να φτάνει στα 10 μέτρα, στη διάδοσή τους επηρεάζονται εύκολα και με τις ελάχιστες μεταβολές στα ιονισμένα στρώματα της ατμόσφαιρας.

> Οι ηλεκτρο­μαγνητικές διακυμάνσεις των υπερβραχέων συχνοτήτων (VHF ≈ 30000 - 300000 kHz = 30 - 300 MHz) με το μήκος κύματος να μικραίνει και να φτάνει στο 1 μέτρο, εμφανίζονται καθαρά να απορροφούνται πιο εύκολα από το έδαφος και τα αντικείμενα. Αυτά τα κύματα, αρχίζουν να έχουν μια διάδοση ευθύγραμμη και πολύ δύσκολα επηρεάζονται από τα ιονισμένα αέρια της ατμόσφαιρας.

> Μόνο τα ηλεκτρο­μαγνητικά κύματα άνω των υπερβραχέων (UHF ≈ 300 MHz = 3x108 Hz ) με το μήκος κύματος μικρότερο από το 1 μέτρο, εμφανίζονται να διαδίδονται όπως το φως, μπορούμε να τα κατευθύνουμε με κεραίες εκπομπής μικρών διαστάσεων και μπορούν να διαφύγουν από τα στρώματα της ατμόσφαιρας. Ακόμα απέχουμε σημαντικά από τις συχνότητες των κυμάτων που μετρούμε για το φως (≈ 108 Hz < 1014 Hz), αλλά οι διαφορές τους γίνονται πιο φανερές από τον τρόπο που παράγονται και όχι από τη διάδοσή τους. Στην τεχνολογία, σε αυτές τις συχνότητες, τα μήκη των αγωγών και το πλησίασμα οποιουδήποτε υλικού κοντά στην πηγή που παράγει τα κύματα επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία των κυκλωμάτων και προκαλούν απότομη εξασθένιση, απόκλιση από τη συχνότητα και αλλαγή των τεχνικών χαρακτηριστικών. Αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος, για τον οποίο ήταν πιο δύσκολη η κατασκευή κυκλωμάτων και συσκευών που λειτουργούν με πιο υψηλές συχνότητες. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τα ηλεκτρονικά κυκλώματα και οι αποστάσεις που έχουν μεταξύ τους τα υλικά και οι επαφές στο εσωτερικό των εξαρτημάτων είναι καθοριστικά για το αν θα λειτουργήσουν ή όχι και με πια απόδοση. Το πλησίασμα των υλικών, οι αποστάσεις των επαφών και τα μήκη των αγωγών δημιουργούν παρόμοια φαινόμενα με τη διηλεκτρική κατάσταση και την επαγωγή που παρουσιάζει ο κενός χώρος από μόνος του (μο, εο), χωρίς κανένα υλικό σώμα. Τα ηλεκτρο­μαγνητικά κύματα με συχνότητα πιο μεγάλη από ≈1012 Hz παράγονται πιο εύκολα με τη διέγερση των μορίων και των ατόμων της ύλης, με τον κατάλληλο τρόπο.

> Όσο πλησιάζουμε στις συχνότητες του φωτός, τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα αποκτούν συμπεριφορά που μοιάζει λιγότερο κυματική και περισσότερο υλική, με πιο φανερή περίπτωση, την εύκολη εστίασή τους και την πιο μεγάλη απορρόφησή τους όταν μεσολαβούν υλικά σώματα.

> Ξεπερνώντας λίγο τη συχνότητα του ορατού φωτός (υπεριώδης ακτινοβολία ≈1015 Hz) παρατηρούμε εύκολα την επίδραση της ακτινοβολίας στα υλικά σώματα με τη μορφή της θερμότητας. Η ακτινοβολία με τα μήκη κύματος λίγο μικρότερα από το ιώδες χρώμα εμφανίζεται να αλληλεπιδρά καθοριστικά με τη δομή της ύλης και προκαλεί άμεσα χημικές και βιολογικές μεταβολές ή την επιτάχυνσή τους.

> Στις πιο υψηλές συχνότητες φθάνουμε στις ακτίνες γ (≈1019 Hz) και σε ακόμα πιο υψηλές παρατηρούνται ακτίνες ηλεκτρονίων (β) και σχεδόν έχουμε φτάσει στο φαινόμενο της παραγωγής των σωματιδίων. Με μια απλή καταγραφή της συμπεριφοράς των ηλεκτρο­μαγνητικών κυμάτων παρατηρούμε σχέσεις που στη σκέψη του πιο άσχετου σχεδόν αποκαλύπτουν τη στενή σχέση του ηλεκτρο­μαγνητισμού με τη δομή της ύλης μέχρι και την ταύτιση των σωματιδίων με ποσά ηλεκτρο­μαγνητικής ενέργειας.  

 

 

 

μήκος κύματος

 

 

 

 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 


* Πλήρες Σύμπαν, Σχετικότητα της Ενέργειας | Η φύση χρησιμοποιεί δομικά στοιχεία που δημιουργούνται ή συντηρούνται με τις πιο υψηλές συχνότητες. Κάποια νέα φαινόμενα προκαλούνται όταν οι ηλεκτρομαγνητικές διακυμάνσεις γίνονται με τους πιο υψηλούς ρυθμούς...

 

Emax = h fmax = h / Tmin = h c / λmin = Mmax c2 = Fmax λmin

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 - 8.0

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px