*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

ΕΠΑΝΩ • ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 35

 

 

 

-34-

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ & ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

Η ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Θεωρητική ανάλυση του φαινομένου του φωτός (με κοινό λεξιλόγιο)

 

 

 

 

Φως: Ένα μικρό τμήμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, το οποίο γίνεται αισθητό από το μάτι κοντά στη ζώνη των 1014 Hz με μήκος κύματος 400 nm για το κυανό χρώμα έως 700 nm για το ερυθρό. Όπως το διατυπώνουμε μέχρι εδώ, δεν είναι ένα φαινόμενο πιο παράξενο από το πλήθος των φαινομένων που ερευνάμε και γνωρίζουμε. Η ταχύτητα του φωτός c στο κενό έχει μετρηθεί 2,997 924 x108 m/ sec ή 299792 km / sec. Προσέξτε τον αριθμό της ταχύτητας σε σύγκριση με την ταχύτητα που θεωρούμε μεγάλη στην καθημερινή ζωή μας. Προσέξτε πόση απόσταση διανύει το φως σε χρονικό διάστημα 1sec. Η σκέψη για το μέλλον και το παρελθόν του κόσμου, για τη χρονική στιγμή που "ήρθαμε" στη ζωή και για το απέραντο μέγεθος του κόσμου μπορεί να γεννήσει τη φιλοσοφία και τη θρησκεία. Η σκέψη και μόνο για την ταχύτητα του φωτός, όταν αντιληφθούμε το μέγεθος της ταχύτητάς του μπορεί να ενώσει την επιστήμη της φυσικής με τη φιλοσοφία! Πώς μπορεί κάτι να βρίσκεται περίπου 300 000 000 μέτρα μακριά σε χρόνο 1 sec, όταν εμείς το παλεύουμε με όλα τα μέσα για να κινηθούμε μερικά χιλιόμετρα ; Και δεν είναι μόνο η καταπληκτικά μεγάλη ταχύτητα του φωτός που προκαλεί τη σκέψη για τη διερεύνηση του φαινομένου πέρα από τις επιστημονικές μεθόδους. Ακόμα πιο προκλητικό και ιδιαίτερα σημαντικό για την πρόοδο της φυσικής είναι η εύκολη παρατήρηση της ομοιόμορφης παρουσίας του προς όλες τις κατευθύνσεις του κενού χώρου από το σημείο της πηγής του . Ταχύτατο το φως και αδιάστατο! Το φως μπορεί ακόμα να μεταφέρει πληροφορίες με άπειρες λεπτομέρειες προς όλα τα σημεία, απ' ευθείας ή από αντανάκλαση και με ελάχιστες απώλειες ! Θα μπορούσε ποτέ να τα κάνει όλα αυτά ένα πράγμα το οποίο κινείται μέσα στο χώρο με το γνωστό τρόπο της μετατόπισης;

Για την ταχύτητα του φωτός σε βιβλίο φυσικής: " Όταν το φως μεταδίδεται επί της επιφάνειας της Γης από έναν τόπο σε άλλο, φαίνεται ότι μεταδίδεται ακαριαίως, διότι δεν μεσολαβεί αισθητός χρόνος μεταξύ της στιγμής της αναχωρήσεως του φωτός από τον ένα τόπο και της στιγμής της αφίξεώς του στον άλλο ". Η διατύπωση είναι όμορφη και βοηθάει να κατανοήσουμε το φαινόμενο της πιο υψηλής ταχύτητας με τους όρους της αναχώρησης και της άφιξης. Δεν πρόκειται για την αναχώρηση και την άφιξη που αντιλαμβανόμαστε στον υλικό κόσμο. Το φως μεταδίδεται ακαριαία, δηλαδή στον ελάχιστο χρόνο, διότι υπάρχει από πριν απλωμένος παντού και ταυτόχρονα ο φορέας της μετάδοσής του. Αυτό που μεταδίδεται είναι η διαταραχή του ταυτόχρονου μέσου, διαταραχή η οποία στην πραγματικότητα αυξομειώνει τη συχνότητα και την "ταχύτητα" με την οποία ο χώρος παραμένει σε σταθερή ενεργειακή κατάσταση.

 

 

 

 

Λέμε ότι τα ηλεκ/κά κύματα κινούνται με τη μέγιστη οριακή ταχύτητα των 2,997924 x108 μέτρων ανά δευτερόλεπτο. Για λόγους διευκόλυνσης θα αναφερθούμε στο ορατό τμήμα τους το οποίο ονομάζουμε φως. Όπως το βρήκε μέσα από εξισώσεις ο Maxwell 1831-1879), το φως αποτελεί ένα τμήμα των κυμάνσεων στο ίδιο μέσο που προκαλούνται οι ηλεκτρικές και οι μαγνητικές διαταραχές, οι οποίες διαδίδονται στο κενό με την οριακή ταχύτητα περίπου 3 x108 m/s. Από τη μέτρηση του χρόνου που χρειάζεται για να φτάσει ένα κύμα σε μία γνωστή απόσταση χωρίς εμπόδια, μπορούμε να υπολογίσουμε την ταχύτητα και κάπως έτσι, με τα πιο σύγχρονα τεχνικά μέσα, γνωρίζουμε την ταχύτητα του φωτός με περισσότερη ακρίβεια.

Το ηλεκτρομαγνητικό κύμα στον κενό χώρο χρειάζεται πάντοτε τον ίδιο χρόνο για να φθάσει στην ίδια απόσταση και γι' αυτό λέμε ότι κινείται με την ίδια ταχύτητα. Από τη μέχρι τώρα εφαρμογή και χρήση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και από τους υπολογισμούς που γίνονται για την κατασκευή των ηλεκτρονικών συσκευών (υπολογισμοί χωρητικής και επαγωγικής αντίστασης, κυκλώματα ταλαντωτών και συντονισμού, συστήματα εκπομπής και λήψης κ.λπ.) με ένα μεγάλο κομμάτι του φάσματος, φαίνεται να είναι σωστή η παρατήρηση ότι η ταχύτητα των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων δεν εξαρτάται από τη συχνότητά τους.

Το φως αποτελείται από μεγάλο αριθμό κυμάτων, που όλα φθάνουν με την ίδια ταχύτητα (δηλ. χρειάζονται τον ίδιο χρόνο για να "διανύσουν" την ίδια απόσταση). Για λόγους απλοποίησης, εδώ στην αρχική περιγραφή δεν αναφερόμαστε στο ηλεκτρομαγνητικό κύμα αναλυμένο σε ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο. Έτσι, από το ίδιο σημείο μπορούν να διέρχονται περισσότερα ή λιγότερα κύματα στη μονάδα του χρόνου και αυτό σημαίνει, ότι η μεταβολή που προκαλεί αυτά τα κύματα, μπορεί να γίνεται πιο γρήγορα ή πιο αργά. Όταν η μεταβολή που προκαλεί τα κύματα γίνεται πιο γρήγορα το κύμα επαναλαμβάνεται επίσης πιο γρήγορα και έτσι στη μονάδα του χρόνου φθάνουν ή διέρχονται μεγαλύτερος αριθμός κυμάτων (δηλαδή υψηλότερη συχνότητα f ), τα οποία ακολουθούν το ένα το άλλο, με χρονικά διαστήματα μικρότερα (μήκος κύματος λ). Όταν η μεταβολή που προκαλεί τα κύματα γίνεται πιο αργά, τότε τα κύματα διέρχονται σε πιο αραιά χρονικά διαστήματα και ο αριθμός των κυμάτων στη μονάδα του χρόνου είναι μικρότερος.

Ακόμα, το κύμα αυτό είναι ένας φορέας μετάδοσης μίας ποσότητας ενέργειας (Ε=hf). ...

 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

Απεριόριστη αύξηση της συχνότητας, θα σήμαινε ακόμα και άπειρη ποσότητα μεταβίβασης κυματικής ενέργειας στη μονάδα του χρόνου.

 


*

εο = 1/36 π x 109 = 8,85 x 10-12 Farad /m

μο = 4π x 10-7 Henry /m = 12,56636 x10-7

zo = √μοο ~376,7 Ωhm = μο c = 120 π

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 - 8.0

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px