*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

header message

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

 

 

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

ΕΠΑΝΩ • ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 36

 

 

 

-35-

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ & ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ  (2)

 

 

 

 

Το φαινόμενο της μάζας είναι αντίστροφο της ταχύτητας και της μεταβολής της τελευταίας και για αυτό το λόγο η μέγιστη μάζα Mmax αντιστοιχεί σε ταχύτητα Vmax. Για το λόγο αυτό και μόνο, η μεταβολή της μάζας και τα όρια της μεταβολής της συνδέονται άρρηκτα με όλα τα υπόλοιπα όρια της συχνότητας, του μήκους, της επιτάχυνσης, της ενέργειας και τελικά της δύναμης. Όλα τα όρια στη μεταβολή των συγκεκριμένων φαινομένων προκύπτουν μαθηματικά από την ύπαρξη ενός ανώτατου ορίου στην ταχύτητα Vmax.

Vmax / Vm = Mmax / M

 

Η απλή αυτή μαθηματική σχέση της μάζας με την ταχύτητα επιτρέπει των υπολογισμό της με την απλή μέθοδο των τριών. Δηλαδή : Η μέγιστη μάζα Mmax αντιστοιχεί σε ταχύτητα Vmax = c, η μάζα Μ σε πόση ταχύτητα V ;

 

Mmax = M x Vmax / Vm   και   Vmax = Mmax Vm / M

 

 

 

 

Μ = Mmax x Vm / Vmax

Ο λόγος δύο ταχυτήτων καθορίζει πόσες φορές μειώνεται μία μέγιστη ποσότητα μάζας Mmax

Παράδειγμα. Ve/Vmax = 81,871 x10-15 / 2,997924 x108 = 27,30923 x10-23

0,3335641 x10-8 x 27,30923 x10-23 = 9,10938 x10-31 kg


 

V = Vmax x M / Mmax

Ο λόγος δύο μαζών καθορίζει πόσες φορές μειώνεται η μέγιστη ταχύτητα Vmax

Παράδειγμα. Me/Mmax = 9,10938 x10-31 / 0,3335641 x10-8 = 27,30923 x10-23

2,997924 x108 x 27,30923 x10-23 = 81,871 x10-15 m/s


 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 


*

 

Μ = Mmax x Vm / Vmax    και    V = Vmax x M / Mmax

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2016

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +