*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

ΕΠΑΝΩ • ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 36

 

 

 

-35-

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ & ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

Η ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ (2)

Θεωρητική ανάλυση του φαινομένου του φωτός (με κοινό λεξιλόγιο)

 

 

 

Ακόμα, το κύμα αυτό είναι ένας φορέας μετάδοσης μίας ποσότητας ενέργειας (Ε=hf). Η μεταβολή στην ποσότητα της ενέργειας του χώρου προκαλεί κυματικά φαινόμενα διότι η μεταβίβαση της ενέργειας δεν γίνεται σε μηδενικό χρόνο και βρίσκει κάποια αντίσταση (όπως μία αρχική ώθηση σε μία στάσιμη ποσότητα νερού). Όταν στη μονάδα του χρόνου διέρχεται μεγαλύτερος αριθμός κυμάτων, τότε στην ίδια αυτή μονάδα του χρόνου μεταβιβάζεται μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας και αντιθέτως. Λογικά τα ερωτήματα: Μέχρι πόσο μεγάλος αριθμός κυμάτων μπορεί να διέλθει στη μονάδα του χρόνου (fmax); Ο αριθμός των κυμάτων που επαναλαμβάνονται μπορεί να αυξάνει απεριόριστα (f); Εάν ναι, τότε αυτό θα σήμαινε, ότι και τα χρονικά διαστήματα που μεσολαβούν από το ένα κύμα μέχρι το επόμενο μπορούν να μικραίνουν απεριόριστα και κατά συνέπεια, ότι η μεταβολή που τα προκαλεί μπορεί να γίνεται σε απείρως μικρά χρονικά διαστήματα ή σε μηδενικό χρόνο. Επίσης, η απεριόριστη αύξηση της συχνότητας (f), θα σήμαινε ακόμα και άπειρη ποσότητα μεταβίβασης κυματικής ενέργειας στη μονάδα του χρόνου (E). Επομένως, αφού υπάρχει ένα ανώτατο όριο στον αριθμό των κυμάτων (fmax) και ένα ελάχιστο όριο στο χρονικό διάστημα που αυτά τα κύματα μπορούν να επαναλαμβάνονται (Tmin), αυτό σημαίνει, ότι η πιο υψηλή συχνότητα (fmax) προκύπτει από κάποια μεταβολή που γίνεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο Tmin (ή ελάχιστη περίοδο). Ο ελάχιστος δυνατός χρόνος Tmin και ο μέγιστος ρυθμός της επανάληψης των κυμάτων fmax σχετίζεται με την ανώτατη οριακή ταχύτητα Vmax που θεωρούμε ότι είναι η ταχύτητα του φωτός c (δηλαδή η ταχύτητα που έχουν πάντα τα ίδια αυτά τα κύματα μέσα στο χώρο).

Το ανώτατο όριο στον αριθμό των κυμάτων ανά μονάδα του χρόνου σημαίνει ακόμα ένα ανώτατο όριο max στην ποσότητα της ενέργειας E που μπορεί να μεταδοθεί κυματικά στη μονάδα του χρόνου (1sec). Η μέγιστη ποσότητα ενέργειας Emax που μπορεί να μεταβιβαστεί κυματικά (κατά κύματα) στη μονάδα του χρόνου συνδέεται με τον ελάχιστο χρόνο Tmin στον οποίο παράγονται και ακολουθούν τα κύματα (και όχι άμεσα με την ταχύτητα των κυμάτων που είναι πάντα η ίδια). Ο ελάχιστος αυτός χρόνος συνδέεται με το πόσο γρήγορα μπορεί να μεταβιβαστεί η ενέργεια (ή να αναπληρωθεί) και με το ρυθμό που προκαλούνται τα κύματα στην πηγή. Προφανώς, υπάρχει ένα όριο όπου δεν μπορεί να μεταβιβαστεί περισσότερη ενέργεια στη μονάδα του χρόνου (P=Emax/T) και στο χρονικό αυτό διάστημα, που η ενέργεια καθυστερεί να μεταβιβαστεί, τα κύματα πυκνώνουν. Το ίδιο λογικά και ακολούθως ρωτάμε: Πόσος είναι ο ελάχιστος χρόνος Tmin που μπορούν να ακολουθούν τα κύματα το ένα το άλλο και πόση η μέγιστη ποσότητα της ενέργειας Emax που μπορεί να μεταβιβαστεί κυματικά στη μονάδα του χρόνου με την πιο υψηλή συχνότητα fmax ; Θα ρωτούσαμε ακόμα ποια είναι η ελάχιστη ποσότητα της ενέργειας Emin, όμως έχουμε την τύχη να τη γνωρίζουμε.

Η μέγιστη ποσότητα ενέργειας (Emax) που μπορεί να μεταβιβαστεί κυματικά και η υψηλότερη συχνότητα (fmax) συνδέονται με ένα ελάχιστο χρόνο επανάληψης και μεταβολής (που προκαλεί αυτά τα κύματα). Η ελάχιστη ποσότητα ενέργειας που μπορεί να μεταβιβαστεί κυματικά και στη χαμηλότερη συχνότητα συνδέονται με μηδενική επανάληψη και με τον πιο αργό ρυθμό επανάληψης. Να παρατηρήσουμε ακόμα, ότι η μέγιστη ποσότητα ενέργειας Emax που μπορεί να μεταβιβαστεί κυματικά στη μονάδα του χρόνου καθορίζει και τη μέγιστη ποσότητα ενέργειας που μπορεί να αποσπαστεί και να ελαττωθεί στην ίδια μονάδα χρόνου από κάπου αλλού (δηλαδή το όριο της μέγιστης ελάττωσης στην ποσότητα της ενέργειας -Emax). Στη μέγιστη ποσότητα ενέργειας που μπορεί να μεταβιβαστεί με τη κυματική διατάραξη του κενού χώρου ανά μονάδα του χρόνου (sec), θεωρητικά ισοδυναμεί μια μέγιστη ποσότητα μάζας Mmax σύμφωνα με τη σχέση Mmax = Emax / c2 και για τη μονάδα του χρόνου 1sec. Αντίστοιχα, μια άλλη ποσότητα μάζας ισοδυναμεί στην ποσότητα ενέργειας που λείπει (στα σημεία ελάττωσης). Οι προηγούμενες λογικές σκέψεις συνοψίζονται με τις απλές σχέσεις που ακολουθούν.

Η υψηλότερη συχνότητα των κυμάτων (ο μέγιστος αριθμός των κυμάτων fmax στη μονάδα του χρόνου) όταν πολλαπλασιάζεται με την ελάχιστη ποσότητα στροφορμής (h = kg m2 / sec) πρέπει να δίνει μία μέγιστη ποσότητα ενέργειας (Emax). Δηλαδή:

Εmax = fmax x h και Emin = fmin x h h = Emax / fmax = Emin / fmin

Επίσης Emin = Εmax x fmin (1Hz) / fmax.

Επειδή η συχνότητα f είναι το αντίστροφο της χρονικής περιόδου Τ, μπορούμε να πούμε ακόμα για λόγους διευκόλυνσης της παρατήρησης:

Εmax = h / Tmin και Emin = h / Tmax h = Emax Tmin = Emin Tmax

Η μέγιστη ποσότητα της κυματικής ενέργειας Emax όταν διαιρείται με την ελάχιστη ποσότητα (Emin = h 1Hz) πρέπει να δίνει τον αριθμό, πόσες φορές "χωράει" η ελάχιστη ποσότητα ενέργειας Emin στη μέγιστη Emax, (ο λόγος σαν συχνότητα) και τον αριθμό των κυμάτων (f) που μπορούν να τη μεταβιβάσουν στη μονάδα του χρόνου. Δηλαδή:

Emax / h = fmax.

(...)

Η ταχύτητα Vc των φωτεινών κυμάτων -η οποία μετριέται πάντα η ίδια ανεξάρτητα από τον αριθμό των κυμάτων στη μονάδα του χρόνου και ανεξάρτητα από την ποσότητα της ενέργειας που μεταβιβάζεται- είναι μία σταθερά που προκύπτει από κάποιες μεταβολές (αυξομειώσεις) ενέργειας. Η συχνότητα μπορεί να αλλάζει, όπως και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί κατά την παραγωγή των κυμάτων, όπως και η ποσότητα της ενέργειας που αποσπάται ή μεταβιβάζεται κυματικά. Η ταχύτητα c είναι μία φυσική σταθερά που προκύπτει από τη μεταβολή χρόνου και της ποσότητας ενέργειας και στη φύση δεν έχει μόνο διαστάσεις ταχύτητας (m/s). Η σταθερή ταχύτητα των ηλεκτρομ/κών κυμάτων c προκύπτει από τον ελάχιστο χρόνο Tmin που χρειάζεται για να μεταβιβαστεί (ή να αναπληρωθεί) μία ελάχιστη ποσότητα ενέργειας (Emin = h 1Hz).

Από τις σχέσεις

Εmax = h / Tmin και Emin = h / Tmax h = Emax Tmin = Emin Tmax

μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η στοιχειώδης ποσότητα της ενέργειας που μεταβιβάζουν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα είναι πάντοτε η ίδια, ανεξάρτητα από τη συχνότητα των κυμάτων και τη συνολική ποσότητα της ενέργειας. Η μεγάλη ποσότητα ενέργειας στο μικρότερο χρονικό διάστημα είναι ίση με τη μικρή ποσότητα ενέργειας επί το μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό για να γίνεται, πρέπει η ποσότητα της ενέργειας που μεταβιβάζουν τα κύματα να εξαρτάται μόνο από το χρόνο ή τη συχνότητα που ακολουθούν το ένα το άλλο (μεταξύ τους) και όχι από το αρχικό κύμα / διατάραξη ούτε από το χρόνο που αυτή η διατάραξη χρειάζεται για να παραχθεί. Αντιθέτως, το αρχικό κύμα, από τη στιγμή που αυτό προκαλείται πρέπει να παράγεται και να ταλαντώνεται στον ίδιο πάντα ελάχιστο χρόνο Τmin και μεταφέρει πάντα το ίδιο ελάχιστο ποσό ενέργειας με την ίδια ελάχιστη μονάδα του μήκους.

Δηλαδή πρέπει να ισχύει Εmax / Emin = Tmax / Tmin.

Ο ελάχιστος χρόνος Tmin είναι ο ίδιος για όλα τα κύματα και τις συχνότητες και στον ελάχιστο αυτό χρόνο Tmin μεταβιβάζεται πάντα η ίδια ελάχιστη ποσότητα ενέργειας Εmin. Όταν αυξάνει ο αριθμός των κυμάτων στη μονάδα του χρόνου και μαζί η ποσότητα της ενέργειας που μεταβιβάζουν, τότε ακόμα η ελάχιστη ποσότητα ενέργειας μεταβιβάζεται στο ίδιο ελάχιστο χρονικό διάστημα Tmin. Στο χρονικό διάστημα που αθροίζουμε εμείς (σε 1sec) μεταβιβάζεται πολλαπλάσια ποσότητα ενέργειας αλλά με μεγαλύτερο αριθμό κυμάτων και η σχέση ποσότητας ενέργειας προς χρόνο h f / t παραμένει η ίδια ( παρατήρηση E/ t = Ισχύς P).

h fmin / Tmin = P = h fmax / Tmax. Η ποσότητα της ενέργειας (hf) που μεταβάλλεται ηλεκτρομαγνητικά στη μονάδα ενός ελάχιστου χρόνου είναι η ίδια. Από αυτή την παρατήρηση μπορούμε και προβλέπουμε, ότι αν ένα κύμα υψηλής συχνότητας το λάβουμε με μια συσκευή που η λήψη της διακόπτεται σε χρόνο μικρότερο από την περίοδο του κύματος που μεταδίδεται, αμέσως μετά από τη στιγμή της άφιξης του κύματος, τότε θα το λάβουμε και θα το μετρήσουμε σαν κύμα μικρότερης συχνότητας. Κι αν η λήψη οποιουδήποτε κύματος διακοπεί σχεδόν στον ελάχιστο χρόνο Tmin τη στιγμή της άφιξής του, τότε θα λάβουμε ένα κύμα της πιο χαμηλής συχνότητας του 1 Hz. Με άλλα λόγια, λέμε ξανά ότι δεν έχει νόημα η μεταβίβαση μιας ποσότητας ενέργειας ή μιας δύναμης, όταν αυτή για τον τάδε λόγο, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ή αντίστοιχα να εφαρμοστεί. Η ποσότητα που θα μεταβιβαστεί, είτε μιλάμε για ενέργεια, είτε για συχνότητα εξαρτάται και από το φαινόμενο της αδράνειας ή της καθυστέρησης που εκδηλώνεται στο χρονικό διάστημα της αλληλεπίδρασης.

Ο χρόνος μεταβολής καθορίζεται μόνο από τις ιδιότητες του μέσου επάνω στο οποίο προκαλούνται τα κύματα, οι ιδιότητες του οποίου δεν επιτρέπουν περισσότερη μεταβολή στην ενέργειά του πέρα από ένα όριο ποσότητας στη μονάδα του χρόνου ( P = h fmin / Tmin = h fmax / Tmax → fmin = P Tmin/ h → Tmin =P/ h fmin ). Η διατάραξη στον κενό χώρο προκαλεί το πρώτο κύμα με χρόνο μεταβολής που καθορίζεται από τις ιδιότητες του μέσου που διαταράσσεται. Εάν τα κύματα ξεκινούσαν να κινούνται όπως τα υλικά πράγματα τότε αυτά θα διένυαν μία απόσταση σε χρόνο που θα εξαρτιόταν από την πηγή της κίνησής τους, δηλαδή η ταχύτητα της κίνησής τους θα καθοριζόταν από τη δύναμη που τα έσπρωξε. Θα ξεκινούσαν από ένα σημείο σαν ξεχωρισμένα από την πηγή τους και από μία ώθηση που θα μπορούσε να διαφέρει και να προκαλεί κύματα με διαφορετική ταχύτητα (σχετικοί τύποι V = l / t = l f → l = V t = V / f → f = V / l, όπου V=ταχύτητα, l=διάστημα και t= χρόνος). Στην περίπτωση αυτή, η "συχνότητα", με την έννοια του ρυθμού που επαναλαμβάνεται η ίδια μεταβολή, θα καθοριζόταν από το πόσο γρήγορα κινούνται τα κύματα. Τα κύματα με υψηλότερη ταχύτητα θα διένυαν πιο γρήγορα την ίδια απόσταση και θα ήταν περισσότερα στη μονάδα του χρόνου.

Στην περίπτωση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, συμβαίνει το φαινόμενο να μετράμε την ίδια ταχύτητα Vc για όλα τα κύματα, ενώ ο αριθμός των κυμάτων που διέρχονται στη μονάδα του χρόνου (f) μπορεί να μεταβάλλεται σε απίστευτα μεγάλα όρια. Με τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα δεν συμβαίνει η συνεχής κίνηση ενός και του ίδιου υλικού σώματος (l/t). Όμως για τη φυσική εξήγηση αυτού του φαινομένου χρειάζεται η κλασική φυσική και η εμπειρία. Η πηγή των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων δεν είναι πραγματική πηγή από την οποία εκείνα δημιουργούνται σαν αποσπώμενα από την ίδια την πηγή τους ή όπως αν κάπως προϋπήρχαν και δέχτηκαν μια δύναμη. Η προέλευσή τους είναι είναι ένα σημείο του κενού χώρου στο οποίο προκαλείται η διατάραξη ενός αόρατου μέσου, χωρίς την παρουσία του οποίου τα αόρατα κύματα δεν θα ήταν κύματα. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα είναι αχώριστα από την "πηγή" τους και όχι ανεξάρτητα. Γι' αυτό το λόγο και μόνο, μπορούν να μεταδίδονται σαν κύματα με τη ίδια ταχύτητα ενώ συγχρόνως εξασθενούν με την απόσταση και χάνουν ενέργεια. Διότι την ταχύτητα και την ενέργειά τους την αποκτούν γρήγορα από το χάσιμο της ενέργειας και της ταχύτητας των προηγούμενων κυμάτων, τα οποία και προκαλούν την παρουσία των κυμάτων που ακολουθούν στο ίδιο μέσο. Στην πραγματικότητα, προκαλούνται τοπικές αυξομειώσεις από τη μεταβίβαση της ενέργειας εντός ενός και του ίδιου μέσου, όπως οι κυματισμοί ενός ρευστού. Η παρουσία των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων δεν είναι η μετακίνηση ενός αρχικού κύματος αποσπασμένου από την πηγή, αλλά η πρόκληση νέων κυμάτων, η οποία συμβαίνει κάθε φορά από την αρχή σε μία νέα απόσταση και σε μία νέα χρονική στιγμή, από το τέλος των προηγούμενων κυμάτων σε ένα μέσο διάδοσης που επανέρχεται στην κατάσταση ισορροπίας. Και φυσικά δεν είναι η μετακίνηση ενός φωτονίου που ταξιδεύει φοβισμένο στο κενό με διαφορετικό τρέμουλο.

Αυτό που μετράμε σαν ταχύτητα της κίνησης των κυμάτων είναι ο ελάχιστος χρόνος στον οποίο μεταβιβάζεται, αναπληρώνεται και απορροφάται η ενέργεια του μέσου ανά ελάχιστη ποσότητα ( σχετικοί τύποι c = λmin / Tmin = λmax / Tmax και λmin = c Tmin και h = Emax / fmax = Emax Tmin) και η καθυστέρηση στη μεταβολή ή στη μεταβίβασή τους (T =λ f / a → a =λ f / T ) σε κάθε ολοκληρωμένη περίοδο, όπου το κύμα είναι πλήρες. Το κύμα είναι μία κίνηση που πάει να γίνει αλλά βρίσκει την αντίσταση του μέσου διάδοσης και "εμποδίζεται". Η ταχύτητα του κύματος καθορίζεται μόνο από αυτό το μέσο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο άυλος και ισότροπος χώρος. Όταν η αρχική κίνηση/μεταβολή φτάσει σε μία μέγιστη τιμή, τότε η αρχική ενέργεια στιγμιαία σταματάει να μεταβιβάζεται και η ταχύτητα ελαττώνεται μέχρι που προκαλείται μία νέα κίνηση για να μεταφερθεί. Κάθε πλήρες κύμα είναι μία κίνηση η οποία φτάνει πάντα στη μέγιστη ταχύτητά της και αυτό που αλλάζει είναι πόσος χρόνος χρειάζεται για να ολοκληρωθεί το κύμα και για να φτάσει στη μέγιστη ταχύτητα. Αφού, λοιπόν, μετράμε την άφιξη ενός κύματος ανεξάρτητα από τον αριθμό των κυμάτων (συχνότητα) που προηγήθηκαν μέχρι να γίνει αυτή η άφιξη, ο χρόνος είναι πάντα ο ίδιος.

 

 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

Απεριόριστη αύξηση της συχνότητας, θα σήμαινε ακόμα και άπειρη ποσότητα μεταβίβασης κυματικής ενέργειας στη μονάδα του χρόνου.

 


*

εο = 1/36 π x 109 = 8,85 x 10-12 Farad /m

μο = 4π x 10-7 Henry /m = 12,56636 x10-7

zo = √μοο ~376,7 Ωhm = μο c = 120 π

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 - 8.0

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px