*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

ΕΠΑΝΩ • ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 45

 

 

 

-44-

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ & ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

Η ΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΟ. H ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (2)

 

 

Η σταθερότητα της μάζας (η αδράνεια) εξαρτάται από το όριο στη μεταβολή της κίνησής της και αυτή η εξάρτηση σχετίζεται με την ασυνέχεια στη δομή της ύλης. Δηλαδή εάν η δομή της ύλης εξασφαλιζόταν από πιο μεγάλες ταχύτητες, συχνότητες και ενέργειες θα μπορούσε να ωθείται με περισσότερη δύναμη, να κινείται με μεγαλύτερες ταχύτητες και να διατηρείται σε μεγαλύτερες μεταβολές της ταχύτητας. Εάν πάλι η απλούστερη ύλη ήταν συμπαγής και αδιαίρετη όπως το φανταζόταν ο Δημόκριτος αυτό θα ισοδυναμούσε με μία δομή που διατηρείται από απεριόριστες εσωτερικές δυνάμεις και δεν θα υπήρχε εξωτερική δύναμη ή μεταβολή που θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει την ύλη. Η ασυνέχεια στη δομή της ύλης και η δυνατότητα επέκτασης πάλι σχετίζονται με την ύπαρξη ενός σταθερού και κοινού ορίου στην ελκτική ροή του χώρου (τη βαρύτητα) για όλα τα πράγματα. Οι "αντοχές" της ύλης βρίσκουν ένα όριο σε ένα μέγιστο βαρυτικό πεδίο, όπως και σε μία μέγιστη επιτάχυνση και η επέκτασή της περιορίζεται. Με την απουσία ενός μέγιστου βαρυτικού πεδίου εξωτερικού από την ύλη αφήνονται τα περιθώρια να υπάρξει η ύλη με πιο χαλαρούς δεσμούς μέσα στην έκταση του χώρου. Αυτά τα περιθώρια επέκτασης της ύλης και της πιο χαλαρής διασύνδεσης των υλικών φορέων σχετίζονται με τα όρια της μέγιστης χρονικής περιόδου μέσα στα οποία είναι το ολοκληρωμένο Σύμπαν και σχετικά απουσιάζει με τη μορφή του ισότροπου πεπερασμένου χώρου. Οι υλικοί φορείς αντιστοιχούν σε ελάχιστα χρονικά διαστήματα μίας πραγματικότητας η οποία είναι τελειωμένη μέσα σε μία μέγιστη χρονική περίοδο ("μέγιστη έλξη"), ενώ αυτή η πραγματικότητα για τους υλικούς φορείς αποτελεί ανεξάντλητη δυνατότητα μεταβολής και διασύνδεσης και με μεγάλα χρονικά περιθώρια, όχι όμως άπειρα ("ελάχιστη έλξη").

Πολύ πριν από τη μαθηματική διερεύνηση για τη διατύπωση της κοσμολογικής θεωρίας του Τελειωμένου Χρόνου με τους όρους της φυσικής, ο χώρος ήδη ήταν πεπερασμένος με ένα ακαθόριστο όριο μίας μέγιστης απόστασης και ο ρόλος του καθοριστικός, αφού ταυτιζόταν με μία σταθερή ποσότητα ενέργειας, η οποία απλώς "έρεε" σαν υγρό με την πιο υψηλή ταχύτητα. Από τη φυσική ερμηνεία, ο χώρος ήδη είχε καθοριστικό ρόλο για τη δομή της ύλης και αναλογούσε στο σύμπαν το οποίο -με κάποιο δυσνόητο τρόπο- δεν είναι παρών προς τον υλικό κόσμο. Μετά από τη μαθηματική διερεύνηση, αυτή η καθοδηγητική και σημαντική θεωρητική παρατήρηση (επί των αφηρημένων εννοιών) έγινε πιο συγκεκριμένη και φάνηκε πιο λογική για τη σκέψη με τους όρους της επιστήμης. Η συσχέτιση της μέγιστης ταχύτητας Vmax με μία συχνότητα fmax με ένα ελάχιστο μήκος λmin = h, με την ελάχιστη αδράνεια και με την ελάχιστη καμπυλότητα οδήγησε στη σκέψη, ότι εκεί που παρουσιάζεται η ύλη έχουμε την αντιστροφή των παραπάνω φαινομένων. Ο κενός χώρος βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας όχι επειδή απλώς είναι κάτι ακίνητο, αλλά επειδή ο χώρος ταλαντώνεται με τη μέγιστη δυνατή συχνότητα. Αυτή είναι μία νέα άποψη, η οποία δεν είχε γίνει στην προηγούμενη φυσική ερμηνεία της θεωρίας του Τελειωμένου Χρόνου.

Η αλληλεπίδραση των υλικών φορέων και η ίδια η ύπαρξή τους προϋποθέτουν να μην αλληλεπιδρούν με τον πιο άμεσο τρόπο και αντιθέτως ν' αλληλεπιδρούν μετά από μεγαλύτερες χρονικές στιγμές και με λιγότερη ενέργεια. Σε αντίθεση με την παρουσία του χώρου, με τον οποίο συνδέονται και διατηρούνται δυναμικά. Ο κενός χώρος βρίσκεται σε μία κατάσταση ενεργειακής ισορροπίας (ή σταθερότητας) όχι επειδή είναι μία συμπαγής ουσία, αλλά επειδή είναι μία σχετική απουσία, με δυναμική ενέργεια προς την ύλη, και διαρκώς μεταβιβάζει την ελάχιστη ποσότητα ενέργειας με την πιο υψηλή συχνότητα. Στα σημεία που η μεταβίβαση της ενέργειας δεν αναπληρώνει την απώλεια που προκαλεί η ίδια η μεταβίβαση της ενέργειας παρουσιάζονται οι ελλείψεις με τη μορφή σωματιδίων. Η μεταβίβαση της ενέργειας γίνεται με κυματικό τρόπο και ισότροπα (από όλες τις διευθύνσεις και με σχέση ακτίνας-κέντρου) και αυτό προκαλεί φαινόμενα εξασθένισης ή ενίσχυσης και κυματικά φαινόμενα που είναι γνωστά από την κλασική φυσική. Η περιοδική μεταβολή στην ποσότητα της ενέργειας και στη μεταβίβαση της ενέργειας (ταλάντωση, με το όριο πάντα μίας μέγιστης συχνότητας και μίας μέγιστης ποσότητας ενέργειας που μπορεί να μεταβιβαστεί στη μονάδα του χρόνου) αποτελεί την αρχή για την εμφάνιση περιοδικών κινήσεων και στάσιμων καταστάσεων. Τώρα μπορούμε να συμπληρώσουμε και να κατανοήσουμε καλύτερα, ότι η παρουσία της ύλης δεν γίνεται μόνο με τη μείωση μίας μέγιστης ταχύτητας και της συνολικής ενέργειας του Σύμπαντος, αφού το Σύμπαν δεν παύει ποτέ να είναι ολοκληρωμένο και η συνολική ενέργεια δεν ελαττώνεται. Η ελάττωση της ταχύτητας και η αλληλεπίδραση σε πιο μεγάλα χρονικά διαστήματα αποτελούν "ενδιάμεσες" καταστάσεις και φάσεις στην ταυτόχρονη παρουσία του Σύμπαντος και στη συνολική ενέργεια του "κενού" χώρου. Οι καταστάσεις αυτές μπορούν να υπάρχουν, διότι η κίνηση και η μεταβολή γίνονται περιοδικά και κυματικά σαν αυξομειώσεις, που λαμβάνουν ελάχιστες και μέγιστες τιμές. Η ισορροπία επανέρχεται αλλά μεσολαβούν ελάχιστα χρονικά διαστήματα και σε αυτά οφείλεται η παρουσία της ύλης και η διατήρηση του υλικού κόσμου.

 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 


*

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 - 8.0

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px