*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

header message

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

 

 

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

ΕΠΑΝΩ • ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 45

 

 

 

-44-

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ & ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

 

 

 

Μπορούμε να υποθέσουμε τη μάζα σαν επιταχυνόμενη μέσα σε ένα μέγιστο βαρυτικό πεδίο της συνολικής μάζας του Σύμπαντος. Ποια είναι η απόσταση που τις χωρίζει και ποια η ταχύτητά της; Θα αναρωτηθεί λογικά κάθε φυσικός. Τρεις απαντήσεις μπορούν να δοθούν. 1) Η απόσταση είναι η μέγιστη απόσταση απομάκρυνσης μέσα στον πεπερασμένο χώρο και η μάζα βρίσκεται στην αρχική ταχύτητα της επιτάχυνσής της. 2) Η απόσταση είναι η ελάχιστη δυνατή και η μάζα βρίσκεται με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα 3) Η απόσταση είναι σχετική προς τις άλλες μάζες και η ταχύτητα προς εκείνες επίσης. Και οι τρεις απαντήσεις είναι σωστές.

Όμως, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η παρουσία της μάζας δεν είναι συγκεντρωμένη όλη σε ένα σημείο και συνυπάρχει μεταξύ πολλών άλλων συγκεντρωμένων μαζών, (όπως και η βαρυτική δύναμη). Μία άλλη απορία προκύπτει, η απάντηση της οποίας θα εξηγεί την σχετική ακινησία στη δομή της ύλης. Το ερώτημα γιατί η μάζα δεν είναι όλη συγκεντρωμένη συνεχώς σε ένα σημείο αλλά σε όλη την έκταση του χώρου συνδέεται με το ερώτημα τι αναγκάζει την ύλη να γίνεται με κυκλικές και επαναλαμβανόμενες κινήσεις και να έχει στη δομή της κενό χώρο. Στην πρώτη περίπτωση, όταν η βαρυτική δύναμη μεγαλώσει πολύ και προσδίδει μεγάλη ενέργεια στη συγκεντρωμένη ποσότητα της μάζας τότε προκαλεί τα φαινόμενα αποσταθεροποίησης των υλικών φορέων και “αποκεντρώνει” τη μάζα. Στη δεύτερη, η μέγιστη βαρυτική δύναμη ενεργεί συγχρόνως όπως αν υπήρχε μία συνολική μάζα και δεν αφήνει τη διαφυγή της ενέργειας με τη μορφή της μάζας παρά μόνο στην ποσότητα που δημιουργούνται υλικοί φορείς και τα μικροσωματίδια. Η κίνηση και η τύχη της μάζας μέσα στο χώρο ρυθμίζεται από την βαρύτητα (που συντηρεί τη δομή της ύλης και εξασφαλίζει τις συνθήκες για να υλοποιείται η ενέργεια) όπως και η ενέργεια της βαρύτητας καθορίζεται από τη διατήρηση και την κατανομή της ύλης.

Μπορούμε να θεωρήσουμε κάθε μάζα σαν ποσότητα η οποία ελκύεται και κινείται επιταχυνόμενη μέσα στο μέγιστο βαρυτικό πεδίο της συνολικής μάζας του Σύμπαντος ... ... ...

Μπορούμε να πούμε και αντιστρόφως, σύμφωνα με τη σχετικότητα της κίνησης και με το νόμο της βαρυτικής έλξης, ότι η συνολική μάζα του Σύμπαντος ελκύεται και επιταχύνεται προς κάθε επιμέρους μάζα...και η επιτάχυνση αυτή ενεργεί σαν βαρυτική έλξη!

... ... ...

Τέχνασμα της φιλοσοφικής σκέψης: Μέσα σε ένα ορισμένο βαρυτικό πεδίο και από ένα ορισμένο ύψος, ο ρυθμός της επιτάχυνσης ενός σώματος που πέφτει είναι ο ίδιος, ανεξάρτητα από τη μάζα του σώματος που πέφτει. Στον πλανήτη μας, η επιτάχυνση που προκαλεί η βαρυτική έλξη του στο ύψος της θάλασσας είναι περίπου 9,8 m /sec2 . Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η σταθερά της βαρύτητας G εκφράζει ένα ρυθμό επιτάχυνσης τον ίδιο για όλες τις μάζες και ανεξαρτήτως του "ύψους" ή της απόστασής τους μέσα στο χώρο. Όπως αν όλα τα σώματα που περιέχονται στο χώρο βρίσκονταν εντός ενός ίδιου βαρυτικού πεδίου και στο ίδιο ύψος. Από ποια μάζα και από ποια απόσταση έλκονται ... προφανώς δεν υπάρχει μία κεντρική μάζα για το πλήθος των σωμάτων. Δηλαδή η ύπαρξη της σταθεράς της βαρύτητας προδίδει την απουσία ενός κέντρου έλξης για το σύνολο των υλικών σωμάτων. Οι μεγάλες ταχύτητες επιτρέπουν τη διαφυγή από ισχυρότερες πηγές βαρυτικής έλξης. Ο χώρος μπορεί να θεωρηθεί σαν το σώμα εκείνο που δεν έλκεται από καμία πηγή και αντιθέτως έχει διαφύγει από κάθε πεδίο βαρύτητας και δεν ανήκει σε κανένα ιδιαίτερο σώμα. Αν του αποδίδαμε μία ταχύτητα, αυτή θα ήταν η μέγιστη δυνατή. Αντίθετα, η συνηθισμένη ύλη βρίσκεται πάντα σε πεδίο έλξης και δεν διαφεύγει ποτέ τελείως. Η ταχύτητά της είναι πάντα μικρότερη από τη μέγιστη δυνατή.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

 

 


*

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2016

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +