*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

ΕΠΑΝΩ • ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 47

 

 

 

-46-

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ & ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  (4)

 

 

 

 

Το φαινόμενο της μάζας είναι αντίστροφο μιας μέγιστης ταχύτητας και της μεταβολής της τελευταίας και για αυτό το λόγο η μέγιστη μάζα Mmax αντιστοιχεί σε ταχύτητα Vmax. Για το λόγο αυτό και μόνο, η μεταβολή της μάζας και τα όρια της μεταβολής της συνδέονται άρρηκτα με όλα τα υπόλοιπα όρια της συχνότητας, του μήκους, της επιτάχυνσης, της ενέργειας και τελικά της δύναμης. Όλα τα όρια στη μεταβολή των συγκεκριμένων φαινομένων προκύπτουν μαθηματικά από την ύπαρξη ενός ανώτατου ορίου στην ταχύτητα Vmax.

Vmax / Vm = Mmax / M

 

Η απλή αυτή μαθηματική σχέση της μάζας με την ταχύτητα επιτρέπει των υπολογισμό της με την απλή μέθοδο των τριών. Δηλαδή : Η μέγιστη μάζα Mmax αντιστοιχεί σε ταχύτητα Vmax = c, η μάζα Μ σε πόση ταχύτητα V ;

 

Mmax = M Vmax / Vm   και   Vmax = Mmax Vm / M

 

 

 

Μ = Mmax x Vm / Vmax

Ο λόγος δύο ταχυτήτων καθορίζει πόσες φορές μειώνεται μία μέγιστη ποσότητα μάζας Mmax

Παράδειγμα. Ve/Vmax = 81,871 x10-15 / 2,997924 x108 = 27,30923 x10-23

0,3335641 x10-8 x 27,30923 x10-23 = 9,10938 x10-31 kg


 

V = Vmax x M / Mmax

Ο λόγος δύο μαζών καθορίζει πόσες φορές μειώνεται η μέγιστη ταχύτητα Vmax

Παράδειγμα. Me/Mmax = 9,10938 x10-31 / 0,3335641 x10-8 = 27,30923 x10-23

2,997924 x108 x 27,30923 x10-23 = 81,871 x10-15 m/s


 


 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:

Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΑΖΑ Mmax = 0,3335641 x10-8 kg = 1/c ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΟ ΑΠΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΧΗ ΟΤΙ Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΛΑΝΚ h ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ λmin. (με τα στοιχεία της μάζας Mpl = √(h c /G)

 

ΠΙΘΑΝΑ ΜΕΓΙΣΤΑ Max ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ Min ΟΡΙΑ

Mpl c2 = Eplanck

Eplanck / h = 7,4008 x1042 Hz

 

c / hbar =ωmaxω / 2π = fmax

= 0,452444 x1042 Hz

h fmax = Ec

 

Mpl =√(hc /G) = 5,456246 x10-8 kg

fpl = 7,4008 x1042 Hz

Tpl = 0,13512 x10-42 sec

Epl = 49,038293 x108 J

Emin = h 1Hz = 6,62606 x10-34

Mmin = h 1Hz/c2 = 0,73725 x10-50 kg

λpl = c / fpl = 0,405080 x10-34 m

apl = fpl2 λpl = c2 /λpl = 22,186977 x1050 m/s2


 

 

Mc = 0,3335641 x10-8 kg = Mpl / 16,3574

fc = 0,452444 x1042 Hz

Tc = 2,210218 x10-42 sec

Ec = 2,997924 x108 (kg m2 /s ?)

 

Mmin = Mc/fc = 0,73725 x10-50 kg/Hz

λc = λmin = 6,62606 x10-34 m

amax = fc2 λc = c2 /λpl = 1,356391 x1050 m/s2

Mpl / Mc ► Αυτός ο μικρός λόγος 16,357 και η μικρή σχετικά διαφορά των ορίων στις δύο εκδοχές είναι σημαντικός και καθοδηγητικός για την έρευνα, κυρίως για την εξής παρατήρηση: Με έναν μικρό λόγο δεν αλλάζουν ακραία οι τεράστιοι αριθμοί, οι ποσότητες (αφού ο εκθέτης σχεδόν παραμένει ο ίδιος), όμως αλλάζουν ανατρεπτικά οι μονάδες και τα φαινόμενα που περιγράφουμε.

 

 

► Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η μεταβολή της ενέργειας γίνεται μεταξύ δύο συγχρόνως ορίων, ενός μέγιστου max και ενός ελάχιστου min. Σαν να λέμε ότι υπάρχουν δύο ρυθμοί ή δύο συχνότητες συγχρόνως f↑ και f↓, αναλόγως με ποιο όριο θα υπολογίσουμε, το άνω (max) ή το κάτω όριο (min).

 

► Οι ίδιοι λόγοι-αριθμοί προκύπτουν -και πρέπει να προκύπτουν- θεωρητικά με τα υπόλοιπα μεγέθη. Δηλαδή :

Mmax / Me = Emax / Ee = Vmax / Ve = amax / ae = λe / λmin = fmax / fe = Fmax / Fe

 

Εάν πάρουμε ένα δεύτερο παράδειγμα με διαφορετική μάζα (πρωτόνιο) θα παρατηρήσουμε εύκολα, ότι όσο η μάζα ή η ενέργεια αυξάνουν και πλησιάζουν στο μέγιστο όριο Mmax ή Emax, η συχνότητα f↓ που προκύπτει από τον υπολογισμό σε σχέση με το ελάχιστο όριο min αυξάνει. Αντιθέτως, η "συχνότητα" f↑ που προκύπτει από τον υπολογισμό σε σχέση με το μέγιστο όριο max μειώνεται.


 

Για το Me = 9,10938 x10-31 kg προκύπτει

Για το πρωτόνιο Mp = 1,672621 x10-27 kg

 

 

Mmax / Me = 0,03661765 x1023 ↑=1/pe

Mmax / Mp = 0,199426 x1019 ↑= 1/pp

Me / Mmin = 12,3559 x1019 ↓= fe

Mp / Mmin = 2,26873 x1023 ↓= fp

 

Εmax / Εe = 0,03661765 x1023 ↑=1/pe

Εmax / Εp = 0,199426 x1019 ↑= 1/pp

Εe / Εmin = 12,3559 x1019 ↓= fe

Εp / Εmin = 2,26873 x1023 ↓= fp

 

► Το γινόμενο των δύο συχνοτήτων δίνει τη μέγιστη συχνότητα fmax που χρησιμοποιούμε σε πολλούς τύπους της διερεύνησής μας.

 

fe x fe↑ = fc = 0,452444 x1042 Hz   → fc / fe = fe↑ → fcfe↑ = fe

Te x Te↑ = Tmin = 2,2102 x10-42 sec                                             

 

Επομένως ο τύπος Me = Tmin / λe = 1/(fmax λe ) ο οποίος δίνει σωστά τη μάζα των σωματιδίων μπορεί να εκφραστεί :

 

Me = Te x Te↑/ λe = 1/ fe x feλe

 

Από αυτή την έκφραση, η μάζα φαίνεται σαν αντίστροφο όχι μίας ταχύτητας (1/V) αλλά μίας επιτάχυνσης (αφού a=f2 λ). Ενδέχεται, όμως, η δεύτερη συχνότητα που προκύπτει από τη σχέση της ενέργειας με τα άνω max όρια, να μην είναι συχνότητα, όπως τη θεωρήσαμε για να διευκολύνουμε τη διερεύνηση μας.


 

 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 


*

 

Μ = Mmax Vm / Vmax    και    V = Vmax M / Mmax

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 - 8.0

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px