*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή...  Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

header message

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

 

 

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

ΕΠΑΝΩ • ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 48

 

 

-47-

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ & ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

Η ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ

 

 

 

Η πυρηνική δύναμη

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΡΕΥΝΑ: Η ηλεκτρο­μαγνητική δύναμη συγκρατεί τα ηλεκτρόνια γύρω από τον πυρήνα στα άτομα και με τη δύναμη αυτή τα άτομα σχηματίζουν μόρια και ενώσεις. Επίσης, ανάμεσα στα πρωτόνια του πυρήνα αναπτύσ­σονται απωστικές ηλεκτρικές δυνάμεις. Έτσι, πρέπει να υπάρχει μια πολύ ισχυρή ελκτική δύναμη μεταξύ των νουκλεονίων, η ισχυρή πυρηνική δύναμη (nuclear force). Η πυρηνική δύναμη επηρεάζει σε πολύ μικρές αποστάσεις -της τάξης του μεγέθους των σωματιδίων <10-15 m - και γι' αυτό τα ηλεκτρόνια βρίσκονται εκτός της εμβέλειάς της. Εντός του πυρήνα, η ισχυρή πυρηνική δύναμη υπερισχύει κατά πολύ της ηλεκτρικής άπωσης Coulomb, ενώ επηρεάζει και τα νετρόνια, τα οποία δεν έχουν ηλεκτρικό φορτίο. Η πυρηνική δύναμη είναι 137 φορές ισχυρότερη από την ηλεκτρο­μαγνητική και υπερισχύει της απωστικής δύναμης που ασκούν μεταξύ τους τα θετικά φορτισμένα πρωτόνια στον ατομικό πυρήνα.

Στη δομή του ατόμου, το μεγαλύτερο μέρος της μάζας βρίσκεται στον πυρήνα. Αν τα νουκλεόνια βρίσκονται έξω από τον πυρήνα, για να μπουν μέσα πρέπει να καταναλώσουν ένα ποσό ενέργειας το οποίο αντλείται από τη δική τους μάζα. Όταν είναι μέσα στον πυρήνα έχει ήδη καταναλωθεί ένα μέρος της μάζας τους. Γι' αυτό, η ποσότητα της μάζας ενός πυρήνα δεν είναι το άθροισμα της μάζας των ξεχωριστών σωματιδίων που τον αποτελούν, αλλά λίγο μικρότερη, σύμφωνα με μια μαθηματική σχέση. Η ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο μετράει τη σταθερότητα του πυρήνα. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο, τόσο σταθερότερος είναι ο πυρήνας. Η πυρηνική ενέργεια σύνδεσης είναι το ποσό της ενέργειας που χρειάζεται για να διασπαστεί ένας πυρήνας σε πρωτόνια και νετρόνια. Είναι επίσης η ενέργεια που ελευθερώνουν δύο σωματίδια όταν συγχωνευτούν. Οι αποστάσεις των ενεργειακών σταθμών στον πυρήνα είναι τάξης μεγέθους ΜeV και όχι eV, όπως στο άτομο. Ο πιο σταθερός πυρήνας φαίνεται να είναι αυτός του ατόμου σιδήρου-56 (που αποτελείται από 26 πρωτόνια και 30 νετρόνια). Η πυρηνική δύναμη που είναι η πιο ισχυρή ενεργεί στην πιο μικρή ακτίνα και μάλιστα μόνο μεταξύ των γειτονικών νουκλεονίων. Η βαρύτητα που είναι η πιο ασθενής δύναμη ενεργεί από τη πιο μεγάλη απόσταση. Αυτή η παρατήρηση από μόνη της προδίδει τη σχέση που υπάρχει σε δύο φαινομενικά ξεχωριστές δυνάμεις της φύσης.

 

 

 

Σύγκριση Ηλεκτρικής και Βαρυτικής δύναμης

 

Νόμος Coulomb. Ο ηλεκτρισμός, όπως και η βαρύτητα, υπακούει στο νόμο του αντίστροφου τετραγώνου. Εάν δύο σημειακά φορτία τοποθετηθούν σε απόσταση r μεταξύ τους, τότε η δύναμη που ασκούν το ένα πάνω στο άλλο είναι ανάλογη του q1q2/r2 και έχει διεύθυνση τη διεύθυνση της ευθείας που ενώνει τα δύο φορτία.

F = k q1q2 / r2  ή = 1 /εο x e2 /4π r2

 

Fηλ x 4πr2 = (1/εο) (q1 q2)

Η σταθερά k = 1/ εο λέγεται σταθερά Coulomb και έχει τιμή:

k = 8,987551787 x109 Ν m2/Cb2 = 1 / 4π εο ≈ c2 x 10-7

1 / 4π εο = 1 / 111,26506 x10-12 = 0,00898755 x1012

εο = 1/36π 109 = 8,854187 x10-12 Farad /m είναι διηλεκτρική σταθερά του κενού.


 

To φορτίο το μετρούμε σε Coulomb (Q =1Amp x sec →Coulomb).Το φορτίο του ηλεκτρονίου (όπως και του θετικού πρωτονίου) είναι -e =1,602176 x 10-19 Cb με πρόσημο αρνητικό (-). Άρα δύο ομώνυμα φορτία ενός Cοulomb το καθένα, σε απόσταση 1m θα απωθούνται με δύναμη Fηλ ≈ 9x109 Ν. Εάν έχουν μάζα 1kg το καθένα τότε η βαρυτική τους έλξη Fβαρ = 6,6725 x 10-11Ν. Άρα η ηλεκτρική δύναμη είναι περίπου 1020 φορές μεγαλύτερη!

Επειδή μεταφορά φορτίου στην ύλη ισοδυναμεί με τη μεταφορά ηλεκτρονίων λέμε ότι το φορτίο είναι κβαντισμένο (μεταφέρεται σε «πακέτα»).

Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου δίδεται από τον τύπο: ε = Κq/r2 = Fηλ /q = N / Coulomb

Η ένταση του βαρυτικού πεδίου g δίδεται από τον τύπο: g = F/m = GM/r2


 

Υπολογισμός σύγκρισης (στην ακτίνα του ατόμου)


 

Ακτίνα re από πυρήνα προς ηλεκτρονιακή τροχιά: re = 1/4π εο (e2 / Me c2 ) = k (e2 / M c2 ) =

k (2,566968 x10-38 / 81,8711 x10-15) = k x 0,0313537 x10-23 = 0,28179367 x10-14


 

r2 = 0,07940767 x10-28 = 7,940767 x10-30

Αφού η ακτίνα r θα είναι η ίδια για τη σύγκριση των δύο δυνάμεων, μπορεί να παραληφθεί. Εδώ την υπολογίζουμε για να παρα­τηρούμε τις σχέσεις των αριθμών μεταξύ τους.


 

Fg = G Mp Me / r2 6,6725 x10-11 x (1,672621 x10-27 x 9,10938 x10-31 ) / 0,07940767 x10-28 = 6,6725 x10-11 x 15,236540 x10-58 / 0,07940767 x10-28 = 101,665815 x10-69 / 0,07940767 x10-28 = 1280,302205 x10-41 = 1,280302 x10-38re x Fg = 0,3607809 x10-52
 

Fηλ = k e2 / r2k x 2,566968 x10-38 / 0,07940767 x10-28 = 23,070757 x10-29 / 0,07940767 x10-28 = 290,535624 x10-1 = 2,905356 x101 = Ee / re re x Fηλ = Ee = 0,818711 x10-13


 

Fg / Fηλ = 1,280302 x10-38 / 2,905356 x101 = 0,4406695 x10-39 = 4,406695 x10-40

 

 

Η μέγιστη βαρυτική έλξη δεν προέρχεται από τη μάζα ή την ποσότητα της ύλης που παρουσιάζεται μέσα στο χώρο σε συγκεκριμένη στιγμή. Η συνολική μάζα του Σύμπαντος δεν βρίσκεται παρούσα όλη στην ίδια στιγμή, κάτι που θα σήμαινε έλλειψη κάθε απόστασης, ασυνέχειας, δομής και κίνησης. Η μέγιστη βαρυτική έλξη μπορεί να θεωρηθεί σαν η βαρυτική έλξη από τη μάζα του Σύμπαντος από όλους τους χρόνους, δηλαδή μαζί με τη μάζα του Σύμπαντος που βρίσκεται σε “μακρινό” χρόνο, που δεν υπάρχει στο δικό μας χώρο ή χρόνο. Αυτό το παράδοξο και αντιφατικό συμπέρασμα για το χώρο της φυσικής γίνεται κατανοητό, αν αντί να θεωρήσουμε τη βαρυτική έλξη σαν αποτέλεσμα της παρουσίας της μάζας, θεωρήσουμε αντιστρόφως τη μάζα σαν αποτέλεσμα των ορίων της μέγιστης βαρυτικής έλξης της συνολικής μάζας του Σύμπαντος. Η μέγιστη βαρυτική έλξη είναι τόσο μεγάλη που δεν αφήνει τη μάζα να δημιουργηθεί και να παρουσιαστεί όλη σε μία μόνο χρονική στιγμή και η μεγαλύτερη ποσότητα υπάρχει σαν ενέργεια σε κατάσταση ισορροπίας (με τη μορφή του κενού χώρου).

Ο πυρήνας στη μικροσκοπική δομή του ατόμου δεν διατηρείται από μία δύναμη που προέρχεται από την ανταλλαγή ενέργειας μεταξύ μικρο­ποσοτήτων μάζας. Η δύναμη που συγκρατεί τα σωματίδια με μεγάλη ενέργεια μέσα στον ατομικό πυρήνα δεν προκαλείται με ξεχωριστό τρόπο για κάθε άτομο της ύλης και δεν παράγεται από τις μικρο­σκοπικές κινήσεις.... Ο πυρήνας σε όλα τα υλικά στοιχεία κρύβει την ίδια δύναμη της μέγιστης βαρυτικής έλξης του ίδιου πεπερασμένου χώρου.

 

 Η ελκτική ενέργεια της συνολικής μάζας του Σύμπαντος δεν βρίσκεται μόνο εξωτερικά, σαν έλξη από απόσταση και σαν κίνηση μέσα στο χώρο. Υπάρχει και σε μηδενική απόσταση και ταυτοχρόνως σε όλο τον υλικό κόσμο (αφού αντιστοιχεί στον ίδιο τον πεπερασμένο χώρο). Η παρουσία της μέγιστης βαρυτικής έλξης μπορεί να παρατηρηθεί στο εσωτερικό της ύλης και συνεργεί στη δομή και στη διατήρησή της. Η μέγιστη βαρυτική έλξη σε αντίθεση με ότι φέρνει αμέσως στη σκέψη μας, δεν καταστρέφει και δεν συμπυκνώνει απείρως τον υλικό κόσμο.  ... ... ...

Η μέγιστη βαρυτική έλξη της συνολικής μάζας του Σύμπαντος δεν ενεργεί εξωτερικά από τις επιμέρους μάζες και από απόσταση μέσα στο χώρο, μέσα από ένα σημείο του. Ενεργεί από την ελάχιστη απόσταση και με την ίδια δύναμη σε όλη την ποσότητα της μάζας. Δεν μπορεί να επιταχύνει τη μάζα σαν ενιαία και να την κινήσει όπως αν η δύναμη προερχόταν από κάποια απόσταση. Η μέγιστη βαρυτική έλξη δεν ενεργεί από κάποια κατεύθυνση, όπως αν προερχόταν από κάποιο υλικό πράγμα. ... Η πυρηνική ενέργεια είναι η ελκτική ενέργεια της μάζας όλου του Σύμπαντος (συν αυτού που λείπει) και η ενέργεια αυτή είναι η μέγιστη από (ή προς) την ελάχιστη δυνατή απόσταση του χώρου.

Μπορεί, λοιπόν, να κατανοηθεί πως αν η μέγιστη βαρυτική δύναμη δεν έλκει τον υλικό κόσμο από ένα ξεχωριστό σημείο μέσα στο χώρο, τότε ενεργεί το ίδιο ισχυρά στο σύνολο της συμπαντικής μάζας...

 

Όπως έχουμε βρει, το όριο μίας ανώτερης ταχύτητας, αυτό από μόνο του επιβάλει όριο στη μέγιστη επιτάχυνση a και στη αύξηση της δύναμης F. Η ταχύτητα του φωτός c εκφράζει το όριο που μπορεί να φτάσει η επιτάχυνση και κατά συνέπεια το ελάχιστο και το μέγιστο χρονικό διάστημα που η επιτάχυνση μπορεί να γίνεται.

Έτσι, η μικρή επιτάχυνση χρειάζεται ένα μεγάλο χρονικό διάστημα Τ για να φτάσει στην ανώτερη ταχύτητα c (c=Tmax x amin), ενώ η μεγάλη επιτάχυνση χρειάζεται ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (c=Tmin x amax).

 

Vmax = c = amin x Tmax = amax x Tmin

Vmax = c = amin / fmin = amax / fmax

 

Από τη σχέση του Νεύτωνα a = F / m, αλλά και από το όριο στην επι­τάχυνση μπορούμε να καταλάβουμε ότι καμία δύναμη δεν μπορεί να ασκείται για άπειρο χρονικό διάστημα και να προκαλεί άπειρη επιτάχυνση.

Η μέγιστη δύναμη Fmax (= Emax / λmin) και η μέγιστη επιτάχυνση/­επιβράδυνση ±amax σχετίζονται με το φαινό­μενο της απο­καλούμενης "πυρηνικής δύναμης" Fnucl. Η ελά­χιστη δύναμη Fmin και ο ελάχιστος ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας amin σχετίζονται με το φαινόμενο της βαρυ­τικής δύναμης Fg.

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΜΑΖΑΣ

 


*

 

Η πυρηνική ενέργεια είναι η ελκτική ενέργεια της μάζας όλου του Σύμπαντος (συν αυτού που λείπει) και η ενέργεια αυτή είναι η μέγιστη από (ή προς) την ελάχιστη δυνατή απόσταση του χώρου.

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2016

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +