*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

ΕΠΑΝΩ • ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 48

 

 

 

-47-

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ & ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  (5)

 

 

 

Η σχέση της μάζας με την ταχύτητα του φωτός και με τη συχνότητα και η αντιστοιχία τους με στρογγυλοποιημένους αριθμούς, όπως μπορεί να τη δει ένα παδί δημοτικού σχολείου:
 

Μάζα (kg)

M

Ταχύτητα (m/s)

V

Αναλογία (c/x)

Συχνότητα (Hz)

f

Mmax = 0,3335641 x10-8

Vmax = 2,997924 x108

c

fmax = 0,4524444 x1042

Mmax / 2

1,49896 x108

c / 2

fmax / 2 = 2,262222 x1041

Mmax / 16

1,8737 x107

c / 16

fmax / 16 = 2,82777 x1040

Mmax / 180

1,6655 x106

c / 180

fmax / 180 = 2,51358 x1039

Mmax / 300

9,993 x105

c / 300

fmax /300 = 1,50814 x1039

Mmax / 18000

1,6655 x104

c / 18000

fmax /18000 = 2,51358 x1037

Mmax / 60000

4,99653 x103

c / 60000

fmax /60000 = 7,54074 x1036

Mmax / 18 x106

1,66551 x10

c / 18 x106

fmax /18 x106 = 2,51358 x1034

Mmax / 50 x109

5,995847 x10-3

c / 50 x109

fmax / 50 x109 = 9,04888 x1030

Mmax / 20 x 1017Mp

1,49896 x10-10Ep

c / 2 x1018

fmax /2 x1018 = 2,2622 x1023fp

Mmax / 37 x 1020Me

8,1025 x10-14Ee

c / 37 x1020

fmax /37 x1020 = 1,2228 x1020fe

Mmax / 45 x1040

6,662 x10-34 ≈ h

c / 45 x1040

fmax / 45 x1040 = 1,00543

 


 

Στην αυξημένη μάζα Mmax αντιστοιχεί η μέγιστη ταχύτητα Vmax και η μέγιστη συχνότητα fmax. Σε μειωμένη ταχύτητα V αντιστοιχεί μικρότερη μάζα M και μικρότερη συχνότητα f. Από αυτή την παρατήρηση καθόλου δεν βγαίνει το συμπέρασμα, ότι υπάρχουν οι μεγαλύτερες ποσότητες μάζας που αντιστοιχούν στις υψηλότερες ταχύτητες και συχνότητες. Μπορεί να συμβαίνει το αντίθετο, όπως προέβλεπε πολύ αφηρημένα η φυσική ερμηνεία του Τελειωμένου Χρόνου. Στις μειωμένες ταχύτητες μπορεί να παρουσιάζεται η ενέργεια με τη μορφή των συνηθισμένων σωματιδίων που αποτελούν τη δομή της ύλης. Αφού, όμως, από το τεράστιο φάσμα συχνοτήτων, ταχυτήτων και ποσοτήτων μάζας μόνο ελάχιστα μικρά τμήματα εμφανίζονται στη δομή της ύλης, αυτή η παρατήρηση προδίδει ότι γίνονται διαδικασίες που ευνοούν τα συγκεκριμένα τμήματα συχνοτήτων, μηκών κύματος και ισοδύναμων ταχυτήτων.

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από τη "φιλοσοφική" ερμηνεία, όπως είχε τυπωθεί εννέα χρόνια (© 2000) πριν από τη μαθηματική διερεύνηση:

 

Η ύπαρξη και η εξέλιξη της εξωτερικής πραγματικότητας, η δημιουργία και η διαμόρφωση των φορέων εμμεσότητας (των υλικών σωματιδίων) σε ευρύτερες ποιότητες (και στιγμές) και η δημιουργία πιο άμεσων σχέσεων εκ των υστέρων προϋποθέτουν να γίνεται αλληλεπίδραση στην ουσία με λιγότερο άμεσο τρόπο. Δηλαδή διακοπή της αμεσότητας, επιβράδυνση, ελάττωση της ταχύτητας, της συχνότητας και της ενέργειας. (...)

Ο πιο άμεσος τρόπος μεταφοράς ενέργειας δεν είναι απλώς το όριο, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί ένα σταθερό πράγμα εκ των υστέρων. Είναι το όριο χρόνου κάτω από το οποίο η αμεσότητα και η σταθερότητα του Σύμπαντος διακόπτεται και παρουσιάζεται σαν εξωτερική - έμμεση ενέργεια ή σαν υλική αλληλεπίδραση. Η αλληλεπίδραση των υλικών φορέων, η διασύνδεσή τους και η εμμεσότητά τους προϋποθέτουν να μην αλληλεπιδρούν με τον πιο άμεσο τρόπο και αντιθέτως ν' αλληλεπιδρούν μετά από μεγαλύτερες χρονικές στιγμές και με λιγότερη ενέργεια. Οι υλικές αλληλεπιδράσεις και η έμμεση σύνθετη πραγματικότητα υπάρχουν και είναι σχετικά μια απώλεια χρόνου και ενέργειας από την ταυτόχρονη συνολική, που αποτελεί ο χώρος. σ 185

 


ISBN 960-385-019-5 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΩΔΩΝΗ © 2000

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

 

V = √(G M / r) = E / 16,35745 = Ε / c2 √50h

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 - 8.0

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px