*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

ΕΠΑΝΩ • ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 55

 

 

 

-54-

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ & ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ

 

(ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ Tmax ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Smax)

 

Αν ο ελάχιστος ρυθμός επιτάχυνσης εκφράζεται από τη σταθερά G -η οποία ορίζεται με μάζες του ενός κιλού που έλκονται με τη δύναμη που εμφανίζεται όταν βρίσκονται σε απόσταση ενός μέτρου- τότε ο ρυθμός αυτός σε συνδυασμό με το γνωστό όριο της ανώτερης ταχύτητας c μας βοηθάει να προχωρήσουμε σε μερικούς πρώτους υπολογισμούς για τα πιθανά όρια του Σύμπαντος.

 

ΥΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ότι μία δύναμη F με μέγεθος 6,6725 x 10-11 Ν επιταχύνει μία μάζα m =1kg

1N =1kgr • m/sec2

1ly = 9,46073 x1015 m

1 Mpc = 106 pc ≈ 3,2615 x 106 ly x 9,46073 x1015 m ≈ 30,856170 x 1021 m

 

Η επιτάχυνση (acceleration) βρίσκεται από τον τύπο a=F/m

a =F/ma = 6,6725 x 10-11 Ν /1kg = 6,6725 x 10-11 m /sec2

 

Σε πόσο χρόνο T η ταχύτητα της μάζας m =1kg θα γίνει ίση με τη ταχύτητα του φωτός c, όταν ξεκινήσει από μηδενική ταχύτητα, δηλαδή σε πόσο χρόνο θα γίνει Vm=c ? Νόμος της ταχύτητας:

V=a t

a=V / t → t = V / a

Εάν V=c τότε Tm = 2,9979245 x 108 m/sec / 6,6725 x 10-11 m/sec2 = 4,49295x1018 sec

 

1 έτος = 365,25 μέρες x24ώρες x60λεπτά x60δευτερ =31,5576 x106 sec (31 557 600 sec)

1 sec = 1/ 31,5576 x106 = 0,03168808781 x10-6 έτη ή 31,68808781 x10-9

 

Tm = (0,449295x1019 sec) x (31,68808781 x 10-9 )= 14,2372994125 x1010 έτη

 

Σώμα με m=1kg και με επιτάχυνση F=6,6725 x 10-11 m/s2 αποκτάει την ταχύτητα c σε χρόνο T=4,49295 x1018 sec, δηλαδή σε 14,2372994125 x1010 έτη. Σε αυτό το χρονικό διάστημα T πόση απόσταση S σε ευθεία μπορεί να έχει διανύσει? Αυτό το βρίσκουμε από το νόμο του διαστήματος: S=1/2 a t2

Sm = 1/2 x am x tm2

Sm = 1/2 x (6,6725 x10-11 m/sec2 ) x (0,449295x1019 sec)2 = 6,73475432 x1026 m (Απόσταση S μάζας m = 1kg)

 

1pc (παρσέκ)= 3,0863332 x1016 m και 1m = 1/ 3,0863332 x1016 = 0,32400908 x10-16 pc

Άρα 6,73475432 x1026 m / 3,086 x1016 = 2,182357 x1010 pc

 

(Στην πραγματικότητα, η μάζα m=1kg μάλλον θα διαλυθεί, πριν φθάσει στην ανώτερη οριακή ταχύτητα του φωτός και η απόσταση στην οποία θα φτάσει ακέραια θα είναι μικρότερη. Για μάζα με μικρότερη αδράνεια, ο ρυθμός της επιτάχυνσης θα αυξάνει πιο γρήγορα την ταχύτητα (εάν ασκείται η ίδια δύναμη) και η μάζα θα φτάσει πιο γρήγορα στην ταχύτητα του φωτός και σε μικρότερη απόσταση).

 

Επίσης, αν πολλαπλασιάσουμε το χρόνο T= 4,49295 x1018 sec επί τα μέτρα που διανύει το φως ανά sec βρίσκουμε τα μέτρα που το φως θα έχει διανύσει σε αυτό τον αριθμό T, με τη σταθερή του ταχύτητα από την αρχή. Για το χρόνο 4,49295 x1018 sec της μάζας m=1kg το φως θα έχει διανύσει διπλάσια απόσταση Sφωτός :

 

S φωτός= (4,49295x1018 sec) x (2,997924 x108 m/sec)= 1,346952 x1027 m

ΣΕ ΠΑΡΣΕΚ:

1,346952 x1027 m / 3,086 x 1016 = 0,436471 x1011 pc ή 4,36471 x 1010 pc

 

Αντιθέτως, εάν διαιρέσουμε τον αριθμό μέτρων S με το μήκος 2,997924 x 108 m που διανύει το φως σε χρόνο 1 sec, τότε βρίσκουμε πόσος χρόνος sec χρειάζεται για να διανυθεί αυτός ο αριθμός μέτρων.

Για την απόσταση 6,73475432 x1026 m της μάζας m=1kg το φως θα χρειαστεί το μισό χρόνο Tφωτός:

 

Τφωτός για Sm = (6,73475432 x1026 m) / (2,997924 x108 m/sec) = 2,2464726 x1018 sec

 

Τφωτός = (1,346952 x1027 m) / (2,997924 x108 m/sec) = 4,49295 x1018 sec

 

Αντιθέτως η μάζα m=1kg για τη διπλάσια απόσταση 1,346952 x1027 m θα χρειαζόταν συν ακόμα το χρόνο που κάνει το φως για τα υπόλοιπα 6,73475432 x1026 μέτρα δηλαδή συνολικά = 4,49295x1018 sec + 2,2464726 x1018 sec = 6,73942 x1018 sec.

Στην απόσταση 6,73475432 x1026 m και σε χρόνο 4,49295x1018 sec το σώμα έχει την ταχύτητα c. Μέχρι τα 1,346952 x1027 m θα συνέχιζε με την τελική ταχύτητα c

 

Τελικά, στο χρόνο Τ=4,49295 x1018 sec που η μάζα m=1kg χρειάζεται για να φτάσει στην ταχύτητα του φωτός c με επιτάχυνση a= 6,6725 x 10-11 m /sec2 , το φως στον ίδιο αυτό χρόνο διανύει διπλάσια απόσταση ( 6,73475432 x1026 m x 2 ). Τη διπλάσια απόσταση 1,346952 x1027 m θα ονομάζουμε S Σύμπαντος.

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:

Αφού έχει οριστεί μία ανώτατη ταχύτητα αυτό σημαίνει, ότι υπάρχει ένα μέγιστο μήκος που μπορεί να διανυθεί στη μονάδα του χρόνου (2,997924 x108 μέτρα σε ένα sec) ή ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα, στο οποίο μπορεί να διανυθεί μία μέγιστη απόσταση και ποτέ μεγαλύτερη (1sec για μήκος 2,997924 x108 m). Στην περίπτωση της κυκλικής κίνησης, θα υπάρχει ένας μέγιστος αριθμός κύκλων που μπορούν να "διανυθούν" στη μονάδα του χρόνου ή ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα, στο οποίο μπορεί να γίνει ένας μέγιστος αριθμός περιστροφών. Με άλλα λόγια, στην κυκλική κίνηση το ανώτατο όριο στην ταχύτητα συνδέεται με ανώτατο όριο στη συχνότητα.

Ένα σώμα που επιταχύνεται ομαλά μέχρι να φτάσει σε μία ορισμένη τελική ταχύτητα Vmax ξεκινώντας από το μηδέν (V=0) φτάνει στη τελική ταχύτητα Vmax μετά από ένα ορισμένο χρόνο Tmax και έχοντας διανύσει μία ορισμένη απόσταση Smax. Ένα άλλο σώμα που θα ξεκινούσε με την ίδια τελική ταχύτητα Vmax (χωρίς επιτάχυνση) θα διένυε την ίδια αυτή απόσταση Smax στο μισό χρόνο Tmax / 2. Ή, διαφορετικά διατυπωμένα: στον ίδιο χρόνο T που ένα σώμα m έχει διανύσει μία απόσταση S με σταθερή ταχύτητα V, στον ίδιο αυτό χρόνο T, ένα άλλο σώμα m το οποίο επιταχύνεται μέχρι να φτάσει στην ίδια ταχύτητα V διανύει τη μισή απόσταση S (δηλαδή απόσταση S/2). Μεταξύ των δύο φαινομένων υπάρχει μία σταθερή διαφορά και σχέση του 0,5 (με σχέση ίδιας τελικής ταχύτητας). Αυτό είναι γνωστό και ονομάζεται θεώρημα Merton S= ( Vαρχική + Vτελική) x t / 2

Από αυτό μπορούμε να σκεφτούμε ότι το φως διανύει πάντα τη διπλάσια απόσταση 2S από κάθε άλλο πράγμα που θα έφτανε ομαλά επιταχυνόμενο στην ίδια ταχύτητα του φωτός c για το ίδιο χρονικό διάστημα, ανεξαρτήτως της επιτάχυνσής του. Κανένα επιταχυνόμενο σώμα δεν μπορεί να διανύσει μεγαλύτερη απόσταση από αυτή που μπορεί να διανύσει το φως στον ίδιο χρόνο. Στο μέγιστο δυνατό χρόνο Tmax που το φως θα έχει διανύσει μία μέγιστη απόσταση Smax, στο ίδιο αυτό μέγιστο χρόνο κάτι που επιταχύνεται ομαλά μέχρι να φτάσει στην ίδια τελική ταχύτητα του φωτός θα έχει διανύσει τη μισή απόσταση Smax / 2.

Κατά συνέπεια κανένα επιταχυνόμενο πράγμα δεν μπορεί να φτάσει στη μέγιστη απόσταση του Σύμπαντος Smax αφού δεν μπορεί να κινείται για περισσότερο χρόνο από το μέγιστο χρονικό διάστημα του Σύμπαντος Tmax. Η μέγιστη απόσταση στον πεπερασμένο (και καμπυλωμένο) χώρο είναι η απόσταση που μπορεί να διανύσει μόνο το φως. Ο πεπερασμένος χώρος παρουσιάζει το όριο μίας μέγιστης απόστασης για την ανώτερη ταχύτητα απομάκρυνσης και για τον ελάχιστο ρυθμό αύξησης της ταχύτητας που γίνεται στον μέγιστο δυνατό χρόνο. Διότι, με το μέγιστο ρυθμό αύξησης της ταχύτητας, η μέγιστη ταχύτητα Vmax αποκτιέται στο ελάχιστο μήκος και χρόνο. Σα να λέμε, ότι ο χώρος με τη μέγιστη απόσταση Smax και ο μέγιστος χρόνος Tmax είναι απαραίτητα όχι για την ύπαρξη του φωτός, αλλά για τα πράγματα που κινούνται με πιο χαμηλές ταχύτητες και πιο μικρούς ρυθμούς επιτάχυνσης.

Υποθέσαμε ότι μία μάζα 1kg επιταχύνεται με σταθερά εφαρμοσμένη τη δύναμη που προκύπτει από τη σταθερά G της βαρύτητας. Στην πραγματικότητα, ο χώρος δεν είναι ούτε επίπεδος ούτε άδειος. Θα προσεγγίσουμε περισσότερο την πραγματικότητα, θεωρώντας ότι η επιταχυνόμενη μάζα δεν διανύει μία ευθεία απόσταση, αλλά κυκλική. Να παρατηρήσουμε, ακόμα, ότι το υποθετικό ανώτατο όριο ταχύτητας στο οποίο μπορεί να φτάσει η επιταχυνόμενη μάζα "ακυρώνει" την ομαλότητα της επιτάχυνσης. Όσο η μάζα πλησιάζει στην ανώτατη ταχύτητα, η αύξηση της ταχύτητας της ανά μέτρο γίνεται μικρότερη και δεν αυξάνει με τον ίδιο ρυθμό. Όπως αν μία αντίθετη δύναμη "φρέναρε" ομαλά την επιτάχυνσή της. Στον πεπερασμένο χώρο η απόσταση δεν φθάνει σε άπειρη απομάκρυνση και η κίνηση εξαναγκάζεται να γίνει ελλειπτική. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι μία αντίθετη δύναμη ή μία αντίσταση που προβάλλεται από την ενέργεια του ίδιου του χώρου προκαλεί την απόκλιση από την ευθύγραμμη κίνηση και την κάνει ελλειπτική, μέχρι του σημείου της επιστροφής. Μπορούμε να θεωρήσουμε ακόμα, ότι όσο αυξάνεται η ταχύτητα απομάκρυνσης, τόσο λιγότερη γίνεται η δύναμη που προκαλεί την επιτάχυνση αυτής της κίνησης.

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

1pc =3,086 x 1016 m  -  1 Mpc = 3,086 x 1022 m = 3,086 x1019 km  -  1έτος (y) = 31,5576 x106 sec

1έτος φωτός ly = 9,460730 x1015 m

 


*

SH =1,850319 x1026 m , VH =4,118267x107 m/sec , ΤH = 6,172 x1017 sec

SΣΥΜ = 1,34695 x1027 m, c= 2,9979245 x108 m/sec, TΣ = 4,4929546 x1018 sec

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 - 8.0

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px