*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

ΕΠΑΝΩ • ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 56

 

 

 

-55-

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ & ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

 

 

 

Με αυτή την ερμηνεία, θα υποθέσουμε ότι η απόσταση Sm = 6,73475432 x1026 m που βρήκαμε ότι διένυσε η μάζα 1kg ώσπου να αποκτήσει την ταχύτητα του φωτός (με επιτάχυνση 6,6725 x 10-11 m/sec2 και σε χρόνο T= 4,49295x1018 sec) είναι το μήκος της περιφέρειας ενός κύκλου. Ένας κύκλος συμπληρώνεται σε 2πR. Ο αριθμός 0,31831 βγαίνει και από το 1/π =0,31831 και είναι ο αριθμός με τον οποίο βρίσκουμε τη διάμετρο μίας σφαίρας όταν τον πολλαπλασιάσουμε με το μήκος του κύκλου. 1/π = 0,31831 ή 1/ 0,31831 = 3,14159

Στην περίπτωση αυτή η διάμετρος D του σφαιρικού τρισδιάστατου χώρου είναι:

D = Μήκος κύκλου x 0,31831 ή D = μήκος κύκλου / π.

Η ακτίνα R = μήκος του κύκλου / 2π ή D/2

 

 

Διάμετρος Σύμπαντος Dm από την απόσταση Sm = 6,73475432 x1026 m / 3,14159 = 2,14374 x1026 m

Η ακτίνα Rm θα είναι: Rm = 1,07187 x1026 m

 

Η διάμετρος Dm του σφαιρικού χώρου σε παρσέκ (pc) :

2,14374 x1026 / 3,0863332 x1016 = 6,92591 x 109 pc

Η ακτίνα Rm του σφαιρικού χώρου σε παρσέκ: 2,1821216 x1010 pc / = 3,47295 x 109 pc

 

 

 

Διάμετρος Σύμπαντος Ds(light) από την απόσταση Sφωτός = 1,346952 x1027 m / 3,14159 = 4,28748 x1026 m

 

Η ακτίνα Rc θα είναι: Rc = 2,14374 x1026 m

 

Η διάμετρος Dc του σφαιρικού χώρου σε παρσέκ: 13,8918 x109 pc

Η ακτίνα Rc του σφαιρικού χώρου σε παρσέκ: 4,36424 x 1010 pc / 2π = 6,94590 x 109 pc

ή 2,14374 x1026 m / 3,0863332 x 1016 = 6,94590 x 109 pc

 

 

ΜΗΚΟΣ ΤΟΞΟΥ

Για να βρούμε το μήκος του τόξου που αντιστοιχεί σε κάθε μοίρα για ένα τέλειο κύκλο χρησιμοποιούμε τον τύπο: Μήκος τόξου= φ° 2π r /360 (όπου φ° είναι η γωνία σε μοίρες)

 

Επιφάνεια σφαίρας: S = 4πR2 Ως προς ακτίνα: r =√S/4π

 

Άλλοι σχετικοί τύποι:

Γραμμική ταχύτητα V=S/t (μήκος τόξου που διανύθηκε / αντίστοιχος χρόνος)

Γωνιακή ταχύτητα ω=φ/t (γωνία που διαγράφει η επιβατ. ακτίνα/ αντ. Χρόνος)

Σχέση γραμμικής και γωνιακής ταχύτητας: V=2πR/t και ω=2π/t Προκύπτει: V=ωR

Σχέση γωνιακής ταχύτητας και συχνότητας: ω=2π n

 

 

 

Διαιρώντας το χρόνο T = Vc / G = 4,49295x1018 sec με το 2π βρίσκουμε:

 

T / 2π = 4,49295x1018 sec / 6,2831852 = 7,150752 x 1017 sec

 

(7,150752 x 1017 sec) x (31,68808781 x 10-9 έτη) = 22,659365 x 109 έτη

 

Παρατηρούμε ότι ο χρόνος t ( 4,49295x1018 sec ≈ 142,372994125 x109 έτη) που υποθετικά χρειάζεται η μάζα m του ενός κιλού για να αποκτήσει την ταχύτητα του φωτός c δεν φαίνεται άσχετος από την λεγόμενη ηλικία του Σύμπαντος. Θα μπορούσε να είναι ένας τελείως άσχετος αριθμός, πολύ μικρός, μικρότερος της μονάδας, αρνητικός ή πολύ μεγαλύτερος. Με λίγα αριθμητικά τεχνάσματα μπορεί να αποκαλυφθούν οι σχέσεις του με άλλα γνωστά νούμερα της φυσικής. Αν υποθέσουμε ότι το χρονικό αυτό διάστημα αποτελεί μία περίοδο μίας πλήρους κυκλικής κίνησης, τότε η μέγιστη απόσταση ευθύγραμμης απομάκρυνσης (σαν διάμετρος) και ο χρόνος που αναλογεί μειώνονται με την ποσότητα π του κύκλου. Οι παραπάνω αριθμοί συνδέονται με τη σταθερά του Hubble, η οποία εκφράζει ένα ρυθμό αύξησης της ταχύτητας, όπως έχει παρατηρηθεί από το redshift του φωτός των γαλαξιών.

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

1pc = 3,086 x 1016 m  -  1 Mpc = 3,086 x 1022 m = 3,086 x1019 km  -  1έτος (y) = 31,5576 x106 sec

1έτος φωτός ly = 9,460730 x1015 m

 


*

SH =1,850319 x1026 m , VH =4,118267x107 m/sec , ΤH = 6,172 x1017 sec

SΣΥΜ = 1,34695 x1027 m, c= 2,9979245 x108 m/sec, TΣ = 4,4929546 x1018 sec

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 - 8.0

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px