*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

ΕΠΑΝΩ • ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 57

 

 

 

-56-

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ & ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

Η ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ

 

 

 

Η πυρηνική δύναμη

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΡΕΥΝΑ: Η ηλεκτρο­μαγνητική δύναμη συγκρατεί τα ηλεκτρόνια γύρω από τον πυρήνα στα άτομα και με τη δύναμη αυτή τα άτομα σχηματίζουν μόρια και ενώσεις. Επίσης, ανάμεσα στα πρωτόνια του πυρήνα αναπτύσ­σονται απωστικές ηλεκτρικές δυνάμεις. Έτσι, πρέπει να υπάρχει μια πολύ ισχυρή ελκτική δύναμη μεταξύ των νουκλεονίων, η ισχυρή πυρηνική δύναμη (nuclear force). Η πυρηνική δύναμη επηρεάζει σε πολύ μικρές αποστάσεις -της τάξης του μεγέθους των σωματιδίων <10-15 m - και γι' αυτό τα ηλεκτρόνια βρίσκονται εκτός της εμβέλειάς της. Εντός του πυρήνα, η ισχυρή πυρηνική δύναμη υπερισχύει κατά πολύ της ηλεκτρικής άπωσης Coulomb, ενώ επηρεάζει και τα νετρόνια, τα οποία δεν έχουν ηλεκτρικό φορτίο. Η πυρηνική δύναμη είναι 137 φορές ισχυρότερη από την ηλεκτρο­μαγνητική και υπερισχύει της απωστικής δύναμης που ασκούν μεταξύ τους τα θετικά φορτισμένα πρωτόνια στον ατομικό πυρήνα.

Στη δομή του ατόμου, το μεγαλύτερο μέρος της μάζας βρίσκεται στον πυρήνα. Αν τα νουκλεόνια βρίσκονται έξω από τον πυρήνα, για να μπουν μέσα πρέπει να καταναλώσουν ένα ποσό ενέργειας το οποίο αντλείται από τη δική τους μάζα. Όταν είναι μέσα στον πυρήνα έχει ήδη καταναλωθεί ένα μέρος της μάζας τους. Γι' αυτό, η ποσότητα της μάζας ενός πυρήνα δεν είναι το άθροισμα της μάζας των ξεχωριστών σωματιδίων που τον αποτελούν, αλλά λίγο μικρότερη, σύμφωνα με μια μαθηματική σχέση. Η ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο μετράει τη σταθερότητα του πυρήνα. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο, τόσο σταθερότερος είναι ο πυρήνας. Η πυρηνική ενέργεια σύνδεσης είναι το ποσό της ενέργειας που χρειάζεται για να διασπαστεί ένας πυρήνας σε πρωτόνια και νετρόνια. Είναι επίσης η ενέργεια που ελευθερώνουν δύο σωματίδια όταν συγχωνευτούν. Οι αποστάσεις των ενεργειακών σταθμών στον πυρήνα είναι τάξης μεγέθους ΜeV και όχι eV, όπως στο άτομο. Ο πιο σταθερός πυρήνας φαίνεται να είναι αυτός του ατόμου σιδήρου-56 (που αποτελείται από 26 πρωτόνια και 30 νετρόνια). Η πυρηνική δύναμη που είναι η πιο ισχυρή ενεργεί στην πιο μικρή ακτίνα και μάλιστα μόνο μεταξύ των γειτονικών νουκλεονίων. Η βαρύτητα που είναι η πιο ασθενής δύναμη ενεργεί από τη πιο μεγάλη απόσταση. Αυτή η παρατήρηση από μόνη της προδίδει τη σχέση που υπάρχει σε δύο φαινομενικά ξεχωριστές δυνάμεις της φύσης.

 

 

 

Σύγκριση Ηλεκτρικής και Βαρυτικής δύναμης

 

Νόμος Coulomb. Ο ηλεκτρισμός, όπως και η βαρύτητα, υπακούει στο νόμο του αντίστροφου τετραγώνου. Εάν δύο σημειακά φορτία τοποθετηθούν σε απόσταση r μεταξύ τους, τότε η δύναμη που ασκούν το ένα πάνω στο άλλο είναι ανάλογη του q1q2/r2 και έχει διεύθυνση τη διεύθυνση της ευθείας που ενώνει τα δύο φορτία.

F = k q1q2 / r2  ή = 1 /εο x e2 /4π r2

 

Fηλ x 4πr2 = (1/εο) (q1 q2)

Η σταθερά k = 1/ εο λέγεται σταθερά Coulomb και έχει τιμή:

k = 8,987551787 x109 Ν m2/Cb2 = 1 / 4π εο ≈ c2 x 10-7

1 / 4π εο = 1 / 111,26506 x10-12 = 8,98755 x109

εο = 1/36π 109 = 8,854187 x10-12 Farad /m είναι διηλεκτρική σταθερά του κενού.


 

To φορτίο το μετρούμε σε Coulomb (Q =1Amp x sec →Coulomb).Το φορτίο του ηλεκτρονίου (όπως και του θετικού πρωτονίου) είναι -e =1,602176 x 10-19 Cb με πρόσημο αρνητικό (-). Άρα δύο ομώνυμα φορτία ενός Cοulomb το καθένα, σε απόσταση 1m θα απωθούνται με δύναμη Fηλ ≈ 9x109 Ν. Εάν έχουν μάζα 1kg το καθένα τότε η βαρυτική τους έλξη Fβαρ = 6,6725 x 10-11Ν. Άρα η ηλεκτρική δύναμη είναι περίπου 1020 φορές μεγαλύτερη!

Επειδή μεταφορά φορτίου στην ύλη ισοδυναμεί με τη μεταφορά ηλεκτρονίων λέμε ότι το φορτίο είναι κβαντισμένο (μεταφέρεται σε «πακέτα»).

Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου δίδεται από τον τύπο: ε = Κq/r2 = Fηλ /q = N / Coulomb

Η ένταση του βαρυτικού πεδίου g δίδεται από τον τύπο: g = F/m = GM/r2


 

Υπολογισμός σύγκρισης (στην ακτίνα του ατόμου)


 

Ακτίνα re από πυρήνα προς ηλεκτρονιακή τροχιά:

re = 1/4π εο (e2 / Me c2 ) = k (e2 / M c2 ) =

k (2,566968 x10-38 / 81,8711 x10-15) = k x 0,0313537 x10-23 = 0,28179367 x10-14


 

r2 = 0,07940767 x10-28 = 7,940767 x10-30

Αφού η ακτίνα r θα είναι η ίδια για τη σύγκριση των δύο δυνάμεων, μπορεί να παραληφθεί. Εδώ την υπολογίζουμε για να παρα­τηρούμε τις σχέσεις των αριθμών μεταξύ τους.


 

Fg = G Mp Me / r2 6,6725 x10-11 x (1,672621 x10-27 x 9,10938 x10-31 ) / 0,07940767 x10-28 = 6,6725 x10-11 x 15,236540 x10-58 / 0,07940767 x10-28 = 101,665815 x10-69 / 0,07940767 x10-28  = 1,280302 x10-38re x Fg = 0,3607809 x10-52
 

Fηλ = k e2 / r2k x 2,566968 x10-38 / 0,07940767 x10-28 = 23,070757 x10-29 / 0,07940767 x10-28  = 29,0535624 = Ee / rere x Fηλ = Ee = 0,818711 x10-13


 

Fg / Fηλ = 1,280302 x10-38 / 2,905356 x101  = 4,406695 x10-40

 

 

 

Η μέγιστη βαρυτική έλξη ...

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΜΑΖΑΣ

 


*

Η πυρηνική ενέργεια είναι η ελκτική ενέργεια της μάζας όλου του Σύμπαντος (συν αυτού που λείπει) και η ενέργεια αυτή είναι η μέγιστη από (ή προς) την ελάχιστη δυνατή απόσταση του χώρου.

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 - 8.0

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px