*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

ΕΠΑΝΩ • ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 58

 

 

 

-57-

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ & ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

Η ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ (2)

 

 

 

 

 

 

Η μέγιστη βαρυτική έλξη δεν προέρχεται από τη μάζα ή την ποσότητα της ύλης που παρουσιάζεται μέσα στο χώρο σε συγκεκριμένη στιγμή. Η συνολική μάζα του Σύμπαντος δεν βρίσκεται παρούσα όλη στην ίδια στιγμή, κάτι που θα σήμαινε έλλειψη κάθε απόστασης, ασυνέχειας, δομής και κίνησης. Η μέγιστη βαρυτική έλξη μπορεί να θεωρηθεί σαν η βαρυτική έλξη από τη μάζα του Σύμπαντος από όλους τους χρόνους, δηλαδή μαζί με τη μάζα του Σύμπαντος που βρίσκεται σε “μακρινό” χρόνο, που δεν υπάρχει στο δικό μας χώρο ή χρόνο. Αυτό το παράδοξο και αντιφατικό συμπέρασμα για το χώρο της φυσικής γίνεται κατανοητό, αν αντί να θεωρήσουμε τη βαρυτική έλξη σαν αποτέλεσμα της παρουσίας της μάζας, θεωρήσουμε αντιστρόφως τη μάζα σαν αποτέλεσμα των ορίων της μέγιστης βαρυτικής έλξης της συνολικής μάζας του Σύμπαντος. Η μέγιστη βαρυτική έλξη είναι τόσο μεγάλη που δεν αφήνει τη μάζα να δημιουργηθεί και να παρουσιαστεί όλη σε μία μόνο χρονική στιγμή και η μεγαλύτερη ποσότητα υπάρχει σαν ενέργεια σε κατάσταση ισορροπίας (με τη μορφή του κενού χώρου).

Ο πυρήνας στη μικροσκοπική δομή του ατόμου δεν διατηρείται από μία δύναμη που προέρχεται από την ανταλλαγή ενέργειας μεταξύ μικρο­ποσοτήτων μάζας. Η δύναμη που συγκρατεί τα σωματίδια με μεγάλη ενέργεια μέσα στον ατομικό πυρήνα δεν προκαλείται με ξεχωριστό τρόπο για κάθε άτομο της ύλης και δεν παράγεται από τις μικρο­σκοπικές κινήσεις.... Ο πυρήνας σε όλα τα υλικά στοιχεία κρύβει την ίδια δύναμη της μέγιστης βαρυτικής έλξης του ίδιου πεπερασμένου χώρου.

 

 Η ελκτική ενέργεια της συνολικής μάζας του Σύμπαντος δεν βρίσκεται μόνο εξωτερικά, σαν έλξη από απόσταση και σαν κίνηση μέσα στο χώρο. Υπάρχει και σε μηδενική απόσταση και ταυτοχρόνως σε όλο τον υλικό κόσμο (αφού αντιστοιχεί στον ίδιο τον πεπερασμένο χώρο). Η παρουσία της μέγιστης βαρυτικής έλξης μπορεί να παρατηρηθεί στο εσωτερικό της ύλης και συνεργεί στη δομή και στη διατήρησή της. Η μέγιστη βαρυτική έλξη σε αντίθεση με ότι φέρνει αμέσως στη σκέψη μας, δεν καταστρέφει και δεν συμπυκνώνει απείρως τον υλικό κόσμο.  ... ... ...

Η μέγιστη βαρυτική έλξη της συνολικής μάζας του Σύμπαντος δεν ενεργεί εξωτερικά από τις επιμέρους μάζες και από απόσταση μέσα στο χώρο, μέσα από ένα σημείο του. Ενεργεί από την ελάχιστη απόσταση και με την ίδια δύναμη σε όλη την ποσότητα της μάζας. Δεν μπορεί να επιταχύνει τη μάζα σαν ενιαία και να την κινήσει όπως αν η δύναμη προερχόταν από κάποια απόσταση. Η μέγιστη βαρυτική έλξη δεν ενεργεί από κάποια κατεύθυνση, όπως αν προερχόταν από κάποιο υλικό πράγμα. ... Η πυρηνική ενέργεια είναι η ελκτική ενέργεια της μάζας όλου του Σύμπαντος (συν αυτού που λείπει) και η ενέργεια αυτή είναι η μέγιστη από (ή προς) την ελάχιστη δυνατή απόσταση του χώρου.

Μπορεί, λοιπόν, να κατανοηθεί πως αν η μέγιστη βαρυτική δύναμη δεν έλκει τον υλικό κόσμο από ένα ξεχωριστό σημείο μέσα στο χώρο, τότε ενεργεί το ίδιο ισχυρά στο σύνολο της συμπαντικής μάζας...

 

Όπως έχουμε βρει, το όριο μίας ανώτερης ταχύτητας, αυτό από μόνο του επιβάλει όριο στη μέγιστη επιτάχυνση a και στη αύξηση της δύναμης F. Η ταχύτητα του φωτός c εκφράζει το όριο που μπορεί να φτάσει η επιτάχυνση και κατά συνέπεια το ελάχιστο και το μέγιστο χρονικό διάστημα που η επιτάχυνση μπορεί να γίνεται.

Έτσι, η μικρή επιτάχυνση χρειάζεται ένα μεγάλο χρονικό διάστημα Τ για να φτάσει στην ανώτερη ταχύτητα c (c=Tmax x amin), ενώ η μεγάλη επιτάχυνση χρειάζεται ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (c=Tmin x amax).

 

Vmax = c = amin x Tmax = amax x Tmin

Vmax = c = amin / fmin = amax / fmax

 

Από τη σχέση του Νεύτωνα a = F / m, αλλά και από το όριο στην επι­τάχυνση μπορούμε να καταλάβουμε ότι καμία δύναμη δεν μπορεί να ασκείται για άπειρο χρονικό διάστημα και να προκαλεί άπειρη επιτάχυνση.

Η μέγιστη δύναμη Fmax (= Emax / λmin) και η μέγιστη επιτάχυνση/­επιβράδυνση ±amax σχετίζονται με το φαινό­μενο της απο­καλούμενης "πυρηνικής δύναμης" Fnucl. Η ελά­χιστη δύναμη Fmin και ο ελάχιστος ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας amin σχετίζονται με το φαινόμενο της βαρυ­τικής δύναμης Fg.

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΜΑΖΑΣ

 


*

Η πυρηνική ενέργεια είναι η ελκτική ενέργεια της μάζας όλου του Σύμπαντος (συν αυτού που λείπει) και η ενέργεια αυτή είναι η μέγιστη από (ή προς) την ελάχιστη δυνατή απόσταση του χώρου.

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 - 8.0

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px