*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

Me c G = 0,182186 x10-31  και  Mplanck / c = 1,820 x10-16

 

 

διερεύνηση

 

Από τυχαία π α ρ α τ ή ρ η σ η :


 

Μάζα ηλεκρονίου Me x 0,02 = 0,182186 x10-31 → Me c G = 0,182186 x10-31

0,182186 x10-31 = 1,82186 x10-32 και √50h = Mplanck / c = 1,820 x10-16


 

50 h = Μe x 0,02 / 10-16 = 1,820 x 10-16 = √ h / √ c G ή

h / 0,02 = Me x 0,02 / 10-16 = (√ h) / 0,141421 = 1,820 x 10-16 ή

50 h = (Me /50) / 10-16 = (√ h) x 7,07107


 

Me = 50 h x (50 x 10-16 ) → Me = √ (h / 0,02) x 1 / 0,02 (x 10-16 )


 

c =(50 h) / ( Me G) x 10-16 = 7,07107 x (√ h) / ( Me G) (x10-16 ) →

c =√ h / √ 0,02 (Me G) x 10-16

G =(50 h ) / (Me x c ) x ( 10-16 ) → G = √ h / √ 0,02 ( Me x c ) x 10-16

 

Me = √ h x √(1 / 0,02) x 1 / 0,02 x 10-16 → Me = √ h x √50 x 50 x 10-16

 

Me = (√ h) x 7,071 x 50 x 10-16 = h / c λe

 

Me = 7,071 x 50 x c x Tmin x 3,888 =

 

7,071 x c x Tmin x 3,888 / c x G = 7,071 x Tmin x 3,888 / G =

 

7,071 x h x 3,888 / c x G =

7,071 x 3,888 / fmax x G = 27,492 / fmax x G = 1 / λe x fmax

                                   G/27,492 =λe

 


 

h = 2,574113 x 10-17 Me = 9,1093 x 10-31

9,1093 = 3,0181616 → ( 3,0181616)2 = 9,1093

0,02 / h = 3,018384 x 1031 = c G / h = 1 / 50 h

1 / 3,018384 x 1031 = 0,331303 x10-31 = h / 0,02 → 0,331303 x10-31 / Me = 0,03636 = λe / G

h / c G Me = λe / G

0,02 = c G → √ c G = 0,141421

h / c = Tmin = 2,21021 x10-42

Tmin / G = 2,2102 x10-42 / 6,6725 x10-11 = 0,331240 x10-31

Me / 0,331240 x10-31 = 27,5006 = G / λe = G fe / c = 7,071 x 3,888

 

27,500 x h = 182,21665 x10-34

7,071 x 3,888 x h = 182,1639 x10-34 = Me x c x G

h / c G = Tmin / G = 1 / fmax x G

 

Ακόμα η ενέργεια ηλεκτρονίου Ee=Mc2 = 81,871 x10-15 → (81,871 x10-15 ) x2 = 16,3742 x10-14

Ee x 2 / c2 = 18,2187 x10-30

 

Ee / TΣ = 81,871 x10-15 / 0,449295 x1019 = 182,221 x10-34  = Me x c x G

όπου TΣ = c / G

 

 

fe /G = 12,355 x1019 / 6,6725 x10-11 = 1,851629 x1030

1,851629 x1030 x Me = 1,851629 x1030 x 9,1093 x10-31 = 16,867 x10-1

 


 

TΣ = c / G = 0,4492954 x1019

c G = 0,02

c G TΣ = c2 = 1 / μο εο

G TΣ = c

fmax λmin = c

fmax G TΣ = amax = 1,3563 x1050

 


 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

Οι αριθμοί √2 και 0,707 χρησιμοποιούνται στην ηλεκτροτεχνία για την ανεύρεση της ανορθωμένης ηλεκτρικής τάσης και της ενεργούς τιμής του ρεύματος.


*

 

 

 

 

 

 

 

copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +