*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ Tmax ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Smax (2)

 

 

Με αυτή την ερμηνεία, θα υποθέσουμε ότι η απόσταση Sm = 6,73475432 x1026 m που βρήκαμε ότι διένυσε η μάζα 1kg ώσπου να αποκτήσει την ταχύτητα του φωτός (με επιτάχυνση 6,6725 x 10-11 m/sec2 και σε χρόνο T= 4,49295x1018 sec) είναι το μήκος της περιφέρειας ενός κύκλου. Ένας κύκλος συμπληρώνεται σε 2πR. Στην περίπτωση αυτή η διάμετρος Ds του σφαιρικού τρισδιάστατου χώρου είναι:

Ds = Μήκος κύκλου x 0,31831  ή  Ds = μήκος κύκλου / π.

Η ακτίνα Rs = μήκος του κύκλου / 2π ή Ds/2

Ο αριθμός 0,31831 βγαίνει και από το 1/π =0,31831 και είναι ο αριθμός με τον οποίο βρίσκουμε τη διάμετρο μίας σφαίρας όταν τον πολλαπλασιάσουμε με το μήκος του κύκλου. 1/π = 0,31831 ή 1/ 0,31831 = 3,14159

 

 

Διάμετρος Σύμπαντος Dsm από την απόσταση Sm = 6,73475432 x1026 m / 3,14159 = 2,14374 x1026 m

Η ακτίνα Rm θα είναι: Rm = 1,07187 x1026 m

 

Η διάμετρος Dm του σφαιρικού χώρου σε παρσέκ (pc) :

2,14374 x1026 / 3,0863332 x1016 = 6,92591 x 109 pc

Η ακτίνα Rm του σφαιρικού χώρου σε παρσέκ: 2,1821216 x1010 pc / = 3,47295 x 109 pc

 

 

 

Διάμετρος Σύμπαντος Ds(light) από την απόσταση Sφωτός = 1,346952 x1027 m / 3,14159 = 4,28748 x1026 m

 

Η ακτίνα Rc θα είναι: Rc = 2,14374 x1026 m

 

Η διάμετρος Dc του σφαιρικού χώρου σε παρσέκ: 13,8918 x109 pc

Η ακτίνα Rc του σφαιρικού χώρου σε παρσέκ: 4,36424 x 1010 pc / 2π = 6,94590 x 109 pc

ή 2,14374 x1026 m / 3,0863332 x 1016 = 6,94590 x 109 pc

 

 

ΜΗΚΟΣ ΤΟΞΟΥ

Για να βρούμε το μήκος του τόξου που αντιστοιχεί σε κάθε μοίρα για ένα τέλειο κύκλο χρησιμοποιούμε τον τύπο: Μήκος τόξου= φ° 2π r /360 (όπου φ° είναι η γωνία σε μοίρες)

 

Επιφάνεια σφαίρας: S = 4πR2 Ως προς ακτίνα: r =√S/4π

 

Άλλοι σχετικοί τύποι:

Γραμμική ταχύτητα V=S/t (μήκος τόξου που διανύθηκε / αντίστοιχος χρόνος)

Γωνιακή ταχύτητα ω=φ/t (γωνία που διαγράφει η επιβατ ακτίνα/ αντ. Χρόνος)

Σχέση γραμμικής και γωνιακής ταχύτητας: V=2πR/t και ω=2π/t Προκύπτει: V=ωR

Σχέση γωνιακής ταχύτητας και συχνότητας: ω=2π n

 

 

 

Διαιρώντας το χρόνο T = Vc / G = 4,49295x1018 sec με το 2π βρίσκουμε:

 

T / 2π = 4,49295x1018 sec / 6,2831852 = 7,150752 x 1017 sec

 

(7,150752 x 1017 sec) x (3,168808781 x 10-8 έτη) = 2,2659365 x 1010 = 22,659365 x 109 έτη

 

 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Sφωτός και Tmass

S Σύμπαντος = 1,346954 x1027 m = c2 / G

T Σύμπαντος = 4,492954 x1018 sec = c / G

R Σύμπαντος = 0,214374 x1027 m

T Σύμπαντος / 2π = 7,15075 x 1017

S Σύμπαντος / 2 = 0,673477 x1027 m

T Σύμπαντος x 2 = 0,8985908 x1019

 

T Σύμπαντος x π = 1,41150 x1019

   

1 / S Σύμπαντος = 0,7424158 x 10-27 =G/c2

1 / T Σύμπαντος = 2,225709 x 10-19 =G/c

S Σύμπαντος x c2 = 12,105816 x 1043 = Fplanck

T Σύμπαντος / c2 = 49,9908 =1/cG =(50)

c2 / S Σύμπαντος = 6,6725 x 10-11 =G

c2 / T Σύμπ = 20, 00367 x 10-3 =G c = (0,02)

S Σύμπαντος2 = 1,814285 x 1054

T Σύμπαντος2 = 0,201866 x 1038

 

 

 

S Σύμπαντος / T Σύμπαντος = 2,997925 x 108 =c

 

R Σύμπαντος / T Σύμπαντος = 0,477133 x 108

R Σύμπαντος2 = 4,59562 x 1052

 

D Σύμπαντος2 = 0,1838257 x 1054

 

1/ R Σύμπαντος = 4,66474479 x 10-27

 

1/ D Σύμπαντος = 2,33237 x 10-27

 

 

 

Μήκος τόξου ανά μοίρα = S 1º / 360º = 1,346954 x1027 / 360º = 3,74153 x1024 m / 1º ≈ 121,24Mpc /1º

Χρόνος που διανύει το φως το μήκος τόξου : 1,2480369 x1016 sec

 

1 Mpc = 3,086 x1022 m = 0,824798 x10-2 º μοίρες για κυκλικό μήκος 2πr = 1,34695086 x1027

 

Μήκος τόξου : 0,149661 x1026 m

Μήκος τόξου 90º : 3,367375 x1026 m

Μήκος τόξου 60º : 2,244918 x1026 m

Μήκος τόξου 120º : 4,489846 x1026 m

 

Χορδή για τόξο 90º : 3,03170 x1026 m

Χορδή για τόξο 60º : 2,14374 x1026 m = R

Χορδή για τόξο 120º : 3,71307 x1026 m

 

Ενδεικτικός λόγος: τόξου 60º / χορδή για τόξο 60º : 1,0471969

Ενδεικτικός λόγος: τόξου 120º / χορδή για τόξο 120º : 1,209197

Παρατηρούμε σχετικά πολύ μικρό λόγο μεταξύ της ευθύγραμμης απόστασης της χορδής και του αντίστοιχου μήκους τόξου.

 

 

Χρόνος που διανύει το φως το μήκος τόξου 60º : 7,488242 x1017 sec. Για 4º : 4,99215 x1016 sec

Χρόνος που διανύει το φως το μήκος χορδής του τόξου 60º : 7,150748 x1017 sec

Διαφορά χρόνου 7,488242 x1017 - 7,150748 x1017 = 3,37494 x1016 sec (στις 60º)

 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Sm και Tm

Sm Σύμπαντος = 6,73477 x1026 m

T Σύμπαντος = 4,492954 x1018 sec

R Σύμπαντος = 1,07187 x1026 m

T Σύμπαντος / 2π = 7,15075 x 1017

Sm Σύμπαντος / 2 = 3,367385 x1026 m

 

D Σύμπαντος 2,143745 x1026 m

 

   

1 / S Σύμπαντος = 1,484832 x 10-27

1 / T Σύμπαντος = 2,225709 x 10-19 =G/c

 

T Σύμπαντος / c2 = 49,9908 =c /G

c2 / S Σύμπαντος = 13,3450 x 10-11 =Gx2

c2 / T Σύμπαντος = 20, 00367 x 10-3 =G c

S Σύμπαντος2 = 0,453571 x 1054

T Σύμπαντος2 = 0,201866 x 1038

 

 

 

 

S Σύμπαντος T Σύμπαντος = 0,302589 x 1046

S Σύμπαντος / T Σύμπ = 1,498962 x 108 = c/2

R Σύμπαντος2 = 0,0114890 x 1054

T Σύμπαντος / S Σύμπ = 0,667128 x10-8 = 2/c

D Σύμπαντος2 = 0,0459564 x 1054

 

1/ R Σύμπαντος = 9,32948958 x 10-27

R Σύμπαντος / T Σύμπαντος = 0,238567 x 108

1/ D Σύμπαντος = 4,6647339 x 10-27

 

 

 

Μήκος τόξου ανά μοίρα = 1,87076 x1024 m

 

 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

1pc =3,086 x 1016 m   -   1 Mpc = 3,086 x 1022 m = 3,086 x1019 km   -   1έτος (y) = 31,5576 x106 sec

1έτος φωτός ly = 9,460730 x1015 m

 


*

 

fHubble =16,2022 x10-19 , SH =1,850319 x1026 m , VH =0,4118267x108 m/sec , ΤH = 6,172 x1017 sec

fΣΥΜ = 2,225706 x10-19 , SΣΥΜ = 1,34695 x1027 m, c= 2,9979245 x108 m/sec, TΣ = 4,4929546 x1018 sec

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +