*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ "ΚΙΝΗΣΗ" ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ

 

 

 

Στην περίπτωση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, συμβαίνει το φαινόμενο να μετράμε την ίδια ταχύτητα Vc για όλα τα κύματα, ενώ ο αριθμός των κυμάτων που διέρχονται στη μονάδα του χρόνου (f) μπορεί να μεταβάλλεται σε απίστευτα μεγάλα όρια. Με τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα δεν συμβαίνει η συνεχής κίνηση ενός και του ίδιου υλικού σώματος (l/t). Όμως για τη φυσική εξήγηση αυτού του φαινομένου χρειάζεται η κλασική φυσική και η εμπειρία. Η πηγή των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων δεν είναι πραγματική πηγή από την οποία εκείνα δημιουργούνται σαν αποσπώμενα από την ίδια την πηγή τους ή όπως αν κάπως προϋπήρχαν και δέχτηκαν μια δύναμη. Η προέλευσή τους είναι είναι ένα σημείο του κενού χώρου στο οποίο προκαλείται η διατάραξη ενός αόρατου μέσου, χωρίς την παρουσία του οποίου τα αόρατα κύματα δεν θα ήταν κύματα. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα είναι αχώριστα από την "πηγή" τους και όχι ανεξάρτητα. Γι' αυτό το λόγο και μόνο, μπορούν να μεταδίδονται σαν κύματα με τη ίδια ταχύτητα ενώ συγχρόνως εξασθενούν με την απόσταση και χάνουν ενέργεια. Διότι την ταχύτητα και την ενέργειά τους την αποκτούν γρήγορα από το χάσιμο της ενέργειας και της ταχύτητας των προηγούμενων κυμάτων, τα οποία και προκαλούν την παρουσία των κυμάτων που ακολουθούν στο ίδιο μέσο. Στην πραγματικότητα, προκαλούνται τοπικές αυξομειώσεις από τη μεταβίβαση της ενέργειας εντός ενός και του ίδιου μέσου, όπως οι κυματισμοί ενός ρευστού. Η παρουσία των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων δεν είναι η μετακίνηση ενός αρχικού κύματος αποσπασμένου από την πηγή, αλλά η πρόκληση νέων κυμάτων, η οποία συμβαίνει κάθε φορά από την αρχή σε μία νέα απόσταση και σε μία νέα χρονική στιγμή, από το τέλος των προηγούμενων κυμάτων. Και φυσικά δεν είναι η μετακίνηση ενός φωτονίου που ταξιδεύει φοβισμένο στο κενό με διαφορετικό τρέμουλο.

Το κύμα αυτό είναι ένας φορέας μετάδοσης μίας ποσότητας ενέργειας (Ε=hf). Η μεταβολή στην ποσότητα της ενέργειας του χώρου προκαλεί κυματικά φαινόμενα διότι η μεταβίβαση της ενέργειας δεν γίνεται σε μηδενικό χρόνο και βρίσκει κάποια αντίσταση (όπως μία αρχική ώθηση σε μία στάσιμη ποσότητα νερού). Όταν στη μονάδα του χρόνου διέρχεται μεγαλύτερος αριθμός κυμάτων, τότε στην ίδια αυτή μονάδα του χρόνου μεταβιβάζεται μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας και αντιθέτως. Λογικά τα ερωτήματα: Μέχρι πόσο μεγάλος αριθμός κυμάτων μπορεί να διέλθει στη μονάδα του χρόνου (fmax); Ο αριθμός των κυμάτων που επαναλαμβάνονται μπορεί να αυξάνει απεριόριστα (f); Εάν ναι, τότε αυτό θα σήμαινε, ότι και τα χρονικά διαστήματα που μεσολαβούν από το ένα κύμα μέχρι το επόμενο μπορούν να μικραίνουν απεριόριστα και κατά συνέπεια, ότι η μεταβολή που τα προκαλεί μπορεί να γίνεται σε απείρως μικρά χρονικά διαστήματα ή σε μηδενικό χρόνο. Επίσης, η απεριόριστη αύξηση της συχνότητας (f), θα σήμαινε ακόμα και άπειρη ποσότητα μεταβίβασης κυματικής ενέργειας στη μονάδα του χρόνου (E). Επομένως, αφού υπάρχει ένα ανώτατο όριο στον αριθμό των κυμάτων (fmax) και ένα ελάχιστο όριο στο χρονικό διάστημα που αυτά τα κύματα μπορούν να επαναλαμβάνονται (Tmin), αυτό σημαίνει, ότι η πιο υψηλή συχνότητα (fmax) προκύπτει από κάποια μεταβολή που γίνεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο Tmin (ή ελάχιστη περίοδο). Ο ελάχιστος δυνατός χρόνος Tmin και ο μέγιστος ρυθμός της επανάληψης των κυμάτων fmax σχετίζεται με την ανώτατη οριακή ταχύτητα Vmax που θεωρούμε ότι είναι η ταχύτητα του φωτός c (δηλαδή η ταχύτητα που έχουν πάντα τα ίδια αυτά τα κύματα μέσα στο χώρο).

<•> Το ανώτατο όριο στον αριθμό των κυμάτων ανά μονάδα του χρόνου σημαίνει ακόμα ένα ανώτατο όριο max στην ποσότητα της ενέργειας E που μπορεί να μεταδοθεί κυματικά στη μονάδα του χρόνου (1sec).

Αυτό που μετράμε σαν ταχύτητα της κίνησης των κυμάτων είναι ο ελάχιστος χρόνος στον οποίο μεταβιβάζεται, αναπληρώνεται και απορροφάται η ενέργεια του μέσου ανά ελάχιστη ποσότητα ( σχετικοί τύποι c = λmin / Tmin = λmax / Tmax και λmin = c Tmin και h = Emax / fmax = Emax Tmin) και η καθυστέρηση στη μεταβολή ή στη μεταβίβασή τους (T =λ f / a → a =λ f / T ) σε κάθε ολοκληρωμένη περίοδο, όπου το κύμα είναι πλήρες. Το κύμα είναι μία κίνηση που πάει να γίνει αλλά βρίσκει την αντίσταση του μέσου και "εμποδίζεται". Η ταχύτητα του κύματος καθορίζεται μόνο από αυτό το μέσο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο άυλος και ισότροπος χώρος. Όταν η αρχική κίνηση/μεταβολή φτάσει σε μία μέγιστη τιμή, τότε η αρχική ενέργεια στιγμιαία σταματάει να μεταβιβάζεται και η ταχύτητα ελαττώνεται μέχρι που προκαλείται μία νέα κίνηση για να μεταφερθεί. Κάθε πλήρες κύμα είναι μία κίνηση η οποία φτάνει πάντα στη μέγιστη ταχύτητά της και αυτό που αλλάζει είναι, πόσος χρόνος χρειάζεται για να ολοκληρωθεί το κύμα και για να φτάσει στη μέγιστη ταχύτητα. Αφού, λοιπόν, μετράμε την άφιξη ενός κύματος ανεξάρτητα από τον αριθμό των κυμάτων (συχνότητα) που προηγήθηκαν μέχρι να γίνει αυτή η άφιξη, ο χρόνος είναι πάντα ο ίδιος.

Η σταθερή ταχύτητα των ηλεκτρομ/κών κυμάτων c προκύπτει από τον ελάχιστο χρόνο Tmin που χρειάζεται για να μεταβιβαστεί (ή να αναπληρωθεί) μία ελάχιστη ποσότητα ενέργειας (Emin = h 1Hz).

Από τις σχέσεις

Εmax = h / Tmin και Emin = h / Tmax h = Emax Tmin = Emin Tmax

μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η στοιχειώδης ποσότητα της ενέργειας που μεταβιβάζουν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα είναι πάντοτε η ίδια, ανεξάρτητα από τη συχνότητα των κυμάτων και τη συνολική ποσότητα της ενέργειας. Η μεγάλη ποσότητα ενέργειας στο μικρότερο χρονικό διάστημα είναι ίση με τη μικρή ποσότητα ενέργειας επί το μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό για να γίνεται, πρέπει η ποσότητα της ενέργειας που μεταβιβάζουν τα κύματα να εξαρτάται μόνο από το χρόνο ή τη συχνότητα που ακολουθούν το ένα το άλλο (μεταξύ τους) και όχι από το αρχικό κύμα / διατάραξη ούτε από το χρόνο που αυτή η διατάραξη χρειάζεται για να παραχθεί. Αντιθέτως, το αρχικό κύμα, από τη στιγμή που αυτό προκαλείται πρέπει να παράγεται και να μεταβιβάζεται στον ίδιο πάντα ελάχιστο χρόνο Τmin και μεταφέρει πάντα το ίδιο ελάχιστο ποσό ενέργειας με την ίδια ελάχιστη μονάδα του μήκους. Δηλαδή πρέπει να ισχύει Εmax / Emin = Tmax / Tmin .

Ο ελάχιστος χρόνος Tmin είναι ο ίδιος για όλα τα κύματα και τις συχνότητες και στον ελάχιστο αυτό χρόνο Tmin μεταβιβάζεται πάντα η ίδια ελάχιστη ποσότητα ενέργειας Εmin. Όταν αυξάνει ο αριθμός των κυμάτων στη μονάδα του χρόνου και μαζί η ποσότητα της ενέργειας που μεταβιβάζουν, τότε ακόμα η ελάχιστη ποσότητα ενέργειας μεταβιβάζεται στο ίδιο ελάχιστο χρονικό διάστημα Tmin. Στο χρονικό διάστημα που αθροίζουμε εμείς (σε 1sec) μεταβιβάζεται πολλαπλάσια ποσότητα ενέργειας αλλά με μεγαλύτερο αριθμό κυμάτων και η σχέση ποσότητας ενέργειας προς χρόνο h f / t παραμένει η ίδια ( παρατήρηση E/ t = Ισχύς P). Δηλαδή "ένα κύμα" = 1λ =1t =1Emin..."τρία κύματα" =3λ =3t = 3Emin και αυτό μαθηματικώς περιγράφεται από τις σχέσεις

h fmin / Tmin = P = h fmax / Tmax. Η ποσότητα της ενέργειας (hf) που μεταβάλλεται ηλεκτρομαγνητικά στη μονάδα ενός ελάχιστου χρόνου είναι η ίδια.

Η ταχύτητα Vc των φωτεινών κυμάτων όπως ειπώθηκε είναι μία σταθερά που προκύπτει από μεταβολές της ενέργειας, όπως και η σταθερά h. Η κυματική μεταβολή στην ενέργεια του χώρου, είπαμε, είναι αυξομείωση μίας ποσότητας, η οποία γίνεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο για την ελάχιστη ποσότητα και σε πολλαπλάσιο χρόνο για πολλαπλάσια ποσότητα αυξομείωσης. Στον τύπο P = h fmax/Tmax όσο αυξάνεται η συχνότητα f (αυξημένος αριθμός κυμάτων στη μονάδα του χρόνου) πρέπει να αυξάνεται και ο χρόνος T και αντιστρόφως (σταθερά fmax/Tmax = fmin/Tmin = f2 → V/ Tmax λmin = V/ Tmin λmax → V=λmin f2 Tmax = λmax f2 Tmin ). Η αυξημένη συχνότητα φαίνεται να συνδέεται με την αυξημένη ποσότητα ενέργειας (συσσωρευμένης ή αποκεντρωμένης) και με μεγαλύτερο χρόνο επαναφοράς στην κατάσταση ισορροπίας. Αντιθέτως, η χαμηλότερη συχνότητα συνδέεται με μικρότερη ποσότητα ενέργειας και με πιο μικρό χρόνο εξισορρόπισης της ενέργειας. Η ταχύτητα φωτός c δείχνει ένα ελάχιστο χρόνο στον οποίο μπορεί να μεταβιβάζεται η ενέργεια ανά ελάχιστη ποσότητα ή να καθυστερεί στη μεταβίβασή της και κατά συνέπεια μέχρι πόσο μπορεί να αυξομειώνεται η ποσότητά της στη μονάδα του χρόνου. Η συχνότητα f δείχνει πόσες φορές αποσπάστηκε ή μεταβιβάστηκε η ελάχιστη ποσότητα ενέργειας στη μονάδα του χρόνου. Στην πραγματικότητα, μεταβάλλεται πάντα η ίδια ποσότητα ενέργειας ανά μονάδα χρόνου. Εάν το γινόμενο hf άλλαζε και αυξανόταν η ενέργεια, ενώ ο χρόνος T στον παρανομαστή παρέμενε ο ίδιος, αυτό θα σήμαινε και μεταβολή της ισχύος και κατά συνέπεια της ταχύτητας των κυμάτων.

Ο ελάχιστος χρόνος Tmin είναι πάντα ο ίδιος και σε αυτό το χρόνο πάντοτε αναλογεί η ίδια ελάχιστη ποσότητα ενέργειας (αφού ο λόγος E / t = σταθερός). Ο χρόνος, όμως, μέχρι να επαναληφθεί το κύμα (ενδιάμεσος και σχετικός χρόνος tt, μεταξύ των κυμάτων) μπορεί να διαφέρει και να είναι μεγαλύτερος. Σε αυτή την περίπτωση, όταν ο χρόνος της επανάληψης μεγαλώνει, τότε ο αριθμός των κυμάτων είναι μικρότερος για μία σταθερή μονάδα του χρόνου, η συχνότητα μικρότερη και η απόσταση που απέχουν μέσα στο χώρο είναι μεγαλύτερη. Αντιθέτως, ο μέγιστος αριθμός των κυμάτων στη μονάδα του χρόνου (με την ελάχιστη χρονική διαφορά μεταξύ τους), μπορεί να υπάρξει μόνο στον ελάχιστο δυνατό χρόνο της επανάληψης tmin. Ο αριθμός των κυμάτων στη μονάδα του χρόνου είναι αντιστρόφως ανάλογος με το χρόνο της επανάληψης των κυμάτων, δηλαδή fmax = 1/ tmin και tmin = 1/fmax. Περισσότερα κύματα στη μονάδα του χρόνου, όταν ο χρόνος επανάληψης μικραίνει, λιγότερα όταν ο χρόνος επανάληψης μεγαλώνει.

Στον ίδιο χρόνο μπορεί να αποσπάται και να μεταβιβάζεται περισσότερη ποσότητα ενέργειας και να διέρχονται περισσότερα κύματα, αλλά και στον ίδιο αυτό χρόνο επανέρχεται η ισορροπία (με την αναπλήρωση της αποσπασμένης ενέργειας). Η ταχύτητα λοιπόν προκύπτει από τη σχέση της ελάχιστης ποσότητας της ενέργειας που μεταβάλλεται και του χρόνου που επαναφέρεται η αρχική κατάσταση με την αναπλήρωση της ενέργειας που αποσπάστηκε ξανά κατά ελάχιστες ποσότητες (σχετικοί τύποι P = h fmin/Tmin = h fmax/Tmax). Γίνεται μία μεταβολή σε ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα Tmin και στο διάστημα αυτό η μεταβολή ακυρώνεται. Η επανάληψη της μεταβολής, η επέκταση του κύματος στο χώρο και η απομάκρυνση από το κέντρο που προκλήθηκε δεν είναι χρόνος που διατηρείται ή συνεχίζεται η ίδια αρχική κίνηση. Είναι συγχρόνως ο χρόνος που η μεταβολή αναιρείται, η ενέργεια αναπληρώνεται, η απόσταση αρχίζει εκ νέου και η επανάληψη της ίδιας μεταβολής και του ίδιου χρονικού διαστήματος.

Η ταχύτητα c δεν καθορίζεται από μία κίνηση, η οποία ξεκινάει από μηδενική ταχύτητα και με ένα ρυθμό επιτάχυνσης αλλά από την ελάχιστη χρονική καθυστέρηση που προκαλείται στη μεταβίβαση της ενέργειας που παρουσιάζεται από την αυξομείωση (διακύμανση, μεταβολή) μιας σταθερής ποσότητας και από τη σχέση αυτής της καθυστέρησης με την ποσότητα της ενέργειας που αυξομειώνεται (c = a T → T =λ f / a και Εmax = h / Tmin και Emin = h / Tmax ). Ο χρόνος που χρειάζεται η σταθερή ποσότητα ενέργειας για να επανέλθει σε κατάσταση ισορροπίας (και η καθυστέρηση) φυσικά εξαρτάται από την ποσότητα της ενέργειας που μεταβλήθηκε. Στην καθυστέρηση αυτή (που περιγράφουμε με το λεξιλόγιο της καθημερινής εμπειρίας), όπως το απέδειξε θεωρητικά ο Maxwell 1831-1879) εμπλέκονται η ηλεκτρική διαπερατότητα του κενού εο = 1/36 π x 109 = 8,854 x 10-12 Farad /m και η μαγνητική διαπερατότητα του κενού μο =x 10-7 Henry /m = 12,56636 x10-7 και η χαρακτηριστική αντίσταση zo που προκύπτει zo = √μο/εο ~376,7 Ωhm = μο c 120 π. Η ταχύτητα φωτός προκύπτει από τη σχέση c = 1/√μο εο ).

Αφού ο χρόνος που ακολουθούν τα κύματα μπορεί να μικραίνει ή να αυξάνει, ενώ η ταχύτητα παραμένει η ίδια (c), αυτό μαρτυράει ένα φαινόμενο μεταβολής που συμβαίνει πριν από την εμφάνιση ή την επανάληψη των κυμάτων μέσα στο χώρο (διαστάσεις επιτάχυνσης a και όπως φαίνεται κεντρομόλου επιτάχυνσης). Η διαφορά στο χρόνο που προκαλούνται και επαναλαμβάνονται τα κύματα παρουσιάζεται εκ των υστέρων μέσα στο χώρο με τη διαφορά στην απόσταση μεταξύ τους (μήκος λ). Τα κύματα της αυξημένης συχνότητας δεν μεταβιβάζονται πιο γρήγορα ούτε όμως φτάνουν (ακριβώς) ταυτόχρονα στο σημείο της μέτρησής τους. Ο χρόνος που ακολουθούν και η απόστασή τους έχουν καθοριστεί πριν από την απόκτηση της σταθερής ταχύτητάς τους (σε ιδιαίτερα μικρό χρονικό διάστημα και μήκος).

Ποια είναι όμως η ελάχιστη απόσταση ( ή ακτίνα ) που έχει διανύσει το φως στον ελάχιστο χρόνο, ποιος είναι ο ελάχιστος χρόνος και ποια η ανώτερη συχνότητα fmax ;

Γνωρίζουμε την ταχύτητα των κυμάτων από την απόσταση r που διανύουν (2,997924 x108 m) και ένα χρόνο t=1sec που χρειάζονται για την απόσταση r αυτή. Γνωρίζουμε και μία ελάχιστη ποσότητα ενέργειας (6,62606x10-34 x1Hz) που μεταβιβάζει το ηλεκτρομαγνητικό κύμα μέσα στο χώρο με τη χαμηλότερη συχνότητα. Η ελάχιστη ποσότητα Emin = h 1Hz μπορεί να θεωρηθεί σαν το φως (σαν ένα κύμα) στην ελάχιστη απόσταση, στον ελάχιστο χρόνο και με την ελάχιστη ποσότητα της ενέργειας. Το Emin= h 1Hz, το Emax=h fmax και η ταχύτητα φωτός c είναι τα σταθερά ακραία όρια στη μεταβολή της ενέργειας του χώρου, από τα οποία ανοίγονται οι πύλες για τη μαθηματική περιγραφή των φαινομένων και την απόδειξη όλων των θεωρητικών παρατηρήσεων που έχουμε κάνει με το κοινό λεξιλόγιο μέχρι τώρα.

Επίσης, η καθυστέρηση στη μεταβίβαση της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας και το ελάχιστο χρονικό όριο στο ρυθμό επανάληψης των κυμάτων, το οποίο μπορεί να περιγραφτεί με τους όρους της επιτάχυνσης/επιβράδυνσης και της μέγιστης ταχύτητας c σχετίζονται με την δημιουργία της μικροσκοπικής ύλης, ως φαινόμενο σωματιδίων με μάζας ηρεμίας.

 


 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

Η ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΝΕΥΤΩΝΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ


*

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +