*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ

 

 

διερεύνηση

 

ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙ ότι μία δύναμη F με μέγεθος 6,6725 x 10-11 Ν επιταχύνει μία μάζα m =1kg

Η επιτάχυνση (acceleration) βρίσκεται από τον τύπο a=F/m

a =F/ma = 6,6725 x 10-11 Ν /1kg = 6,6725 x 10-11 m /sec2

 

Σε πόσο χρόνο T η ταχύτητα της μάζας m =1kg θα γίνει ίση με τη ταχύτητα του φωτός c, όταν ξεκινήσει από μηδενική ταχύτητα, δηλαδή σε πόσο χρόνο θα γίνει Vm=c ?

Νόμος της ταχύτητας: V=a t → a=V / t → t = V / a

Εάν V=c τότε Tm = 2,9979245 x 108 m/sec / 6,6725 x 10-11 m/sec2 = 4,49295x1018 sec

 

Σώμα με m=1kg και με επιτάχυνση a=6,6725 x 10-11 m/s2 αποκτάει την ταχύτητα c σε χρόνο T= 4,49295 x1018 sec, δηλαδή σε 14,2372994125 x1010 έτη.

 

1N =1kgr m/sec2

 

Είπαμε: Σώμα με m=1kg και με δύναμη F=6,6725 x 10-11 N αποκτάει την ταχύτητα c=2,9979245 m/s σε χρόνο T=4,49295 x1018 sec (δηλαδή σε 14,2372994125 x1010 έτη). (a=F/m και V=a ta=V/t → t= V/a )

Αυτό το αποτέλεσμα Tc προκύπτει απ' ευθείας από c/G = 0,4492955 x 1019


 

Η απόσταση S σε ευθεία, που διανύει το φως στο χρόνο T = 4,49295x1018 sec είναι:

S φωτός= (4,49295x1018 sec) x (2,997924 x108 m/sec)= 1,346952 x1027 m (S=1/2 a t2 )

Αυτό το αποτέλεσμα προκύπτει απ' ευθείας από c2 /G = 1,346954 x 1027

 

S Σύμπαντος / T Σύμπαντος = 2,99792 x 108 = c

 

c2 / G = SΣυμπ = ΤΣυμπ x c

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:

Αφού έχει οριστεί μία ανώτατη ταχύτητα αυτό σημαίνει, ότι υπάρχει ένα μέγιστο μήκος που μπορεί να διανυθεί στη μονάδα του χρόνου (2,997924 x108 μέτρα σε ένα sec) ή ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα, στο οποίο μπορεί να διανυθεί μία μέγιστη απόσταση και ποτέ μεγαλύτερη (1sec για μήκος 2,997924 x108 m). Στην περίπτωση της κυκλικής κίνησης, θα υπάρχει ένας μέγιστος αριθμός κύκλων που μπορούν να "διανυθούν" στη μονάδα του χρόνου ή ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα, στο οποίο μπορεί να γίνει ένας μέγιστος αριθμός περιστροφών. Με άλλα λόγια, στην κυκλική κίνηση το ανώτατο όριο στην ταχύτητα συνδέεται με ανώτατο όριο στη συχνότητα.

 

Για τη μεταβίβαση της ενέργειας κατά κύματα γνωρίζουμε τον τύπο E= h f και έχουμε παρατηρήσει τη σχέση διατήρησης της ισχύος, η οποία εμφανίζεται με την ταχύτητα c του φωτός

 

P = h fmax / tmax = h fmin / tmin = 2,99792 x 108 = c = Emax / tmax

 

όπου fmax=c/λmin, λmin=h, tmax=1/fmin=1sec, fmin=1Hz, tmin=1/fmax 

 

Στη θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου, εξ ορισμού το Σύμπαν είναι ολοκληρωμένο και πάντοτε το ίδιο μέσα στα όρια ενός μέγιστου χρονικού διαστήματος (ή μιας μέγιστης περιόδου). Με τους όρους της κλασικής φυσικής, μπορούμε να σκεφτούμε ότι αυτός ο ορισμός της θεωρίας του Τελειωμένου Χρόνου έχει διαστασιακό περιεχόμενο ισχύος, δηλαδή Ενέργεια / Χρόνο. Επόμενο είναι να συνδέσουμε τις πιο πάνω παρατηρήσεις, για τη διατήρηση της ταχύτητας και της ισχύος στη μεταβίβαση της ενέργειας και για τη σχέση μέγιστη απόσταση / μέγιστος χρόνος (δηλαδή SΣύμπαντος / TΣύμπαντος = c ).

Η σχέση της μέγιστης απόστασης και χρόνου του Σύμπαντος προκύπτει απ' ευθείας και από τις φυσικές σταθερές c και G με διαφορετικές μονάδες. Η σταθερά G εμφανίζεται με μονάδες κεντρομόλου επιτάχυνσης, αφού ακ = V2 / r → c2 / SΣύμπ = G

 

h fmin / Τmin = SΣύμπ / TΣύμπ = (c2 /G) / (c / G) = c = 1 / 50 G

(6,62606 x10-34 x 1Hz / 2,210216 x10-42) = (1,346952 x1027 / 0,449295 x1019 )= 2,997924 x108

Επίσης h fmin x ΤΣύμπ = Τmin x SΣύμπ = 2,977058 x10-15

 

 

Θυμίζω σε πόσο χρόνο t το φως θα διένυε απόσταση ίση με μήκος h= 6,626026 x10-34 ή θα μεταβίβαζε την ελάχιστη ποσότητα της ενέργειας h▪ 1Hz

 

Tmin = h / c = 2,210216 x 10-42Tmin x c = h = Smin

Αν Tmin = 2,210216 x 10-42 τότε fmax = 1/Tmin = 0,452444 x1042

 

Εδώ κάναμε ένα παρόμοιο τρυκ, όπως όταν υποθέσαμε ότι η μάζα του ενός κιλού επιταχύνεται με δύναμη ίση με την τιμή της σταθεράς G και εξισώσαμε τη σταθερά G με κεντρομόλο επιτάχυνση. Εδώ εξισώσαμε το h με ένα ελάχιστο κυκλικό μήκος.

Παράδειγμα με το μήκος λ του ηλεκτρονίου: Σε πόσο χρόνο t το φως θα διένυε απόσταση μήκους λe = 0,24263 x10-11 m?

Χρόνος t= 1 x λe / c = 0,0809326 x10-19 sec = 1 / fe .

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

1pc =3,086 x 1016 m    -    1 Mpc = 3,086 x 1022 m = 3,086 x1019 km    -    1έτος (y) = 31,5576 x106 sec

1έτος φωτός ly = 9,460730 x1015 m


*
 

 

 

 

 

 

 

copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +