*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ (2)

 

 

διερεύνηση

 

Αν λmin ≈ h   και    amin ≈ G

 

h,c,Tmin

 

SΣυμπ, c, ΤΣυμπ

Smin / c = Tmin

 

6,62606 x10-34 / 2,997924 x108 = 2,210216 x 10-42

 

SΣύμπ / c = TΣύμπ = c / G

 

1,346954 x1027 / c = 0,4492955 x 1019

 

Smin x c = 19,864424 x10-26

 

 

SΣύμπ x c = 4,038065 x1035

 

Tmin x c = Smin = h

 

2,210216 x 10-42 x c = 6,62606 x10-34

 

 

TΣύμπ x c = SΣύμπ = c2 /G

 

0,4492955 x 1019 x c = 1,346954 x1027

 

 

 

Tmin / c = 0,737248 x10-50 = h/c2 = Mmin

 

Mmin x c2 = 6,62606 x10-34 = Emin = Smin

 

 

TΣύμπ / c = 0,1498688 x1011 = 1/G = Mmax?

 

(1/G) x c2 = 1,346954 x1027 = Emax? = SΣύμπ

 

c / Tmin = 1,356394 x1050 = c2 /h = Gmax*

 

c2 / 1,356394 x1050 = Smin = h

 

ΙΣΧΥΣ P= h f2max =1,356394 x1050

 

c / TΣύμπ = 6,672499 x10-11 = G = c2 / SΣύμπ

 

c2 / 6,672499 x10-11 = SΣύμπ

 

ΙΣΧΥΣ P= SΣυμπ x f2min = G


 

c / Smin = 0,452444 x1042 = fmax

 

1 / Tmin = 0,452444 x1042

 

1 / fmax = Tmin


 


 

c / SΣύμπ = 2,2257063 x 10-19 = fΣυμπ?

 

1 / TΣύμπ = 2,2257063 x 10-19

 

1 / 2,2257063 x 10-19 = TΣύμπ

c / fmax = Smin = h

c / fΣυμπ = SΣύμπ

 

 

h fmin / Τmin = c

 

h x 1Hz / 2,210216 x 10-42 = c


 

 

SΣύμπ x fΣύμπ/ TΣύμπ = G

 

(1,346954 x1027 )x(2,2257063 x 10-19 ) / 0,4492955 x1019 = 2,997924 x108 / 0,4492955 x1019 =G

 

SΣύμπ x fΣύμπ = c


 

h fΣύμπ / Τmin = h x (2,2257063 x 10-19 ) / Τmin =14,747663 x10-53 / 2,210216 x10-42 = G


 

h fmax / TΣυμπ = 2,997924 x108 / 0,4492955 x1019 = 6,6725 x10-11 = G


 

h x (2,2257063 x 10-19 ) / ΤΣύμπ = 14,747663 x 10-53 / 0,4492955 x1019 = 32,823972 x10-34


 

SΣύμπ x fmax / TΣύμπ =

(1,346954 x1027 ) x (0,452444 x1042 ) / 0,4492955 x1019 = 1,356392 x1050


 

SΣύμπ x fmax / Tmin =

(1,346954 x1027 )x(0,452444 x1042 ) / 2,210216 x 10-42 = 0,609421 x1069 / 2,210216 x10-42 = 0,275729 x1027


 

 

c / 1,356394 x1050 = h / c = Tmin = 2,210216 x10-42

c / 6,6725 x10-11 = SΣ / c =TΣ =0,4492955 x1019

 

 

ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΤΥΧΑΙΕΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΑΠΛΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ

 

Tmin / TΣυμπ = Smin / SΣύμπ = 4,919292 x10-61 = h / c TΣυμπ = Mmin x G

 

SΣύμπ x Smin(=h) = 8,9250 x 10-7 = TΣυμπ c Smin

 

h / c λ → h / c SΣύμπ = 1,6409 x 10-69 = Mmin x fΣυμπ = fΣυμπ / Gmax

 

TΣυμπ / SΣύμπ = 0,333564 x10-8

Mmin / Tmin = 0,333564 x10-8 = Mmax / TΣυμπ

Mmin fmax = 0,333564 x10-8 = Mmax fΣυμπ

0,333564 x10-8 = √μο εο = 50 G = 1/c = μο / R = εο x R

0,333564 x10-8 x G = 2,225706 x10-19 = fΣυμπ

G / 0,333564 x10-8 = 20 x10-3 → 0,333564 x10-8 / G = 0,050 x103

 

Mmax / SΣυμπ = 0,1112649 x10-16 = Mmin / h(=Smin) = μο εο

 

 

G / fΣυμπ = c → c / fΣυμπ = SΣύμπc fΣυμπ = G

 

0,02 / h = G x fc = 3,01893 x 1031 = 1 / 50 h = c G / h


 

TΣυμπ / G = 0,0673353 x1030

Tmin / G = 0,3312416 x10-31 = 50 h

Υπενθύμιση: Tmin =2,210216 x10-42 = M λm = h/c = Mmin x c = h/ λmin x fmax


 

G / Tmin = 6,6725 x10-11 / 2,210216 x10-42 = 3,018935 x1031 = 1/ 50h = G fmax = c G /h

3,018935 x1031 x TΣυμπ = 1,356108 x1050 = c2 /h = c / Tmin = h f2max = c fmax

3,018935 x1031 / G = c / h = fmax = 0,452444 x1042


 

h = G c / 3,01893 x1031 = G c / G fmax = c Tmin

1,356 x1050 x M = f = M /Mmin → M = f / Gmax → Gmax / g = f

1,356 x1050 x Me → 1,356 x1050 x 9,10938 x10-31 = fe = Me / Mmin

 

fmax x λ = 1 / Μ = c2 / Ε

Παράδειγμα: fmax x λe = 0,452444 x1042 x 0,24263 x10-11 = 0,1097764 = 1/Me

 

 

M = 1 / fmax x λm = h / c λm

 

h / c λm = h / λmin fmax λm = h fm / c2

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

1pc =3,086 x 1016 m    -    1 Mpc = 3,086 x 1022 m = 3,086 x1019 km    -    1έτος (y) = 31,5576 x106 sec

1έτος φωτός ly = 9,460730 x1015 m


* Υπενθύμιση: όπου c = fmax h            * Επισήμανση: c / Tmin = Gmax (αντί amax, για τον παραλληλισμό με το G )

 

 

 

 

 

 

copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +