*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ ΑΠΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

 

 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

 

Υπόθεση, ότι η ταχύτητα c παραμένει η ίδια κατά τη δημιουργία της μάζας ή για τη διατήρησή της και ότι αυτό που αλλάζει είναι μόνο η επιτάχυνση και η επιβράδυνση, δηλαδή, ο χρόνος που αποκτιέται η μέγιστη ταχύτητα Vc. Υπολογισμός συχνότητας και μήκους κύματος σε σχέση με ελάχιστη και μέγιστη επιτάχυνση, έτσι ώστε η ταχύτητα να παραμένει σταθερή (a t = f λ = Vc )

 

V = a t → a = V / t → t = V / a και V = f λ = a t

 

a = f λ / t → f λ = a x t = c → λ = c x t → f = c / λ

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:

Αν θεωρήσουμε σαν ελάχιστη ποσότητα χρόνου, το χρόνο Tmin στον οποίο το φως θα διένυε απόσταση ίση με μήκος h= 6,626026 x10-34 ή θα αποκτούσε την ελάχιστη ποσότητα της ενέργειας h▪ 1Hz τότε βρίσκουμε :

 

2,997924 x108 m       σε       1 sec

6,62606 x10-34 m    σε   πόσα sec ?

 

Tmin = λmin / c = 2,210216 x 10-42Tmin x c = h = λmin

 

Αν Tmin = 2,210216 x 10-42 τότε fmax = 1/Tmin = 0,452444 x1042

 

Εδώ κάναμε ένα παρόμοιο τρυκ, όπως όταν υποθέσαμε ότι η μάζα του ενός κιλού επιταχύνεται με δύναμη που προκύπτει από τη σταθερά G μέχρι να αποκτήσει τη μέγιστη ταχύτητα c και εξισώσαμε το ρυθμό επιτάχυνσης G με κεντρομόλο επιτάχυνση (δηλαδή c / Tmax = G). Εδώ εξισώσαμε το h με ένα ελάχιστο κυκλικό μήκος. Το h είναι το c σε ελάχιστο χρόνο Tmin.

 

Παράδειγμα με το μήκος λ του ηλεκτρονίου: Σε πόσο χρόνο t το φως θα διένυε απόσταση μήκους λe = 0,24263 x10-11 m? Απάντηση: Χρόνος te= 1 x λe / c = 0,0809326 x10-19 sec = 1/ fe.

 

Η μέγιστη συχνότητα fc = 0,452444 x1042 στη μεταβίβαση και στην αύξηση της ενέργειας με την ποσότητα h προκύπτει και από άλλους συλλογισμούς όπως ο παρακάτω: Το σταθερό μήκος που περιέχεται στη σταθερή ταχύτητα του φωτός c είναι το μήκος S=2,997924 x108 m. Το μήκος αυτό δια το 2π δίνει μία ακτίνα.

Δηλαδή 2,997924 x108 m / 6,283185 = 0,4771344 x108 m. Αυτή η ακτίνα rc = 0,4771344 x108 m διαιρεμένη με την ακτίνα hbar μας δίνει λόγο 0,4771344 x108 / 1,0545715 x10-34 = 0,452444 x1042.

 


 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ G =amin ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Τ

 

Για t = tmin 

τότε a amaxGmax ) = c2 / λmin = c / tmin = 1,356394 x 1050 m/s2

 

Για t = TΣύμπαντος

τότε a amin = c2 / SΣύμπ = c2 /1,34695 x1027 = 6,6725 x10-11 m/s2


 

Vmax = c = G x Tmax = amax x Tmin

Vmax = c = G / fmin = amax / fmax


 

Η ταχύτητα Vmax είναι η ίδια και στις δύο ακραίες περιπτώσεις, όμως προκύπτει από αντίθετες μεταβολές.

amax x Tmin = c → (1,35639 x 1050 ) x (2,210216 x10-42 ) = c

λmin = c x Tmin = h = 6,62606 x10-34 m → fmax = c / λmin = 0,452444 x 1042 Hz = 1/ Tmin

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ :

Εάν για το ηλεκτρόνιο ae = c / Te = 2,997924 x108 / 0,0809329 x10-19 = 37,04209 x1027 m/s2 = c fe τότε c = 37,04209 x1027 x 0,0809329 x10-19

Η παραπάνω επιτάχυνση και η περίοδος του ηλεκτρονίου σχετίζεται με το κατώτατο ↓ και το ανώτατο όριο ως εξής :

ae / amin  και  amax / ae                               ή    TΣύμπαν/Te  ή  Te/Tmin

ae / amin = 5,55145 x1038          και          amax / ae = 0,0366176 x1023

 

Για ae = 37,04209 x1027 = amin x 5,55145 x1038 = amax / 0,0366176 x1023

Για Τe = 0,0809329 x10-19 = Tmax / 5,55145 x1038 = Tmin x 0,0366176 x1023

 

 

Επίσης c / Ee = 0,0366176 x1023

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η ακτίνα RΣύμπαντος= 0,214374 x1027 m εάν διαιρεθεί με την ακτίνα που προκύπτει από το μήκος λ=0,24263 x10-11 του ηλεκτρονίου / 2π τότε βρίσκουμε λόγο 5,55229 x1038

Το μήκος SΣύμπ = TΣύμπ x c = c2 /amin = 1,346954 x1027 δια το μήκος λ ηλεκτρονίου δίνουν τον ίδιο αριθμό 5,55229 x1038. Δηλαδή SΣύμπ / λe = 5,55229 x1038.

Για το πρωτόνιο ο λόγος των μηκών είναι διαφορετικός αριθμός, από τον οποίο ξανά προκύπτει σωστά η συχνότητά του.

 


 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 Η ΑΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ


*

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +