*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

  ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΔΥΟ ΕΚΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

 

 

 

Mpl = √(h c / G) 

Mpl c2 = Eplanck

Eplanck / h = 7,4008 x1042 Hz

 

c / hbar =ωmaxω / 2π = fmax

fmax = 0,452444 x1042 Hz

h fmax = EcEc / h =  c / λmin

 

 

fpl = 7,4008 x1042 Hz

Epl = 49,038293 x108 J

Mpl = 5,456246 x10-8 kg

Emin = h = 6,62606 x10-34

Mmin = h/c2 = 0,73725 x10-50

λpl = c / fpl = 0,405080 x10-34

apl = fpl2 λpl = c2 /λpl = 22,186977 x1050 m/s2

 


 

 

fc = 0,452444 x1042 Hz

Ec = 2,997924 x108 (kg m2 /s ?)

Mc = 0,3335641 x10-8 = Mpl /16,3574

Emin = λc = 6,62606 x10-34

Mmin = 1/Ec fc = Mc/fc = 0,73725 x10-50

λc = h

amax = fc2 λc = c2 /λc = 1,356391 x1050 m/s2

 


 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ

 

 

Epl / Ee = 0,598969 x1023 = Mpl / Me

Ee / h = 12,35592 x 1019 = Me / Mmin

 

fe x fe↓ = fpl = 7,4008 x1042 Hz

fe / fe↓ ~ 50

 

c / 0,598969 x1023 = 5,00514 x10-15 = Ve

c / 12,35592 x 1019 = 0,242630 x10-11

 

λe x λe↓ = 1,2143 x10-26

λe / λe↓ = 0,02 ≈ c G

 

Epl / 12,35592 x 1019 = 3,968809 x10-11

Ee / 0,598969 x1023 = 136,6867 x10-38

 

ΔΗΛΑΔΗ:

 

c Ee / Epl = Ve = c Me / Mpl

 

Για να βρούμε το 5,005 x10-15 με τo λe2 :

1,214363 x10-26 / 0,24263 x10-11


 

Mpl / Mc = 16,3574

Epl / Ec = 16,3574

h / 0,405080 x10-34 = 16,3574

h / 16,3574 = 0,405080 x10-34 = λpl

 

16,3574 x 0,452444 x1042 =7,4008 x1042 =fpl

 

=(fe)

=fe


 


 

=(λ1)

e

 

Ec / Ee = 0,0366176 x1023 = Mc / Me

Ee / λc = 12,35592 x1019 = Me / Mmin

 

fe x fe = fc = 0,452444 x1042

fe / fe↓ = 0,00296 x104

 

c / 0,0366176 x1023 = 81,871122 x10-15

c / 12,35592 x 1019 = 0,242630 x10-11

 

λe x λe = h c = 19,8644 x10-26

λe / λe↓ = 337,431 x10-4

 

 

Για να βρούμε το 5,005 x10-15 με την fe :

0,18327 x108 / 0,0366176 x1023 = 5,0049 x10-15 = Ve 

(0,0366176 x1023 ) x (5,00514 x10-15 )=0,18327 x108

c / 0,18327 x108 =16,3579636

c / 16,3579636 = 0,18327 x108

 

Ee / 16,3579636 = 5,0049 x10-15 = Ve

 

0,18327 x108 / c = 0,0611323

1 / 16,3579636 = 0,0611323

 

16,3579636 / c = 1 / 0,18327 x108 = Mpl

 

Ec / 12,35592 x1019 = 0,24263 x10-11e')

Ee / 0,0366176 x1023 = 2235,8401 x10-38

ή  0,223584 x10-34

 

λe x λe↓ = h c →

h=λe x λe↓ / c → c =λe x λe↓ / h

 

=(fe)

=fe


 


 

=(λ)

e

 

Ve= c Ee / Epl = c Me / Mpl = √G Me / Re = 5,005 x10-15 (για Re =λe = 0,24263 x10-11) =

Ee / 16,3579636 = 5,0049 x10-15 = Ve

 

Mpl = √h c /G = Epl / c2 = h / c λp = 16,3579636 / c = 5,45643 x10-8 kg

 

1/ Mpl = c / 16,3579636   και   Mpl = 16,3579636 / c

 

Em / 16,3579636 = M c / Mpl = h / Mpl λm = VE

Για να δίνει ταχύτητα η διαίρεση της ενέργειας, ο αριθμός 16,357 πρέπει να έχει διαστάσεις ορμής,

όπως το h 1Hz / c = 2,210216 x10-42

16,3579 / 2,210216 x10-42 = fplanck

 

Mpl c = 16,3579636 → 16,3579636 / Mpl = c 16,3579636 / Mc = Epl

 

 

Mpl / Mc ► Αυτός ο μικρός λόγος 16,357 και η μικρή σχετικά διαφορά των ορίων στις δύο εκδοχές είναι σημαντικός για την έρευνα, κυρίως για την εξής παρατήρηση: Με έναν μικρό λόγο δεν αλλάζουν ακραία οι τεράστιοι αριθμοί, οι ποσότητες (αφού ο εκθέτης σχεδόν παραμένει ο ίδιος), όμως αλλάζουν ανατρεπτικά οι μονάδες και τα φαινόμενα που περιγράφουμε.

 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

π = 3,1415926536...


E = h c / λ = m c2       |        M = h / c λ = Ε / c2

 

 

 

 

 

copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +