*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου και της Σχετικότητας της Ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΟΠΟΥ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

( Με σταθερή ταχύτητα c )

 

<•> Μπορούμε και υπολογίζουμε την επιτάχυνση, το χρόνο, το μήκος, τη συχνότητα στη βάση ενός μέγιστου ορίου ταχύτητας (που φαίνεται να συμπίπτει με του φωτός c), χωρίς το αντικείμενο που κινείται και επιταχύνεται και χωρίς τη σχέση του αντικειμένου με κάποια δύναμη. Η δύναμη F (kg m /s2 ) και η ορμή p (kg m / s ) στις μονάδες τους περιέχουν ποσότητα kg (μάζα) που ανήκει στο αντικείμενο, το οποίο μπορούμε να αγνοήσουμε για τα πειράματα της σκέψης. Αν, όμως, το αντικείμενο το οποίο επιταχύνεται είναι δημιούργημα κάποιας κίνησης και δεν υπάρχει από πριν σαν ανεξάρτητο; Αυτό φαίνεται πως συμβαίνει με την περίπτωση της μάζας, από την παρατήρηση στις μικροσκοπικές διαστάσεις...

Πρέπει να εξηγήσουμε πώς η μάζα καταφέρνει και παρουσιάζεται με σταθεροποιημένη ύπαρξη από εκεί που ήταν ένα φαινόμενο μεταβολής σε μία κίνηση παρόμοια όπως είναι των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Σημαντική για τη διερεύνηση αυτού του φαινομένου της αδράνειας και της σταθεροποιημένης παρουσίας της στη μορφή της ύλης, εκτός από τη σχέση της ταχύτητας, της περιόδου, του μήκους κύματος και της μεταβολής τους, είναι η σχέση με τη καμπυλότητα αυτών των φαινομένων. Μία από τις πιο μεγάλες ανατροπές και πολλά υποσχόμενες ανακαλύψεις στο χώρο της φυσικής θα προέλθει από αυτή τη στενή σχέση μεταξύ της μάζας, ηλεκτρομαγνητισμού και βαρύτητας. Οι παραπάνω ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις έγιναν και επιχειρήθηκαν να εξιχνιαστούν στη ξεχωριστή διερευνητική εργασία στην προσπάθεια να βρεθεί μία άκρη για τη μαθηματική διατύπωση της φυσικής ερμηνείας της Θεωρίας του Τελειωμένου Χρόνου. Η πιο στενή σχέση τους προδίδεται ακόμα και από τη διερεύνηση του πιο απλού φαινομένου που είναι η μεταβολή της κίνησης και από την παρατήρηση των ομοιοτήτων και των συμπτώσεων που εμφανίζονται ιδιαίτερα με τη χρησιμοποίηση και των παγκόσμιων φυσικών σταθερών.

 

 

Αν η μάζα, η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, το βαρυτικό πεδίο και η πυρηνική έλξη είναι φαινόμενα από τη διακύμανση μιας και της ίδιας ποσότητας ενέργειας -του κενού χώρου- και διαφοροποιούνται από τη συχνότητα των κυμάτων που τα προκαλούν, τότε πώς θα τα διαχωρίζαμε μεταξύ τους, με ποια σειρά θα τα βάζαμε;

 

 

fmin = amin / Vmax = Vmax / λmax   |   fmax = amax / Vmax = Vmax / λmin

ΖΩΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

ΜΗΚΗ ΚΥΜΑΤΟΣ

ΔΥΝΑΜΗ

 

 

 

 

2,225706 x10-19 Hz - 30 Hz

0,4492956 x1019 sec - 0,3333 sec

1,346954 x1027 - 107 m

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

30 Hz - 3 x1020 Hz

0,3333 sec - 0,333333 x10-20 sec

107 m - 10-12 m

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓ/ΚΗ

3 x1020 - 0,452444 x1042 Hz

0,333333 x10-20 - 2,21022 x10-42 sec

10-12 m - 6,626 x10-34 m

ΠΥΡΗΝΙΚΗ 

a = Vmax2 / λ = Vmax x f ( Με σταθερή ταχύτητα V τη Vmax =c )

ΖΩΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

 

ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ a

 

 

 

 

2,225706 x10-19 Hz - 30 Hz

0,4492956 x1019 sec - 0,3333 sec

 

6,6725 x10-11 - 89,93772 x108 m / s2

30 Hz - 3 x1020 Hz

0,3333 sec - 0,333333 x10-20 sec

 

89,93772 x108 - 8,993772 x1028 m / s2

3 x1020 - 0,452444 x1042 Hz

0,333333 x10-20 - 2,21022 x10-42 sec

 

8,993772 x1028 - 1,35639 x1050 m / s2

 

 

 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΥΝΑΜΗ NEWTON ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΜΗΚΟΣ λ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ f

ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ λ=c/f

ΕΝΕΡΓΕΙΑ JOULE

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΙΑ

ΔΥΝΑΜΗ NEWTON

J / λ

106 Hz

102 m

10-28 J

10-21 erg

10-30 N

109 Hz

10-1 m

10-25 J

10-18 erg

10-24 N

1015 Hz

10-7 m

10-19 J

10-12 erg

10-12 N

1020 Hz

10-12 m

10-14 J

10-7 erg

10-2 N

1023 Hz

10-15 m

10-11 J

10-4 erg

104 N

1041 Hz

10-34 m

108 J

101 erg

1042 N


 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΥΝΑΜΗ N ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ λmin =6,626x10-34 m

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ f

ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ λ=c/f

ΕΝΕΡΓΕΙΑ JOULE

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΙΑ

ΔΥΝΑΜΗ NEWTON

J / λmin

106 Hz

102 m

10-28 J

10-21 erg

106 N

109 Hz

10-1 m

10-25 J

10-18 erg

109 N

1015 Hz

10-7 m

10-19 J

10-12 erg

1015 N

1020 Hz

10-12 m

10-14 J

10-7 erg

1020 N

1023 Hz

10-15 m

10-11 J

10-4 erg

1023 N

1041 Hz

10-34 m

108 J

101 erg

1042 N

 

► Όσο περιοριζόμαστε στη στοιχειώδη ποσότητα της ενέργειας h για να υπολογίζουμε την ενέργεια των διακυμάνσεων του χώρου, "κινούμαστε" εντός μιας φύσης μικρών διαστάσεων. Ξεκινάμε από τη χαμηλότερη συχνότητα του 1Hz και από εκεί θεωρούμε ότι αρχίζει το φάσμα των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Η χαμηλότερη συχνότητα δίνει ένα μήκος 108 m με τη μέγιστη ταχύτητα του φωτός (c / 1Hz = 108 m), ενώ οι υψηλότερες συχνότητες δίνουν μικρότερα μήκη κύματος. Ο κενός χώρος, όμως, αν και πεπερασμένος είναι ασύγκριτα μεγαλύτερος στις διαστάσεις...

 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΕΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ "ΚΕΝΟΥ" ΧΩΡΟΥ (ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ) ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ, ΟΠΟΥ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΛΛΟΝΤΑΙ.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΗΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ≈ 331,4 m/s

 


* 1 Joule = 1Newton x m

  1 Newton = 10 000 000 erg

 

Έχεις διαβάσει πουθενά ή σου έχουν μάθει που τερματίζει το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα; Κοίταξε εδώ

Φυσική: χρόνος, περίοδος, συχνότητα, μήκος, απόσταση, διάστημα, χώρος, ακτίνα, κύκλος 2πr, περιστροφή, τροχιά, ταχύτητα φωτός, ενέργεια, ακτινοβολία, κύμα, ηλεκτρομαγνητισμός, χερτζ, υπεριώδες, υπέρυθρο, στάσιμα κύματα, επιτάχυνση-επιβράδυνση, κεντρομόλος δύναμη, μετατόπιση, ταλάντωση, συντονισμός, συμβολή, έλξη, βαρυτητα, σωματίδιο, μάζα, ορμή. Physics: time, period, frequency, length, distance, space, free space, radius, circle, rotation, orbit, velocity of light, radiation, wave, electromagnetism, Hertz, ultraviolet, infrared, standing wave, acceleration-deceleration, centripetal force, movement, oscillation, co-ordination, interference, attraction, gravity, particle, mass, momentum.

 

 

 

 

 

copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +