*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

 

Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ f, Η ΔΥΝΑΜΗ F ΚΑΙ Η ΙΣΧΥΣ P (ΕΑΝ λmin ≈ h)

 

<•> Μπορούμε και υπολογίζουμε την επιτάχυνση, το χρόνο, το μήκος, τη συχνότητα στη βάση ενός μέγιστου ορίου ταχύτητας (που φαίνεται να συμπίπτει με του φωτός c), χωρίς το αντικείμενο που κινείται και επιταχύνεται και χωρίς τη σχέση του αντικειμένου με κάποια δύναμη. Η δύναμη F (kg m /s2 ) και η ορμή p (kg m / s ) στις μονάδες τους περιέχουν ποσότητα kg (μάζα) που ανήκει στο αντικείμενο, το οποίο μπορούμε να αγνοήσουμε για τα πειράματα της σκέψης. Αν, όμως, το αντικείμενο το οποίο επιταχύνεται είναι δημιούργημα κάποιας κίνησης και δεν υπάρχει από πριν σαν ανεξάρτητο; Αυτό φαίνεται πως συμβαίνει με την περίπτωση της μάζας, από την παρατήρηση στις μικροσκοπικές διαστάσεις...

Πρέπει να εξηγήσουμε πώς η μάζα καταφέρνει και παρουσιάζεται με σταθεροποιημένη ύπαρξη από εκεί που ήταν ένα φαινόμενο μεταβολής σε μία κίνηση παρόμοια όπως είναι των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Σημαντική για τη διερεύνηση αυτού του φαινομένου της αδράνειας και της σταθεροποιημένης παρουσίας της στη μορφή της ύλης, εκτός από τη σχέση της ταχύτητας, της περιόδου, του μήκους κύματος και της μεταβολής τους, είναι η σχέση με τη καμπυλότητα αυτών των φαινομένων. Μία από τις πιο μεγάλες ανατροπές και πολλά υποσχόμενες ανακαλύψεις στο χώρο της φυσικής θα προέλθει από αυτή τη στενή σχέση μεταξύ της μάζας, ηλεκτρομαγνητισμού και βαρύτητας. Οι παραπάνω ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις έγιναν και επιχειρήθηκαν να εξιχνιαστούν στη ξεχωριστή διερευνητική εργασία στην προσπάθεια να βρεθεί μία άκρη για τη μαθηματική διατύπωση της φυσικής ερμηνείας της Θεωρίας του Τελειωμένου Χρόνου. Η πιο στενή σχέση τους προδίδεται ακόμα και από τη διερεύνηση του πιο απλού φαινομένου που είναι η μεταβολή της κίνησης και από την παρατήρηση των ομοιοτήτων και των συμπτώσεων που εμφανίζονται ιδιαίτερα με τη χρησιμοποίηση και των παγκόσμιων φυσικών σταθερών.

 

 

 

 

 

Εάν  h=λmin  τότε  Vmax = Emax και Emax = Fmax x λmin

 

fmax x λmin = Vmax = fmax x h = Emax

 

 

Σταθερά h: Το h είναι το c σε χρόνο Tmin και σε μήκος λmin. Η ποσότητα h (kg x m2 /s) πολλαπλασιασμένη επί μία μέγιστη συχνότητα fmax δίνει μία μέγιστη ποσότητα ενέργειας.

Η ποσότητα λmin πολλαπλασιασμένη επί μία μέγιστη συχνότητα δίνει ένα μέγιστο ρυθμό μεταβολής του μήκους (Vmax).

Αν η ποσότητα h συμπίπτει με μία ελάχιστη ποσότητα μήκους, τότε η ταχύτητα Vmax που μετριέται στον ηλεκτρομαγνητισμό συμπίπτει με μία ποσότητα ενέργειας Emax που ανακυκλώνεται (ή αντισταθμίζεται). Στην περίπτωση αυτή η μεταβολή στη συχνότητα δείχνει το χρόνο στον οποίο γίνεται η ανακύκλωση σε μία σταθερή ποσότητα ενέργειας με το μέγιστο ρυθμό και ανά ελάχιστη ποσότητα.

 

Η ενέργεια δια το μήκος δίνει μονάδες δύναμης, δηλαδή Ε / λ = F και κατά συνέπεια E = F x λ. Η ταύτιση της μέγιστης ταχύτητας Vmax με μία ποσότητα ενέργειας Emax δίνει και μία διαφορετική διάσταση στην έννοια της συχνότητας. Εάν θεωρήσουμε την ποσότητα h σαν ελάχιστη ποσότητα μήκους ( h = λmin) και τη συχνότητα f τη θεωρήσουμε σαν ποσότητα δύναμης F (f = F) τότε ξανά λmin x Fmax = Emax


 

fmax x h = Fmax x λmin = Mmax x c2 = Emax =  fmax x λmin

 

 

Το όριο μίας ανώτερης ταχύτητας, αυτό από μόνο του επιβάλει όριο στη μέγιστη επιτάχυνση a, στη αύξηση της δύναμης F και τελικά στην ποσότητα της μάζας που μπορεί να επιταχυνθεί. Τα όρια αυτά προκύπτουν από το όριο στο χρονικό διάστημα που μπορεί να εφαρμόζεται η δύναμη F και προδίδουν την ύπαρξη μίας διαδικασίας με την οποία η φύση περιορίζει η ίδια τη δύναμή της, για να υπάρχουν καταστάσεις ομαλής ταχύτητας και σχετικής ακινησίας. Η σταθερή ταχύτητα του φωτός c μαρτυράει μία μέγιστη δύναμη F η οποία είναι μέγιστη σε ορισμένο χρονικό διάστημα και διακόπτεται σε ένα άλλο χρονικό διάστημα, για να παραμένει σταθερή και μέγιστη η ταχύτητα c. Αυτή η παρατήρηση η οποία προέκυψε θεωρητικά από τη λογική των εννοιών, φαίνεται να συμφωνεί με την παρατήρηση για την σχέση h = λmin.


 

Emax / λmin = Fmax   και  Vmax / λmin = fmax. Εάν  Vmax = Emax  τότε και  fmax = Fmax !


 

Η ταχύτητα του φωτός είναι μεταβαλλόμενη περιοδικά με το ρυθμό της συχνότητας και τα Hz σχεδόν συμπίπτουν με δύναμη Newton. Την περιοδική μεταβολή της ταχύτητας στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα εμείς την παρατηρούμε σαν συγκεκριμένο αριθμό κυμάτων και το ρυθμό της μεταβολής τον αποκαλούμε συχνότητα. Στις ιδιαίτερα υψηλές συχνότητες και στα ιδιαίτερα μικρά μήκη κύματος, η μεταβολή της ταχύτητας δεν μπορεί να παρατηρηθεί, αφού εμείς μετράμε κύματα μετά από μεγαλύτερη απόσταση. Εξάλλου, αφού η ταχύτητα επανέρχεται περιοδικά στην ίδια μέγιστη ταχύτητα Vmax σε ιδιαίτερα μικρά χρονικά διαστήματα, εμείς σωστά παρατηρούμε ότι αυτή είναι σταθερή ταχύτητα. Παρατηρούμε, όμως και άλλα φαινόμενα από τη διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, τα οποία συνδέονται και εξηγούνται από τη μεταβολή της ταχύτητας και από το ρυθμό που αυτή αυξομειώνεται.

 

 

Παράδειγμα υπολογισμού ενέργειας ηλ/κών κυμάτων από μεταβολή ταχύτητας a και δύναμη F

Συχνότητα f = 1000MHz = 10 x108 Hz

λ = 0,2997924 m

Σύμφωνα με τη φυσική

Ε = hf = 6,62606 x10-34 x 10 x108 Hz = 66,26061 x10-26 J

E = hc/λ = 6,62606 x10-34 x c / 0,2997924m = 19,864424 x10-26 / 0,2997924m = 66,2606 x10-26 J

M = Ε / c2 = 7,372489 x10-42 kg

E = M c2 = 7,372489 x10-42 x 8,98755 x1016 = 66,26061 x10-26 J

 

Στη φυσική δεν αναφέρονται σε δύναμη, επιτάχυνση και μάζα

F = Ε / λ = 66,26061 x10-26 / 0,2997924 = 221,0216 x10-26 N

a = f2 λ = (10 x108 )2 x 0,2997924m = 29,97924 x1016 m/s2

M = F/a → 221,0216 x10-26 / 29,97924 x1016 = 7,372489 x10-42 kg = Ε / c2

 

 

Αν λmin ≈ h

F = Ε / λmin = 66,26061 x10-26 / 6,62606 x10-34 = 10 x108 Newton ≈ f =10 x108 Hz  (Βρίσκουμε για δύναμη τη συχνότητα).

amax = λmin fmax2 = 1,356394 x1050

M = F / amax → 10 x108 / 1,356394 x1050 = 7,372489 x10-42 kg  = Ε / c2  

M = F/a ...→Tmin / λ = Vm / Vmax2 = fm / amax = 7,372489 x10-42 kg

 

 

 

 

Ισχύς P από δύναμη F και ταχύτητα V βάσει του τύπου P= F V

 

Εάν λοιπόν 1/ Vmax = Mmax και Vmax = Emax για τη δημιουργία της ύλης, από αυτή τη ταύτιση προκύπτει η ταύτιση και άλλων μονάδων, όπως η σχέση fmax x h = Fmax x λmin = Emax

 

Emax / λmin = Fmax   και  Vmax / λmin = fmax. Εάν  Vmax = Emax  τότε και  fmax = Fmax

 

-Ταύτιση ενέργειας E και ταχύτητας V (Emax = h fmax, όπου h=λmin)

-Ταύτιση της μάζας M και του αντιστρόφου της ταχύτητας 1/ V (Mmax = Emax / c2 = h fmax / c2 )

-Ταύτιση της δύναμης F με τη συχνότητα f (Fmax = Emax / λmin ,όπου Emax = c )


 

Εάν Vmax = Emax και fmax = Fmax παραδόξως προκύπτει ακόμα, ότι

Fmax x Vmax = Pmax = fmax x Emax και Vmax x fmax = amax = Fmax / Mmax

 

amax = Pmax

-Ταύτιση της ισχύος P και της επιτάχυνσης a

 

Για τη μέγιστη συχνότητα fmax = c / λmin = 0,4524444 x1042 Hz η επιτάχυνση amax είναι :

amax = fmax2 λmin = c2 / λmin = c x fmax = 1,356394 x1050

 

Για fmax = Fmax

fmax Emax = 1,356394 x1050 = Pmax

Emax2 / h = 1,356394 x1050 = Pmax

Mmax c2 fmax = 1,356394 x1050 = Pmax

Fmax c = 1,356394 x1050 = Pmax

 

 

 

Η ΔΥΝΑΜΗ F ΚΑΙ Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ G (ΓΙΑ  λmin ≈ h)

 

 
 

Ο τύπος που δίνει τη μάζα Planck Mpl= √(hc /G) για να δώσει τη μάζα Μc = 1/c= 0,3335641 x10-8 πρέπει στον παρανομαστή του τύπου να γίνει η σταθερά Gnew = 1,785324 x 10-8

Δηλαδή: Μc =(hc /Gn )= √(19,8644 x 10-26 / 1,785324 x 10-8 ) = 0,3335641 x10-8 = 1/c


 

Ο τύπος Μ =V2 r / G με G = 1,78532 x10-8 , για V = c και μήκος λmin = 6,62606 x10-34

Μ =V2 r / G → 8,98755 x1016 x 6,62606 x10-34 / 1,78532 x10-8 = 59,55204 x10-18 / 1,78532 x10-8 = 33,3565 x10-10 = 0,333565 x10-8 = Mmax


 

Ο τύπος F r2 / M1 M2 είναι ο κλασικός τύπος του Νεύτωνα F = G M1 M2 / r2 λυμένος ως προς τη σταθερά βαρύτητας G.

Για δύναμη Fmax = 0,4524444 x1042 N, r = λmin= 6,62606 x10-34 m και για μάζα Μmax = 0,3335641 x10-8 kg

G = F r2 / M1 M2 → 0,4524444 x1042 x 43,904671 x10-68 / 0,111265 x10-16 = 1,785325 x10-8

 

Για δύναμη Fmax = 0,4524444 x1042 N, r = λmin= 6,62606 x10-34 m και για μάζα Μmax = Mplanck = 5,45624 x10-8 kg

G = F r2 / M1 M2 → 0,4524444 x1042 x 43,904671 x10-68 / 29,770555 x10-16 = 0,66725 x10-10


 

 

Fmax x λmin2 = 19,8644225 x10-26 = c h


 

Έχεις διαβάσει πουθενά ή σου έχουν μάθει που τερματίζει το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα; Κοίταξε εδώ

 


 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

www.kosmologia.gr www.kosmologia.gr

 

 

 

Να ερευνηθεί:

ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

 


*

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +