*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ G ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ

 

 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ


ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ


" ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ "

 

Η διερεύνηση για την ανεύρεση μαθηματικών σχέσεων ξεκίνησε από τις πιο απλές αριθμητικές πράξεις και με την καταγραφή των αριθμών σε πίνακες. Γρήγορα προέκυψαν οι πρώτες συμπτώσεις και απρόσμενες σχέσεις μεταξύ τυχαίων αριθμών, που προκάλεσαν το ενδιαφέρον και ενεθάρρυναν την προσπάθεια. Ο αυτοσχεδιασμός, οι τυχαίες μαθηματικές πράξεις, η προσωρινή παράβλεψη των κανόνων της φυσικής και ιδιαίτερα, η παρατήρηση των συμπτώσεων, έγιναν με συστηματικό τρόπο... Η διερεύνηση για τη μαθηματική διατύπωση θα ήταν τυφλή και αφελής, εάν από πριν δεν υπήρχαν οι καθοδηγητικές απόψεις της φυσικής ερμηνείας.

Αρχικά μπορούμε να παρατηρήσουμε τη σχέση της σταθεράς της βαρύτητας G με την ταχύτητα του φωτός c  από τον τύπο που δίνει τη μάζα ενοποίησης Planck (Mpl). (Mpl2 = h c / G, Mpl = c2 Λpl /G  = h / c Λpl )

Αυτή η παρατήρηση για τη σχέση της σταθεράς της βαρύτητας G με την ταχύτητα του φωτός c  μπορεί να γίνει απ' ευθείας από το αποτέλεσμα που βγαίνει σαν γινόμενο : G x c ≈ 20 x10-30,02 = 1 / 50

 

0,02 / c G 0,02 / G c f  λ = c 0,02 / f  λ G

 

και  G f λ 0,02

 

f λ = 0,02 / G = c

G = 0,02 / f λ

λ = 0,02 / f G

f = 0.02 / λ G

f λ2 = λ x 0,02 / G

 

f λ2 = λ x 0,02 / G = c λ = c2 / f
 

Με το f στον τύπο χάνεται το G. Με το G χάνεται το f. Με το c χάνεται το f και το G μαζί. Με το c2 χάνεται το λ και μπαίνει το f

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ "ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ" ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 0,02

1 / 0,02 = 50 ≈ 1 / c G

1 / 50 = 0,02 ≈ c G

   

h x 50 = 331,30345x10-34 = 1/ (?)

1 / 331,30345x10-34 = 0,0030183 x1034 =0,02/h

G x 50 = 333,564 x 10-11 = 1/c

1 / 333,564 x 10-11 = 0,00299792 x1011 =0,02/G

c x 50 = 149,8962 x 108 = 1/G

1 / 149,8962 x 108 = 0,00667128 x10-8 =0,02/c

 

 

 Διερευνητική εμπλοκή της σταθεράς G με την η/μ διαπερατότητα του κενού χώρου

50 G / μο = zo

50 G / μο εο = c

G / 377 εο = 0,020 → 377 x εο / G = 50

μο G / 377 = 0,222411 x10-18 = G / c

377 x G / μο = 0,020

377 / μο G = 4,496177 x1018 = c / G

G = √μο εο / 50

εο G 377 = 22272,40 10-23

 

 

εο / G = 1,32693 x 10-1

μο / G = 1,88330 x 104 √1,883 x104 = 137,2

G / εo = 0,753614 x 101

G / μο = 0,53098 x 10-4

εο G = 59,078 x 10-23

μο G = 83,849 x 10-18

 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

Αξιοπρόσεκτη είναι και η σχέση c x G ≈ 0,02. Η πρώτη μέτρηση της σταθεράς G έγινε πειραματικά το 1797 από τον  Henry Cavendish. Η πρώτη αξιόπιστη μέτρηση της ταχύτητας του φωτός έγινε το 1676 από το Δανό αστρονόμο Olaus Roemer και με μεγαλύτερη ακρίβεια το 1850 από το βοηθό του Φιζώ, Ζαν Λεον Φουκώ (μέσα σε απόσταση λίγων δεκάδων μέτρων). Ενώ οι μετρήσεις των φαινομένων c και G έχουν γίνει από τόσο παλαιότερα, είναι πολύ σπάνιο αν όχι απίθανο να πέσει στην αντίληψη κάποιου μία αναφορά για την αριθμητική σχέση των σταθερών c και G. Τόσος χρόνος που ακολούθησε, αναρίθμητες δημοσιεύσεις, τόσος όγκος βιβλιογραφίας και ποτέ δεν έτυχε τουλάχιστον σε εμένα να συναντήσω αναφορά ή υποψία για τη σχέση του 0,02 από το γινόμενο c x G. Το να σκεφτεί κάποιος την ύπαρξη μίας ελκτικής δύναμης για την πτώση των σωμάτων είναι κάτι πιο απαρατήρητο και πιο τυχαίο από την υποψία που κινεί η σχέση αντίθεσης που εμφανίζεται αριθμητικά από τις σταθερές c και G. Για πολλοστή φορά θα θυμηθούμε τη γνωστή διαπίστωση της απλής λογικής, ότι πολλές φορές βρίσκεται μπροστά μας αυτό το οποίο ψάχνουμε και εμείς δεν το βλέπουμε.

 


*
 

E = hc /λ = m c2       και        M = h / cλ = Ε / c2

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +