*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ G ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ c

 

 

Mpl2 = h c / G

 

Mpl c2 = h fpl             και           Mpl2 G = h c

 

Mpl = c2 Λpl /G  =  h / c Λpl

Αρχικά μπορούμε να παρατηρήσουμε τη σχέση της σταθεράς της βαρύτητας G με την ταχύτητα του φωτός c  από τον τύπο που δίνει τη μάζα ενοποίησης Planck (Mpl).

Αυτή η παρατήρηση για τη σχέση της σταθεράς της βαρύτητας G με την ταχύτητα του φωτός c  μπορεί να γίνει απ' ευθείας από το αποτέλεσμα που βγαίνει σαν γινόμενο : G x c 20 x10-3 0,02 1 / 50

 

0,02 / c ≈ G 0,02 / G ≈ c f  λ = c 0,02 / f  λ ≈ G

 

και  G f λ ≈ 0,02

 

f λ = 0,02 / G = c

G = 0,02 / f λ

λ = 0,02 / f G

f = 0.02 / λ G

f λ2 = λ x 0,02 / G

 

f λ2 = λ x 0,02 / G = c λ = c2 / f
 

Με το f στον τύπο χάνεται το G. Με το G χάνεται το f. Με το c χάνεται το f και το G μαζί. Με το c2 χάνεται το λ και μπαίνει το f

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ "ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ" ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 0,02

1 / 0,02 = 50 = 1 / c G

1 / 50 = 0,02 = c G

   

h x 50 = 331,30345x10-34 = 1/ (?)

1 / 331,30345x10-34 = 0,0030183 x1034 =0,02/h

G x 50 = 333,564 x 10-11 = 1/c

1 / 333,564 x 10-11 = 0,00299792 x1011 =0,02/G

c x 50 = 149,8962 x 108 = 1/G

1 / 149,8962 x 108 = 0,00667128 x10-8 =0,02/c

 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ h

( 0,02/h = 3,0183 x 1031 )

hbar = 1,0545715 x10-34

G / hbar = 6,3272144 x 1023

1,0545715 x 2 = 2,109143

0,02 / 1,0545715 = 0,018965

1,0545715 x 3 = 3,1637145

0,02 / 3,0183 x 1031 = h

2,109143 x 2 = 4,218286

G / 3,0183 x 1031 = 2,2106 x 10-42 = h/c = m λm

3,1637145 x 2 = 6,327429

3,0183 x 1031 / G = 0,452349 x 1042 = c/ h

1,0545715 2 = 1,112121

3,0183 x 1031 / 0,45235 x 1042 = G

1,0545715 /2 = 0,5272857

c / 3,0183 x 1031 = 0,993249 x 10-23

1 /1,0545715 = 0,9482524

Λp 3,0183 x 1031 = 1,22265 x 10-3

3,0183 x1031 x hbar = 3,183013 x10-3

1 / 3,0183 x 1031 = 0,331312 x10-31 = 50 h

3,0183 x1031 x h = c G

me x 3,0183 x 1031 = 27,494841

c2 / 3,0183 x 1031 = 2,977686 x10-15

1 / 3,0183 x 1031 x me = 0,03637

3,0183 x 1031 / c2 = 0,335831 x1015

50 h = 18,20173 x1017

 

Μονάδες c x G ≈ 0,02 → (m /s) x (m3 / s2 kg) = m4 / s3 kg

Μονάδες 0,02 / h → (m4 / s3 kg) / (kg m2 /s) = m2 /s2 kg2

 

 

 

Διερευνητική εμπλοκή της σταθεράς G με την η/μ διαπερατότητα του κενού χώρου

50 G / μο = zo

50 G / μο εο = c

G / 377 εο = 0,020 → 377 x εο / G = 50

μο G / 377 = 0,222411 x10-18 = G / c

377 x G / μο = 0,020

377 / μο G = 4,496177 x1018 = c / G

G = √μο εο / 50

εο G 377 = 22272,40 10-23

 

 

εο / G = 1,32693 x 10-1

μο / G = 1,88330 x 104 √1,883 x104 = 137,2

G / εo = 0,753614 x 101

G / μο = 0,53098 x 10-4

εο G = 59,078 x 10-23

μο G = 83,849 x 10-18

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

Η ενέργεια και η μάζα στους τύπους εμφανίζονται σαν αντίστροφα μεταξύ τους. Η διαφορά τους προκύπτει από το ρόλο του c .

Αξιοπρόσεκτη είναι και η σχέση c x G 0,02. Η πρώτη μέτρηση της σταθεράς G έγινε πειραματικά το 1797 από τον  Henry Cavendish. Η πρώτη αξιόπιστη μέτρηση της ταχύτητας του φωτός έγινε το 1676 από το Δανό αστρονόμο Olaus Roemer και με μεγαλύτερη ακρίβεια το 1850 από το βοηθό του Φιζώ, Ζαν Λεον Φουκώ (μέσα σε απόσταση λίγων δεκάδων μέτρων). Ενώ οι μετρήσεις των φαινομένων c και G έχουν γίνει από τόσο παλαιότερα, είναι πολύ σπάνιο αν όχι απίθανο να πέσει στην αντίληψη κάποιου μία αναφορά για την αριθμητική σχέση των σταθερών c και G. Τόσος χρόνος που ακολούθησε, αναρίθμητες δημοσιεύσεις, τόσος όγκος βιβλιογραφίας και ποτέ δεν έτυχε τουλάχιστον σε εμένα να συναντήσω αναφορά ή υποψία για τη σχέση του 0,02 από το γινόμενο c x G. Το να σκεφτεί κάποιος την ύπαρξη μίας ελκτικής δύναμης για την πτώση των σωμάτων είναι κάτι πιο απαρατήρητο και πιο τυχαίο από την υποψία που κινεί η σχέση αντίθεσης που εμφανίζεται αριθμητικά από τις σταθερές c και G. Για πολλοστή φορά θα θυμηθούμε τη γνωστή διαπίστωση της απλής λογικής, ότι πολλές φορές βρίσκεται μπροστά μας αυτό το οποίο ψάχνουμε και εμείς δεν το βλέπουμε.

 


*
 

E = hc /λ = m c2       και        M = h / cλ = Ε / c2

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +