*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

Σύγκριση Ηλεκτρικής και Βαρυτικής Δύναμης

 


 

Νόμος Coulomb

Ο ηλεκτρισμός, όπως και η βαρύτητα, υπακούει στο νόμο του αντίστροφου τετραγώνου. Εάν δύο σημειακά φορτία τοποθετηθούν σε απόσταση r μεταξύ τους, τότε η δύναμη που ασκούν το ένα πάνω στο άλλο είναι ανάλογη του q1q2/r2 και έχει διεύθυνση τη διεύθυνση της ευθείας που ενώνει τα δύο φορτία.

 

F = k q1q2 / r2   ή  = 1 /εο x e2 /4π r2

 

Fηλ x 4πr2 = (1/εο) (q1 q2)

Η σταθερά k = 1/ εο λέγεται σταθερά Coulomb και έχει τιμή:

k = 8,987551787 x 109 Ν m2/Cb2 = 1 / 4π εο ≈ c2 x 10-7

1 / 4π εο = 1 / 111,26506 = 0,00898755

Το εο = 1/36π 109 = 8,854187 x 10-12 Farad /m είναι διηλεκτρική σταθερά του κενού.

 

 

To φορτίο το μετρούμε σε Coulomb (Q =1Amp x sec →Coulomb).Το φορτίο του ηλεκτρονίου (όπως και του θετικού πρωτονίου) είναι -e =1,602176 x 10-19 Cb με πρόσημο αρνητικό (-). Άρα δύο ομώνυμα φορτία ενός Cοulomb το καθένα, σε απόσταση 1m θα απωθούνται με δύναμη Fηλ ≈ 9x109 Ν. Εάν έχουν μάζα 1kg το καθένα τότε η βαρυτική τους έλξη Fβαρ = 6,6725 x 10-11Ν. Άρα η ηλεκτρική δύναμη είναι περίπου 1020 φορές μεγαλύτερη.

Επειδή μεταφορά φορτίου στην ύλη ισοδυναμεί με τη μεταφορά ηλεκτρονίων λέμε ότι το φορτίο είναι κβαντισμένο (μεταφέρεται σε «πακέτα»).

Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου δίδεται από τον τύπο: ε = Κq/r2 = Fηλ /q = N / Coulomb

Η ένταση του βαρυτικού πεδίου g δίδεται από τον τύπο: g = F/m = GM/r2


 

Υπολογισμός σύγκρισης (στην ακτίνα του ατόμου)

 

Ακτίνα re από πυρήνα προς ηλεκτρονιακή τροχιά: re = 1/4π εο (e2 / Me c2 ) = k (e2 / M c2 ) =

k (2,566968 x10-38 / 81,8711 x10-15) = k x 0,0313537 x10-23 = 0,28179367 x10-14

 

r2 = 0,07940767 x10-28 = 7,940767 x10-30

Αφού η ακτίνα r θα είναι η ίδια για τη σύγκριση των δύο δυνάμεων, μπορεί να παραληφθεί. Εδώ την υπολογίζουμε για να παρατηρούμε τις σχέσεις των αριθμών μεταξύ τους.


 

Fg = G Mp Me / r2 6,6725 x10-11 x (1,672621 x10-27 x 9,10938 x10-31 ) / 0,07940767 x10-28 = 6,6725 x10-11 x 15,236540 x10-58 / 0,07940767 x10-28 = 101,665815 x10-69 / 0,07940767 x10-28 = 1280,302205 x10-41 = 1,280302 x10-38re x Fg = 0,3607809 x10-52

 

Fηλ = k e2 / r2k x 2,566968 x10-38 / 0,07940767 x10-28 = 23,070757 x10-29 / 0,07940767 x10-28 = 290,535624 x10-1 = 2,905356 x101 = Ee / re re x Fηλ = Ee = 0,818711 x10-13


 

Fg / Fηλ = 1,280302 x10-38 / 2,905356 x101 = 0,4406695 x10-39 = 4,406695 x10-40

 

 

Επίσης: F= M V2 / r = Ee / re  →  M V2 = F r = e2 / 4π εο re = E

F = M V2 / r = 29 N → M = F R / V2 V2 = F R / M = c2

 


εο = 111,26506 x10-12

re = 0,28179367 x10-14

εο re = 313,5380 x10-27

εο Εe = 9109,3 x10-27 = Me x 10-7

 

Ee = e2 / 4π εο re = 0,00818710 x10-11

εο = e2 / 4π Ee re re = e2 / 4π Ee εο → e2 = 4π Ee εο re

 

re x = 1,770561 x10-14 = εo / 500 500 re x = εo

Mplanck x Me / re2 = 49,7029 / 0,07940767 x10-28 = 625,921 x10-11

Mplanck x Me x G = 331,6426 x10-50

re / λe = 7,29737 x10-3 → c /2π x re = 1,6932 x1022 fe / 1,6932 x1022 = 7,29737 x10-3

re x 2π / εο = 0,20-2

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

re / λe = 7,29737 x10-3

 


*

E = hc /λ = m c2       και        M = h / cλ = Ε / c2

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +