*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ (1)

 

 

 

Η μάζα εκφράζει μία ιδιαίτερη περίπτωση στη μεταβολή της ταχύτητας και την αντίσταση που προβάλλεται σε αυτή τη μεταβολή ή το χρόνο καθυστέρησης μέχρι να γίνει και να ολοκληρωθεί η μεταβολή σε μία περίοδο. Το όριο μίας ανώτερης ταχύτητας, αυτό από μόνο του επιβάλλει όριο στη μέγιστη επιτάχυνση a, στη αύξηση της δύναμης F και τελικά στην ποσότητα της μάζας που μπορεί να επιταχυνθεί. Αφού η ταχύτητα του φωτός μπορεί να αποκτιέται με γρήγορο ή αργό ρυθμό χωρίς ποτέ να ξεπερνιέται, προκύπτει ότι η επιτάχυνση δεν μπορεί να αυξάνει για άπειρο χρονικό διάστημα αλλά μέχρι το χρονικό διάστημα που η ταχύτητα γίνεται c (σύμφωνα με τον τύπο c = f λ = λ / T = a T ). Έτσι, η μικρή επιτάχυνση amin χρειάζεται ένα μεγάλο χρονικό διάστημα Τmax για να φτάσει στην ανώτερη ταχύτητα c , ενώ η μεγάλη επιτάχυνση amax χρειάζεται ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα Tmin. Η ταχύτητα του φωτός c εκφράζει το όριο που μπορεί να φτάσει η επιτάχυνση και κατά συνέπεια το ελάχιστο και το μέγιστο χρονικό διάστημα που η επιτάχυνση μπορεί να γίνεται (c = amax Tmin = amin Tmax).

Στη φύση, παρατηρούμε κινήσεις σωμάτων με χαμηλές ταχύτητες, οι οποίες όχι μόνο δεν προσεγγίζουν τη μέγιστη ταχύτητα του φωτός, αλλά αντιθέτως μειώνεται η ταχύτητά τους και σταματούν. Υπάρχει, λοιπόν, ένας ελάχιστος ρυθμός ομαλής επιτάχυνσης και πώς βγαίνει αυτό το ελάχιστο όριο από το όριο της μέγιστης ταχύτητας; Η ταχύτητα μπορεί να είναι μικρή, αλλά ο ρυθμός που φτάνει η κίνηση σε αυτή τη μικρή ταχύτητα μπορεί να είναι μεγάλος (a = V / tmin > c tmax). Αντίθετα, η κίνηση μπορεί να φτάνει στη μέγιστη ταχύτητα c με ένα ελάχιστο ρυθμό αύξησης της ταχύτητας. Η εμφάνιση του φωτός και ευρύτερα τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα δείχνουν την πιο γρήγορη εκκίνηση, ένα μέγιστο ρυθμό αύξησης της ταχύτητας, δηλαδή στο πιο σύντομο χρονικό διάστημα και από την πιο μικρή απόσταση. Με σταθερή την ταχύτητα του φωτός, εύκολα μπορούμε να υπολογίσουμε ένα ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας από τη σχέση a=λ f2. Όσο όμως περιοριζόμαστε σε συχνότητες που ξεκινούν από το 1Hz και στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που κινούνται με τη μέγιστη ταχύτητα c, ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ±a μέχρι την απόκτηση της μέγιστης ταχύτητας προκύπτει πάντα μεγάλος. Καταλαβαίνουμε ότι για πιο χαμηλούς ρυθμούς μεταβολής της ταχύτητας και για επιταχύνσεις που εξελίσσονται στις τεράστιες αποστάσεις του χώρου, θα πρέπει να αναζητήσουμε σχέσεις που η κίνηση υποχρεώνεται να γίνεται με χαμηλές ταχύτητες και με τους πιο αργούς ρυθμούς. Οι σχέσεις αυτές θα περιλαμβάνουν οπωσδήποτε το φαινόμενο της αδράνειας, που ξεκινάει από τη δημιουργία και τη σύνδεση των μικροσκοπικών σωματιδίων.

Ο αργότερος ρυθμός ±a είναι αυτός που θα χρειαζόταν ένα μέγιστο χρονικό διάστημα μέχρι να φτάσουμε στη μέγιστη ταχύτητα. Για να έχουμε μειωμένους ρυθμούς μεταβολής στην κίνηση και για να χρειάζεται περισσότερος χρόνος μέχρι τη σταθεροποίηση της ταχύτητας, η κίνηση πρέπει να γίνεται με μικρότερη ταχύτητα από τη c και η φύση αυτό το επιτυγχάνει με το φαινόμενο της δημιουργίας σωματιδίων με μάζα και με τη συγκέντρωση της ύλης.

 

 

Με αυτή τη λογική, η επιτάχυνση που προκαλείται από τις μονάδες της μάζας (1kg) και της δύναμης με πολλαπλασιαστή τη σταθερά G στην απόσταση ενός μέτρου, είναι η επιτάχυνση με τον ελάχιστο ρυθμό amin και για τη μέγιστη χρονική περίοδο Τmax. Η επιτάχυνση με το μέγιστο ρυθμό γίνεται στο ελάχιστο χρονικό διάστημα και πρέπει να συνδέεται με την ύπαρξη μιας άλλης σταθεράς.

Από τη σχέση του Νεύτωνα a = F / m, αλλά και από το όριο στην επιτάχυνση μπορούμε να καταλάβουμε, ότι καμία δύναμη δεν μπορεί να ασκείται για άπειρο χρονικό διάστημα και να προκαλεί άπειρη επιτάχυνση. Ακόμα, το μέγεθος της δύναμης F δεν πρέπει να είναι ανεξάρτητο από το χρονικό διάστημα που αυτή ασκείται. Η δύναμη F πρέπει να γίνεται ελάχιστη όταν η επιτάχυνση φθάνει στο μέγιστο αποτέλεσμα της ανώτερης ταχύτητας κίνησης. Διαφορετικά, η επιτάχυνση δεν θα σταματούσε ποτέ και δεν θα υπήρχε ένα ανώτατο όριο στην ταχύτητα.

 

Μπορούμε και υπολογίζουμε την επιτάχυνση, το χρόνο, το μήκος, τη συχνότητα στη βάση ενός μέγιστου ορίου ταχύτητας (που φαίνεται να συμπίπτει με του φωτός c), χωρίς το αντικείμενο που κινείται και επιταχύνεται και χωρίς τη σχέση του αντικειμένου με κάποια δύναμη από την οποία λαμβάνει την ενέργεια. Η δύναμη F (kg m /s2 ) και η ορμή p (kg m / s ) στις μονάδες τους περιέχουν ποσότητα kg (μάζα) που ανήκει στο αντικείμενο, το οποίο μπορούμε να αγνοήσουμε για τα πειράματα της σκέψης. Αν, όμως, το αντικείμενο το οποίο επιταχύνεται είναι δημιούργημα κάποιας κίνησης και δεν υπάρχει από πριν σαν ανεξάρτητο; Αυτό φαίνεται πως συμβαίνει με την περίπτωση της μάζας, από την παρατήρηση στις μικροσκοπικές διαστάσεις, όπου η μάζα στη δομή της είναι κάτι πολύ διαφορετικό από τη γνωστή μάζα του μακροσκοπικού κόσμου.

 

 

Εάν το h και το c είναι τα σταθερά ακραία όρια στη μεταβολή της ενέργειας του χώρου. Αν θεωρήσουμε σαν ελάχιστη ποσότητα χρόνου, το χρόνο Tmin στον οποίο το φως θα διένυε απόσταση ίση με μήκος h= 6,626026 x10-34 ή θα αποκτούσε την ελάχιστη ποσότητα της ενέργειας h▪ 1Hz τότε βρίσκουμε :

 

2,997924 x108 m       σε       1 sec

6,62606 x10-34 m    σε   πόσα sec ?

 

Tmin = λmin / c = 2,210216 x 10-42    Tmin x c = λmin

Αν  Tmin = 2,210216 x 10-42  τότε  fmax = 1/Tmin = 0,452444 x1042

 

Ο χρόνος Tmin στον οποίο το φως θα διένυε απόσταση ίση με μήκος h= 6,626026 x10-34 ή θα αποκτούσε την ελάχιστη ποσότητα της ενέργειας h▪ 1Hz είναι Tmin = λmin / c δίνει συχνότητα fmax = 0,452444 x1042 Hz

Παράδειγμα με το μήκος λ=0,24263 x10-11 m του ηλεκτρονίου: Σε πόσο χρόνο t το φως θα διένυε απόσταση μήκους λe = 0,24263 x10-11 m. Απάντηση: Χρόνος t= 1 x λe / c = 0,0809326 x10-19 sec = 1 / fe .

 

Υπενθύμιση: Το σταθερό μήκος που περιέχεται στη σταθερή ταχύτητα του φωτός c είναι το μήκος S=2,997924 x108 m. Το μήκος αυτό δια το δίνει μία ακτίνα r. Δηλαδή 2,997924 x108 m / 6,283185 = 0,4771344 x108 m. Αυτή η ακτίνα rc = 0,4771344 x108 m διαιρεμένη με την ακτίνα hbar μας δίνει λόγο 0,4771344 x108 / 1,0545715 x10-34 = 0,452444 x1042 .

 

Επίσης, με τη λογική ότι η ποσότητα h / 2π είναι στοιχειώδη ακτίνα r που όταν διαιρέσει τη μέγιστη ταχύτητα του φωτός c (c / hbar) μας δίνει αποτέλεσμα μία γωνιακή ταχύτητα ω. Η γωνιακή τχύτητα ω / 2π = συχνότητα f. Από τη λογική αυτής της παρατήρησης προκύπτει ξανά σαν μήκος κύματος λ η σταθερά δράσης h και σαν μέγιστη συχνότητα fmax = 0,452444 x1042 .

 

Η ίδια συχνότητα fmax = 0,452444 x1042 προκύπτει από τη μαγνητική διαπερατότητα μο =12,56636 x10-7 Henry /m και τη διηλεκτρική σταθερά εο= 8,854 x 10-12 Farad /m του κενού χώρου όταν θεωρήσουμε ότι η σταθερά του Πλανκ h συμπίπτει με ένα θεμελιώδες μήκος λmin = 6,62606 x10-34 και εφαρμόζοντας τη σχέση Vc =1/ √μο εο και το βασικό τύπο του συντονισμού στην ηλεκτροτεχνία T= 2π √L C :

μο λmin = 83,265508 x10-41 Henry

εο λmin = 58,667135 x 10-46 Farad

(83,26550 x10-41 ) (58,66713 x10-46 )=4884,95 x10-87 (Henry x Farad = sec2 )

4,88495 x10-84 = 2,2102 x 10-42 sec και 1/2,2102 x 10-42 = 0,45244 x1042 Hz

 

Για τον τύπο T= 2π √L C θεωρούμε ότι το μήκος λmin = hbar


 

ΝΕΑ ΟΡΙΑ προκύπτουν με την εκδοχή ότι η σταθερά h είναι και στοιχειώδες μήκος κύματος λ . Τα όρια fmax, Emax, Mmax, Tmin είναι ύποπτα και προκλητικά κοντά στα ανώτατα όρια, τα οποία προκύπτουν από τη μάζα και την ενέργεια Planck, της σταθεράς των ενοποιημένων σταθερών Mpl = √ h c /G .

Mpl2 = hc /G →Mpl2 = 6,6260693 x10-34 J sec x 2,997 924 5 x 108 m/sec / 6,6725 x 10-11N m2 / kg2 = 19,8644554 x10-26 / 6,6725 X 10-11 = 2,9770633 x 10-15

Mpl = √2,9770633 x √10-15 = 1,725416 x 3,1622776x10-8 = 5,4562465 x 10-8 kg

Μπορούμε να βρούμε μία συχνότητα fpl, ένα μήκος Λpl και μια ποσότητα ενέργειας Epl που αναλογούν στη θεωρητική μάζα ενοποίησης Mpl :
 

Mpl = 5,4562465 x 10-8 kg

fpl = Mpl / Mmin = 5,456246 x 10-8 kg / 0,737249 x10-50 kg sec = 7,4008 x 1042 Hz

fpl = Mpl x c2 / h = 7,4008 x 1042 Hz

Λpl = c / fpl = 2,9979245 x 108 m/sec / 7,4008 x 1042 Hz = 0,40508 x 10-34 m

Epl = Mpl x c2 = 49,03829 x 108 J → Ενέργεια Πλανκ σε eV ~ 3,06 x1028

Η ενέργεια Epl από συχνότητα: Epl =fpl x h = 49,03829 x 108 J

Η μάζα Mpl από συχνότητα: Mpl = fpl x h/c2 = 5,456246 x 10-8 kg

Η συχνότητα fpl από την ενέργεια: fpl = Epl / h = 7,4008 x 1042 Hz

V = √G M / r → Εάν στον τύπο αυτό θέσουμε για Μ = 5,4562465 x 10-8 kg και για r = 0,40508 x 10-34 m τότε για ταχύτητα V προκύπτει V = c

 


Από τη συχνότητα fmax = 0,452444 x1042 Hz προκύπτουν παραδόξως από τους ίδιους τύπους:

Mc =fmax x h/c2 = h / c λ = 0,333564 x10-8 kg

fmax = Mc x c2 / h = 0,452444 x1042 Hz

λc = c / f = 6,62606 x10-34 m

Ec = Mc x c2 = 2,997924 x108 J

V = √G M / r → Εάν στον τύπο αυτό θέσουμε για Μ =0,333564 x10-8 kg και για r = 6,62606 x10-34 m τότε για ταχύτητα V προκύπτει V = 1,83276 x107 *1

 

Mpl = √h c /G = Epl / c2 = h / c λpl = 16,3574 / c = 5,45643 x10-8

 

Mpl c = 16,3574 → 16,3574 / Mpl = c (Ec) → 16,3574 / Mc = Epl


 

Παρατηρούμε, ότι τα νέα όρια που προκύπτουν με την εκδοχή ότι η σταθερά h είναι και μήκος κύματος λ ( και τα νέα όρια fmax, Emax, Mmax, Tmin) "απέχουν" λίγο από τα αντίστοιχα της μάζας Mpl = √ h c /G . Η αριθμητική διαφορά τους είναι ο περίεργος αριθμός 16,3574 χωρίς καμία δύναμη. Λ.χ. h / 16,3574 = 0,405080 x10-34 = λpl, fpl / 16,3574 = c / h = fc . Ο αριθμός αυτός (16,358) εμφανίζεται να έχει διαστασιακό περιεχόμενο ορμής, διότι κάθε ενέργεια που διαιρείται με αυτό τον αριθμό

(E / 16,3574 = V )

δίνει την ταχύτητα που προκύπτει από τους τύπους V = √G M / r και Vm =Μ c/Mpl.

Ιδιαίτερη παρατήρηση χρειάζεται η πολύ κοντινή αριθμητική τιμή της ενέργειας με την ταχύτητα. Ο γνωστός τύπος V = √(G M / r) μας δίνει αποτέλεσμα με μονάδες ταχύτητας με αριθμό παρόμοιο της ποσότητας της ενέργειας m x c2 .

Ο αριθμός 16,3574 / ταχύτητα c = μάζα Planck Mpl και → 16,3574 / Mpl = ταχύτητα c.


 

Παρατηρούμε ακόμα, ότι η μέγιστη μάζα Mmax που προκύπτει από τη λογική ότι η μάζα και η ενέργεια αυξάνουν με ανώτατο όριο τη συχνότητα c / h = 0,4524444 x1042 Hz (και όχι με το ανώτατο όριο c / λplanck = 7,400 x1042 Hz ) προκύπτει σαν αντίστροφο της ταχύτητας του φωτός, δηλαδή Mmax = 1/c = Emax/c2. H μάζα Planck M = 5,45624 x 10-8 kg εμφανίζεται επίσης σαν αντίστροφο της ταχύτητας c του φωτός, όταν αυτή η ταχύτητα διαιρεί την ποσότητα ορμής 16,358, δηλαδή Μpl = 16,3574 / ταχύτητα c. H μονάδα δια μάζα Planck 1/ 5,45624 x 10-8 kg = 0,183276 x108 , δηλαδή η ταχύτητα του φωτός c "μειωμένη" κατά 16,3574 (Δηλαδή 2,997924 x108 / 16,3574 = 1 / Μpl).


 

1 / 1,83276 x107 = 0,545625 x10-7 = Αυτός είναι ο αριθμός της μάζας Planck !

1,83276 x107 x 16,35745 = 29,9792 x 107 = Αυτή είναι η ταχύτητα c

Δηλαδή √ (G Mc / h) = 1/Mpl = 1 / √ (50 c2 h) = 1 / c x √ 50h

 

Γιατί η μάζα ενοποίησης Mpl να είναι το αντίστροφο της ταχύτητας φωτός c μειωμένης κατά 16,358 και όχι απ' ευθείας το αντίστροφό της;

Γιατί η μάζα ενοποίησης Mpl προκύπτει σαν μάζα όταν στον τύπο η σταθερά της ταχύτητας είναι c και όχι όταν η ταχύτητα είναι μειωμένη κατά 16,358 ;

Να παρατηρήσουμε ακόμα ότι η ταχύτητα V που προκύπτει από τον τύπο V = √G M / r προκύπτει όταν η ποσότητα της ενέργειας διαιρεθεί με τον αριθμό 16,35745. Δηλαδή:

V = √(G M / r) = E / 16,35745 = Ε / c2 √50h


 

Όλες οι παραπάνω παρατηρήσεις, η λογική ανάλυση των εννοιών και η εισαγωγή των ορίων στη μεταβολή της κίνησης οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η παρουσία της μάζας σε ηρεμία προέρχεται σαν το αντίστροφο της ταχύτητας c (και αυτό διότι η ταχύτητα με την ενέργεια στο μικροσκοπικό κόσμο σχεδόν συμπίπτουν). Με μακροσκοπικούς όρους η μάζα επιτυγχάνεται από διαδικασία επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης σε κυκλική κίνηση με την παρουσία μίας ποσότητας ενέργειας που μεταβάλλεται με την πιο υψηλή συχνότητα και υπό κάποιες συνθήκες η συχνότητα αυτή ελαττώνεται.

 

 

1 Για να βγάλουμε ξανά την ταχύτητα φωτός c πρέπει η σταθερά βαρύτητας G στον τύπο √(G M / r ) να γίνει: G x (16,3574)2 =1,78532 x10-8 ή η μέγιστη μάζα Mmax =0,3335641 x10-8 x 267,564 = 8,9250 x10-7 kg

 

 

 

Εάν στον τύπο V = √(G M / r ) βάλουμε για Mmax = Mplanck και r =λplanck τότε προκύπτει V = c

 

Εάν στον τύπο V = √(G M / r) βάλουμε τα στοιχεία που προκύπτουν από τη νέα εκδοχή, όπου η μέγιστη ενέργεια Emax συμπίπτει με τον αριθμό της ταχύτητας του φωτός c , η μέγιστη μάζα Mmax με το 1/c και το ελάχιστο μήκος λmin = h (αντί για λmin = h /16,357 = λPlanck), τότε βρίσκουμε σαν ταχύτητα V τον εξής αριθμό:

V = √(G M / r) → √ (G Mc / h) = (6,6725 x10-11 ) x (0,3335641 x10-8 ) / h = 2,225706 x10-19 / h = 0,335901 x1015 = 3,35901 x1014 → √3,35901 x1014 = 1,83276 x107 m / s

 

1 / 1,83276 x107 = 0,545625 x10-7 = Αυτός είναι ο αριθμός της μάζας Planck !

1,83276 x107 x 16,3579 = 29,980 x 107 = Αυτή είναι η ταχύτητα c

Δηλαδή √ (G Mc / h) = 1/Mpl = 1 / √ (50 c2 h) = 1 / c x √ 50h


 

Για να βγάλουμε ξανά την ταχύτητα φωτός c πρέπει η σταθερά βαρύτητας G στον τύπο √(G M / r ) να γίνει :

G x (16,3574)2 =1,78532 x10-8 ή η μέγιστη μάζα Mmax = 0,3335641 x10-8 x 267,564 = 8,9250 x10-7 kg ή η ακτίνα r να γίνει r = h /(16,3574)2 = 0,024764 x10-34

 

 


Το διάβασα στη www.kosmologia.gr  1η δημοσίευση στη Γη

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

Το σταθερό μήκος που περιέχεται στη σταθερή ταχύτητα του φωτός c είναι το μήκος S=2,997924 x108 m . Το μήκος αυτό δια το δίνει μία ακτίνα r. Δηλαδή 2,997924 x108 m / 6,283185 = 0,4771344 x108 m. Αυτή η ακτίνα rc = 0,4771344 x108 m διαιρεμένη με την ακτίνα hbar μας δίνει λόγο 0,4771344 x108 / 1,0545715 x10-34 = 0,452444 x1042 !

Η μέγιστη μάζα Mmax αντιστοιχεί σε ταχύτητα Vmax


* Βλέπε και

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΔΥΟ ΕΚΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +