*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ (2)

 

 

διερεύνηση

 

Η μάζα Mc = Mmax προκύπτει αρχικά από την παραδοχή ότι η η σταθερά Planck η οποία εμφανίζεται σαν ελάχιστο μήκος κύματος λmin είναι συγχρόνως η ελάχιστη ποσότητα ενέργειας για την ύπαρξη των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, η οποία πολλαπλασιαζόμενη με την ανώτερη συχνότητα fmax - όπως καθορίζεται από τη μέγιστη ταχύτητα του φωτός c δια το ελάχιστο μήκος- δίνει μία μέγιστη ποσότητα ενέργειας Εmax. Στην περίπτωση αυτή, βάσει του τύπου M = h / c λ → h / c x 6,62606 x10-34 = 0,3335641 x10-8 = 1/c = Mc . Προκύπτει για μάζα το αντίστροφο της ταχύτητας c.

 

Δηλαδή fmax = Vmax / h      (όταν h = λmin )

και τελικά Mc = h / c λmin → h / c x 6,62606 x10-34 = 0,3335641 x10-8 = 1/c = Mmax Mmax = Tmin / λmin = 1 / fmax λmin

 

 

Η συχνότητα fmax επί τη σταθερά h σαν ελάχιστη ποσότητα της ενέργειας και της ύπαρξης του φωτός δίνει τη μέγιστη ενέργεια

Emax = fmax x h = 2,997924 x108 ,

όπου συμπίπτει με την ταχύτητα των κυμάτων του μετρημένη σε πολλαπλάσια μήκη του h. Η μέγιστη αυτή ενέργεια Emax με το γνωστό τύπο E=mc2 δίνει μάζα

Μ = Ε / c2 = 2,997924 x108 / c2 = 0,3335641 x10-8 = 1 / c

Την ίδια ποσότητα μάζας βρίσκουμε από τον τύπο M = h / c λ, εφόσον το ελάχιστο μήκος λmin=h. Την ίδια ποσότητα μάζας βρίσκουμε από τη σχέση που δίνει ταχύτητα αντιστρόφως Tmin / λ 

M = h / f λ2 = λmin / fm λm2 = t / λ = 1 / f x λ

 

<•> Η μάζα προκύπτει από την παραπάνω σχέση και αυτό που χρειάζεται είναι να διερευνηθούν οι συνθήκες που προκαλούν αυτή τη μεταβολή στην κίνηση. Το kg που είναι η μονάδα της μάζας, δεν περιέχεται στις ορισμένες μονάδες (του χρόνου, της ταχύτητας, της επιτάχυνσης) της φυσικής, η παρουσία όμως της μάζας προϋπάρχει μέσα στο γενικότερο φαινόμενο της μεταβολής της κίνησης. Δεν πρέπει να λέμε και να αναζητάμε πώς αυξάνει η μάζα με την αύξηση της ταχύτητας σε μία μάζα που ήδη υπάρχει. Έτσι θα αφήναμε την παρουσία της μάζας σαν ένα ανεξήγητο φαινόμενο και αποκομμένο από το γενικό φαινόμενο της κίνησης. Πρέπει να εξηγήσουμε πώς η μάζα καταφέρνει και παρουσιάζεται με σταθεροποιημένη ύπαρξη από εκεί που ήταν ένα φαινόμενο μεταβολής σε μία κίνηση παρόμοια όπως είναι των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και με ποιες συνθήκες μπορεί να αυξάνεται σαν κίνηση "μποτιλιαρισμένη" όπως διαισθητικά την έχει αποκαλέσει κάποιος φυσικός. Σημαντική για τη διερεύνηση αυτού του φαινομένου της αδράνειας και της σταθεροποιημένης παρουσίας της στη μορφή της ύλης, εκτός από τη σχέση της ταχύτητας, της περιόδου, του μήκους κύματος και της μεταβολής τους, είναι η σχέση με τη καμπυλότητα αυτών των φαινομένων. Μία από τις πιο μεγάλες ανατροπές και πολλά υποσχόμενες ανακαλύψεις στο χώρο της φυσικής θα προέλθει από αυτή τη στενή σχέση μεταξύ της μάζας, ηλεκτρομαγνητισμού και βαρύτητας. Οι παραπάνω ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις έγιναν και επιχειρήθηκαν να εξιχνιαστούν στη ξεχωριστή διερευνητική εργασία στην προσπάθεια να βρεθεί μία άκρη για τη μαθηματική διατύπωση της φυσικής ερμηνείας της Θεωρίας του Τελειωμένου Χρόνου. Η πιο στενή σχέση τους προδίδεται ακόμα και από τη διερεύνηση του πιο απλού φαινομένου που είναι η μεταβολή της κίνησης και από την παρατήρηση των ομοιοτήτων και των συμπτώσεων που εμφανίζονται ιδιαίτερα με τη χρησιμοποίηση και των παγκόσμιων φυσικών σταθερών.

 


 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

Η μέγιστη μάζα Mmax αντιστοιχεί σε ταχύτητα Vmax

 


* Βλέπε και

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΔΥΟ ΕΚΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +