*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

 

Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ (3)

 

 

 

 

 

Δεν πρέπει να αφήσουμε απαρατήρητο, ότι η ομαλή επιτάχυνση που γίνεται με ένα άνω όριο στην ταχύτητα είναι επιτάχυνση με ομαλά επιβραδυνόμενο ρυθμό. Όσο πλησιάζει τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα, τόσο λιγότερο αυξάνεται στη μονάδα του χρόνου. Κατά συνέπεια, η μέγιστη επιτάχυνση με τον πιο γρήγορο ρυθμό, επιβραδύνεται και αυτοαναιρείται πιο γρήγορα, σε αντίθεση με την ελάχιστη επιτάχυνση, η οποία χρειάζεται ένα μέγιστο χρονικό διάστημα για να φθάσει στη μέγιστη ταχύτητα.

 

Το αντίστροφο της ταχύτητας 1/c είναι ένας πολύ μικρότερος αριθμός (αντίστροφο V = V / V2 ). Ο αριθμός αυτός 1/V με V = c για να βγάλει ξανά τον αριθμό της ταχύτητας V, πρέπει να πολλαπλασιαστεί με τον αριθμό της ταχύτητας υψωμένο στο τετράγωνο V2. Δηλαδή 1/V x V2 = V. Εάν Vmax = c τότε 1/c x c2 = c → c2 = c / (1/c). Επίσης ταχύτητα Vmax2 = amax x λmin = amin x λmax  

 

1/ Vmax = 1/c είναι ο χρόνος στον οποίο το φως διανύει μήκος 1m, όταν η μονάδα στον αριθμητή αποκτήσει διάσταση μήκους 1m. Εάν το 1/ Vmax οριστεί σαν μήκος, τότε αυτό το μήκος θα διανύεται σε χρόνο (1/ V ) / V) και η μονάδα στον αριθμητή (1/ V) θα αποκτήσει διάσταση χρόνου 1sec.  

 

Σε χρόνο t =1m /c = 0,3335641 x10-8 sec διανύεται από το φως μήκος 1m

Αντιστρόφως, μήκος 1m διανύεται σε χρόνο t = 1m / c = 0,3335641 x10-8 sec

 

Το μήκος λe = 0,24263 x10-11 m του ηλεκτρονίου σε πόσο χρόνο te διανύεται;

te = 0,3335641 x10-8 x λe / 1m = 8,09326 x10-21 sec

fe = 1/ 8,09326 x10-21 = 12,3559 x1019 Hz

 

Πράγματι, Me c2 /h = 12,3559 x1019 Hz → h / Me c2 = te


 

Το ελάχιστο μήκος λmin = 6,62606 x10-34 m σε πόσο χρόνο tmin διανύεται;

tmin = 0,3335641 x10-8 x 6,62606 x10-34 / 1m = 2,21021 x10-42 sec

 

Για να προκύπτει ο ελάχιστος χρόνος tmin = 2,21021 x10-42 sec από τον τύπο E / h = M c2 /h πρέπει η μάζα M να είναι Mmax = 0,3335641 x10-8 kg

Δηλαδή:

Mmax c2 /h = 0,4524444 x1042 Hz → h / Mmax c2 = 2,21021 x10-42 sec


 

Όμως, το αντίστροφο της ταχύτητας 1/V διατηρεί τις μονάδες που περιέχονται μαζί στην ταχύτητα (sec / m ) και η μονάδα στον αριθμητή είναι αδιάστατη. Το αντίστροφο της ταχύτητας δεν είναι ανάλυση στα συστατικά της ή "σπάσιμο" των μονάδων της. Δείχνει πόσος χρόνος sec περνάει για κάθε μέτρο απόστασης και αυτός είναι ο ελάχιστος χρόνος που μπορεί να διανυθεί η μονάδα του μήκους. Δηλαδή κάθε μέτρο που διανύεται με την ταχύτητα c = 2,997924 x108 m/s δεν διανύεται πιο γρήγορα από το χρόνο 1/c = 0,3335641 x10-8 sec . Η ταχύτητα Vmax = c δείχνει το μέγιστο μήκος λmax που διανύεται στη μονάδα του χρόνου. Συγχρόνως, για κάθε σταθερό μήκος που διανύεται με την ταχύτητα Vmax , ο χρόνος είναι πάντα ο ελάχιστος αλλά και ανάλογος του μήκους. Διατηρώντας την αναλογία με τη σταθερή ταχύτητα, το ελάχιστο μήκος λmin =6,62606 x10-34 m διανύεται σε ελάχιστο χρόνο Τmin = 0,3335641 x10-8 x 6,62606 x10-34 / 1m = 2,210215 x10-42 sec. Το λmin / Τmin βγάζει πάλι την μέγιστη ταχύτητα Vmax = c.

 

<•> Η μάζα στις μικροσκοπικές διαστάσεις συνδέεται με μήκος και χρόνο, που μεταβάλλονται τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα με την ταχύτητα c

M = h f / c2 = h / t c2

 

Ο χρόνος t προκύπτει με την απλή μέθοδο των τριών όταν χρησιμοποιήσουμε για μονάδα το χρόνο tc = 0,3335641 x10-8 sec τον οποίο χρειάζεται το φως για να διανύσει το μήκος του ενός μέτρου. Δηλαδή t = (1/c) · λ .

Για ελάχιστο χρόνο tmin προκύπτει μάζα Mmax.

Δηλαδή Mmax = h / tmin c2 = 0,3335641 x10-8 kg

 

Για μέγιστο χρόνο tmax =1sec προκύπτει Mmin.

Δηλαδή Mmin = h / tmax c2 = 0,737249 x10-50 kg

 

tmin = (1/c) x λmin = 0,3335641 x10-8 x 6,62606 x10-34 = 2,21021 x10-42 sec

tmax =(1/c) x λmax = 0,3335641 x10-8 x 2,997924 x108 m = 1 sec

 

λmin = c tmin = c / fmax = 6,62606 x10-34 m

λmax = c tmax = c / fmin = 2,997924 x108 m

 

M = h f / c2 = h / t c2 = h / λ c = λmin / λ c  (?)

 

M · λ = h / c = 2,21021 x10-42 = tmin

Για να προκύπτει ο ελάχιστος χρόνος tmin πρέπει η μάζα M να είναι Μ= t/λ = 1/c και η ποσότητα h = λ.

Δηλαδή ( t/λ ) λ = t και λ / (λ/t) = t

Για tmin = (1/c) λmin = Mmax λminMmax = tmin / λmin

Επίσης, ισχύουν οι παρακάτω σχέσεις και χρειάζεται να διερευνηθούν :  

 

 

Στην περίπτωση της ομαλής επιτάχυνσης με όριο στην ταχύτητα Vmax, ο χρόνος που διανύεται η μονάδα του μήκους μειώνεται στην πορεία (στη μονάδα του χρόνου), ενώ αυξάνει το μήκος που διανύθηκε στην ίδια μονάδα του χρόνου. Λόγω του ορίου, ο χρόνος που διανύεται η μονάδα του μήκους μειώνεται λιγότερο όσο πλησιάζεται η μέγιστη ταχύτητα Vmax. Αντιθέτως, το μήκος που διανύεται αυξάνει επίσης με λιγότερο ρυθμό. Το μήκος όμως που διανύεται στη μονάδα του χρόνου λόγω αυξημένης ταχύτητας τώρα είναι μεγαλύτερο και πλησιάζει στο μέγιστο (της μέγιστης ταχύτητας). Όταν ο χρόνος που διανύεται η μονάδα του μήκους φθάσει να γίνει ο ελάχιστος χρόνος tmin (στη μέγιστη ταχύτητα), τότε το (ευθύγραμμο) μήκος που διανύεται στην ίδια μονάδα του χρόνου γίνεται το μέγιστο μήκος λmax, αλλά ο ρυθμός a της μεταβολής μηδενίζεται. Εκτός της περίπτωσης, όπου γίνεται αντιστροφή του φαινομένου με επιβράδυνση -a της μέγιστης ταχύτητας. Στην τελευταία περίπτωση ο ρυθμός μεταβολής θα πλησιάζει το μηδέν και θα μεταβάλλεται περιοδικά, όπως και η ταχύτητα.

 

 

Το φαινόμενο της μάζας είναι αντίστροφο της ταχύτητας και της μεταβολής της και για αυτό το λόγο η μέγιστη μάζα Mmax αντιστοιχεί σε ταχύτητα Vmax. Για το λόγο αυτό και μόνο, η μεταβολή της μάζας και τα όρια της μεταβολής της συνδέονται άρρηκτα με όλα τα υπόλοιπα όρια της συχνότητας, του μήκους, της επιτάχυνσης, της ενέργειας και τελικά της δύναμης. Όλα τα όρια στη μεταβολή των συγκεκριμένων φαινομένων προκύπτουν μαθηματικά από την ύπαρξη ενός ανώτατου ορίου στην ταχύτητα Vmax.

Vmax / Vm = Mmax / M

 

Η απλή αυτή μαθηματική σχέση της μάζας με την ταχύτητα επιτρέπει των υπολογισμό της με την απλή μέθοδο των τριών. Δηλαδή : Η μέγιστη μάζα Mmax αντιστοιχεί σε ταχύτητα Vmax = c, η μάζα Μ σε πόση ταχύτητα V ;

 

Mmax = M x Vmax / Vm      και     Vmax = Mmax Vm / M

 

 

 


 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

 


* Βλέπε και

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΔΥΟ ΕΚΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +