*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

ΜΑΖΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΚΙΛΟΥ... ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

 

 

 

Μάζα 1kg x c2 = E = 8,9875513 x 1016

 

1kg x c2 / h = 1,35639259 x 1050 Hz (Δηλαδή f = Μ c2 /h   ή   f = 1kg / Mmin )

 

Ελάχιστη ποσότητα μάζας h/c2 επί συχνότητα f κιλού = 0,999999

 

(0,737249677 x10-50 kg sec) x (1,35639259 x 1050 ) = 1

 

Δηλαδή  h/c2 x c2 /h = 1

 

 

Βλέπουμε, ότι οι απλοί τύποι (όπως M= h / cλ = Ε / c2 ) με τους οποίους μέχρι εδώ υπολογίζουμε τη μάζα, τη συχνότητα και άλλα σχετικά μεγέθη δεν επαρκούν για να περιγράψουν τη δομή της υποατομικής ύλης και θεωρητικά μπορούν να εφαρμόζονται απεριόριστα, χωρίς κατ' ανάγκη να εκφράζουν τα πράγματα. Θεωρητικά όλες οι ποσότητες ενέργειας, συχνότητας, μήκους, ταχύτητας και λοιπά μπορούν να μετατραπούν η μία στην άλλη και να εκφραστούν με άλλες μονάδες. Η μάζα του ενός κιλού που προκύπτει μαθηματικά και η συχνότητά της είναι ένα παράδειγμα κατάχρησης της μαθηματικής λογικής, όταν την εφαρμόζουμε στα πράγματα αγνοώντας την ερμηνεία των φαινομένων. Για οποιαδήποτε ποσότητα μάζας μπορεί να υπολογιστεί μία συχνότητα, όπως και η ισοδύναμη ποσότητα ενέργειας. Η θεωρητική μετατροπή, η οποία γίνεται σωστά μαθηματικώς, δεν συμπίπτει με πραγματικά φαινόμενα και μετατροπές. Η θεωρητική μετατροπή μιας ποσότητας δεν σημαίνει, ότι αυτή η ποσότητα μπορεί να μετατραπεί ή ότι υπάρχει στη φύση μια διαδικασία μετατροπής, όπως αν αυτή η ποσότητα υπήρχε στη φύση χωρίς δυναμικές σχέσεις, χωρίς ιδιομορφίες και χωρίς δομή και εντέλει χωρίς ποιότητα. Στην περίπτωση πάλι, που παρατηρούμε ή υποψιαζόμαστε μια πραγματική διαδικασία μετατροπής μιας συγκεκριμένης ποσότητας, οι γνωστές σχέσεις ίσως να μην επαρκούν.

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

Η ενέργεια και η μάζα στους τύπους εμφανίζονται σαν αντίστροφα μεταξύ τους. E= hc /λ = m c2 και M= h / cλ = Ε / c2 . Η διαφορά τους προκύπτει από το ρόλο του c

 


*

E = hc /λ = m c2       και        M = h / cλ = Ε / c2

 

 

 

 

 

copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +