*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

ΑΠΛΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΑΖΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

με τις πιο απλές σχέσεις

 

 

 

Αν ο ελάχιστος ρυθμός επιτάχυνσης amin εκφράζεται από τη σταθερά G -η οποία ορίζεται με μάζες M του ενός κιλού που έλκονται με τη δύναμη F που εμφανίζεται όταν βρίσκονται σε απόσταση 1m - τότε ο ρυθμός αυτός amin σε συνδυασμό με το γνωστό όριο της ανώτερης ταχύτητας c μας βοηθάει να προχωρήσουμε σε μερικούς πρώτους υπολογισμούς για τα πιθανά όρια του Σύμπαντος.
 

Η επιτάχυνση (acceleration) σύμφωνα με τον τύπο a =F/m

a =F/ma = 6,6725 x 10-11 Ν /1kg = 6,6725 x 10-11 m /sec2

 

Σε πόσο χρόνο T η ταχύτητα της μάζας m =1kg θα γίνει ίση με τη ταχύτητα του φωτός c, όταν ξεκινήσει από μηδενική ταχύτητα, δηλαδή σε πόσο χρόνο θα γίνει Vm =c ?

Νόμος της ταχύτητας: V =a t

a =V / t → t = V / a

Tm = 2,9979245 x 108 m/sec / 6,6725 x 10-11 m/sec2 = 0,4492955 x1019 sec = c / G

 

Σώμα με m =1kg και με επιτάχυνση από δύναμη F = 6,6725 x 10-11 m/s2 αποκτάει την ταχύτητα c σε χρόνο T=0,4492955 x1019 sec, δηλαδή σε 14,237299412 x1010 έτη. Σε αυτό το χρονικό διάστημα T θα έχει διανύσει ευθεία απόσταση S. Αυτό το βρίσκουμε από το νόμο του διαστήματος: S=1/2 a t2

Sm = 1/2 x am x tm2(Απόσταση S μάζας m = 1kg)

Sm = 1/2 x (6,6725 x10-11 m/sec2 ) x (0,4492955x1019 sec)2 = 0,6734769 x1027 m

 

Για το χρόνο 0,449295 x1019 sec της μάζας m=1kg το φως θα έχει διανύσει διπλάσια απόσταση Sφωτός :

S φωτός =(0,449295x1019 sec) x (2,997924 x108 m/sec)= 1,346954 x1027 m = c2 / G

 

Για την απόσταση 0,6734769 x1027 m της μάζας m=1kg το φως θα χρειαστεί το (0,5) μισό χρόνο Tφωτός:

Τφωτός για Sm = (0,6734769 x1027 m) / (2,9979245 x108 m/sec) = 0,2246477 x1019 sec


 

Τελικά, στο χρόνο Τ=4,492955 x1018 sec που η μάζα m =1kg χρειάζεται για να φτάσει στην ταχύτητα του φωτός c με επιτάχυνση a = 6,6725 x 10-11 m/sec2 , το φως στον ίδιο αυτό χρόνο διανύει διπλάσια απόσταση ( 0,6734769 x1027 m x 2 = 1,346954 x1027 m ).


 

Με το πιο απλό σενάριο που βασίζεται σε δύο παγκόσμιες σταθερές (c και G) βρίσκουμε τα εξής ενδεχόμενα μεγέθη χρόνου και μήκους (μήκος ακτίνας, διαμέτρου ή περιμετρικό) :

ΤΣύμπαντος = 4,492955 x1018 sec ή fΣύμπαντος = 2,225706689 x10-19 Hz

SΣύμπαντος = 0,6734769 x1027 m

SΣύμπαντος = 1,346954 x1027 m

SΣύμπαντος = 0,6734769 x1027 m / 2π = 0,107187183 x1027 m

SΣύμπαντος = 1,346954 x1027 m / 2π = 0,214374297 x1027 m

 


 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

 

 

 


*
 

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +