*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

ΑΠΛΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΑΖΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ (2)

 

 

 

Από τη διερεύνηση για την παρουσία της μάζας στις μικροσκοπικές διαστάσεις μέσα από κυματικές μεταβολές του "κενού" χώρου, με την υπόθεση ότι το ελάχιστο μήκος λmin πλησιάζει στην ποσότητα h, προέκυψαν μερικά όρια.

Για τη μέγιστη συχνότητα fmax = c / λmin = 0,4524444 x1042 Hz

για τη μέγιστη επιτάχυνση amax = c2 / λmin = c x fmax = 1,356394 x1050 ,

για το ελάχιστο μήκος λmin = c / fmax = h ,

για την ταύτιση ενέργειας E και ταχύτητας V (Emax = h fmax)

για τη ταύτιση της δύναμης F με τη συχνότητα f (Fmax = Emax / λmin)

και για μία μέγιστη ποσότητα μάζας που μπορεί να δημιουργηθεί με τη ταλάντωση του πεπερασμένου χώρου Mmax = Emax / c2 = h fmax / c2 , η οποία παραδόξως συμπίπτει με το αντίστροφο της μέγιστης ταχύτητας του φωτός c.


 

Ο γνωστός τύπος g = G M / r2 δίνει την επιτάχυνση που προκαλεί ή αντιστοιχεί στη μάζα Μ στο μήκος μίας ακτίνας r .

Ο τύπος V = √ (2 G M / r) χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ταχύτητας διαφυγής από το βαρυτικό πεδίο αστρικών μαζών. Ο τύπος r = 2 G M / c2 δίνει την κρίσιμη ακτίνα της μάζας M που κάνει την ταχύτητα διαφυγής ίση με αυτή της ταχύτητας του φωτός c .

Από τη φυσική του Νεύτωνα η μάζα δίνεται με τη σχέση M = F / a .


 

Εάν η μέγιστη συχνότητα fmax = c / λmin = 0,4524444 x1042 Hz συμπίπτει με μέγιστη δύναμη σε Newton τότε :

Για amax = 1,356394 x1050

Μ = Fmax / amax = 0,4524444 x1042 / 1,356394 x1050 = 0,333564 x10-8 kg

 

Για amin = 6,6725 x10-11

M = Fmax / amin = 0,4524444 x1042 / 6,6725 x10-11 = 0,06780732 x1053 kg

 


 

Επιτάχυνση 6,6725 x10-11 m/s2 προκαλείται από μάζες του ενός κιλού που απέχουν ένα μέτρο.

Από δύναμη F = 1N προκύπτει

Μ = 1N / amax = 0,737249 x10-50 kg = h x 1Hz / c2 =

M = 1N / amin = 0,14986886 x1011 kg

 

Η ισοδύναμη ποσότητα μάζας 0,14986886 x1011 kg της δύναμης 1N επί τη δύναμη Fmax :

1Ν → 0,14986886 x1011 kg

0,4524444 x1042 Ν → ?

0,14986886 x1011 x 0,4524444 x1042 / 1 = 0,06780732 x1053 kg 

Ο γνωστός τύπος g = G M / r2 για να βγάλει την ελάχιστη επιτάχυνση amin = 6,6725 x10-11 διατηρώντας τη σταθερά G στον αριθμητή πρέπει η ακτίνα r στον παρανομαστή να είναι η ρίζα της μάζας Μ, δηλαδή r =√ M :

Για 6,6725 x10-11 = G x 0,06780732 x1053 kg / r2 Ποια ακτίνα r προκύπτει ;

 

r =√ M = √ 0,6780732 x1052 = 0,823452 x 1026 m

 

amin = G M / r2 = G x 0,6780732 x1052 / (0,823452 x1026 )2 = 4,524444 x1041 / 0,6780732 x1052

amin = 6,6725 x10-11 m/s2


 

Η ακτίνα r = 0,823452 x1026 m την οποία βγάλαμε από τη ρίζα της μάζας Μ = 0,6780732 x1052 kg δεν φαίνεται άσχετη από τα μήκη που προέκυψαν από το σενάριο του σώματος που επιταχύνεται με 6,6725 x10-11 m/s2 ώσπου να αποκτήσει τη μέγιστη ταχύτητα Vmax = c

 

1,346954 x1027 m / 0,823452 x1026 m = 16,3574 = Mplanck / Mc

0,214374297 x1027 m / 0,823452 x1026 m = 2,603361

0,131977 x1027 m / 0,823452 x1026 m = 1,6027285

0,1850319 x1027 m / 0,823452 x1026 m = 2,247027


 

Για να βγει η ελάχιστη επιτάχυνση amin = 6,6725 x10-11 από τον τύπο g = G M / r2 για ακτίνα r= 1,346954 x1027 m τότε η μάζα θα πρέπει να είναι Μ = r2 = 1,8142837 x1054 kg

Εάν c / amin = TΣύμπαντος = 0,4492955 x1019 sec και η ποσότητα Μ= Fmax / amax = 0,333564 x10-8 kg είναι η ισοδύναμη ποσότητα μάζας, η οποία αναπληρώνεται κάθε 1sec μέσα στο Σύμπαν με τη μέγιστη συχνότητα fmax

1sec → 0,333564 x10-8 kg

0,4492955 x1019 sec → ?

0,333564 x10-8 x 0,4492955 x1019 / 1 = 0,1498688 x1011 kg

Συναντάμε ξανά την ποσότητα 1/G = 0,1498688 x1011 = 1N / amin


 

Ο τύπος r = 2 G M / c2 δίνει την κρίσιμη ακτίνα της μάζας M που κάνει την ταχύτητα διαφυγής ίση με αυτή της ταχύτητας του φωτός c . Ποια ακτίνα r προκύπτει για M = Fmax / amin = 0,06780732 x1053 kg

 

r = 2G M / c2 → r = 2G x 0,6780732 x1052 / c2 = 9,048886854 x1041 / c2 = 1,006824647 x1025 m

 

Για G = (G x 16,3572 ) = 1,7853 x10-8 και Μ = Μc = 0,3335641 x10-8 kg

r = 2G M / c2 → r = 2Gn x Μc / c2 = 0,1325193 x10-32 = h x 2

h / 0,1325193 x10-32 = 50 x10-2


 

 

Η ΜΑΖΑ ΠΟΥ ΛΕΙΠΕΙ, ΠΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ


 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

 Η ΜΑΖΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

 


*
 

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +