*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

Η ΜΑΖΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ PLANCK (Mpl) ΜΕ ΑΛΛΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

 

 

Διερεύνηση

 

Mpl2 = h c / G = h 50 c2

Mpl = √ 50 c2 h → Mpl = c √ 50 h


 

1/ c G = 50

h = 2,5741134 x10-17

50 = 7,0710678

0,02 = 0,1414213

1 / 7,0710678 = 0,1414213

 

50 h = √331,303 x10-34 = 18,20173 x10-1750 h = √h /√cG

50 h = √ h /√ cG = √ h /√ 0,02 = √ h / 0,1414213

 

Mpl = c √ h 1 /√ 0,02 → c √ h /√ cG → c √ h / 0,1414213

 

 

Mc x Mplanck = Mplanck / c = 1,820 x10-16 = √50h

Mplanck / Mc = Mplanck x c = 16,357


 

Παρατήρηση:

 

Μάζα ηλεκτρονίου Me x 0,02 = 0,182186 x10-31 → Me x c x G = 0,182186 x10-31

0,182186 x10-31 = 1,82186 x10-32

 

50 h = Μe x 0,02 / 10-16 = 1,820 x 10-16 = √ h / √ c G ή

h / 0,02 = Me x 0,02 / 10-16 = (√ h) / 0,141421 = 1,820 x 10-16 ή

50 h = (Me /50) / 10-16 = (√ h) x 7,07107

 

Me = 50 h x (50 x 10-16 ) → Me = √ (h / 0,02) x 1 / 0,02 (x 10-16 )

 

c = (50 h ) / ( Me G ) x 10-16 = 7,07107 x (√ h) / ( Me G ) (x10-16 ) →

c = √ h / √ 0,02 (Me G) x10-16

G = (50 h ) / (Me x c ) x ( 10-16 ) → G = √ h / √ 0,02 ( Me x c ) x 10-16

 

Me = √ h x √50 x 50 x 10-16

 

Me = (√ h) x 7,071 x 50 x 10-16 = h / c λe

 

h = 2,574113 x 10-17

9,1093 = 3,0181616 → ( 3,0181616)2 = 9,1093

0,02 / h = 3,018384 x 1031 = c G / h = 1 / 50 h

Me = 9,1093 x 10-31

1 / 3,018384 x 1031 = 0,331303 x10-31 = h / 0,02 →

0,331303 x10-31 / Me = 0,03636 = λe / G

 

h / c G Me = λe / G

0,02 = c G → √ c G = 0,141421

 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

Mpl = √(hc /G) = h / c Λp

Mpl =Fp x h/c2 = 5,4562465 x 10-8 kg

Fp = Mpl/Mmin = 5,4562465 x 10-8 kg / 0,7372496 x10-50 kg = 7,4008131 x 1042 Hz

Fp = Mpl x c2 /h = 7,4008131 x 1042 Hz

Λp = c/Fp = 2,9979245 x 108 m/sec / 7,4008131 x 1042 Hz = 0,4050804 x 10-34 m

Ep = Mpl x c2 = 49,0382953 x 108 J

 


* ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ : Οι αριθμοί √2 και 0,707 χρησιμοποιούνται στην ηλεκτροτεχνία για την ανεύρεση της ανορθωμένης ηλεκτρικής τάσης και της ενεργούς τιμής του ρεύματος.

 

 

 

 

 

 

 

copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +