*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

ΠΩΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΙΟ ΜΙΑΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΜΑΖΑΣ Mmax (Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

 

 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Όπως καταγράφηκε, η διερεύνηση έγινε περισσότερο με την καχυποψία ενός αστυνομικού παρά με τις γνώσεις ενός φυσικού...

 

 

Mmax / Me = 0,03661765 x1023Me / Mmax = 27,3092347 x10-23 = Me c

Mmax / Mp = 0,19942599 x1019Mp / Mmax = 5,01439155 x10-19 = Mp c


 

Εφαρμογή με τα στοιχεία του πρωτονίου. Mp = 1,672621 x10-27 kg

Vmax = λmin x fmax = 2,997924 x108 m/s

Vmax Mp / Mmax = 15,032765 x10-11 m/s

= Mp c2

fmax = Vmax / λmin = 0,4524444 x1042 Hz

fmax Mp / Mmax = 2,2687334 x1023 Hz

= Mp c2 /h

Tmin = Vmax / amax = 2,210216 x10-42 sec

Tmin Mmax / Mp = 0,4407745 x10-23 sec

= 1/fp

amax = Vmax2 / λmin= 1,356394 x1050 m/s2

amax Mp / Mmax = 6,801491 x1031 m/s2

= c2p

λmin = Vmax x Tmin = 6,62606 x10-34 m

λmin Mmax / Mp = 1,3214086 x10-15 m

= c /fp

Mmax = fmax / amax = 0,3335641 x10-8 kg

Mmax Mmax / Mp = 0,06652135 x1011 kg

= 1/ Vp

Fmax = Emax / λmin = 0,452444 x1042 N

Fmax Mmax / Mp = 2,2687334 x1023 N

= Mp amax


 

Τα ίδια αποτελέσματα θα βρούμε αν ο λόγος Mmax / Mp αντικατασταθεί από τους ισοδύναμους: 

Στον επόμενο πίνακα κάνουμε τις αναλογίες διερευνητικά με μεγέθη,

που προσεγγίζουν σε όρια του μέγιστου χρόνου και μήκους του Σύμπαντος.

Tmax = Vmax / amin = 4,492954 x1018 sec

Tmax Mp / Mmax = 2,252943 sec

amin = Vmax / Tmax = 6,6725 x10-11 m/s2

amin Mmax / Mp = 1,3306699 x108 m/s2

λmax = Vmax2 / amin = 1,346953 x1027 m

λmax Mp / Mmax = 6,7541497 x108 m

 

 

Mmin = Mmax / fmax = 0,73725 x10-50 kg

Mmin Mmax / Mp = 0,1470268 x10-31 kg  = λp /c2

 

Me / 0,1470268 x10-31 = 61,95727 = Ee / λp = Ep / λe = Me c fp = Mp c fe


 


 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

 

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

 

 

 

copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +