*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

ΜΑΖΑ ΠΡΩΤΟΝΙΟΥ Mp,  ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΦΩΤΟΣ c  ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ G

 

 

διερεύνηση

 

Όπως καταγράφηκε, η διερεύνηση έγινε περισσότερο με την καχυποψία ενός αστυνομικού παρά με τις γνώσεις ενός φυσικού...

 

Mp = 1,672621 x10-27 kg                         Mmax = 0,3335641 x10-8 kg

c = 2,9979245 x108 m/s                        Mmax όταν λmin = h ≈ λplanck
 

► Παρατηρούμε, ότι τα πρώτα ψηφία της μάζας του πρωτονίου προκύπτουν αμέσως από μία απλή διαίρεση 1/ 2c = 0,5/c ≈ 0,16678 x10-8 ή Mmax / 2 0,16678 x10-8. Από την τυχαία διαίρεση της ταχύτητας του φωτός δια 2 μπορούμε να βρούμε εύκολα τα πρώτα δεκαδικά ψηφία της μάζας του πρωτονίου Mp και αυτό προκαλεί υποψίες για να μη το περνάμε απαρατήρητο. Δηλαδή:

Mmax / 2 x 1018 = 0,16678 x10-26Μp

Mmax x 10-18 / 2 = 0,16678 x10-26Μp Mmax x 0,5 x10-18

10-18 /2c = 0,16678 x10-26Μp

0,5 x10-18 / cΜp

 

Από που εμφανίζεται η δύναμη 10-18 ή 1018 ?

Η πρώτη σκέψη πηγαίνει στο c2 ή 1/c2 , όμως χρειάζεται να εισαχθούν και άλλοι αριθμοί για να προκύψει ο επιθυμητός της μάζας Mp .


 

Οι υποψίες ενισχύονται και ο πιο επιπόλαιος φυσικός θα έπρεπε να αναζητάει με επιμονή και περιέργεια πώς συναντιούνται αυτοί οι αριθμοί, από πολλές δεκαετίες πριν. Παρατηρούμε, ότι μία ανάποδη αριθμητική πράξη 2/c = 2Mmax βγάζει τον αριθμό της σταθεράς της βαρύτητας G με μικρότερη δύναμη (0,667128 x10-8 ). Δηλαδή : 2/c = 0,5 x 4 /c = 0,667128 x10-8 = Mmax x 0,5 x 4

Τα πρώτα δεκαδικά ψηφία της μάζας Mp (που προκύπτουν διαιρώντας ή πολλαπλασιάζοντας την ταχύτητα του φωτός ή τη μάζα Mmax με τον αριθμό 2 ) πολλαπλασιασμένα επί 4 βγάζουν τη σταθερά G x102

  

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

Mmax = Emax / c2 = h fmax / c2 = h / c λmin

 


ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +