*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

 

 Η ύποπτη ασυνέπεια στη σχέση Mmax = Tmin / λmin = 1 / fmax λmin = 1/c ≈ Mplanck

 

 

 

Τελικά Ec / h = fmax  ή  c / λmin = fmax ?

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:

Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΑΖΑ Mmax = 0,3335641 x10-8 kg = 1/c ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΟ ΑΠΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΧΗ ΟΤΙ Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΛΑΝΚ h ΣΥΜΠΙΠΤΕΙ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ λmin.

ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΧΗ: Η σταθερά Πλάνκ h διαιρεμένη με το (hbar = h / 2π) μπορεί να θεωρηθεί σαν ακτίνα... Το r = h/2π = 1,0545715 x 10-34 =hbar  και  h = 2πr = 6,626068 x10-34 .

Για λόγους διευκόλυνσης θα παραβλέψουμε προσωρινά το διαστασιακό περιεχόμενό της. Θυμίζω το ρόλο της hbar στη δομή του ατόμου. Σύμφωνα με τον Μπορ (1913) η στροφορμή L (=m v r) ενός ηλεκτρονίου που κινείται με ταχύτητα V σε απόσταση r από τον πυρήνα (στο απλούστερο άτομο του υδρογόνου) πρέπει να είναι ακέραιο πολλαπλάσιο της ποσότητας h/2π. Δηλαδή L= n h / 2π και m v r = n h / 2π = n r, όπου n = ακέραιοι 1,2,3...

 

ω = v / r → v = ω r = 2π f r = 2π r / T = S / T

Η κυκλική συχνότητα f προκύπτει από τη γωνιακή ταχύτητα: f = ω / 2π

2πf = ω → 2πr = V / f → V = 2πr x f = 2πr / T

 

ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Vmax =c  ΚΑΙ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΚΤΙΝΑ h / 2π ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΗ ΓΩΝΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ωc :

 

ω = V/r = 2πf = 2,84278875 x1042   (Για V=c= 2,997924 x108 m/sec) = c 2π / h

V = ωr = (2,84278875 x1042 ) (1,0545715 x10-34 ) = 2,997924 x108 m/sec = c

 

f = ω/2π →(2,84278875 x1042 ) / 6,2831852 = 0,452444 x 1042 Hz = fc = V /2πr =  c / h   όπου h=λmin

h 0,452444 x1042 = Ec = Emax Emax / c2 = Mmax

 

 

 

<•> Η σχέση της μάζας με την ταχύτητα του φωτός και με τη συχνότητα και η αντιστοιχία τους με στρογγυλοποιημένους αριθμούς, όπως μπορεί να τη δει ένα παιδί δημοτικού σχολείου :

Μάζα (kg)

Ταχύτητα (m/s)

Αναλογία (c/x)

Συχνότητα (Hz)

Mmax = 0,3335641 x10-8

Vmax = 2,997924 x108

c
 

fmax = 0,4524444 x1042

Mmax / 2

1,49896 x108

c / 2

fmax / 2    = 2,262222 x1041

Mmax / 16

1,8737 x107

c / 16

fmax /16    = 2,82777 x1040

Mmax / 180

1,6655 x106

c / 180

fmax /180  = 2,51358 x1039

Mmax / 300

9,993 x105

c / 300

fmax /300  = 1,50814 x1039

Mmax / 18000

1,6655 x104

c / 18000

fmax /18000 = 2,51358 x1037

Mmax / 60000

4,99653 x103

c / 60000

fmax /60000 = 7,54074 x1036

Mmax / 18 x106

1,66551 x10

c / 18 x 106

fmax /18 x106 = 2,51358 x1034

Mmax / 50 x109

5,995847 x10-3

c / 50 x 109

fmax /50 x109 = 9,04888 x1030

Mmax / 20 x 1017Mp

1,49896 x10-10Ep

c / 20 x 1017

fmax /20 x 1017 = 2,26222 x1023fp

Mmax / 37 x 1020Me

8,1025 x10-14Ee

c / 37 x 1020

fmax /37 x 1020 = 1,22282 x1020fe

Mmax / 45 x1040

6,662 x10-34 ≈ h

c / 45 x 1040

fmax /45 x1040 = 1,00543

 

 

>>> ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ Mpl = √(hc/G) με τη συμπτωματική Mmax = 1/c <<<

Eplanck / h = 7,4008 x1042 Hz

 

Ec / h = 0,452444 x1042 Hz

 

 

fpl = 7,4008 x1042 Hz

Epl = 49,038293 x108 J

Mpl = 5,456246 x10-8 Kg

Emin = h = 6,62606 x10-34

Mmin = h/c2 = 0,73725 x10-50

λpl = c / fp = 0,405080 x10-34


 

 

fc = 0,452444 x1042

Ec = 2,997924 x108 (Kg m2 /s ?) ή Pc

Mc = 0,3335641 x10-8

Emin = λc = 6,62606 x10-34

Mmin = 1/Ec fc = Mc/fc = 0,73725 x10-50

λc = h


 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ

 

 

Epl / Ee = 0,598969 x1023 = Mpl / Me

Ee / h = 12,35592 x 1019 = Me / Mmin

 

fe1 x fe↓ = fp = 7,4008 x1042 Hz

fe1 / fe↓ ~ 50

 

c / 0,598969 x1023 = 5,00514 x10-15 =Ve=√GMe /λe

c / 12,35592 x1019 = 0,242630 x10-11

 

λe1 x λe↓ = 1,2143 x10-26

λe1 / λe↓ = 0,02 = c G

 

 

=(fe)

=fe


 

 

 

=(λ)

=λe

 

 

Ec / Ee = 0,0366176 x1023 = Mc / Me

Ee / λc = 12,35592 x1019 = Me / Mmin

 

fe x fe = fc = 0,452444 x1042

fe↑ / fe = 0,00296 x104

 

c / 0,0366176 x1023 = 81,871122 x10-15

c / 12,35592 x1019 = 0,242630 x10-11

 

λe x λe= h c = 19,8644 x10-26

λe / λe↓ = 337,431 x10-4

λe x λe = h c → h=λe x λe / c → c =λe x λe / h

 

=(fe)

=fe


 


 

=(λ)

=λe

 

ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΑ PLANCK

 

ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΑ Ec / h

 

 

c Ee / Epl = Ve = c Me / Mpl = 5,0049 x10-15 = Ve

 

 

h / 0,405080 x10-34 = 16,3574

Eplanck / c = 16,3574

Mplanck / 16,3574 = 0,333564 x10-8 kg = 1/c

 

h / 16,3574 = 0,405080 x10-34 = λpl

7,4008 x1042 / 16,3574 = 0,452444 x1042 Hz =Ec /h

 

 

c Me / Mc = 81,871 x10-15 = Ve

Ee / 16,3579636 = 5,0049 x10-15 = Ve

 

Mpl / Mc = 16,3574

Epl / Ec = 16,3574

16,3579636 / c = 1 / 0,18327 x108 = Mpl

 

c x 16,3574 = 49,0382 x108 = Eplanck

0,452444 x1042 x16,3574 =7,4008 x1042 Hz =fpl

 
       

 

 

Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η μεταβολή της ενέργειας γίνεται μεταξύ δύο συγχρόνως ορίων, ενός μέγιστου max και ενός ελάχιστου min. Σαν να λέμε ότι υπάρχουν δύο ρυθμοί ή δύο συχνότητες συγχρόνως f↑ και f↓, αναλόγως με ποιο όριο θα υπολογίσουμε, το άνω (max) ή το κάτω όριο (min).

 

Οι ίδιοι λόγοι-αριθμοί προκύπτουν -και πρέπει να προκύπτουν- θεωρητικά με τα υπόλοιπα μεγέθη. Δηλαδή :

Mmax / Me = Emax / Ee = Vmax / Ve = amax / ae = λe / λmin = fmax / fe = Fmax / Fe

 

Εάν πάρουμε ένα δεύτερο παράδειγμα με διαφορετική μάζα (πρωτόνιο) θα παρατηρήσουμε εύκολα, ότι όσο η μάζα ή η ενέργεια αυξάνουν και πλησιάζουν στο μέγιστο όριο Mmax ή Emax, η συχνότητα f που προκύπτει από τον υπολογισμό σε σχέση με το ελάχιστο όριο min αυξάνει. Αντιθέτως, η "συχνότητα" f↑ που προκύπτει από τον υπολογισμό σε σχέση με το μέγιστο όριο max μειώνεται.

 

Για το Me = 9,10938 x10-31 kg προκύπτει

Για το πρωτόνιο Mp = 1,672621 x10-27 kg

 

 

Mmax / Me = 0,03661765 x1023 ↑=1/pe

Mmax / Mp = 0,199426 x1019 ↑= 1/pp

Me / Mmin = 12,3559 x1019 ↓= fe

Mp / Mmin = 2,26873 x1023 ↓= fp

 

Εmax / Εe = 0,03661765 x1023 ↑=1/pe

Εmax / Εp = 0,199426 x1019 ↑= 1/pp

Εe / Εmin = 12,3559 x1019 ↓= fe

Εp / Εmin = 2,26873 x1023 ↓= fp

 

Το γινόμενο των δύο συχνοτήτων δίνει τη μέγιστη συχνότητα fmax που χρησιμοποιούμε σε πολλούς τύπους της διερεύνησής μας.

 

fe x fe = fc = 0,452444 x1042 Hz   → fc / fe = fe fc /  fe↑ = fe

Te x Te↑ = Tmin = 2,2102 x10-42 sec                                             

 

 

Επομένως ο τύπος Me = Tmin / λe = 1/(fmax λe ) ο οποίος δίνει σωστά τη μάζα των σωματιδίων μπορεί να εκφραστεί :

 

Me = Te x Te/ λe = 1/ fe x fe λe

 

Από αυτή την έκφραση, η μάζα φαίνεται σαν αντίστροφο όχι μίας ταχύτητας (1/V) αλλά μίας επιτάχυνσης (αφού a=f2 λ). Ενδέχεται, όμως, η δεύτερη συχνότητα που προκύπτει από τη σχέση της ενέργειας με τα άνω max όρια, να μην είναι συχνότητα, όπως τη θεωρήσαμε για να διευκολύνουμε τη διερεύνηση μας. Με αφορμή αυτή την περίπτωση, να επισημάνουμε, πως με τα μαθηματικά μπορούμε να βρίσκουμε σωστά το ίδιο αποτέλεσμα από διαφορετικούς τύπους. Από τους διαφορετικούς τύπους, μερικοί εμφανίζουν ανύπαρκτες σχέσεις των φαινομένων και οι επιμέρους πράξεις να βγάζουν αποτελέσματα έξω από τα γνωστά φυσικά όρια. Ένας από αυτούς τους τύπους μπορεί να βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση των φαινομένων και αυτός ο τύπος ίσως να μην είναι ο απλούστερος.

 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

Μ = Mmax x Vm / Vmax                                             V = Vmax x M / Mmax


*

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +