*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

 Η ύποπτη ασυνέπεια στη σχέση Mmax = Tmin / λmin = 1 / fmax λmin = 1/c ≈ Mplanck   (2)

 

<•> Μπορούμε και υπολογίζουμε την επιτάχυνση, το χρόνο, το μήκος, τη συχνότητα στη βάση ενός μέγιστου ορίου ταχύτητας (που φαίνεται να συμπίπτει με του φωτός c), χωρίς το αντικείμενο που κινείται και επιταχύνεται και χωρίς τη σχέση του αντικειμένου με κάποια δύναμη. Η δύναμη F (kg m /s2 ) και η ορμή p (kg m / s ) στις μονάδες τους περιέχουν ποσότητα kg (μάζα) που ανήκει στο αντικείμενο, το οποίο μπορούμε να αγνοήσουμε για τα πειράματα της σκέψης. Αν, όμως, το αντικείμενο το οποίο επιταχύνεται είναι δημιούργημα κάποιας κίνησης και δεν υπάρχει από πριν σαν ανεξάρτητο; Αυτό φαίνεται πως συμβαίνει με την περίπτωση της μάζας, από την παρατήρηση στις μικροσκοπικές διαστάσεις...

Πρέπει να εξηγήσουμε πώς η μάζα καταφέρνει και παρουσιάζεται με σταθεροποιημένη ύπαρξη από εκεί που ήταν ένα φαινόμενο μεταβολής σε μία κίνηση παρόμοια όπως είναι των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Σημαντική για τη διερεύνηση αυτού του φαινομένου της αδράνειας και της σταθεροποιημένης παρουσίας της στη μορφή της ύλης, εκτός από τη σχέση της ταχύτητας, της περιόδου, του μήκους κύματος και της μεταβολής τους, είναι η σχέση με τη καμπυλότητα αυτών των φαινομένων. Μία από τις πιο μεγάλες ανατροπές και πολλά υποσχόμενες ανακαλύψεις στο χώρο της φυσικής θα προέλθει από αυτή τη στενή σχέση μεταξύ της μάζας, ηλεκτρομαγνητισμού και βαρύτητας. Οι παραπάνω ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις έγιναν και επιχειρήθηκαν να εξιχνιαστούν στη ξεχωριστή διερευνητική εργασία, με την προσπάθεια να βρεθεί μία άκρη για τη μαθηματική διατύπωση της φυσικής ερμηνείας της Θεωρίας του Τελειωμένου Χρόνου. Η πιο στενή σχέση τους προδίδεται ακόμα και από τη διερεύνηση του πιο απλού φαινομένου που είναι η μεταβολή της κίνησης και από την παρατήρηση των ομοιοτήτων και των συμπτώσεων που εμφανίζονται ιδιαίτερα με τη χρησιμοποίηση και των παγκόσμιων φυσικών σταθερών.

 

 

 

Η ποσότητα μάζας Mmax βγαίνει σαν μέγιστη ποσότητα που συμπίπτει με το αντίστροφο της ταχύτητας του φωτός Tmin / λmin. Έτσι η μάζα εμφανίζεται σαν ένα φαινόμενο άμεσα συσχετισμένο με φαινόμενα μεταβολής χρόνου και μήκους στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Με τους όρους της γνωστής φυσικής, από τους παρακάτω τύπους προκύπτει αποτέλεσμα sec/m και όχι μάζα Μ. Αφού όμως, ο παρακάτω παράδοξος τύπος βγάζει σωστά αποτελέσματα σε συμφωνία με τους αποδεκτούς τύπους και με τα δεδομένα της γνωστής φυσικής, χρειάζεται να δώσουμε κάποιες εξηγήσεις για αυτή την ενδιαφέρουσα μαθηματική σύμπτωση. Πιθανό να χρειάζεται να συμπληρωθούν οι τύποι έτσι ώστε να δίνουν ξανά το ίδιο αποτέλεσμα.

 

Mmax = Tmin / λmin = 1 / fmax λmin = 1/c = h / Τmin c2

 

Με τις ίδιες σχέσεις βρίσκουμε για το ηλεκτρόνιο:

Me =Τmin / λe = 2,21021x10-42 / 0,24263 x10-11 = 9,10938 x10-31

 

Με τις ίδιες σχέσεις βρίσκουμε για το πρωτόνιο:

Mp = Τmin / λp = 2,21021x10-42 / 1,3214086 x10-15 = 1,67262 x10-27

 

Κανονικά, το αποτέλεσμα των παραπάνω τύπων είναι σε μονάδες sec / m και όχι kg.

Το αποτέλεσμα σε μονάδες sec / m μπορεί να είναι παράξενο, μπορεί να χρειάζεται κάποιες εξηγήσεις, όμως δεν είναι παράλογο και δεν συγκρούεται με τη φυσική. Εάν όμως δεχτούμε το αποτέλεσμα των παραπάνω τύπων με μονάδες sec / m με την ίδια λογική, που δεχόμαστε το 1/c σαν χρόνο t που διανύει το φως την απόσταση ενός μέτρου m, τότε συγκρουόμαστε με τη φυσική και γινόμαστε ασυνεπείς. Διότι ο χρόνος t = 1/c = 0,3335641 x10-8 sec είναι ο ελάχιστος χρόνος (min) που μπορεί να διανυθεί το μήκος του ενός μέτρου και οι τύποι που βγάζουν τη μάζα των γνωστών σωματιδίων βγάζουν μικρότερους χρόνους t για μεγαλύτερα μήκη λ.

Αναλογικά σε ελάχιστο χρόνο Tmin = 2,21021x10-42 πρέπει να διανύεται μήκος λmin = 6,62606 x10-34 m για να προκύπτει η μέγιστη ταχύτητα του φωτός c (λmin / Tmin =c). Ή αν το πούμε αντίστροφα, το ελάχιστο μήκος λmin πρέπει να διανύεται στον ελάχιστο χρόνο Τmin.

 

Στα αποτελέσματα όμως, που προκύπτουν οι μάζες των σωματιδίων (όπως του ηλεκτρονίου και του πρωτονίου), η σχέση χρόνου με μήκος λ/sec παραβιάζει τη μέγιστη ταχύτητα Vmax του φωτός.

Το μήκος λe του ηλεκτρονίου με χρόνο Tmin βγάζει ταχύτητα V= λe / Tmin = 0,1097768 x1031 m/s

Δηλαδή λe / Tmin =1/Me > λmin / Tmin = λe / Te = c

 

Το μήκος λp του πρωτονίου με χρόνο Tmin βγάζει ταχύτητα V= λp / Tmin = 0,5978656 x1027 m/s

Δηλαδή λp / Tmin =1/Mp > λmin / Tmin = λp / Tp = c

 

Τέτοιες ταχύτητες που απέχουν τόσο πολύ και από την ταχύτητα του φωτός δεν είναι λογικές και συνεπείς. Γι' αυτό χρειάζεται να εξηγήσουμε τι μπορεί να σημαίνει η παραπάνω σχέση χρόνου με μήκος, που συνδέεται με τις μάζες των γνωστών σωματιδίων.

 

Όταν βλέπουμε το αποτέλεσμα της σχέσης Τ/λ σε kg ακούγεται λογικό, ότι σε μικρότερες ταχύτητες από τη ταχύτητα c αντιστοιχούν μικρότερες ποσότητες μάζας Μ, σύμφωνα με τη σχέση Μ = Mmax x Vm / Vmax . Αφού, όμως οι μονάδες κανονικά είναι sec / m, το αποτέλεσμα δεν είναι συνεπές για τη φυσική.

Η πιο απλή και λογική σκέψη για να διορθωθεί αυτή η ασυνέπεια, είναι η σκέψη ότι οι παραπάνω τύποι εκφράζουν σύντομα και απλοποιημένα μία πιο σύνθετη σχέση. Δηλαδή, μέσα στο μοναδικό χρόνο T και στο μοναδικό μήκος λ που περιέχουν αυτοί οι απλοί τύποι, μάλλον αθροίζεται και συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος και το μήκος μίας πιο πολύπλοκης κίνησης.
 

Ο τύπος Me = Tmin / λe είναι ισοδύναμος με άλλους τύπους, όπως:

Tmin / λe = 1/(amax Te ) = 1/(fmax λe ) = λmin /c λe = Τe2 Fe /λe = Τe2 Ee / λe2 = Te h / λe2 = Ee /c2

 


 

 

Το αποτέλεσμα sec / m σε μάζα Μ από τη σχέση Tmin / λm προκύπτει σωστό και σε συμφωνία με τα δεδομένα της φυσικής, αλλάζοντας μόνο το μήκος λ και αφήνοντας πάντα ίδιο τον ελάχιστο χρόνο Tmin. Αυτή η παρατήρηση αποκαλύπτει, ότι το αποτέλεσμα sec / m δεν είναι αντίστροφο ταχύτητας, όπως και η σχέση m / sec = λ / Tmin δεν είναι πραγματική ταχύτητα. Το αποτέλεσμα m / sec θα ήταν πραγματική ταχύτητα, εάν το αποτέλεσμα V ήταν μειωμένη αναλογικά η μέγιστη ταχύτητα του φωτός V < λmin / Tmin ή εάν το αντίστροφο Tmin / λmin αυτής της μειωμένης ταχύτητας ήταν αναλογικά αυξημένο 1/V > Tmin / λmin. Όμως Tmin / λe < Tmin / λmin όπως και Tmin / λp < Tmin / λmin.

Αυτή η αυξημένη ταχύτητα V =λ/Tmin που προκύπτει από το αντίστροφο της μάζας 1/ M = λ / Tmin δείχνει μεταβολή στην ταχύτητα και όχι σταθερή ταχύτητα, δηλαδή ταχύτητα που μεταβάλλεται και άρα πρέπει να περιέχει επιτάχυνση-επιβράδυνση ± a


 

Υπενθυμίζω, ότι η μειωμένη ταχύτητα V η οποία αναλογεί στη μάζα των σωματιδίων είναι αυτή που προκύπτει από τη σχέση V = Vmax x M / Mmax και η ταχύτητα αυτή συμπίπτει με την ενέργεια E= M c2

Επίσης : V = Vmax x M / Mmax = λmin / Tm < c

Όμως : λe / Tmin = 1 / Me > c


 

Η μάζα Μ που βγαίνει μαθηματικώς σωστά από τη σχέση Tmin / λm για να είναι σωστή από φυσική άποψη δεν πρέπει να είναι αντίστροφη μίας ταχύτητας V. Ή με άλλα λόγια, το αντίστροφο της μάζας M δεν συμπίπτει με ταχύτητα V. Αυτή η ασυνέπεια ξεπερνιέται τεχνητά, εάν το αντίστροφο της μάζας θεωρηθεί ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ± a. Από την πρώτη άποψη αυτό φαίνεται πιθανό, διότι το αντίστροφο της μέγιστης επιτάχυνσης Vmax / Tmin = λmin fmax2 = amax → 1/amax συμπίπτει με τη θεωρητική ελάχιστη ποσότητα μάζας Mmin = h1Hz/c2 = h / λmax c . Δηλαδή :

1/amax = Mmin sec = Tmin / Vmax  (1/1,35639x1050 = 0,73725 x10-50 )


 

Τι βρίσκουμε για το ηλεκτρόνιο με την ίδια λογική :

Ξεκινάμε από την επιτάχυνση a με τα δεδομένα της φυσικής από τις σχέσεις :

ae = c fe = c /Te = c2e = 37,042 x1027 m/s2

Επίσης ae = Ve / Tmin = 37,042 x1027 m/s2

όπου Ve =Vmax x M / Mmax = 81,871 x10-15 m/sec = λmin fe


 

1/ae = 0,026963 x10-27 = Tmin / Ve < Me

Ποια η σχέση της ποσότητας 1/ae με τη μάζα Me ;

Me / (1/ae ) = 337,43 x10-4 = Ee / λe = Me ae = Fe


 

Εφόσον Ee = VeVe / λe = f = 337,43 x10-4 1/ 337,43 x10-4 = T = 0,0029599 x104 (Θυμίζω 0,0029599 x104 Fηλεκτρική = Ee / re )

 

Κατά συνέπεια : Me = Tmin / Ve x (Ve / λe ) = 1/ae x (Ve / λe ) = Ve / ae x λe = f /ae

 

Ή κατά προτίμηση : Me = Tmin Fe / Ve

 

Εάν λe / Ve = Τ τότε ισχύει : Me = Tmin / Ve Τ = Tmin / λe = 1 / ae Τ = f /ae

Περιοδικά μεταβαλλόμενη επιτάχυνση/επιβράδυνση ± a ;

 


 

<•> Οι ίδιες σχέσεις εφαρμόζονται και για το πρωτόνιο και επιπλέον τα δύο σωματίδια (ηλεκτρόνιο και πρωτόνιο) συνδέονται μαθηματικώς και με τις πιο απλές φυσικές σχέσεις.

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

 

 


*

Μ = Mmax x Vm / Vmax                                                      V = Vmax x M / Mmax

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +