*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΜΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΑΖΑ

Η μέγιστη μάζα Mmax αντιστοιχεί σε ταχύτητα Vmax (2)

 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ :

Η μέγιστη μάζα Mmax αντιστοιχεί σε ταχύτητα Vmax = c, η μάζα Μ σε πόση ταχύτητα V ;

Mmax = M x Vmax / Vm και Vmax = Mmax Vm / M

 

Ο γνωστός τύπος του Einstein για την αύξηση της κινούμενης μάζας με όριο μόνο στην ταχύτητα, την ταχύτητα του φωτός c: Μ = mo / √ 1 - ( V2 / c2 )

 

Στην καθιερωμένη φυσική δεν υπάρχει όριο στην αύξηση της μάζας με την αύξηση της ταχύτητας και ο τύπος mo / √ 1 - (V2 / c2 ) δίνει άπειρη ποσότητα μάζας ή αδράνειας, όταν η ταχύτητα V γίνει ίση με του φωτός. Βρήκαμε, πως το φαινόμενο της μάζας είναι αντίστροφο της ταχύτητας και της μεταβολής της και για αυτό το λόγο η μέγιστη μάζα Mmax αντιστοιχεί σε ταχύτητα Vmax. Για το λόγο αυτό και μόνο, η μεταβολή της μάζας και τα όρια της μεταβολής της συνδέονται άρρηκτα με όλα τα υπόλοιπα όρια της συχνότητας, του μήκους, της επιτάχυνσης, της ενέργειας και τελικά της δύναμης.

Η μαθηματική εισαγωγή ενός ορίου στην αύξηση της αδράνειας όταν αυτή πλησιάζει τη μέγιστη ταχύτητα του φωτός c έχει γίνει με τον απλούστερο μαθηματικό τρόπο από τον άνθρωπο* που συνέδεσε την ταχύτητα του φωτός με τη μάζα ενοποίησης των φυσικών σταθερών Mpl που στη φυσική λέγεται και μάζα Planck. Για κάθε ταχύτητα V που βγαίνει από τον τύπο V = √GM/r ισοδυναμεί θεωρητικά ένα σωματίδιο ορισμένης μάζας. Όπως και αντίστροφα, για κάθε σωματίδιο μπορεί να υπολογιστεί μία ισοδύναμη ταχύτητα V. Για να βγει στο αποτέλεσμα η ταχύτητα του φωτός από τον τύπο V = √GM/r η μάζα πρέπει να είναι ίση με την αποκαλούμενη στη φυσική μάζα ενοποίησης Planck, όταν για ακτίνα r εισαχθεί το μήκος Compton που αντιστοιχεί σε αυτή τη μάζα βάσει των τύπων f = M c2 / h → λ = c / f .

 

Παράδειγμα υπολογισμού αύξησης της μάζας ενός ηλεκτρονίου με μάζα ηρεμίας Μe= 9,1094 x10-31kg με το γνωστό τύπο του Einstein όταν αυτό κινείται προς έναν ακίνητο παρατηρητή με ταχύτητα Vtest = 2,9373541 x108 m/sec.

 

Μe' = Me / √ 1 - (Vtest2 / c2)9,1094 x10-31 / √ 1-(2,9373541 x108 / 2,997924 x108 )2 = 9,1094 x10-31 / √ 1-(8,628049 x1016 / 8,98755 x1016 ) = 9,1094 x10-31 / √ 1- ( 0,960) = 9,1094 x10-31 / √ 0,04 = 9,1094 x10-31 / 0,2 = 45,547 x10-31 kg

 

Με την απλή μέθοδο των τριών, αφού η μάζα Planck ισοδυναμεί στη μέγιστη ταχύτητα c κάθε μικρότερη ταχύτητα από την ταχύτητα c ισοδυναμεί σε μάζες μικρότερες από τη μέγιστη μάζα Planck. Επομένως, το όριο της ταχύτητας συνδέεται με το όριο της μάζας και αυτό που λέμε για την ταχύτητα μπορούμε να το λέμε και για τη μάζα. Στους τύπους, στη θέση των μαζών μπορούν να μπουν οι αντίστοιχες ταχύτητες τους και αντιστρόφως στη θέση των ταχυτήτων μπορούν να εισαχθούν οι ισοδύναμες μάζες. Ισχύει η σχέση m / v = Mpl / c . Αν η μάζα ηλεκτρονίου Me αυξηθεί και γίνει Me' τότε με την απλή μέθοδο των τριών ισχύει Me' = Mpl x Ve' / c = Me x Ve' / Ve .

Η ισοδύναμη ταχύτητα του ηλεκτρονίου Ve είναι: Me x c / Mpl = 5,0051 x 10-15 m/s .

Η ισοδύναμη μάζα ΜVtest για την ταχύτητα Vtest = 2,9373541 x108 m/sec είναι: Mpl x Vtest / c = 5,34600 x 10-8 kg. Από τον συνδυασμό των παραπάνω εξισώσεων με τη γνωστή εξίσωση του Einstein προκύπτουν :

 

Ve' = Ve / √ 1 - (Vtest / c)2Μe' = Me / √ 1 - (MVtest / Mpl)2

 

Η ταχύτητα Ve' θα αντιστοιχεί στην αυξημένη μάζα του ηλεκτρονίου Me' που κινείται με την ταχύτητα Vtest . Στην ταχύτητα Vtest = 2,9373541 x108 m/sec αντιστοιχεί μία μάζα ΜVtest και στο ηλεκτρόνιο με αυξημένη μάζα Me' αντιστοιχεί μία αυξημένη ταχύτητα Ve'. Bρίσκονται από τις παραπάνω εξισώσεις, (τις οποίες διατύπωσε ο άνθρωπος που συνέδεσε μαθηματικά το όριο της ταχύτητας c με το όριο στην αύξηση της μάζας (Mplanck).

 

Στο παράδειγμα με τους δοσμένους αριθμούς βρίσκουμε:

Ve' = Ve / √ 1 - (Vtest / c)2 → Ve' = 5,0051 x10-15 / √ 1- ( 0,960) = 25,0255 x 10-15 m /s . Από την εύρεση της ισοδύναμης ταχύτητας για τη μάζα του ηλεκτρονίου Me' που κινείται με την ταχύτητα Vtest μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι είναι 5 φορές μεγαλύτερη από την ισοδύναμη ταχύτητα Ve για τη μάζα ηρεμίας του ηλεκτρονίου Me. Επειδή Μe' / Ve' = Me / Ve φανερώνεται ότι και η κινούμενη μάζα Me' θα είναι επίσης 5 φορές πιο μεγάλη από τη μάζα ηρεμίας Me.

Μe' = Me / √ 1 - (MVtest / Mpl)2 Me' = Me / √1 - (5,34600 x 10-8 / 5,45624 x10-8 )2

Me' = Me / √1 - (28,579716 x10-16 / 29,770554 x 10-16 ) = Me / √1 - 0,959999 = Me / √ 0,04 →

Me' = 9,1094 x10-31 / 0,2 = 45,547 x10-31 kg

 

Βρίσκουμε το ίδιο αποτέλεσμα όπως με τη γνωστή εξίσωση του Einstein, έχοντας όμως εισάγει ένα όριο στην αύξηση της μάζας (τη μάζα Planck), όπως και της ταχύτητας (ταχύτητας φωτός c). Η εισαγωγή αυτού του ορίου έστω και με λανθασμένο όριο , επιβάλει να γίνει κάποια τροποποίηση στη γνωστή εξίσωση του Einstein και οδηγεί σε συνέπειες, που η σχετικότητα πρέπει να ονομαστεί "κλιμακωτή σχετικότητα", όπως σωστά την ονόμασε αυτός που πρώτος την παρατήρησε με απλές μαθηματικές σχέσεις. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ακόμα από το στρογγυλό αποτέλεσμα (5 =1 / 0,2), ότι η ταχύτητα Vtest = 2,9373541 x108 m/sec για τον υπολογισμό της αύξησης της μάζας του ηλεκτρονίου δεν έχει επιλεχθεί τυχαία.

 

 


1/c = Mmax ?

 

Για να δούμε τώρα τι γίνεται όταν η μέγιστη μάζα Mmax συμπίπτει με το αντίστροφο της μέγιστης ταχύτητας Vmax = c ΤΟΥ ΥΠΑΡΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ και όχι με τη θεωρητική μάζα ενοποίησης MPlanck. Η ανακάλυψη της σχέσης της μάζας με το αντίστροφο της ταχύτητας του ηλεκτρομαγνητισμού οδηγεί σε μία εκπληκτικά απλή ενοποίηση των δυνάμεων και σε απλουστευμένη σύνδεση των μονάδων.

 

Από τον τύπο Μ = Mmax x Vm / Vmax βρίσκουμε τη μάζα που ισοδυναμεί στην ταχύτητα Vtest = 2,9373541 x108 m/sec με όριο τη μέγιστη μάζα Mmax = 1/c .

Μ = Mmax x Vm / Vmax → (0,3335641 x10-8 ) x (2,9373541 x108 ) / 2,997924 x108 = 0,9797958 / 2,997924 x108 = 0,3268247 x10-8 kg1

 

Η ισοδύναμη μάζα ( 0,3268247 x10-8 kg) για την ταχύτητα Vtest =2,9373541 x108 m/sec είναι διαφορετική από αυτή που βρίσκουμε με όριο τη θεωρητική μάζα Planck ( 5,34600 x 10-8 kg) . Για να δούμε ποια μάζα Me' βρίσκουμε ότι θα έχει το ηλεκτρόνιο το οποίο κινείται με την ταχύτητα αυτή που είναι κοντά στου φωτός.

 

Μe' = Me / √ 1 - (MVtest / Mc)2 Me' = Me / √ 1 - ( 0,3268247 x10-8 / 0,3335641 x10-8 )2

Me' = Me / √ 1 - ( 0,106814 x10-16 / 0,111265 x1016 ) = Me / √ 1 - ( 0,959996) = Me / √ 0,04 →

Me' = Me / 0,2 = 45,5469 x10-31 kg = Ve / √ 1 - (Vtest / c)2
 

Βρίσκουμε την ίδια αυξημένη μάζα όπως όταν θεωρήσουμε μέγιστο όριο της αύξησης, τη μάζα ενοποίησης των σταθερών Mplanck και όπως βρίσκουμε με τον κλασικό τύπο της σχετικότητας παρά την αλλαγή των αριθμητικών ορίων.

 

 

Στον παρανομαστή της εξίσωσης √ 1 - (MVtest / Mc)2 παρατηρούμε ότι βρίσκουμε τον ίδιο λόγο αριθμών και αποτέλεσμα όπως στη γνωστή εξίσωση του Einstein √ 1 - ( V / c )2 , δηλαδή:

 

1 - (MVtest / Mc)2 = √ 1 - ( V / c )2 = √ 1 - ( 0,959996)

 

Η εξίσωση αυτή που δεν διατυπώθηκε από τον Einstein ούτε από εμένα*, προέκυψε με μαθηματική συνέπεια όταν η ανώτερη ταχύτητα του φωτός σχετίστηκε με το όριο στην αύξηση της μάζας, τη θεωρητική μάζα ενοποίησης Mplanck και σε παράξενη συμφωνία με τον τύπο √GM / r . Ισχύει, όμως ακόμα και όταν δεχτούμε σαν μάζα το αντίστροφο της πραγματικής ταχύτητας του φωτός, η οποία διαφέρει μόνο 16,357 φορές από τη θεωρητική μάζα Planck .

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΙΧΑΣ : ΕΝΑΣ ΠΑΡΕΙΣΑΚΤΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ


1 Ο τύπος Mpl= c2 Λp / G = 0,545625 δίνει τη μάζα ενοποίησης Planck. Με μήκος λ = 0,24263 x10-11 ηλεκτρονίου προκύπτει: c2 λe / G = 0,32681 x1016

 

* 2 Εάν έχει διατυπωθεί από κάποιον άλλο αυτή η μαθηματική σύνδεση της μέγιστης ταχύτητας του φωτός c με το όριο στην αύξηση της μάζας, παρακαλώ να με ενημερώσει.

 

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

 

 

 

copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +