*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ Μο ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ Mmax. ΕΠΟΜΕΝΩΣ, Ο ΛΟΓΟΣ dM ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΣΗ (c / √ c2 - V2 ) ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΕΙΡΟΣ

 

 

 

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ Μο ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ Mmax . ΕΠΟΜΕΝΩΣ, Ο ΛΟΓΟΣ dM ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΣΗ (c / c2 - V2 ) ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΕΙΡΟΣ.

 

Κατά συνέπεια, ο αριθμός dM που προκύπτει σαν λόγος από τη σχέση (c / c2 - V2 ) είναι πάντα εντός των ορίων όπου πολλαπλασιαζόμενος επί τη μάζα Μο το γινόμενό τους δεν είναι μεγαλύτερο από τη μέγιστη μάζα Mmax. Η μέγιστη μάζα Mmax αποκτιέται όταν ο λόγος (c / c2 - V2 ) επί τη μάζα Μο δίνει γινόμενο τη μάζα Mmax .Δηλαδή (c / c2 - V2 ) x Mο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από Mmax. Πρέπει να ισχύει :

 


 

Όταν η ποσότητα Mmax διαιρείται από την αρχική μάζα Mo προκύπτει ο αριθμός εκείνος (dMmax) ο οποίος δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Ο αριθμός αυτός από τη σχέση Mmax / Mo πολλαπλασιαζόμενος με την αρχική μάζα Μο βγάζει το οριακό γινόμενο της ποσότητας Mmax. Αυτός ο ίδιος λόγος dMmax πρέπει να προκύπτει και από τη σχέση (c / c2 - V2 ).

 

Παράδειγμα. Mmax / Me = 0,3335641 x10-8 / 9,10938 x10-31 = 0,0366176 x1023   (dMmax)

Εάν λοιπόν η σχέση (c / √ c2 - V2 ) = 0,03661765 x1023  τότε :

 

Μ = Μο x (c / √ c2 - V2 ) → Me x 0,03661765 x1023 = 0,3335641 x10-8 = Mmax

 

Στην περίπτωση της μάζας Me= 9,10938 x10-31 του ηλεκτρονίου, η σχέση (c / c2 - V2 ) = dMmax =0,0366176 x1023.

 

Η σχέση (c / c2 - V2 ) βγάζει αυτό το λόγο dMmax όταν η ταχύτητα V2 είναι :

V2 = c2 - (c / dMmax )2 →V2 = c2 - (c / 0,0366176 x1023 )2 = c2 - (81,871 x10-15 )2 =σχεδόν ≈ c2

 

Ο λόγος μέσα στην παρένθεση (c / dMmax )2  βγάζει  (81,8711 x10-15 )2 = (Ee)2

Δηλαδή (c / dMmax )2 = (E=mc2 )2

Για να βγάλει η σχέση (c / c2 - V2 ) = dMmax = 0,0366176 x1023  πρέπει c2 - V2 = 81,8711 x10-15

Αφού μόνο τότε c / 81,8711 x10-15 = 0,0366176 x1023

 

Δηλαδή √ c2 - V2 = Emo = Vmo

 

 

Η ΙΣΟΤΗΤΑ Mmax / mo = (c / c2 - V2 ) = Vmax / Vo λύνεται : 

Στον τύπο V2 = c2 - ( Mo c / Mmax )2

V2 = 8,98755 x1016 - ( 9,10938 x10-31 x 2,997924 x108 / 0,3335641 x10-8 )2

V2 = 8,98755 x1016 - ( 27,3092 x10-23 / 0,3335641 x10-8 )2

V2 = 8,98755 x1016 - ( 81,871 x10-15 )2 = 8,98755 x1016 - 6702,86 x10-30

V2 ≈ c2

 

Στον τύπο Mmax = Mo c / √ ( c2 - V2 ) 9,10938 x10-31 x 2,997924 x108 / √ (8,98755 x1016 -6702,85525 x10-30) = 27,3092 x10-23 / (6702,85525 x10-30) = 27,3092 x10-23 / 81,871 x10-15 = 0,333564 x10-8 kg


 

Στον τύπο Mo = Mmax √ ( c2 - V2 ) / c → Μο = 0,3335641 x10-8 √ (8,98755 x1016 - V2 ) / c

Μο = 0,3335641 x10-8 x ( Ee ) / c → Μο = 0,3335641 x10-8 (81,871 x10-15 ) / c

Μο = 0,3335641 x10-8 x 27,3092 x10-23 = 9,10937 x10-31 kg

 

* Mmax = 0,3335641 x10-8 (αντί της Mplanck = 5,45624 x10-8 )

 


 

ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΥΠΟΙ

 

Mmax = M x Vmax / Vm

Μo = Mmax x Vm / Vmax

Vmax = Mmax Vm / M

Vm = Vmax x M / Mmax

 

ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΡΥΘΜΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΤΟΥ EINSTEIN ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΟ (c / c2 - V2 ). ΔΗΛΑΔΗ:

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

 

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +