*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

ΠΩΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΙΟ ΜΙΑΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΜΑΖΑΣ Mmax (Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

 

 

ΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ: Αφού τα σωματίδια προέρχονται ή διατηρούνται από την ταλάντωση μίας κοινής ενέργειας και με τα ίδια όρια διακύμανσης (ίδιο όριο μέγιστης και ελάχιστης ποσότητας), προσδοκούμε, ότι οι ιδιότητες τους σχετίζονται δυναμικά με την ίδια μέγιστη ποσότητα ενέργειας ή ισοδύναμης μάζας (Mmax). Αναμένουμε ακόμα, ότι η μέγιστη ποσότητα ενέργειας (ή ισοδύναμης μάζας) θα συνδέεται άρρηκτα με την παρουσία των σωματιδίων σαν να περιέχονται τα σωματίδια μέσα στη σταθερή μέγιστη ποσότητα. Πιο έμμεσα τα "σταθερά" σωματίδια πρέπει να σχετίζονται μεταξύ τους με άρρηκτο και "κινητικό" τρόπο, χωρίς τον οποίο τα σωματίδια θα έχαναν τουλάχιστον ένα μέρος από το σύνολο των ιδιοτήτων τους.

 

Κάθε ποσότητα μάζας, ταχύτητας, ενέργειας, επιτάχυνσης, συχνότητας, δύναμης, ορμής, μήκους σχετίζεται με δύο αντίθετα όρια ποσότητας: Με μία μέγιστη ποσότητα max και συγχρόνως με μία ελάχιστη ποσότητα min. Στη διαδεδομένη φυσική, δύο από αυτά τα προκαθοριστικά όρια ποσότητας-μεγέθους είναι καλά γνωστά. Το ένα είναι η μέγιστη ταχύτητα Vmax που συμπίπτει κατά πάσα πιθανότητα με την ταχύτητα του φωτός c, ενώ κάθε άλλη ταχύτητα είναι μικρότερη. Το άλλο όριο είναι η στοιχειώδης ποσότητα δράσης h, από την οποία κάθε ποσότητα ενέργειας είναι μεγαλύτερη.

Η διερεύνηση με τα πιο απλά μαθηματικά, φανερώνει και επιβεβαιώνει την ύπαρξη ορίων και στα υπόλοιπα φαινόμενα της κίνησης και τη σχέση ισοδυναμίας που έχουν τα όρια μεταξύ τους. Το μέγιστο όριο του ενός (λ.χ η μέγιστη ταχύτητα) συμπίπτει ή αντιστοιχεί κατά κάποιο τρόπο στη μέγιστη τιμή των άλλων φαινομένων και το ελάχιστο όριο με το ελάχιστο του άλλου. Αυτό δεν αποκλείει και την αντίθετη διαδικασία, όπου η μέγιστη τιμή του ενός σχετίζεται με την ελάχιστη του άλλου. Πάντως, σε γενικές γραμμές και απλουστευμένα, το πόσο κοντά βρίσκεται ένα μέγεθος ή μια ποσότητα στο όριο καθορίζει τι γίνεται στα υπόλοιπα μεγέθη.

 

Έτσι λ.χ. η μάζα ηρεμίας Me του ηλεκτρονίου με τη μάζα Mmax =0,3335641x10-8 kg βγάζουν λόγο:

Mmax / Me = 0,03661765 x1023

 

Συγχρόνως, προς την ελάχιστη μάζα Mmin = 0,73725 x10-50 βγάζει λόγο :

Me / Mmin = 12,3559 x1019


 

Επειδή το κάτω όριο είναι στη φυσική γνωστό από την ελάχιστη ποσότητα ενέργειας h 1Hz, ο αριθμός 12,3559 x1019 έχει διαστασιακό περιέχομενο συχνότητας από τη σχέση Ee / h = fe . Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η μεταβολή γίνεται μεταξύ δύο συγχρόνως ορίων, ενός μέγιστου max και ενός ελάχιστου min. Σαν να λέμε ότι υπάρχουν δύο ρυθμοί ή δύο συχνότητες συγχρόνως f↑ και f↓, αναλόγως με ποιο όριο θα υπολογίσουμε, το άνω (max) ή το κάτω όριο (min).

 

Οι ίδιοι λόγοι-αριθμοί προκύπτουν -και πρέπει να προκύπτουν- θεωρητικά με τα υπόλοιπα μεγέθη. Δηλαδή :

Mmax / Me = Emax / Ee = Vmax / Ve = amax / ae = λe / λmin = fmax / fe = Fmax / Fe


 

Εάν γνωρίζουμε τη σχέση-λόγο ενός από αυτά, τότε με την πιο απλή αριθμητική πράξη του κόσμου βρίσκουμε τα υπόλοιπα. Ακολουθεί παράδειγμα :

 

0,03661765 x1023 x Me = Mmax = 0,3335641 x10-8 kg         → Mmax / 0,03661765 x1023 = Me

0,03661765 x1023 x Ee = Emax = 2,997924 x108 J (ή W ?)    → Emax / 0,03661765 x1023 = Ee

Vmax / 0,03661765 x1023 = Ve = 81,871 x10-15 m/s

amax / 0,03661765 x1023 = ae = 37,04208 x1027 m/s2

λe / 0,03661765 x1023 = λmin = 6,62606 x10-34 m

fmax / 0,03661765 x1023 = fe = 12,3559 x1019 Hz

Fmax / 0,03661765 x1023 = Fe = 12,3559 x1019 N

 

Ο ίδιος ο λόγος Mmax / Me = 0,03661765 x1023 είναι το αντίστροφο της ορμής pe = 27,3092 x10-23 δηλαδή 1 / pe = 0,03661765 x1023

 

Με το παράδειγμα του γνωστού ηλεκτρονίου, παρατηρούμε, ότι μερικά μεγέθη προκύπτουν όπως είναι γνωστά από τη φυσική, ενώ μερικά άλλα, όπως είναι της ενέργειας και της ταχύτητας βγάζουν παράδοξα αποτελέσματα. Μήπως η ισοδυναμία ή η αντιστοιχία των ορίων για την οποία μιλάμε ισχύει μόνο κατά ένα μέρος; Μη ξεχνάμε, ότι κάποια από τα μεγέθη που προκύπτουν κανονικά με την εφαρμογή των τύπων δεν εκφράζουν πραγματική κατάσταση ή μόνιμο φαινόμενο, όπως λ.χ. η σχέση της ορμής pe = m c . Που και πότε κινείται το ηλεκτρόνιο με την ταχύτητα Vmax; Από τον τύπο προκύπτει θεωρητικά μία ποσότητα ορμής για μία υποθετική κίνηση ενός σωματιδίου με τη μέγιστη ταχύτητα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έτσι κινείται ένα ηλεκτόνιο μέσα στην δομή του ατόμου.

Εάν όμως η μέγιστη ενέργεια Emax δεν συμπίπτει με την ταχύτητα Vmax ή εάν η μάζα Mmax δεν είναι σαν το αντίστροφο της ταχύτητας 1/ Vmax, τότε και τα υπόλοιπα όρια επίσης δεν είναι σωστά. Να επισημάνουμε ότι δεν είναι παράδοξο και δεν προκύπτουν τρελά αποτελέσματα όταν η ποσότητα h συμπίπτει με ένα ελάχιστο μήκος λmin , αφού μάλιστα έχουμε και την παρουσία αυτών των μικρών και σχετικών μηκών λ μέσα στους κανονικούς υπολογισμούς της ενέργειας. Αντιθέτως, όταν το μήκος λmin = h τότε προκύπτει το λογικό όριο fmax στην αύξηση της συχνότητας και σαν λογική κατάληξη του γνωστού ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Το άλλο παράδοξο αυτής της λογικής ισοδυναμίας και της αντιστοιχίας των ορίων είναι, ότι η συχνότητα f συμπίπτει με τη δύναμη F.

 

Για το ηλεκτρόνιο

Για το πρωτόνιο

 

 

Mmax x ae =12,3559 x1019 = Ee / h = fe   (F)

Mmax x ap =2,268733 x1023 Hz = Ep / h = fp

Me x amax =12,3559 x1019 = Ee / h = fe   (F)

Mp x amax =2,268733 x1023 Hz = Ep / h = fp

 

 

ae / fmax = 81,871 x10-15 m/s = Me x c2 = Ee

ap / fmax = 15,03277 x10-11 m/s = Mp x c2 = Ep

 

 

λe x fmax = 0,109776 x1031 = 1/Me  

λp x fmax = 0,597863 x1027 = 1/Mp   (αντί V)

amax x te = 0,109777 x1031 = 1/Me  

amax x tp = 0,597863 x1027 = 1/Mp   (αντί V)

 

 

Εάν πάρουμε άλλο ένα παράδειγμα με διαφορετική μάζα θα παρατηρήσουμε εύκολα, ότι όσο η μάζα ή η ενέργεια αυξάνουν και πλησιάζουν στο μέγιστο όριο Mmax ή Emax, η συχνότητα f που προκύπτει από τον υπολογισμό σε σχέση με το ελάχιστο όριο min αυξάνει. Αντιθέτως, η "συχνότητα" f↑ που προκύπτει από τον υπολογισμό σε σχέση με το μέγιστο όριο max μειώνεται.

 

Για το Me = 9,10938 x10-31 kg προκύπτει

Για το πρωτόνιο Mp = 1,672621 x10-27 kg

 

 

Mmax / Me = 0,03661765 x1023 ↑=1/pe

Mmax / Mp = 0,199426 x1019 ↑= 1/pp

Me / Mmin = 12,3559 x1019 ↓= fe

Mp / Mmin = 2,26873 x1023 ↓= fp

 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 


ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

 

 

 

copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +