*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

ΠΩΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΙΟ ΜΙΑΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΜΑΖΑΣ Mmax (Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

 

 

 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΝΙΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ

 

Η μέγιστη ποσότητα ενέργειας Emax (ή ισοδύναμης μάζας Mmax) η οποία προκύπτει από η σχέση h fmax πρέπει να συνδέεται μονίμως με την παρουσία των σωματιδίων, αφού σύμφωνα με τη φυσική ερμηνεία όλα τα σωματίδια είναι γρήγορες μεταβολές που γίνονται στην ενέργεια του "κενού" και πεπερασμένου χώρου, δηλαδή μεταβολές και ανταλλαγές ενέργειας με την παρουσία μιας σταθερής και κοινής ποσότητας. Αναμένουμε ότι τα "σταθερά" σωματίδια θα σχετίζονται μεταξύ τους με άρρηκτο και δυναμικό τρόπο. Η πιο απλή προσπάθεια που μπορεί να γίνει για την ανεύρεση τέτοιων σχέσεων ξεκινάει από τα δεδομένα που έχουμε για τα δύο βασικά σωματίδια του υλικού κόσμου, το πρωτόνιο και το ηλεκτρόνιο.

 

Mp / Me =

1,672621 x10-27 / 9,10938 x10-31 =

0,183615 x104

Ep / Ee =

15,032765 x10-11 / 81,8711 x10-15 =

0,183615 x104

fp / fe =

2,2687335 x1023 / 12,3559 x1019 =

0,183615 x104

λe / λp =

0,24263 x10-11 / 1,3214086 x10-15 =

0,183615 x104

ap / ae =

6,801491 x1031 / 37,04209 x1027 =

0,183615 x104

Fp / Fe =

11,376318 x104 / 337,431 x10-4 =

0,0337145 x108 = 337,145 x104

 

( 0,183615 x104 )2 = 0,0337145 x108 = Fp / Fe = Mp ap / Me ae

 

0,0337145 x108 = 0,183615 x104 = √ (Fp / Fe )


 

Mp ae = Me ap = Fe x 0,183615 x104 = 61,957377 N = Ee / λp = Ep / λe = Me c fp = Mp c fe


 

Mp ae / Fe = Me ap / Fe = Mp / Me = 0,183615 x104

                                               Fe / ae = Me → Fe / Me = ae


 

(Mp ae / Fe )2 = (Me ap / Fe )2 = (Mp / Me )2 = Fp / Fe = 0,0337145 x108 = ( 0,183615 x104 )2


 

Mp / Me = √ (Fp / Fe ) = √ [(Ee / λp ) / (Ep / λe )] = √ ( Mp ap / Me ae ) = 0,183615 x104


 

Mp x √ Fe = MeFp

 

Fe = 18,369 x10-2

Fp = 3,3728 x102


 

Mp ae / ap = Me = 61,957377 / 6,801491 x1031 = 9,10938 x10-31


 

Me fp / Mmax = 61,95737

Me c fp = 61,95737

Me fp / Mmax Fe = 0,183615 x104

c / fe λp = 0,183615 x104

fe λp = 16,32721 x104 = ae / fp


 

0,183615 x104 / Mp ae = 0,0029635 x104FηλEe / re

(Mp / Me ) / Mp ae = 1 / Me ae = 0,0029635 x104Fηλ

 

 

ap / Vp = fmax6,801491 x1031 / 15,032765 x10-11 = 0,4524444 x1042 Hz

ae / Ve = fmax37,04209 x1027 / 81,871 x10-15 = 0,4524445 x1042 Hz


 


 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

 

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

 

 

 

copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +