*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ & ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

 

Μ = Mmax x Vm / Vmax                                        V = Vmax x M / Mmax

 

<•> Μπορούμε και υπολογίζουμε την επιτάχυνση, το χρόνο, το μήκος, τη συχνότητα στη βάση ενός μέγιστου ορίου ταχύτητας (που φαίνεται να συμπίπτει με του φωτός c), χωρίς το αντικείμενο που κινείται και επιταχύνεται και χωρίς τη σχέση του αντικειμένου με κάποια δύναμη. Η δύναμη F (kg m /s2 ) και η ορμή p (kg m / s ) στις μονάδες τους περιέχουν ποσότητα kg (μάζα) που ανήκει στο αντικείμενο, το οποίο μπορούμε να αγνοήσουμε για τα πειράματα της σκέψης. Αν, όμως, το αντικείμενο το οποίο επιταχύνεται είναι δημιούργημα κάποιας κίνησης και δεν υπάρχει από πριν σαν ανεξάρτητο; Αυτό φαίνεται πως συμβαίνει με την περίπτωση της μάζας, από την παρατήρηση στις μικροσκοπικές διαστάσεις...

Πρέπει να εξηγήσουμε πώς η μάζα καταφέρνει και παρουσιάζεται με σταθεροποιημένη ύπαρξη από εκεί που ήταν ένα φαινόμενο μεταβολής σε μία κίνηση παρόμοια όπως είναι των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Σημαντική για τη διερεύνηση αυτού του φαινομένου της αδράνειας και της σταθεροποιημένης παρουσίας της στη μορφή της ύλης, εκτός από τη σχέση της ταχύτητας, της περιόδου, του μήκους κύματος και της μεταβολής τους, είναι η σχέση με τη καμπυλότητα αυτών των φαινομένων. Μία από τις πιο μεγάλες ανατροπές και πολλά υποσχόμενες ανακαλύψεις στο χώρο της φυσικής θα προέλθει από αυτή τη στενή σχέση μεταξύ της μάζας, ηλεκτρομαγνητισμού και βαρύτητας. Οι παραπάνω ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις έγιναν και επιχειρήθηκαν να εξιχνιαστούν στη ξεχωριστή διερευνητική εργασία στην προσπάθεια να βρεθεί μία άκρη για τη μαθηματική διατύπωση της φυσικής ερμηνείας της Θεωρίας του Τελειωμένου Χρόνου. Η πιο στενή σχέση τους προδίδεται ακόμα και από τη διερεύνηση του πιο απλού φαινομένου που είναι η μεταβολή της κίνησης και από την παρατήρηση των ομοιοτήτων και των συμπτώσεων που εμφανίζονται ιδιαίτερα με τη χρησιμοποίηση και των παγκόσμιων φυσικών σταθερών.

 

 

 

Η σχέση της μάζας με την ταχύτητα του φωτός και με τη συχνότητα και η αντιστοιχία τους με στρογγυλοποιημένους αριθμούς, όπως μπορεί να τη δει ένα παδί δημοτικού σχολείου :

 

Μάζα (kg)

Ταχύτητα (m/s)

Αναλογία (c/x)

Συχνότητα (Hz)

Mmax = 0,3335641 x10-8

Vmax = 2,997924 x108

c
 

fmax = 0,4524444 x1042

Mmax / 2

1,49896 x108

c / 2

fmax / 2    = 2,262222 x1041

Mmax / 16

1,8737 x107

c / 16

fmax /16    = 2,82777 x1040

Mmax / 180

1,6655 x106

c / 180

fmax /180  = 2,51358 x1039

Mmax / 300

9,993 x105

c / 300

fmax /300  = 1,50814 x1039

Mmax / 18000

1,6655 x104

c / 18000

fmax /18000 = 2,51358 x1037

Mmax / 60000

4,99653 x103

c / 60000

fmax /60000 = 7,54074 x1036

Mmax / 18 x106

1,66551 x10

c / 18 x 106

fmax /18 x106 = 2,51358 x1034

Mmax / 50 x109

5,995847 x10-3

c / 50 x 109

fmax /50 x109 = 9,04888 x1030

Mmax / 20 x 1017Mp

1,49896 x10-10Ep

c / 20 x 1017

fmax /20 x 1017 = 2,26222 x1023fp

Mmax / 37 x 1020Me

8,1025 x10-14Ee

c / 37 x 1020

fmax /37 x 1020 = 1,22282 x1020fe

Mmax / 45 x1040

6,662 x10-34 ≈ h

c / 45 x 1040

fmax /45 x1040 = 1,00543


 

► Στην αυξημένη μάζα Mmax αντιστοιχεί η μέγιστη ταχύτητα Vmax και η μέγιστη συχνότητα fmax. Σε μειωμένη ταχύτητα V αντιστοιχεί μικρότερη μάζα M και μικρότερη συχνότητα f. Από αυτή την παρατήρηση καθόλου δεν βγαίνει το συμπέρασμα, ότι υπάρχουν οι μεγαλύτερες ποσότητες μάζας που αντιστοιχούν στις υψηλότερες ταχύτητες και συχνότητες. Μπορεί να συμβαίνει το αντίθετο, όπως προέβλεπε πολύ αφηρημένα η φυσική ερμηνεία του Τελειωμένου Χρόνου. Στις μειωμένες ταχύτητες μπορεί να παρουσιάζεται η ενέργεια με τη μορφή των συνηθισμένων σωματιδίων που αποτελούν τη δομή της ύλης. Αφού, όμως, από το τεράστιο φάσμα συχνοτήτων, ταχυτήτων και ποσοτήτων μάζας μόνο ελάχιστα μικρά τμήματα εμφανίζονται στη δομή της ύλης, αυτή η παρατήρηση προδίδει ότι γίνονται διαδικασίες που ευνοούν τα συγκεκριμένα τμήματα συχνοτήτων, μηκών κύματος και ισοδύναμων ταχυτήτων.

 

► Δεν πρέπει να λέμε και να αναζητάμε πώς αυξάνει η μάζα με την αύξηση της ταχύτητας σε μία μάζα που ήδη υπάρχει. Έτσι θα αφήναμε την παρουσία της μάζας σαν ένα ανεξήγητο φαινόμενο και αποκομμένο από το γενικό φαινόμενο της κίνησης. Πρέπει να εξηγήσουμε πώς η μάζα καταφέρνει και παρουσιάζεται με σταθεροποιημένη ύπαρξη από εκεί που ήταν ένα φαινόμενο μεταβολής σε μία κίνηση παρόμοια όπως είναι των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και με ποιες συνθήκες μπορεί να αυξάνεται σαν κίνηση "μποτιλιαρισμένη" όπως διαισθητικά την έχει αποκαλέσει κάποιος φυσικός. Μία από τις πιο μεγάλες ανατροπές και πολλά υποσχόμενες ανακαλύψεις στη φυσική θα προέλθει από αυτή τη στενή σχέση μεταξύ της μάζας, ηλεκτρομαγνητισμού και βαρύτητας και των δύο τελευταίων με τον "κενό" χώρο.


 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από τη "φιλοσοφική" ερμηνεία, όπως είχε τυπωθεί εννέα χρόνια πριν από αυτή τη μαθηματική διερεύνηση :

 

Η ύπαρξη και η εξέλιξη της εξωτερικής πραγματικότητας, η δημιουργία και η διαμόρφωση των φορέων εμμεσότητας (των υλικών σωματιδίων) σε ευρύτερες ποιότητες (και στιγμές) και η δημιουργία πιο άμεσων σχέσεων εκ των υστέρων προϋποθέτουν να γίνεται αλληλεπίδραση στην ουσία με λιγότερο άμεσο τρόπο. Δηλαδή διακοπή της αμεσότητας, επιβράδυνση, ελάττωση της ταχύτητας, της συχνότητας και της ενέργειας. (...)

Ο πιο άμεσος τρόπος μεταφοράς ενέργειας δεν είναι απλώς το όριο, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί ένα σταθερό πράγμα εκ των υστέρων. Είναι το όριο χρόνου κάτω από το οποίο η αμεσότητα και η σταθερότητα του Σύμπαντος διακόπτεται και παρουσιάζεται σαν εξωτερική - έμμεση ενέργεια ή σαν υλική αλληλεπίδραση. Η αλληλεπίδραση των υλικών φορέων, η διασύνδεσή τους και η εμμεσότητά τους προϋποθέτουν να μην αλληλεπιδρούν με τον πιο άμεσο τρόπο και αντιθέτως ν' αλληλεπιδρούν μετά από μεγαλύτερες χρονικές στιγμές και με λιγότερη ενέργεια. Οι υλικές αλληλεπιδράσεις και η έμμεση σύνθετη πραγματικότητα υπάρχουν και είναι σχετικά μια απώλεια χρόνου και ενέργειας από την ταυτόχρονη συνολική, που αποτελεί ο χώρος. σ 185


ISBN  960-385-019-5 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΩΔΩΝΗ © 2000

 

 

Αν η μάζα, η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, το βαρυτικό πεδίο και η πυρηνική έλξη είναι φαινόμενα από τη διακύμανση μιας και της ίδιας ποσότητας ενέργειας -του κενού χώρου- και διαφοροποιούνται από τη συχνότητα των κυμάτων που τα προκαλούν, τότε πώς θα τα διαχωρίζαμε μεταξύ τους, με ποια σειρά θα τα βάζαμε;

 

fmin = amin / Vmax = Vmax / λmax    |    fmax = amax / Vmax = Vmax / λmin

ΖΩΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

ΜΗΚΗ ΚΥΜΑΤΟΣ

ΔΥΝΑΜΗ

 

 

 

 

2,225706 x10-19 Hz - 30 Hz

0,4492956 x1019 sec - 0,3333 sec

1,346954 x1027 - 107 m

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

30 Hz - 3 x1020 Hz

0,3333 sec - 0,333333 x10-20 sec

107 m - 10-12 m

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓ/ΚΗ

3 x1020 - 0,452444 x1042 Hz

0,333333 x10-20 - 2,21022 x10-42 sec

10-12 m - 6,626 x10-34 m

ΠΥΡΗΝΙΚΗ


 

a = Vmax2 / λ = Vmax x f ( Με σταθερή ταχύτητα Vmax =c )

ΖΩΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

 

ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ±a

 

 

 

 

2,225706 x10-19 Hz - 30 Hz

0,4492956 x1019 sec - 0,3333 sec

 

6,6725 x10-11 - 89,93772 x108 m / s2

30 Hz - 3 x1020 Hz

0,3333 sec - 0,333333 x10-20 sec

 

89,93772 x108 - 8,993772 x1028 m / s2

3 x1020 - 0,452444 x1042 Hz

0,333333 x10-20 - 2,21022 x10-42 sec

 

8,993772 x1028 - 1,35639 x1050 m / s2

 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

 


*

μάζα, μέγιστη ταχύτητα, ταχυτητα φωτος, συχνότητα, δομή της υλης, μειωμένη ταχύτητα, σωματίδια, ηλεκτρομαγνητικών κυματων, ηλεκτρομαγνητισμου, φάσμα συχνοτητων, μηκη κυματος, δύναμη, επιτάχυνση, επιβράδυνση, ελάττωση της ταχυτητας, βαρύτητα, πυρηνικη

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +