*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

ΜΑΖΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ  Me  ΚΑΙ ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ c, G, h

 

 

διερεύνηση

 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ


ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ


" ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ "

 

Η διερεύνηση για την ανεύρεση μαθηματικών σχέσεων ξεκίνησε από τις πιο απλές αριθμητικές πράξεις και με την καταγραφή των αριθμών σε πίνακες. Γρήγορα προέκυψαν οι πρώτες συμπτώσεις και απρόσμενες σχέσεις μεταξύ τυχαίων αριθμών, που προκάλεσαν το ενδιαφέρον και ενεθάρρυναν την προσπάθεια. Ο αυτοσχεδιασμός, οι τυχαίες μαθηματικές πράξεις, η προσωρινή παράβλεψη των κανόνων της φυσικής και ιδιαίτερα, η παρατήρηση των συμπτώσεων, έγιναν με συστηματικό τρόπο... Η διερεύνηση για τη μαθηματική διατύπωση θα ήταν τυφλή και αφελής, εάν από πριν δεν υπήρχαν οι καθοδηγητικές απόψεις της φυσικής ερμηνείας.

 

 

h / c G = h / 0,02 = 0,331242 x10-31

 

h / c G = h / 2,000364 x10-2 = 0,331242 x10-31

 

h / 0,331242 x10-31 ≈ 0,02 ≈ c G

 

 

me = 9,1093897 x 10-31 kg

Ee=me c2 =8,1871107 x 10-14 J s

nefe) = 1,2355909993 x 1020 Hz


 

Me / 0,331242 x10-31 = 27,50067 = Me G / Mmin c = Me c G / λmin = G / λe

                                                                                                            h/Me c=λe

 

1/ 27,50067 = 0,0363628 → 0,0363628 G = G / 27,50067 = λe

 

c / 27,50067 = 0,10901276 x108

G / 27,50067 = 0,24263 x10-11 = λe

h x 27,50067 = 182,221x10-34 = 1,8222 x10-32

* √50h = Mplanck / c = 1,820 x10-16

Για να προκύψει η μάζα ηλεκτρονίου Me = 9,10938 x10-31 kg από τη σχέση h / c G :

 

Me = h 27,50067 / c G = h / c(G / 27,50067) = h / c λe = c Mmin / λe


 

Εάν ο 0,331242 x10-31 ήταν μάζα (ή σχέση T/λ) :


 

0,331242 x10-31 x c2 = 2,977058 x10-15 (Ε =V)

2,977058 x10-15 / λmin = 0,4492954 x1019 = c / G = TΣ


 

Ee / h 27,50067 = c / G


 

0,331242 x10-31 x c2 /h = Me x c2 /h 27,50067 = c / G

 

 

1/ 27,50067 = 0,0363628

27,50067/ 4 = 6,8751675

0,0363628 x 2 = 0,0727256 = 2 / 27,50067

0,02 / 27,50067= 0,00072725 = c G / 27,50067 = c λe = fe λe2 = h/Me = λe2 / Te = 1/ μο εο fe = α /10

0,02 / 0,00072725 = 27,5008 = c G / c λe = G / λe

0,0363628 / 2 = 0,0181814

Fηλ = Ee / re = 29,0535

h 50 / c2 = 36,86243 x10-50 = Mmin x 50

 

 

Με τον αριθμό 27,50067 βρίσκουμε :

 

λe 27,50067 = G

fe / 27,50067 = 0,449295 x1019 = c / G = TΣυμπαν

λe / 27,50067 ≈ Εe

c 27,50067/ G = fe

c fe / 27,50067 = c2 / G

c 27,50067 / Ee = 0,0366176 x1023 x 27,50067 = 1,0070085 x1023 = G / h

 

 

Υπενθυμίζω μία από τις πρώτες παρατηρήσεις της μαθηματικής διερεύνησης:

G x 50 = 333,564 x 10-11 = 1/c

1 / 333,564 x 10-11 = 0,00299792 x1011 = 0,02/G

c x 50 = 149,8962 x 108 = 1/G

1 / 149,8962 x 108 = 0,00667128 x10-8 = 0,02/c

h x 50 = 331,30345x10-34 = 1/ (?)

1 / 331,30345x10-34 = 0,0030183 x1034 = 0,02/h


 

Οι τελευταίοι υπολογισμοί με τις μάζες του ηλεκτρονίου και του πρωτονίου, με τις φυσικές σταθερές c, G, h και με τα πιθανά ελάχιστα/μέγιστα όρια ενισχύουν υποψίες που είχαν γίνει κάποτε με τη φαντασία και αργότερα με απλές λογικές σκέψεις. Εμφανίζονται να συνδέονται μεταξύ τους αριθμοί, που μετρούν τις πιο ακραίες περιοχές του κόσμου. Από τη φυσική ερμηνεία, έχουμε ήδη συμπεράνει τη σύνδεση των υλικών φορέων με την ύπαρξη μιας ταυτόχρονης ποσότητας ενέργειας, η οποία παρουσιάζεται με τη μορφή του "κενού" αλλά πεπερασμένου χώρου. Έχουμε ήδη συμπεράνει τη σχέση της πυρηνικής δύναμης με τη δυναμική σύνδεση που έχουν τα υλικά πράγματα από την ελάχιστη απόσταση με τον πεπερασμένο χώρο και άμεσα με τη συνολική ενέργεια του ολοκληρωμένου Σύμπαντος. Έχουμε ήδη κατανοήσει πως το ολοκληρωμένο Σύμπαν είναι διαρκώς παρών και συμμετέχει στην παρουσία των επιμέρους πραγμάτων, ακόμα και στις πιο μικροσκοπικές διαστάσεις. Η έρευνα στις μικροσκοπικές διαστάσεις είναι έρευνα για τα όρια του Σύμπαντος. Η ύπαρξη των ορίων στο Σύμπαν και σε ορισμένες φυσικές διεργασίες δεν θα αποκαλυπτόταν από την έρευνα στις μικροσκοπικές διαστάσεις, εάν τα όρια δεν υπήρχαν. Υπάρχουν όρια στο Σύμπαν, όπως περίπου τα έχουμε προσδιορίσει και γι' αυτό έχουμε το πλεονέκτημα να ανιχνεύσουμε τα όρια από παρατηρήσεις στις πιο μικροσκοπικές διεργασίες. Οι τελευταίοι υπολογισμοί με τις μάζες του ηλεκτρονίου και του πρωτονίου, με τις φυσικές σταθερές c, G, h και με τα πιθανά ελάχιστα/μέγιστα όρια έδωσαν την ευκαιρία να παρατηρηθεί η ομοιότητα των αριθμών (των εκθετών) που υψώνουν σε δύναμη τους ακέραιους. Θα μπορούσαν να είναι αριθμοί με μεγάλη διαφορά στα δεκαδικά τους ψηφία, αφού οι αριθμοί είναι άπειροι. Όμως μοιάζουν να είναι οι ίδιοι αριθμοί ανεστραμμένοι.


 


 

 
 

* Πιθανή συχνότητα fΣύμπαντος = amin / c = c /SΣύμπαντος = 2,2257068 x10-19 Hz

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

M x λ = λmin / Vmax = 2,21021 x10-42 = Tmin = c Mmin


ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +