*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ  h / c G h / 0,02 

 

 

διερεύνηση

 

h / c G h / 0,02 = 0,331242 x10-31

 

Η μάζα στις μικροσκοπικές διαστάσεις συνδέεται με μεταβολές μήκους και χρόνου στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα (M = h f / c2 = h / t c2 )

Έχουμε παρατηρήσει τις παρακάτω σχέσεις:

Για να προκύπτει ο ελάχιστος χρόνος tmin = 2,21021 x10-42 sec από τον τύπο E / h = M c2 /h πρέπει η μάζα M να είναι Mmax = 0,3335641 x10-8 kg = 1/c

Δηλαδή:

Mmax c2 /h = 0,4524444 x1042 Hz → h / Mmax c2 = 2,21021 x10-42 sec

 

Για ελάχιστο χρόνο tmin = λmin /c = 2,21021 x10-42 sec → προκύπτει μάζα Mmax.

Δηλαδή Mmax = λmin / tmin c2 = 0,3335641 x10-8 kg  (= h / tmin c2 )

 

Για μέγιστο χρόνο tmax =1sec προκύπτει Mmin.

Δηλαδή Mmin = λmin / tmax c2 = 0,737249 x10-50 kg   (= h / tmax c2 )

 

 

tmin = Mmax x λmin = 0,3335641 x10-8 x 6,62606 x10-34 = 2,21021 x10-42  = Mmin x λmax

tmax = Mmax x λmax = 0,3335641 x10-8 x 2,997924 x108 m = 1

 

λmin = c tmin = c / fmax = 6,62606 x10-34 m

λmax = c tmax = c / fmin = 2,997924 x108 m

 

M = h f / c2 = h / t c2 = h / λ c = λmin / λ c

 

M λ = λ / c → Mmax x λmin = λmin / Vmax = 2,21021 x10-42 = tmin

 

c Mmin / G = 2,21021 x10-42 / 6,6725 x10-11 = 0,331243 x10-31


 

Mmin TΣύμπαν = 0,331243 x10-31

Mmax / TΣύμπαν = 0,1498688 x1011 = 1/G 

 

 (Για TΣύμπαν = c / amin = 0,4492955 x1019 )

 

 

amax = c2 / λmin = fmax2 λmin = 1,356394 x1050 m/s2

amax 0,331243 x10-31 = 0,449296 x1019TΣύμπαν

 


 

Me / 0,331243 x10-31 = 27,50059 = Me G / Mmin c = Me c G / λmin = G / λe

                                                                                                            h/Me c=λe

Me = c Mmin 27,50059 / G = c Tmin 27,50059 / G λmax = c Tmin / λmax λe = Tmin / λmax

                                          c Tmin 27,50059 = λmin 27,50059 = 182,2205 x10-34

Me = c Mmin / λe

 

1/ 27,50059 = 0,0363628 → 0,0363628 G = G / 27,50059 = λe

 

 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

stop

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

M x λ = λmin / Vmax = h/c = 2,21021 x10-42 = Tmin = c Mmin


ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

 

 

 

copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +