*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ h  ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΖΑ PLANCK

 

 

(Η πρώτη παρατήρηση, ότι η μέγιστη μάζα/αδράνεια των συνδυασμένων σταθερών √(hc/G) πλησιάζει ύποπτα στο αντίστροφο της μέγιστης ταχύτητας c και ότι το ελάχιστο μήκος Λpl =0,40508 x10-34 m σχεδόν συμπίπτει με την ποσότητα της σταθεράς h. Μονάδες μέτρησης διαφορετικών φαινομένων, στις μικροσκοπικές διαστάσεις πλησιάζουν και σχεδόν συμπίπτουν...)

 

Διερεύνηση

 

ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΧΗ: Η σταθερά Πλανκ h διαιρεμένη με το (λέγεται hbar,= h / 2π) μπορεί να θεωρηθεί σαν ακτίνα... Το r = h/2π = 1,0545715 x 10-34 =hbar  και  h = 2πr = 6,626068 x10-34

Για λόγους διευκόλυνσης θα παραβλέψουμε προσωρινά το διαστασιακό περιεχόμενό της. Θυμίζω το ρόλο της hbar στη δομή του ατόμου. Σύμφωνα με τον Μπορ (1913) η στροφορμή L (=m v r) ενός ηλεκτρονίου που κινείται με ταχύτητα V σε απόσταση r από τον πυρήνα (στο απλούστερο άτομο του υδρογόνου) πρέπει να είναι ακέραιο πολλαπλάσιο της ποσότητας h/2π. Δηλαδή L= n h / 2π και m v r = n h / 2π = n r, όπου n = ακέραιοι 1,2,3...

 

ω = v / r → v = ω r = 2π f r = 2π r / T = S / T

Η κυκλική συχνότητα f προκύπτει από τη γωνιακή ταχύτητα ω / 2π

 

ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ c  ΚΑΙ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΚΤΙΝΑ h / 2π ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΗ ΓΩΝΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ωc

 

ω = V/r = 2πf = 2,84278875 x1042   (Για V=c= 2,997924 x108 m/sec) = c 2π / h

V = ωr = (2,84278875 x1042 ) (1,0545715 x10-34 ) = 2,997924 x108 m/sec = c

 

f = ω/2π →(2,84278875 x1042 ) / 6,2831852 = 0,452444 x 1042 = fc = V /2πr =  c / h 

2πf = ω2πr = V / f → V = 2πr x f = 2πr / T

 

T=1/f = 2,210218 x 10-42   = h/c = Τmin

λ = c / f = 6,626066 x 10-34 = λc = h = λmin

 

E = h fc = (6,626066 x10-34) (0,452444 x1042 )= 2,997924 x108 = Ec

E = ω h /2π = r ω = 2,997924 x108

 

λc fc = ch fc = Ε = c  (?)

 

Vc / Tmin = 1,356392 x 1050 = amax

Tmin / Ec = 0,73725 x 10-50 = h/c2 = Mmin sec

Ec / Tmin = 1,356393 x 1050 = Pmax

Tmin x Ec = (2,210218 x10-42 ) x (2,997924 x108 )= 6,62606 x10-34 = h = λc

Ec / fc = (2,997924 x108 ) / (0,452444 x1042 ) = 6,62606 x10-34

 

Mc = h / c λmin → h / c x 6,62606 x10-34 = 0,3335641 x10-8 = 1/c = Mmax

Tmin / Mc = λc →(2,210218 x10-42 ) / (0,3335641 x10-8 )= 6,62606 x10-34Tmin / Mass = λm

Tmin / λc = McT / λm = M

Tmin / λc = (2,210218 x10-42 ) / (6,62606 x10-34 )= 0,333564 x10-8 = Mc = Mmax

 

c = fc λc(0,4524444 x 1042 ) (6,626066 x10-34) = 2,997924 x108 m/s = Vmax

 

 

Mplanck / Mc 16,357 h / λpl 

 

 

 

Ενέργεια Ec = c = μέγιστο μήκος κύματος λmax / 1sec = λmin / 2,210218 x10-42 sec

Ενέργεια Emin = h 1Hz = ελάχιστο μήκος κύματος λmin / 1 sec

Ενέργεια και ταχύτητα κάπως συμπίπτουν !

Η μάζα MPlanck  και η μάζα Mc είναι ύποπτα κοντά

 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

Στη Θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου, έγινε ένας διαχωρισμός στην κίνηση των σωμάτων μέσα στο χώρο από την κίνηση την κυματική του ίδιου του χώρου. Από αυτή την παρατήρηση μπορούμε να συνάγουμε ότι η ταχύτητα c δεν έχει μόνο μονάδες m/sec, διότι στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα δεν πρόκειται για συνεχή κίνηση μίας μάζας και προς μία κατεύθυνση του χώρου. Εξάλλου, η ταχύτητα c είναι μία φυσική σταθερά που προέρχεται από μία φυσική μεταβολή και από κάποιες άλλες μονάδες.

 


*

E = h c /λ = m c2       και        M = h / c λ = Ε / c2

 

 

 

 

 

copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +